Hz. Ali ve Hz. Muaviye arasındaki savaşta kim haklıydı?

Hz. Ali (radiyallahu anh) halife. Karşısında kim var? Hz. Aişe ve Hz. Muaviye. Cemel Vakası denir buna. Hz. Aişe, savaşı devenin üstünde yönetmiştir. On bin tane Müslüman ölmüştür, o savaşta. Hz. Ali’ye baskı yapıyorlar, Hz. Muaviye’yle beraber Hz. Aişe. Hz. Osman’ın katillerini bir an evvel yakala ve öldür, cezasını ver. Hz. Ali ne buyuruyor? “Soruşturma…

Görüntüle

Yusuf Aleyhisselam’ın nefsi Züleyha’yı istedi mi?

Allah’ımız buyuruyor ki: ”O kadınla baş başa kaldığında Yusuf’un gönlü de ona meyil etti. Şayet bizden bir bürhan görmeseydi, Yusuf da ona meyil edecekti, ona yakınlaşacaktı.” (Yusuf, 24) Bürhan… Bürhan… Bürhan ne demektir Arapça’da? Delil demektir. Burada Allah Teala, Yusuf Aleyhisselam’a bir delil göstermiştir. Ayet-i kerime sadece bunu anlatıyor ama delilin ne olduğunu söylemiyor. Nereye…

Görüntüle

Miraç’tan önce, namaz kaç vakit kılınıyordu?

Efendimiz Aleyhisselâm’a peygamberlik verildiği anda iki vakit namaz vardı: Sabah namazı, akşam namazı. İki vakit. Bütün peygamberler iki vakit namaz kılmıştır günde. Musa Aleyhisselâm’ın kavmi elli vakit namaz kılmıştır. Çok isyan ettikleri için peygamberlerine, Allah Teala ağır bir yük vermiştir. Elli vakit namaz vermiştir. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselâm da iki vakit namaz kılarken “tahiyyat” yapıyor muydu?…

Görüntüle

Maaşlı imamın arkasında namaz kılınmaz diyenler sapıtmıştır! – Vehhabi Selefilik

Böyle iş olur mu? Yusuf aleyhisselam, Allah’ın peygamberi. Şirk düzeniyle kurulu olan bir yerde, devlette görev aldı, ikinci adam oldu. Mısır beldesinin veziri oldu, şimdiki maliye bakanı, ikinci adam, maaşlı. Maaş aldı. Kimden? Puta tapan, Amon Ra’ya tapan devlet lideri firavundan maaş aldı ve putperest bir ülkede liderlik yaptı, oranın ekmeğini yedi, yemeğini yedi, onlara…

Görüntüle

İslam devletinde, iki halife dönemi oldu mu?

Şimdi, Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor: ”Kime biat ettiyseniz hilafet konusunda…” Kütüb-i Sitte hadisidir. ”Kime biat ettiyseniz, biatınızdan sonra başka bir halife çıkarsa onu öldürün.” Bak, ikiye müsaade yok İslam’da. İkinci halife çıktığı anda fitne ortaya çıkıyor. Bütün Müslümanlar zaten bir yerde icma etmiş. Ee, diğer Hadis-i Şerif’te Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? ”Ümmetim dalâlet üzerine birleşmez,…

Görüntüle