1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

KİTAB nedir? KUR`AN nedir?

Gönderilme zamanı: 11 May 2017 11:51
gönderen HalilSergin
İnsanlara Kuran farzdır, Mushaf ve onun arapça öğretileri değil.
Kuran Mushafta da bulunur ancak sadece Mushafta bulunmaz.
Sana insanlığını anlatan, seni bu yönde duygulandıran her yapıtta (şiirler, filmler, klasik Romanlar, Dünya klasikleri, Tiyatrolar, Piyesler, Tabiattaki canlılar) da Kuran bulunur.
Eğer Tolstoy ya da Dostoviyesky`nin romanını okumuş ve oradan da bir nevi bir insanlığa şahit olmuş ve sonuçta da duygulanmışsanız, işte bu durumunuz bu romanlardaki Kuran sayesindedir.

Kuran, Alemlerin Rabbi tarafından ilham ya da vahyedilir. Bu vahy direkt bizlere gelmez. İçimizdeki başta Muhammed olmak üzere Resullere yani Peygamberlere gelir. Her birimizin içinde bulunan bu Peygamberler eğer biz onların dediklerini yaparsak yani bunların içimizde topluca bulunduğu VİCDANIMIZI dinlersek, işte o zaman onlar da kendilerine Alemlerin Rabbinden gelen bu vahyi bizlere vahyederler.
Mushafın anlaşılması her insana farz değildir. Mushaf yani elimizdeki Kitap başlıbaşına bir sanattır. Ancak anlaşılması TÜM İNSANLARA farz kılınmamıştır. Gücü yeten gücü yettiği ölçüde Mushaf içindeki Kurana ulaşmaya gayret etmelidir. Gücü yetmeyen ise Kuranı bulunduğu başka yerlerde aramalıdır.
Çünkü Kuran Evrensel, fıtrati hissiyatlarımızı/duygularımızı/algılarımızı/zaaflarımızı tanımlar ve yaşadığımız hayatta bizlere karşılaşacağımız muhtemel zorluklar karşısında çözüm önerilerinde bulunur.
Mushaf içindeki Kurana ulaşamıyorsanız Mushafla uğraşmayı bırakınız. Eğer aklınız almıyorsa Mushafı inkar da edebilirsiniz . Bu sizi KAFİR ya da DİNSİZ yapmayacaktır. Bizleri yönetenler Hissiyatlarımız yani KURAN`dır. Kuranı İnkar etmek sizi Kafir yapar. Hissiz duygusuz ruhsuz olursunuz. Yaşayan bir ölü olursunuz.
Bu halinizle ne insanlardan bir yardım görürsünüz ne de insanlara bir yardımınız dokunur.
Çünkü artık LANETLENMİŞSİNİZ demektir.

Eğer Mushafı Kuran zannederek Kitaptan okuduğunuzu Kuran zanneder ve bunun da gereğini ALLAH BÖYLE EMREDİYOR diye hayatınızda yapmaya kalkarsanız yani hayatınızı sadece KİTABA GÖRE şekillendirmeye kalkarsanız daha büyük bir lanet ile lanetlenebilirsiniz.
O halde;
1) Ya Mushaf ve Kuran farkını doğru anla ve Mushafa değil içerdiği Kurana tabi ol, bunun anlamının peşine düş,
2) Ya da MUSHAFTAN UZAK DUR.!
İslam coğrafyasında yüzyıllardır bu iki faktör yapılamadı.
Sonuç Ortada..!

Sahi 4/3`e göre hangi erkeğin kaçıncı karısı olmak istersiniz?
Sahi 4/34`e göre kocanızdan dayak yemek nasıl bir duygu? Hoşunuza gidiyor mu?