Eğer ahiret ve hesap günü olmasaydı, Allah’a, zalim Allah diyecektiniz!

Allah’ımız devam etti: “O Allah, gökleri ve yeri yarattı.” “…bil hakki.” “bir hak ile yarattı. Hakikati ortaya çıkartmak için yarattı, gerçeği ortaya çıkarmak için yarattı.” (Ankebut, 44) Bu hakikat nedir kardeşler? Hakları ödemek, hakkı ortaya çıkartmak nedir? Şimdi… Allah Teala hazretleri, bu dünyada fakiri yarattı, zengini yarattı. Fakir de var, zengin de var. Âlim de var, cahil de var. Her iki türden insan var. Sağlıklı da var, hasta da var. Şimdi, zenginlerden bazıları, fakirlerden bazılarına zulmediyor mu etmiyor mu bu dünyada? Zekâtını vermemek zulüm değil midir? Allah, sana bir nimet, bir mal, servet verdiği zaman senden ister ki yüzde iki buçuğunu her sene devran döndüğü anda, bir sene dolduğu anda fakir fukaraya dağıtacaksın. “Ben dünyada bu kadar fakir yarattım. Zenginlerin vereceği zekât, fakirlere yetmeseydi ben zalim bir Allah olurdum.” “Fakirleri yarattım ki sizi, zenginler, sınav ediyorum. O zekâtınızı vereceksiniz, bu fakirler aç kalmayacaklar.” Dünyada açlık olmazdı. Şu dünya nizamı, şu Birleşmiş Milletler… Boyuna toplanıyor toplanıyor, dağılıyorlar. Hiçbir halta çözüm bulamıyorlar. Yüz doksan tane ülke. Bir İslam kanunlarını ortaya koysalar dünyada bir tane aç kalmaz. Dünyada bir kişi açlıktan ölmez. Yapacağın tek şey, İslam kanunlarıyla bundan sonra hareket ediyoruz, de. İnsanlar huzuru bulur. İşte Osmanlı… Bırak fakir fukarayı, dağdaki kurtların bile rızkını düşünen bir devlet. Şu güce, kudrete bakın! Neden Allah böyle bir kuvvet verdi? Çünkü İslam’ı yaşıyor. İslam’ı yaşadığın zaman Allah güç kuvvet verir. Bazı kuvvetliler bazı zayıfları bu dünyada ezdi. Eğer Allah, ahiret âlemini yaratmasaydı zalim bir Allah olmuş olurdu. Çünkü burada adam mazlum, adam fakir; öbür adam zengin, bunun hakkını parasını bastırarak gasp ediyor. Bunun hakkına giriyor. Burada adam fiziki olarak kuvvetli; öbürü zayıf, cılız. Her gün iğne yemiş, her gün enerji haplarından içmiş, her gün spora gitmiş, yüz kilo olmuş. İri yarı. Buradaki adam elli kilo, fakir, bakımsız. Bakımsız olduğu için bu adam geliyor her akşam gelirken arkadaşlarının gözünün önünde adamı dövüyor. Bu zalim, bu mazlum. Şimdi bu dünyada, bu adam bundan hakkını alamıyor. Ahiret olmasaydı burada bir adaletsizlik olmuş olmayacak mıydı kardeşler? Neden ahiret var? Ahiretin varlığının en büyük delillerden bir tanesi bu ayettir. “Gökleri ve yeri yarattı.” “…bil hakki.” “hakkı ortaya çıkarmak için yarattı.” (Ankebut, 44) Eğer gökleri ve yeri yaratmasaydı ve insanları burada bir sınav etmeseydi o zaman zalim olanlar, mazlum olanlara karşı kârlı çıkmış olacaktı. Yaptıkları yanına kâr kalmış olacaktı. Adam kadına tecavüz ediyor. Bugün dünyada tecavüzün en çok işlendiği ülke hangisi kardeşler? İsveç. En çok ateistin olduğu ülke hangisi? İsveç. Dünyadaki en çok ateist, zaten resmi dini yok. İsveç ateisttir. En çok tecavüz nerde? İsveç’te. Bir sual daha sormam iktiza ediyor: En çok intihar vakası nerede? İsveç’te. Yaşam ferah, maddi gelir durumu en rahat yer İsveç. Neden peki en çok tecavüz burada, en çok intihar burada? Neden bu ülkede? Dinsiz bir yaşam. Bak! En zayıf, en kötü, en tahrif olmuş din bile Hristiyanlık ve Yahudilik… Onu bile yaşasalar ateizmden çok daha iyidir. Onu bile, tahrif olmuş dini bile yaşasalar. Bir de İslam’ı yaşasalar ne olacak? Çok daha huzurlu, çok daha bir yaşam ortaya çıkacak. En büyük delili ne olacak? Tecavüzler azalacak bir, ikincisi intiharlar azalacak. İnanç ne kadar zayıfsa ölme isteği o kadar fazla artar. Ben burdan kurtulmak istiyorum, bu dünyadan kurtulmak istiyorum, der. İnanç kuvvetli olduğu zamansa daha fazla ibadet yapma isteği ortaya çıkar. İslam ve İslamsızlık böyle bir şeydir kardeşler. İşte, İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki: “Eğer Allah ahiret alemini yaratmamış olsaydı zalim bir Allah olmuş olurdu!” Bizim Allah’ımız asla zalim değildir.

Tebliğ et!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir