İtikafa Girmenin Gayesi ve Faziletleri

Müslümanlar şimdi itikafa girdiler yani bir kısım arkadaşlar Allah-u Teâlâ kabul eylesin mesele niyet bazı insan tabii sadece gece kalabiliyor bazı insan gündüz kalabiliyor, bazı insan bir saat kalabiliyor ama bir insan bir deve sağımlığı kadar dahi deve sağımlığı, yani deveyi 2 sağma arasında yani sağmak biliyorsun böyle çekiyorsun süt gelsin diye ya bu az…

Görüntüle

İntihar Edenin Cenâze Namazı Kılınır mı?

e tabi kâfir olduğunu bilsek cenazesini kılmayız ama kafir olmayan kişilerin cenazesini kılarız kebâir günah sahibi de olsa sarhoş da ölse ondan sonra zinada da ölse Ehl-i Sünnet’e göre cenazesi kılınır imanlı olduğunu biliyorsak ondan sonra intihar ettiyse bile ee bazı imamlara göre intihar edeninki kılınmaz Hanefi mezhebinde zannedersem İmâm-ı Ebû Yûsuf’a göre kılınır biz…

Görüntüle

Bir Vakit Namazı Zâyi Etmek Zinâdan da Büyük Günahtır!

bütün ayetlerde mesela namazı zayi etmek ki zinadan da beterdir beş vakit namazdan bir vakti terketmek kasıtlı vaktini kaçırmak, kazaya bırakmak şirkten sonra ekber-ül kebair yani bütün tabi ulemânın görüşüdür ama bunu İbn Hazm dillendiriyor büyük tabi hem muhaddistir, hem fakihtir Allah’a ortak koşmaktan sonraki o gavurluk zaten onu hiç konuşma ondan sonra yani günahların…

Görüntüle

Cennete Girmeyeni Dövüyorlar! – Tebessüm Ettiren Nükteler

Mücrimler kafirler, münafıklar, fâsıklar.. Asiler cehennemde yanarlarken aradan perde pencere açılıyor cennet ehli cehennemi görüyor cehennem ehliyle konuşuyor işte siz nasıl.. Dünyanın bir ucundan bir ucuna canlı yayın yapıyorsunuz naklen adamı hem gösteriyorsunuz hem konuşturuyorsunuz Cennet yedi kat göklerin üstündedir Cehennem yedi kat yerlerin altındadır arada o kadar mesafe olsa da Allâh-u Teâlâ karşı karşıya…

Görüntüle