Ateist Dediğin Böyle Soru Sorar

Bir şey soracağım dinliyor musun beni? Hee şşş? Dinliyorsun değil mi? Ateistin arapçasını söylesene Kafir Ooo biliyorsun ha 😀 Ateistin arapçası kafir Ne kadar şey gibi geliyor değil mi? Ateist Kafir!! Böyle çok şey gibi geliyor değil mi? Kafirdir lo 😀 Bir otoban yolunda bomboş yardırmış gidiyorsunuz,ve o esnada da radyonuz açık 5 dakika sonra gideceğiniz mesafede trafiğin sıkışacağını ve ancak 1 günde açılacağını radyo size haber veriyor. İlk yoldan otobandan çıkarmıydınız yoksa,hayır ya ben radyoya inanmam illa gözümle görmem lazım deyip o sıkışık trafiğin içine girip 1 gününüzü heba mı ederdiniz Aslına bakarsan burada insani bir özellik devreye girecek Akla yatkın,mantıklı meseleleri,güvendiği haber kaynaklarından alıp değerlendirmek insani bir özelliktir. Aynı yoldan bir köpek koşmuş olsaydı ve radyo onun için de açık olsaydı,radyodaki ikazlar köpek için hiçbir anlam ifade etmeyecekti İşte fark tam burada Bir hayvan ancak tehlikeyi gördüğünde harekete geçer. Ama insan tehlikeyi anladığı an harekete geçer. İnsanın özelliği bu olmalı Anladığı anda,aklı erdiği anda harekete geçmesi lazım. Hayır ben cehennemi gördükten sonra harekete geçeceğim dersen bu insani bir özellik değil,keçilik olur. Davar diyecektim de dedim davar şimdi. Bizim köyde davar derler Sizin köyde ne diyorlar :D. Şimdi ateist inancındaki en zirve sorulardan birine tanık olacağız. Böyle en ultra düzeyde herhalde burası denk gelebilmiş. Ben bu bardağı burdan aldım ve buraya koydum. Hatta burdan da alıyorum ve buraya bırakıyorum. Eğer bir Allah varsa buyursun şu bardağı şurdan alsın ve buraya koysun. Efsane Akıl iptal. Akıl terk efsane sorular. Burada ilk bilmen gereken bu kainatın sahibi senin istek ve arzularına göre hareket etmez dostum. İkinci olarak şunu anlamalısın. Sadece bir hücrende takriben 1 milyon atom var ve vücudunda toplam 100 trilyon hücre var. Hücrelerin dokuları,dokuların organları,organların da birleşip bir insanı oluşturuyor. Yani teorik olarak cansız atomlardan canlı bir Mehmet oluşmuş oluyor Soluduğumuz havadan şuan çekim yapan kameraya kadar bütün hepsi atomlardan oluşuyor Herşey atomlardan oluşuyorsa,aslında kainat bir atom tarlası adeta. Benim şu bardağı elime almam için bu bardağın atom yapısının bozulmaması gerek. Kol kaslarımdan hangileri vazifelerini tam yapması gerekiyorsa,onlar vazifesini kusursuz yapması gerek. İskelet sistemim kaslarımın bu hareketleri yapabilmesi için hangi ergonomik yapıya bürünmesi gerekiyorsa aynen öyle devam etmesi gerek. Beynimin bardağı kaldırmam için gereken sinyalleri vücudumun gerekli yerlere iletmesi gerek. Kalbimin atması yani hayat sahibi olmam gerek. Ve benim yaşamam için ise oksijenim %21 oranında,azotum %78 oranında ve güneşin 93 milyon mesafesini koruması gerek. Güneşin yörüngesini bozmaması için ise tüm güneş sisteminin yörüngesini koruması lazım. Güneş sistemi için ise Samanyolu galaksisinin adeta bir saat gibi dakik çalışması lazım. Bunun için ise evrendeki 850 milyon galaksinin,yüzmilyarlarca yıldız ve gezegenin tesbih taneleri gibi birbirlerine çarpmadan,olay çıkarmadan ve birbirlerine mani olmadan mükemmel bir şekilde yörüngelerinde durmaları lazım. Bunlar olmadan bu bardağı gerçekten eline alabilecek misin? Vücudundaki en ufak atomlardan koca galaksilere kadar,bunların hiçbirisini ben elimde tutamazsam bu bardağı kaldırabilmek adına hangi kasların kullanılacağını,iskelet sistemimden nerelerin çalışması gerektiğini Aynı esnada Dünyanın 1680km kendi ekseninde dönmesi ve 108.000 kilometre güneş sistemi üzerinde dönme zorunluluğunu dahi benim sağlayamayacağımdan dolayı,ben bu bardağın kaldırılmasını cüzi bir irade ile isterken kainatı elinde tutan Allah yaratıyor dostum. Allah varsa o bardağı kaldırsın diye soran kardeşim,zaten az önce bu bardağı Allah kaldırttı. Ben bu kainattaki sayısız yıldızı elimde tutabilirmiyim? Peki atomlar tutabilir mi? Peki sen tutabilirmisin? Demek,bardağın kaldırılma eylemini yaratan bir Allah olmak zorunda dostum. Çeviren: Ahmet Eymen ÖNKAL Allah için El-Fatiha…


İngilizce

I want to ask you something. Are you listening to me? Hey, you are listening, aren’t you? Can you give me the arabic translation of “atheist”? Kafir Oh so you know it! Kafir is the arabic translation of atheist It’s weird isn’t it? (The difference when you say atheist vs. kafir) Atheist Kafir (rejector, disbeliever) It has a certain ring to it, doesn’t it? He’s a kafir, dude. You are speeding on an empty highway while listening to the radio at the same time The radio is telling you that there will be a traffic jam at a destination that you’re about to reach in 5 minutes. The traffic jam will open up only after a whole day. Would you leave the highway so you don’t get stuck in that mentioned traffic jam or would you say “Oh no, I don’t believe whatever the radio is saying. I’d have to see it with my own two eyes to believe it.” and then waste your entire day? A human instinct and typical humane characteristic will take over here To take information from trustworthy sources and to evaluate them accordingly is a typical characteristic of human beings. If there happened to be a dog on the highway who would also hear about the announcement on the radio, it wouldn’t matter to that dog at all. And this is exactly where the difference is. An animal only takes action after seeing danger first-hand. But human beings take action as soon as they know about a potential danger. That should be an innate human characteristic. As soon as the human understands and processes a piece of information, he should start acting accordingly. Saying “No, I’ll only act accordingly after I have seen hellfire with my own two eyes.” is not how humans are programmed to behave. (Banter) (Banter) (Banter) Now we will face one of the principal questions present in Atheism. This happened to be the ultimate question of all questions in that belief. I’m taking this cup from its place and putting it here. And I’ll even go as far as taking it away from here as well and putting it here. “If there is a God, He should take this cup from there and put it here.” Excellent. Brain error. Questions that truly mess up the brain, huh? The first thing you need to know and understand here is that the Ultimate Owner of this entire universe does not act accordingly to your wishes, my friend. And secondly you need to understand this. There are about 1 million atoms in a single cell of yours and 100 trillion cells in your entire body. Your cells make up tissue, tissue makes up organs, and organs come together and make up an entire human being. So theoretically speaking there is an alive Mehmet (his name) that is made up entirely of lifeless atoms. From the air we’re breathing right now to the camera currently filming, all of these are made up of atoms. So if everything is made up of atoms, the universe is a field of atoms, so to speak. So for me to be able to take this cup into my hands, the atomic structure of this cup has to stay intact while I am lifting it. Whichever muslces of my arm need to fulfill their mission, have to do so without a single mistake. Whichever ergonomic structure my skeleton and my muscles are in need of, it has to proceed in the exact needed way. My brain has to send out the right signals to my body for me to be able to lift this cup. My heart has to have a beat so I have to be alive. And for me to be and stay alive I need 21% oxygen, 78% nitrogen and the sun needs to stay 93 million miles away. And for the sun to not break its orbit, the entire solar system needs to protect its current orbitual habits. And the Milky Way needs to work incredibly punctually and correctly for the solar system to stay in its orbit. And for this to happen, all 850 million galaxies that exist, millions of stars and planets, need to work in a way without disturbing each other and preventing each other from fullfilling their missions. Could you lift this cup without all of that happening? Since I do not have power over the cells in my body or the solar system to work correctly, and which muscles I need and which parts of my skeleton in order to lift this cup, and since I also cannot make the Earth spin 1680km around itself or make the Earth spin 108.000km around the solar system, while I am the one that wants to lift this cup with my free will, God, who has power over the entire universe, is the one that allows me to do so. So to my friend saying “If there is a God, He should lift this cup!”, it was God who allowed this cup to be lifted. Can I hold the infinite number of stars in this universe in my hands? Or the atoms? What about you, can you? So in conclusion, there has to be a God that creates the action of lifting this cup and allows me to lift it, my friend.


Almanca

Ich will dich etwas fragen, hörst du mir zu? Hey schh du hörst zu oder? Sag mal was Atheist auf arabisch bedeutet Kafir Das weißt du ne 😀 Atheist ist auf arabisch Kafir Das kommt einem so dings vor ne Atheist Kafir So sehr wie Das sind kafirs alter Ihr fährt ganz schnell auf einer leeren Autobahn und euer Radio läuft Das Radio informiert euch, dass es Stau auf der Strecke die Ihr in 5 Minuten erreichen werdet gibt und der Weg bis morgen nicht frei sein wird Würdet ihr diese Autobahn mit der nächsten Ausfahrt verlassen, oder euch denken nein ich glaube dem Radio nicht und somit einen ganzen Tag vergeuden Wenn man das wesentliche betrachtet, kommt hier eine menschliche Eigenschaft ins Spiel Nachvollziehbare und rationale Informationen von vertrauenswürdigen Quellen aufzunehmen und diese zu Bewerten ist eine menschliche Eigenschaft. Wäre an der Stelle des Menschen ein Hund auf dieser Strecke, würde die Warnung für den Hund keine Bedeutung haben. Und genau das ist der Unterschied Ein Tier reagiert auf eine Gefahr erst dann wenn er sie sieht. Aber ein Mensch wenn er sie begreift Das sollte ein Charakteristikum des Menschen sein. Sobald etwas erkannt, verstanden wird soll er Maßnahmen ergreifen. Wenn ein Mensch sagt “Nein ich will erst die Hölle sehen und dann werde ich Maßnahmen ergreifen” dann ist das keine humane Besonderheit, sondern das zicken einer Ziege Ich wollte eigentlich Davar sagen (Dialekt, bedeutet Rind) In unserem Dorf sagt man Davar Was sagt man in eurem Dorf? – Kuh Nun kommen wir zu der heiß gekrönten Frage des Atheismuses Die Krönung ist stößt ungefähr hier auf die Höhe Ich nehme diese Tasse und stelle sie hier ab Nun nehme ich sie sogar von hier und lasse sie hier ab Wenn es einen Gott gibt dann soll er bitte diese Tasse von hier nehmen und hier hin stellen. Legendär Das Gehirn scheidet aus. So eine legendäre Aussage, dass das Gehirn sich verabschiedet. Das erste was du Wissen solltest, das Universum richtet sich nicht nach deinen wünschen mein Kumpel. Zweitens muss du dies verstehen In nur einer deiner Zellen sind ungefähr 1 Million Atome und in deinem ganzen Körper befinden sich insgesammt 100 Trilionen Atome. Deine Atome bilden deine Gewebe, deine Gewebe bilden deine Organe, deine Organe bilden ein menschliches Wesen. Theoretisch entsteht aus leblosen atomen ein lebendiger Mehmet (Person die du dir gerade anguckst) Von der Luft die wir atmen bis zur Kamera die gerade aufnimmt, besteht alles aus Atomen Wenn alles aus Atomen besteht, ist das Universum ein buchstäbliches Atomfeld. Damit ich diese Tasse heben kann, muss gegeben sein, dass die Atommasse nicht ausartet Meine Armmuskeln müssen ihre vorbestimmte aufgaben erfüllen Mein Skellet muss die ergonimische Masse beibehalten um den Muskeln die Verwirklichung dieser Bewegung zu ermöglichen Mein Gehirn muss die Signale die dazu nötig sind diese Tasse zu heben an die nötigen Stellen in meinem Körper weiterleiten Mein Herz muss schlagen, ich muss also lebendig sein. Und damit ich leben kann, muss der Sauerstoffgehalt 21% und Stickstoffgehalt 78% betragen und die Sonne muss 147 Millionen km entfernt sein. Das ganze Sonnensystem muss ihre Umlaufbahn beibehalten, damit diese Bedingungen zutreffen. Für das Sonnensystem muss die Milchstraße auf die Minute genau funktionieren. Und hierfür müssen die 850 Millionen Galaxien, über 100 Milliarden Sterne und Planetem im Universum ohne sich zu berühren und zu behindern, auf einer PERFEKTEN art auf ihren Umlaufbahnen bleiben. Kannst du ohne das alles diese Tasse überhaupt in deine Hand nehmen? Von den kleinsten Atomen in deinen Körper bis zu den riesigen Galaxien steht nichts unter meinem Einfluss, Es ist nichts in meiner Hand: die Muskeln die ich benötige um die Tasse aufzuheben, oder das drehen der Erde um seine eigene Achse mit 1650 km/h Während ich diese Tasse mit einem mikrigen Willen zu heben versuche, erschafft Gott das alles und hält es in seiner Hand ( Metapher) mein Freund. An die Frage am Anfang zurück, Wenn es einen Gott gibt dann soll er bitte diese Tasse von hier nehmen und hier hin stellen. Du hast die Tasse mit Allahs Zulassung gehoben. Kann ich die unzähligen Sterne in meiner Hand halten? Oder kann ich die Atome fassen? Kannst du es? Das bedeutet, es muss einen Gott geben, der SOGAR diesen Prozess des “Tasse hebens” erschafft mein Bruder. Für ALLAH, Al-Fatiha

Tebliğ et!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir