Ateist Dediğin Böyle Soru Sorar

Bir şey soracağım dinliyor musun beni? Hee şşş? Dinliyorsun değil mi? Ateistin arapçasını söylesene Kafir Ooo biliyorsun ha 😀 Ateistin arapçası kafir Ne kadar şey gibi geliyor değil mi? Ateist Kafir!! Böyle çok şey gibi geliyor değil mi? Kafirdir lo 😀 Bir otoban yolunda bomboş yardırmış gidiyorsunuz,ve o esnada da radyonuz açık 5 dakika sonra gideceğiniz mesafede trafiğin sıkışacağını ve ancak 1 günde açılacağını radyo size haber veriyor. İlk yoldan otobandan çıkarmıydınız yoksa,hayır ya ben radyoya inanmam illa gözümle görmem lazım deyip o sıkışık trafiğin içine girip 1 gününüzü heba mı ederdiniz Aslına bakarsan burada insani bir özellik devreye girecek Akla yatkın,mantıklı meseleleri,güvendiği haber kaynaklarından alıp değerlendirmek insani bir özelliktir. Aynı yoldan bir köpek koşmuş olsaydı ve radyo onun için de açık olsaydı,radyodaki ikazlar köpek için hiçbir anlam ifade etmeyecekti İşte fark tam burada Bir hayvan ancak tehlikeyi gördüğünde harekete geçer. Ama insan tehlikeyi anladığı an harekete geçer. İnsanın özelliği bu olmalı Anladığı anda,aklı erdiği anda harekete geçmesi lazım. Hayır ben cehennemi gördükten sonra harekete geçeceğim dersen bu insani bir özellik değil,keçilik olur. Davar diyecektim de dedim davar şimdi. Bizim köyde davar derler Sizin köyde ne diyorlar :D. Şimdi ateist inancındaki en zirve sorulardan birine tanık olacağız. Böyle en ultra düzeyde herhalde burası denk gelebilmiş. Ben bu bardağı burdan aldım ve buraya koydum. Hatta burdan da alıyorum ve buraya bırakıyorum. Eğer bir Allah varsa buyursun şu bardağı şurdan alsın ve buraya koysun. Efsane Akıl iptal. Akıl terk efsane sorular. Burada ilk bilmen gereken bu kainatın sahibi senin istek ve arzularına göre hareket etmez dostum. İkinci olarak şunu anlamalısın. Sadece bir hücrende takriben 1 milyon atom var ve vücudunda toplam 100 trilyon hücre var. Hücrelerin dokuları,dokuların organları,organların da birleşip bir insanı oluşturuyor. Yani teorik olarak cansız atomlardan canlı bir Mehmet oluşmuş oluyor Soluduğumuz havadan şuan çekim yapan kameraya kadar bütün hepsi atomlardan oluşuyor Herşey atomlardan oluşuyorsa,aslında kainat bir atom tarlası adeta. Benim şu bardağı elime almam için bu bardağın atom yapısının bozulmaması gerek. Kol kaslarımdan hangileri vazifelerini tam yapması gerekiyorsa,onlar vazifesini kusursuz yapması gerek. İskelet sistemim kaslarımın bu hareketleri yapabilmesi için hangi ergonomik yapıya bürünmesi gerekiyorsa aynen öyle devam etmesi gerek. Beynimin bardağı kaldırmam için gereken sinyalleri vücudumun gerekli yerlere iletmesi gerek. Kalbimin atması yani hayat sahibi olmam gerek. Ve benim yaşamam için ise oksijenim %21 oranında,azotum %78 oranında ve güneşin 93 milyon mesafesini koruması gerek. Güneşin yörüngesini bozmaması için ise tüm güneş sisteminin yörüngesini koruması lazım. Güneş sistemi için ise Samanyolu galaksisinin adeta bir saat gibi dakik çalışması lazım. Bunun için ise evrendeki 850 milyon galaksinin,yüzmilyarlarca yıldız ve gezegenin tesbih taneleri gibi birbirlerine çarpmadan,olay çıkarmadan ve birbirlerine mani olmadan mükemmel bir şekilde yörüngelerinde durmaları lazım. Bunlar olmadan bu bardağı gerçekten eline alabilecek misin? Vücudundaki en ufak atomlardan koca galaksilere kadar,bunların hiçbirisini ben elimde tutamazsam bu bardağı kaldırabilmek adına hangi kasların kullanılacağını,iskelet sistemimden nerelerin çalışması gerektiğini Aynı esnada Dünyanın 1680km kendi ekseninde dönmesi ve 108.000 kilometre güneş sistemi üzerinde dönme zorunluluğunu dahi benim sağlayamayacağımdan dolayı,ben bu bardağın kaldırılmasını cüzi bir irade ile isterken kainatı elinde tutan Allah yaratıyor dostum. Allah varsa o bardağı kaldırsın diye soran kardeşim,zaten az önce bu bardağı Allah kaldırttı. Ben bu kainattaki sayısız yıldızı elimde tutabilirmiyim? Peki atomlar tutabilir mi? Peki sen tutabilirmisin? Demek,bardağın kaldırılma eylemini yaratan bir Allah olmak zorunda dostum. Çeviren: Ahmet Eymen ÖNKAL Allah için El-Fatiha…


İngilizce

I want to ask you something. Are you listening to me? Hey, you are listening, aren’t you? Can you give me the arabic translation of “atheist”? Kafir Oh so you know it! Kafir is the arabic translation of atheist It’s weird isn’t it? (The difference when you say atheist vs. kafir) Atheist Kafir (rejector, disbeliever) It has a certain ring to it, doesn’t it? He’s a kafir, dude. You are speeding on an empty highway while listening to the radio at the same time The radio is telling you that there will be a traffic jam at a destination that you’re about to reach in 5 minutes. The traffic jam will open up only after a whole day. Would you leave the highway so you don’t get stuck in that mentioned traffic jam or would you say “Oh no, I don’t believe whatever the radio is saying. I’d have to see it with my own two eyes to believe it.” and then waste your entire day? A human instinct and typical humane characteristic will take over here To take information from trustworthy sources and to evaluate them accordingly is a typical characteristic of human beings. If there happened to be a dog on the highway who would also hear about the announcement on the radio, it wouldn’t matter to that dog at all. And this is exactly where the difference is. An animal only takes action after seeing danger first-hand. But human beings take action as soon as they know about a potential danger. That should be an innate human characteristic. As soon as the human understands and processes a piece of information, he should start acting accordingly. Saying “No, I’ll only act accordingly after I have seen hellfire with my own two eyes.” is not how humans are programmed to behave. (Banter) (Banter) (Banter) Now we will face one of the principal questions present in Atheism. This happened to be the ultimate question of all questions in that belief. I’m taking this cup from its place and putting it here. And I’ll even go as far as taking it away from here as well and putting it here. “If there is a God, He should take this cup from there and put it here.” Excellent. Brain error. Questions that truly mess up the brain, huh? The first thing you need to know and understand here is that the Ultimate Owner of this entire universe does not act accordingly to your wishes, my friend. And secondly you need to understand this. There are about 1 million atoms in a single cell of yours and 100 trillion cells in your entire body. Your cells make up tissue, tissue makes up organs, and organs come together and make up an entire human being. So theoretically speaking there is an alive Mehmet (his name) that is made up entirely of lifeless atoms. From the air we’re breathing right now to the camera currently filming, all of these are made up of atoms. So if everything is made up of atoms, the universe is a field of atoms, so to speak. So for me to be able to take this cup into my hands, the atomic structure of this cup has to stay intact while I am lifting it. Whichever muslces of my arm need to fulfill their mission, have to do so without a single mistake. Whichever ergonomic structure my skeleton and my muscles are in need of, it has to proceed in the exact needed way. My brain has to send out the right signals to my body for me to be able to lift this cup. My heart has to have a beat so I have to be alive. And for me to be and stay alive I need 21% oxygen, 78% nitrogen and the sun needs to stay 93 million miles away. And for the sun to not break its orbit, the entire solar system needs to protect its current orbitual habits. And the Milky Way needs to work incredibly punctually and correctly for the solar system to stay in its orbit. And for this to happen, all 850 million galaxies that exist, millions of stars and planets, need to work in a way without disturbing each other and preventing each other from fullfilling their missions. Could you lift this cup without all of that happening? Since I do not have power over the cells in my body or the solar system to work correctly, and which muscles I need and which parts of my skeleton in order to lift this cup, and since I also cannot make the Earth spin 1680km around itself or make the Earth spin 108.000km around the solar system, while I am the one that wants to lift this cup with my free will, God, who has power over the entire universe, is the one that allows me to do so. So to my friend saying “If there is a God, He should lift this cup!”, it was God who allowed this cup to be lifted. Can I hold the infinite number of stars in this universe in my hands? Or the atoms? What about you, can you? So in conclusion, there has to be a God that creates the action of lifting this cup and allows me to lift it, my friend.


Almanca

Ich will dich etwas fragen, hörst du mir zu? Hey schh du hörst zu oder? Sag mal was Atheist auf arabisch bedeutet Kafir Das weißt du ne 😀 Atheist ist auf arabisch Kafir Das kommt einem so dings vor ne Atheist Kafir So sehr wie Das sind kafirs alter Ihr fährt ganz schnell auf einer leeren Autobahn und euer Radio läuft Das Radio informiert euch, dass es Stau auf der Strecke die Ihr in 5 Minuten erreichen werdet gibt und der Weg bis morgen nicht frei sein wird Würdet ihr diese Autobahn mit der nächsten Ausfahrt verlassen, oder euch denken nein ich glaube dem Radio nicht und somit einen ganzen Tag vergeuden Wenn man das wesentliche betrachtet, kommt hier eine menschliche Eigenschaft ins Spiel Nachvollziehbare und rationale Informationen von vertrauenswürdigen Quellen aufzunehmen und diese zu Bewerten ist eine menschliche Eigenschaft. Wäre an der Stelle des Menschen ein Hund auf dieser Strecke, würde die Warnung für den Hund keine Bedeutung haben. Und genau das ist der Unterschied Ein Tier reagiert auf eine Gefahr erst dann wenn er sie sieht. Aber ein Mensch wenn er sie begreift Das sollte ein Charakteristikum des Menschen sein. Sobald etwas erkannt, verstanden wird soll er Maßnahmen ergreifen. Wenn ein Mensch sagt “Nein ich will erst die Hölle sehen und dann werde ich Maßnahmen ergreifen” dann ist das keine humane Besonderheit, sondern das zicken einer Ziege Ich wollte eigentlich Davar sagen (Dialekt, bedeutet Rind) In unserem Dorf sagt man Davar Was sagt man in eurem Dorf? – Kuh Nun kommen wir zu der heiß gekrönten Frage des Atheismuses Die Krönung ist stößt ungefähr hier auf die Höhe Ich nehme diese Tasse und stelle sie hier ab Nun nehme ich sie sogar von hier und lasse sie hier ab Wenn es einen Gott gibt dann soll er bitte diese Tasse von hier nehmen und hier hin stellen. Legendär Das Gehirn scheidet aus. So eine legendäre Aussage, dass das Gehirn sich verabschiedet. Das erste was du Wissen solltest, das Universum richtet sich nicht nach deinen wünschen mein Kumpel. Zweitens muss du dies verstehen In nur einer deiner Zellen sind ungefähr 1 Million Atome und in deinem ganzen Körper befinden sich insgesammt 100 Trilionen Atome. Deine Atome bilden deine Gewebe, deine Gewebe bilden deine Organe, deine Organe bilden ein menschliches Wesen. Theoretisch entsteht aus leblosen atomen ein lebendiger Mehmet (Person die du dir gerade anguckst) Von der Luft die wir atmen bis zur Kamera die gerade aufnimmt, besteht alles aus Atomen Wenn alles aus Atomen besteht, ist das Universum ein buchstäbliches Atomfeld. Damit ich diese Tasse heben kann, muss gegeben sein, dass die Atommasse nicht ausartet Meine Armmuskeln müssen ihre vorbestimmte aufgaben erfüllen Mein Skellet muss die ergonimische Masse beibehalten um den Muskeln die Verwirklichung dieser Bewegung zu ermöglichen Mein Gehirn muss die Signale die dazu nötig sind diese Tasse zu heben an die nötigen Stellen in meinem Körper weiterleiten Mein Herz muss schlagen, ich muss also lebendig sein. Und damit ich leben kann, muss der Sauerstoffgehalt 21% und Stickstoffgehalt 78% betragen und die Sonne muss 147 Millionen km entfernt sein. Das ganze Sonnensystem muss ihre Umlaufbahn beibehalten, damit diese Bedingungen zutreffen. Für das Sonnensystem muss die Milchstraße auf die Minute genau funktionieren. Und hierfür müssen die 850 Millionen Galaxien, über 100 Milliarden Sterne und Planetem im Universum ohne sich zu berühren und zu behindern, auf einer PERFEKTEN art auf ihren Umlaufbahnen bleiben. Kannst du ohne das alles diese Tasse überhaupt in deine Hand nehmen? Von den kleinsten Atomen in deinen Körper bis zu den riesigen Galaxien steht nichts unter meinem Einfluss, Es ist nichts in meiner Hand: die Muskeln die ich benötige um die Tasse aufzuheben, oder das drehen der Erde um seine eigene Achse mit 1650 km/h Während ich diese Tasse mit einem mikrigen Willen zu heben versuche, erschafft Gott das alles und hält es in seiner Hand ( Metapher) mein Freund. An die Frage am Anfang zurück, Wenn es einen Gott gibt dann soll er bitte diese Tasse von hier nehmen und hier hin stellen. Du hast die Tasse mit Allahs Zulassung gehoben. Kann ich die unzähligen Sterne in meiner Hand halten? Oder kann ich die Atome fassen? Kannst du es? Das bedeutet, es muss einen Gott geben, der SOGAR diesen Prozess des “Tasse hebens” erschafft mein Bruder. Für ALLAH, Al-Fatiha

Ateist ve Deistlerin Cevap Veremediği O Soru (Sokak Röportajı)

İngilizce

Why am i deist? There must be a Creator – Nothing can exist from absence – Except this, i don’t have to believe anything + So, i don’t know. Deist and atheist people asked some questions about Islam… …and Islam tried to reply it… … and i’m saying that; let us ask the question for this time + How do you make sense? I mean, how do you find the meaning of life? – To be honest… …i can’t find – Why am i living? I don’t know why am i here? +Welcome -Thank you +Where are you from Birol? -izmir. Does his face can seen? His hair are long just like mine + Göksu are you student? -Yes i am. +You’re also? -Yes + Birol now i’m gonna ask you a question; are you Muslim? – No + In which religion are you attend? – None of them + Are you an athesit or deist? -I’m deist – So, on ID card yes i am. +On ID card yes but normally it’s in trouble. -Exactly + What about you? -Also same for me + So why are you deist? – Why am i deist? There must be a Creator – Nothing can exist from absence. Except this, i don’t have to believe anything + So you are saying that; i don’t have to believe anything + Okay don’t be but how do you explain life? + Why did you come to this world? Why are you passing away? + What’s your purpose to be here? + How can you answer to that kind of questions? + Until this time, deist and atheist people asked some question about Islam + And Islam tried to reply it and i’m saying that; let us ask the question for this time + As a Muslim i’m asking you +How do you make sense? I mean, how do you find the meaning of life? + For example, how do you make sense about life? + How do you find the meaning of life? – To be honest… …i can not -Why am i living? I don’t know why am i here? + Why engineering? + What are you going to do in the future? + You will have a nice partner or a nice job… …and what will happen next? – I mean, i will keep my life to continue as much as i can + Yes but one day it will finish… …and what’s the point of that? Why are we here? – I’m asking the same question to myself or to the people as well – I don’t know the answer + Göksu, at least Islam has a suggest about it + I also searched lots of ideologies + Espacially when i was in University + There was also periods that i questioned but… … none of ideology, none of idea, none of movement of thoughts… … can answer that “why did we come to life” or can’t answer to make this life sensefull i mean it can’t – So basically we are humanbeings… …and there must be a human mission for us – Good and bad. – For who is it good or bad? – But there is a good generally + Birol don’t get far from the topic + I’m asking the question again + What’s your purpose here? How do you explain this? – Human came to the world as a good person + Let me ask you this also “for who is it good or bad?” – Okay. For me the good thing is; if i lie i will be a bad human, if i kill i will be a bad human – But there shouldn’t be anything like that in this world… …and when we look to all around the world, this world is bad + Look Onat, i will talk about this… … you just said “i have a believe in goodness… …doing good things” let’s do something good + It doesn’t matter that they are this or that, deist or atheist… …or affecting from any ideology… …you are just saying “i’m thinking like that freely”. + Yeah i respect that but there is question for it + “Only doing good things… Does it COMPLETELY make sense for this life?” + You came for doing goods but you know there should a reason to do goodness + You do the goodness and after it there must be something + It doesn’t completely fill up this life… …it doesn’t explain; “why did we come here?” – I’m not doing goodness to myself but for other people… …maybe i feel usefull – So of course IT’S NOT THE MISSION THAT I’M HERE – I don’t say “you’ve been sent here to do goodness”… …so i believe something like that, actually i don’t know + Did you determine the purpose of your existence? -Yes + You determined it yourself – For example; maybe it determined from some power but i determine the things that i will do or create in this world – No one can determine them. + Well, i will ask you a question; if there is a Creator… ..what can be the purpose of the Creator… …so you’ve been created for no reason? Because in your belief it’s exactly like that – In my belief, the Creator didn’t create me for no reason. + For example for what reason can it be? – Can i use my right to not answer to this question? + So, we just talked about an event, I don’t know how do you call it “agnosticisim” ? “This can’t be known, suspiciousness” + So, you’re just being in doubt. Am i right? + Actually you have no exact answer to that kind of questions (about life) + Actually i have answers about everything + Then, i really wonder the answer of that question + If The Creator created us what can be the reason? So you’re just saying The Creator created us and left here right? – No. Also i studied philosophy… …that’s why i think a little bit different. – The reason why i don’t answer to that question is… …it can cause to too many speculations. – They may understand it wrong. That’s why i don’t want to answer it + I’m saying that if you have a theory, come present to us and… …let us know the meaning of this life… …or let’s find out the real meaning of it together… …but i think Islam explains it in the best way. + I think it worths to search it – Okay let’s say it worths it but… …how do we know that it will say the truth? …It’s the main question. + So, have you ever found something in Islam which is not true – There is nothing to prove its truth to me. + So, there is something like that, you are as a human who doesn’t know the purpose of life + Don’t you need to search yourself the reason of life +You’re acting like, i have to prove it to you… …I’m saying the same thing for all unbelievers. + Like, we always have to prove Islam + Bro, if you want to know the reason of life you have to search it + “You’re living the life for no reason right now” – When the universe… …gives the shapes… …of itselfs… …we have to be here at this time… …i couldn’t explain it now… … i couldn’t find the right words but… …we are a part of the universe at this period… … and that’s why we’re living. – He’s trying to say “we’ve been created like this and we will die as usual” – But if you ask me i don’t think the way he thinks. + So i’m saying… …it doesnt change the question of… …”why did we come here?” + Philosophy always tried to solve this question + Do you understand? + They just kept to think, think, think… …at the end there are only 3 questions. + “Who am i?… …Where did i come from?… …if there is someone… …who sent me here?” + They are just basic questions + If you wake up on an island… …you would ask these questions + Let’s think the world as an island, we’re just asking these questions to ourselves. + And in my belief, Islam is an ideology which answers to that kind of questions very well + If you’re saying that “i found very good, satisfying answers” + I can listen to you till the morning – No, i don’t have such a claim like this + So, if you don’t have any claim like this. Islam worths to search about it or at least i suggest you to search about Islam seriously + So just don’t do that kind of stuff like “i asked to that person, to Imam, to someone who prays…” – If i will be the one who will believe… … i will search and ask it myself. + I also think it should be the way you think + I really nice to meet you Göksu and Onat -Thank you + Okay thank you Birol -Thanks from me + InshAllah we’ll see each other and we have a place, we’ll wait for you to drink tea one day We explained the meaning of life on our next street interview Can i do a conversation? It’s just a joke! Please like our video. Bye bye!!!


Almanca

Wieso ich ein Deist bin? Nun, es muss einen Schöpfer geben… Nicht kann aus dem Nichts entstehen. Darüber hinaus muss ich an nichts Weiteres glauben. Deisten sowie Atheisten stellen Fragen über den Islam. Und der Islam versuchte stets, auf diese Fragen zu antworten. Und ich sage jetzt: “Lasst UNS diesmal fragen” Wie seht ihr denn Sinn dahinter? Wo findet ihr den Sinn des Lebens? Ich finde keinen Sinn… um ehrlich zu sein Ich weiß nicht, wieso ich lebe, wieso ich hier bin. Willkommen Birol, wo kommst du her? – Izmir. Seht ihr sein Gesicht? Deine Haare sind ja auch so lang wie meine. Göksü, bist du Student? – Ja, bin ich. – Ich genauso Birol, zu Beginn eine Frage: Bist du Moslem? Nein. Welcher Religion gehörst du an? – Keiner. Bist du ein Atheist oder ein Deist? -Deist. Ja, auf Papier schon. (Aber glaubt nicht). Und du? -Ja, bei mir genauso. Wieso bist du Deist? Wieso ich ein Deist bin? Es muss einen Schöpfer geben… Nicht kann aus dem Nichts entstehen. Darüber hinaus muss ich an nichts Weiteres glauben. Du sagtest ja, du müssest nicht glauben. Einverstanden, du sollst nicht gezwungen sein, zu glauben. Aber wie würdest du mir das Leben erklären? Wieso bist du auf der Welt? Wieso wirst du fortgehen? Was ist hier dein Ziel? Wie beantwortest du diese Fragen? Bis jetzt waren es immer die Deisten, Atheisten, die Fragen über den Islam gestellt haben Auf diese haben sie dann immer Antworten bekommen Nun möchten wir die Fragen stellen. Ich frage euch jetzt Als ein Moslem möchte ich wissen, wie ihr dem Leben einen Sinn gebt. Wie findet ihr also den Sinn des Lebens? Ich finde keinen… um ehrlich zu sein… Ich weiß nicht, wieso ich lebe, wieso ich hier bin. Wieso bist du ein Ingenieur? Was wirst du machen? Du wirst später möglicherweise eine gute Partnerin und einen guten Job haben Was wird danach passieren? Also… Ich werde mein Leben so lange weiterführen, wie ich kann… Aber eines Tages wird es zu Ende sein… Was ist dann überhaupt der Zweck? Wieso? Wieso? -Diese Frage stelle ich mir und anderen auch… Ich kenne die Antwort nicht… Göksu, der Islam hat zumindest einen Vorschlag diebezüglich. Verstehst du? Auch ich habe sehr viele Ideologien recherchiert, vor allem als ich an der Universität war. Ich hatte auch Phasen, an denen ich sehr viele Fragen hatte, aber… keine Ideologie, keine Meinung gab mir jemals eine Antwort darüber, wieso wir auf die Welt gekommen sind oder was der Sinn des Lebens ist. Keine dieser Ideologien gab eine zufriedenstellende Antwort. Keine konnte dies. Grundlegen ist, dass wir alle Menschen sind und Ziele haben Mancherlei gute, mancherlei schlechte. Aber es gibt ein allgemeingültiges Gut. Birol, wir weichen etwas vom Thema ab. Ich stelle dir noch einmal die Frage. Was ist dein Ziel im Leben? Wie erklärst du mir diese? Der Mensch ist als gutes Wesen auf die Welt gekommen. Für wen/ für was “gut”? (Wer bestimmt das Maß für das Gute?) Gut ist das, was ich für gut halte. Wenn ich lüge oder jemanden töte, bin ich ein schlechter Mensch, Diese Sachen sollte es aber auf der Welt nicht geben. Wenn wir uns die Welt im Alllgemeinen anschauen, dann ist sie eher schlecht. Nun Onat, du sagtest, dein Glaube beruht dadrauf, stets Gutes zu tun Es sei dir gleichgültig, ob man einer Religion angehört, Atheist oder Deis ist. Unabhängig von allen vorhandenen Ideologien, sagst du, dass du eine ganz freie, ganz eigene Meinung hast. Einverstanden, ich respektiere es. Aber es entsteht nun genau diese Frage: Immer das Gute zu tun, verleiht das dem Leben seinen Sinn? Okay, du bist gekommen, um Gutes zu tun, aber das Gute zu tun hat doch auch einen Zweck, nicht? Nun, du tust etwas Gutes und es müsste doch etwas passieren. Das füllt nicht das Leben, das was du sagst. Es erklärt nicht, wieso wir hier sind… Ich tue ja das Gute nicht für mich selbst, sondern für andere Menschen. Ich fühle mich dadurch auch nützlich Natürlich ist es nicht die Mission meines Lebens, ich weiß also schon, dass ich nicht geschickt wurde, um stets das Gutes zu tun. Aber so denke ich eben. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Hast du den Zweck deiner Existenz selbst bestimmt? – Ja. – Du selber? Es mag seine, dass es eine “Kraft” bestimmt hat. Aber die Sachen, die ich bewirke- darüber bestimme ich selbst. Das kann sonst nichts und niemand. Okay, eine Frage noch: Wenn es einen Schöpfer gibt, was ist der Zweck seiner Schöpfung? Müsste er es ohne Zweck erschaffen haben? Nach deinem Glauben wäre das ja so. “Er erschuf ohne einen Grund und zog sich dann zurück” Nach meinem Glauben hat der Schöpfer nicht ohne Grund erschaffen. Was für einen Grund gibt es dann also? Dürfte ich an dieser Stelle mein Recht nutzen, nicht auf diese Frage zu antworten? 🙂 Da gibt es ja noch den Agnostizismus. Sie sagen “man kann dies nicht wissen”, diese Zweiflerei Also bleibst du hier immer in Zweifel? Sprich, du hast keine genaue Antwort bezüglich der Sinnhaftigkeitdes Lebens? Eigentlich habe ich zu allem eine Antwort Also ich bin sehr neugierig auf die Antwort dieser Frage Wenn ein Schöpfer die Welt erschaffen hat, dann aus welchem Grund? Erschaffen, um sich dann zurückzuziehen? Nein, also.. Weil ich Philosophie studiere, denke ich etwas anders. Der Grund, wieso ich auf diese Frage nicht antworte, ist, dass ich keine Spekulationen auslösen möchte . Es kann in falsche Richtungen interpretiert werden, daher möchte ich darauf nicht antworten. Ich meine, wenn ihr eine Theorie habt, dann stellt sie uns vor, dann lernen wir gemeinsam, und finden den Sinn des Lebens. Aber es ist tatsächlich der Islam, der den Sinn des Lebens am besten erklärt. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich darüber zu informieren. Es lohnt sich, darüber zu recherchieren, aber ist es tatsächlich richtig, was er (der Islam) erläutert? Das ist hier die Hauptfrage. Hast du eine Stelle gefunden oder gesehen, wo er nicht richtig zu sein schien? Es gibt keinen Beweis für mich, dass er richtig ist. Aber es ist doch Tatsache, dass du als jemand, der den Sinn des Lebens nicht kennst, selbst nach diesem Sinn suchen solltest, oder? Du tust ja so, als müsse ich es dir beweisen, ich meine nicht nur dich, sondern all diejenigen, die nicht glauben, als müsse der Islam immer etwas beweisen Nein, wenn du den Sinn des Lebens finden möchtest, dann solltest du selbst recherchieren. Du lebst dein Leben ohne ein Ziel zu haben. Während sich der Kosmos heute noch verformt, müssen wir heute auch hier sein. Ich habe es nicht ganz so gut ausdrücken können. Ich finde die richtigen Worte nicht Wir sind ein Teil des Kosmos… und deswegen leben wir… Also ich denke nicht wie er. So ist es meiner Meinung nach nicht. Ich meine, es liefert immer noch keine Antwort auf die Frage, wieso wir auf die Welt gekommen sind. Die Philosophie zum Beispiel, sie hat sich immer damit beschäftigt: Sie haben überlegt, überlegt, überlegt. Schließlich kamen dann diese 3 Fragen raus: Wer bin ich? Wo komme ich her? Wer hat mich geschickt? Es sind Fragen dieser Art, solche Grundfragen. Wenn du auf einer Insel aufwachen würdest, würdest du dir diese Fragen stellen. Wenn die Welt nun eine Insel wäre, würde man sich doch diese Fragen stellen. Die Religion, die am besten auf diese Fragen antwortet, ist der Islam. Nach meinem Glauben. Wenn du behauptest, du hast zufriedenstellende Antworten auf diese Fragen, dann würde ich dir bis zum Morgen zuhören. Nein, so eine Behauptung kann ich nicht stellen um ehrlich zu sein. Wenn das so ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich über den Islam zu informieren. Das würde ich Ihnen wirklich empfehlen. Mit mehr Seriosität, nicht auf die Art: “Ich habe den gefragt, den Imam gefragt, den betenden Mann gefragt” Wenn ich selbst glauben werde, dann werde ich natürlich selbst nachforschen. Ich denke auch, dass das so ablaufen müsste. Freut mich, euch kennengelernt zu haben, Göksu und Onat. Ich bedanke mich Bürol, hoffentlich trifft man sich. Wir haben dort hinten ein Lokal. Wir erwarten dich zu einem Tee oder einer Suppe. Den Sinn des Lebens haben wir in unserer nächsten Reportage thematisiert. Bitte liket dieses Video 😀


Fransızca

Pourquoi suis je déiste? Car il y a la nécessité d’un créateur. Nul ne peut être conçu à partir de rien. En dehors de cela je ne suis pas forcé à croire à quoique ce soit. Comment dire… Les Déistes, les Athées ils ont posées des questions sur l’Islam Et l’Islam a essayé d’apporter une réponse. Donc moi je me dis, Pour une fois nous (musulmans) nous allons vous poser des questions Comment donnez vous un sens?? Enfin, comment donnez vous sens à cette vie? Je n’en trouve pas.Clairement Ma raison de vivre, la raison pour laquelle je suis ici. Je ne sais pas. Bienvenue, d’où tu viens Bilo? Izmir. Est ce qu’on voit sa tête? ^^, lui aussi il a les cheveux longs comme moi. Göksu, t’es donc étudiant? Oui je suis étudiant Oui je suis étudiant Bilo, je vais te poser une question: Es tu musulman? … Non. Quelle est ta religion? A aucune religion Es tu athée? Déiste? Déiste. Enfin sur papier oui je suis musulman. (Mais il ne croit pas) Toi? Moi aussi c’est pareil hein oui. Et donc pourquoi es tu déiste? Pourquoi? Car je crois en l’existence d’un créateur. Nul ne peut être conçu à partir de rien. En dehors de ça je ne suis nullement obligé de croire à quelque chose. Tu vois en disant que tu n’es pas obligé? Okay tu n’es pas obligé mais.. Mais comment m’expliquerais tu la vie? Pourquoi es tu venu sur Terre, pourquoi tu pars? quel est ton but ici? Comment reponds tu à ces questions? Et donc jusqu’à maintenant.. Les déistes et athée ont posés des question à l’Islam Et l’Islam a essayé d’apporter des réponses. Donc moi je dis.. Pour une fois c’est à notre tour de vous poser. Donc je vous demande.. En tant que musulman je dis.. Comment vous percevez la vie? Comment donnez vous un sens? Par exemple la vie.. Comment lui donnez vous un sens, comment trouvez vous une logique à a vie? Je n’arrive pas à trouver moi Clairement enfin, pourquoi je vie? Pourquoi je suis ici? je ne sais pas Pourquoi es tu ingénieur? Qu’est ce que tu ferais? Tu auras une bonne compagne ou un bon travail Et par la suite? Bah Je vais continuer ma vie tant que je peux Mais un jour ça va se terminer et donc c’est quoi l’interet de ça? Pourquoi? Pourquoi? Cette question je me la pose moi aussi A moi, ou aux gens, mais je ne connais pas la réponse. Göksu, l’Islam a au Moins une réponse à ça, tu comprends? Moi aussi j’ai recherché plusieurs idéologie surtout à l’université Moi aussi j’ai eu des moment avec beaucoup de questionnements mais.. Mais aucune, idéologie, aucune pensée, aucune logique aux questions Pourquoi je suis venu à la vie? Ce qui rend une sens à ma vie n’apportent de réponse convainquantes (Les autres idéologies ) ça ne colle pas Enfin basiquement On est humain et on doit avoir un but Certains biens, certains mauvais Mais généralement on a tous un but (Bien) Euh Bilo, tu sors un peu du sujet Je te repose la question Quelle est ton but ici dans la vie? L’humain est venu sur Terre en tant qu’un être Bien Bien fonction de qui de quoi? Bien selon moi. Moi si je mens je vais être quelqu’un de mauvais par exemple, si je tue pareil Mais dans ce monde il ne devrait pas y avoir ces choses. Mais quand nous regardons la Terre généralement c’est Mauvais. Maintenant Onat, Comme tu l’as dit Tu as une croyance en fonction du Bien Faire le bien, faisons le bien en dehors d’avoir une religion ,Etre ci etre ça , athée deiste En dehors de toute ces idéologies, dis tu que tu penses ainsi Tu dis que tu pense librement, comme ça. D’accord je respect. Mais il y a cette question qui me vient à l’esprit. Juste en faisant le bien… Donne t’il sens à cette vie? Okay t’es venu faire le bien mais faire le bien aussi a un but non? Enfin tu fais un bien puis il y aura un truc, enfin vois tu ce que je veux dire? ça ne remplit pas cette vie tu vois Tu vois ça ne dit pas vraiment pourquoi on est venu ici. Je ne fais pas du bien à moi même.. Je fais aux autres enfin… Je me sens utile quoi… meme si ma raison d’être ici n’est surement pas ça Je sais que je ne suis pas envoyé ici absolument que pour faire le bien Enfin je ne sais pas mais je crois a un truc du genre Je ne sais pas à vrai dire Ta raison d’être crée l’as tu toi même determiné? Donc tu l’as determiné toi même Par exemple une force a pu le determiner Mais dans ce monde, ce que je vais faire c’est moi seul qui decidera Nul autre chose ne peut décider de ce que je vais faire sur Terre Attends je vais te poser une question, si il y a un créateur? Quelle devrait être sa raison de nous créer? Nous a t’il crée sans raison? Car pour toi c’est ce que tu pense… “Il m’a crée sans raison puis il m’a laissé ici” Selon ma croyance, je ne suis pas crée sans raison Par exemple quelle peut etre la raison du coup? Je vais utiliser mon droit de ne pas répondre à cette question Vois tu l’agnostisme? Ne pas avoir de réponse, ” ça ne peut pas se savoir” “Suspense” Donc tu restes en suspense ici? Enfin en vrai tu n’as pas de réponse par rapport à la vie c’est ça? En réalité oui toute chose a une réponse Voilà donc moi je me demande la réponse à cette question! Si le créateur nous a crée, quelle pourrait être la raison de nous avoir crée? Nous a t’il abandonné sans raison? Non, personnellement comme j’étudie la philosophie je pense un peu autrement Si je ne veux pas répondre à cette question C’est que je ne suis pas spécialiste dans ces sujet donc j’evite les spéculaitions Juste pour cette raison je ne veux pas répondre Et donc je disais,Si vous avez une théorie Venez nous la présenter qu’on la sache nous aussi. histoire de trouver la raison ensemble Mais la raison, c’est l’Islam qui l’explique de la meilleure des façons. Je pense que ça vaut le coup que vous vous renseigniez là dessus Enfin ça vaut le coup de s’informer mais est ce que c’est vrai? Telle est la question Oui enfin as tu vu un lieu où ce n’est pas vraie? (J ‘explique la raison dans la prochaine vidéo) Il n’y a rien qui me prouve que c’est vrai Mais en fait il y a une choise.. Toi si tu sais pas la raison de la vie c’est un peu à toi de t’informer la dessus non? Enfin vu que tu veux que je te prouve à chaque fois Enfin pour tous les athées, je dis à chaque fois vous voulez qu’on se justifie, qu’on vous prouve, Non mon frère si tu veux connaitre la raison de la vie, c’est à toi de t’en informer… La tu vie sans raison en fait. Moi… la galaxie En ce moment quand elle prend forme Nous aussi nous devons être ici Enfin je n’ai pas réussi à vous l’expliquer Je n’ai pas trouver les bons mots On est une part de cet univers On est une partie de cet univers donc, On vit quoi.. Il veut dire ça oui, après moi non je ne pense pas pareil. Moi je dis que ça, ça ne réponds pas à pourquoi on est venu ici… ça ne répond pas à la question Par exemple la philo A toujours réfléchi à propos de ça Ils ont reflechi réflechi réflechi, il y a trois questions qui en sortent Qui suis je? D’où je suis venu ici? Qui m’a envoyé ici? Ce genre de questions tu comprends? de base.. Tu te retrouves sur une île tu te posera les memes questions Si la Terre est une île , on se pose ces questions La religion qui répond le mieux à ces questions est l’ISLAM Enfin pour ma croyance Mais si tu trouves des idéologies meilleures Moi je t’écoute jusqu’au matin Non, perso je n’ai pas une idéologie… Donc si vous n’avez pas d’idéologie, je vous propose de vous informer sur l’Islam Au moins je vous suggère de vous informer Plus sérieusement, enfin pas en mode ” J’ai demandé à tel” ” j’ai demande à l’imam” ” j’ai demande à ci” Si moi je vais croire je m’en informerais moi même Moi aussi je pense que c’est le meilleur. Très ravi de vous avoir rencontré Göksu, Onat. Je t’en remercie, inshaAllah on se reverra On a notre maison là bas nous t’attendons à souper ou à boire un thé.

Ateist Sordu: Allah’ı Kim Yarattı?

Bizler kelime-i şehadet getirdiğimizde demek istiyoruz ki şahidim ki Allah’ tan başka hiçbir illah yoktur ve yine şahidim ki Muhammed(a.s) onun hem kulu hem elçisidir. Bir gün yolda gezerken bir cinayete tanık olsam. Hakim beni görgü tanığı olarak yanına çağırsa.” Mehmet; Ali, Veli’ yi dün bıçaklamış. Sen buna şahit misin?” dese, bende “Evet Hakim Bey ben buna şahidim “desem Yani demek isterim ki evet ben bu olayı gördüm. Bu yüzden şahitlik ediyorum. Yani şahitlik edmem demek beş duyu organımla buna tanık olmam demek. Peki az önce şahitlik ettiğimiz kelime-i şehadet konusuna geri dönecek olursak Allah (a.c) bir olduğuna Muhammed (a.s) onun kulu ve elçisi olduğuna şahit misin desek sende evet şahidim desen peki ne gördün de şahitsin. Eğer bu şekilde Allah (a.c) varlığına ve birliğine şahitlik edemezsek biraz sonra gelecek olan soru kalıplarında sürekli vesveselerde boğulu bir hayat yaşarız. Allah tüm kainatı yarattıysa Allah’ı kim yarattı? Yaratılmak sonradan olmak demektir. Yani yaratılmadan önce o şeyin olmaması gerekir. Elimde gördüğünüz bardak altı yaratılmış bir şeyse yaratılmadan önce o şeyin olmaması gerekir. Ve yaratılmak o şeyin varlık alemine çıkacağı bir güce ihtiyaç duyması demektir. Şimdi şu masa lambasını güneş sayalım. Şu kumandanın ışığını da güneşten olduğunu biliriz. Birisi sorsa şu kumandadaki ışık nereden yansıyor. Tabi ki de güneşten yansıyor.Peki ya bu mouse deki ışık nerden yansıyor. Tabi ki de güneşten yansıyor. Ve sormaya devam etsinler. Yahu sana da ne sorsam bu ışık güneşten yansıyor diyorsun. Peki bu güneşteki ışık nereden yansıyor. Ve beyin orayı koşarak terk eder. Güneş ışığın kaynağıdır ve ondaki ışık kendisindendir. Güneşe ışık nasıl yansıyor? Güneşe ışık nereden yansıyor? Gibi bir soru sormak tamamen mantık hatasıdır. Aynı kişi tekrar sorsa Mehmet abi bu masandaki ıslaklık nedendir? Tabi ki sudan Peki Mehmet abi senin bu tişörtündeki ıslaklı nedendir? Tabi ki bu da sudandır. Sen de ne ıslak sorsam ıslaklığın sebebi sudandır diyorsun. Peki sudaki ıslaklık nedendir? Ve beyin oradan koşarak köyüne taşınır.Su ıslaklığın kaynağıdır. “Ondaki ıslaklık nedendir?” gibi bir soru tamamen mantık hatasıdır. Aynen öylede yaratıcıya “Seni kim yarattı?”gibi bir soru sorarsanız sizin beyninizde paraşütle sizi terk edebilir. İşi başka bir açıdan ele alacak olursak, matematikte normal sayılar sonsuz sayılar birbiriyle kıyaslanamaz çünkü sonsuz bir kavramdır. Bir sayı olarak kabul edilmez. Yani sonsuz artı yüz milyar gene sonsuz eder. Sonsuz eksi üç yüz on beş bu yine sonsuz eder. Sonsuzla sayı kavramı nasıl birbirinden farklıdır. Sen yaratıcı yani sanatkar ile yarattığı sanatları da birbirine benzeterek çok hata ediyorsun. Marangoz yaptığı bir masaya benzer mi? Hayır. Müteahhit yaptığı bir binaya benzer mi? Hayır. Demirci yaptığı bir dekora benzer mi? Hayır. Tabi ki Allah’ da yarattığı bizlere, mevcudata, mahlukata benzemeyecektir. Bu başlı başına bir mantık hatasıdır. Çünkü yaratıcı vasvına sahip olandan yaratılması beklenilemez. Şimdi konuya bir de şu açıdan bakmamız lazım merhum Said Nursi söyle söyler baharı icat etmeyen bir elmayı da icat edemez der. Bir bakalım bakalım bir elmanın var olabilmesi için neler lazım. Bir elmanın var olabilmesi için atom lazım,elementler lazım, mineraller lazım, karaciğerin korunabilsin diye elma asidi lazım. Sindirim kolaylaşsın diye dikarbonat iyonu lazım. Toprak lazım hemde elmanın tüm imalaatına lazım olan manevi fabrikalarla birlikte. Güneş lazım hemde kolumlu ve periyodik hareketlerini bozmadan bir güneş lazım. Dünya’ nın 1670 km kendi 108.000 km hızla Güneş etrafında dönmesi ve bu dönüş esnasında sadece Samanyolu galaksisideki 4.000.000 adet yıldızın da yörüngesini bozmaması lazım. Yani anlayacağınız bu hikaye çok uzar gider Bir elmanın yaratılması için bütün kainatın işleyişlerini bozmadan var olabilmesi lazım.Demek elma , elma olabilsin diye tüm kainat olmak zorunda. Bir armut içinde tüm kainatın yaratılması lazım. Bir orangutan içinde tüm kainatın yaratılması lazım. Bir Mehmet içinde tüm kainatın yaratılması lazım. Bir Mehmet kolay yetişmiyor dimi tüm kainat gerekiyor. Demek ki bir elma için bütün kainata ihtiyaç var mıdır? Vardır Demek ki bir şeye muhtaç olan bütün kainata da muhtaç demektir. Yani bir elmaya muhtaçsan, onsuz yapamıyorsan elmada bütün kainatsız yapamıyorsa bir elmaya muhtaçsan tüm mevcudata tüm kainata muhtaç demeksin. Eğer Mehmet’in bir yudum suya ihtiyacı varsa o bir yudum suyun var olabilmesi için de bütün kainat olmak zorundaysa bir şeye ihtiyacı olanın bütün kainata ihtiyacı olması şarttır. O zaman şöyle söylememiz gerek elmanın bütün kainata ihtiyacı varsa ve şu an bir elma varsa yani bütün ihtiyacı karşılanıyor demektir. O zaman her şeyin ihtiyacını gideremeyen yani tüm kainatın bir şeyinde ihtiyacını gideremez. Çünkü elmanın ihtiyacını giderebilmek için bütün kainatın ihtiyacını da karşılamak sorundadır. Peki soralım elmaya ve soralım Mehmet’e” bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor mu?” Evet karşılanıyor. Yine gözlerimizle şahitlik edebileceğimiz bütünkainata bakalım. Bütün canlılar; ceylanlar, tavşanlar, karıncasından piresine , hücresinden organına çiçekten yaprağa kadar tüm canlılar sürekli bir şekilde yiyecek itiyaçlarını bulababiliyorlar mi Evet bulabiliyorlar. Demek onların rızkını daimi karşılayan birisi var. Vücudundaki 1.000.000.000 hücre ve her hücrende 1.000.000.000 atom daimi bir şekilde nerdede ne yapacağını bilip orada vazifesini muazzam bir şekilde gerçekleştiriyor mu? Evet ve saniyede elli milyonu yıkılıp yeniden yapılandırılıyor. Çünkü benim buna ihtiyacım var. Demek anlıyorum ki sonsuz ihtiyacım karşılanıyorsa sonsuz ihtiyacımı bir karşılayan var.Kainattaki az önce saydıklarımın hepsi aklınız gelsin. Ne kadar aklınız gelen varsa sonsuz adet ihtiyaç sahibinin ceylanların, atomların, hücrelerin sonsuz adet ihtiyaçları karşılanıyorsa bu ihtiyaçları karşılayan her kimse onun hiçbir şeye ihtiyacı olmaması zorunludur. Ve biz bu zaata Allah(a.c) Peki şimdi gördüklerine şahit misin?


İngilizce

When we say shahadat (the testimony to faith) we’re trying to say: “I witness that there’s no deity but Allah and I bear witness that Muhammed (S.A.V) is his prophet and messenger” Let’s say one day as I walk, I witness a murder. If the judge chose me as a witness and asked: -“Ali has killed Veli with a knife, did you witness that? I respond: -“Yes, I did witness that” This implies that I’ve seen this event take place so I bear witness Witnessing means that you’ve experienced the event with 5 of your senses. So let’s go back to the shahadat (testimony of faith) If we asked -“Are you a witness that Allah is one and Muhammed (S.A.V) is his prophet and messenger?” If you respond -“Yes, I bear witness” But what’ve you seen to claim to be a witness? If we can not testify to Allah’s oneness and unity, then we will forever struggle with the questions that are coming up… -“If God has created all of the universe, then who created him?” Creation means appearing from non-existence. In order for something to be created, it has to be not existing in the first place If this cup coaster has been created, then at one point, it never existed. And creation means that it requires a power source for it to come into existence Let’s assume that this lamp is the Sun… Then we’ll know that the light on the remote is coming from the Sun. If someone asked-“Where is the light on the remote coming from?” You’d say: “From the Sun” -“What about the light on the mouse?” -“Of course from the Sun” -“Whatever I ask you, you always say it’s from the Sun, but where is the light on the sun coming from?” And your brain will flee the scene immediately Sun is the source of the light. The light is coming from itself. Asking questions like “How is light being reflected on the Sun?” is a complete logical fallacy. If same person asked: “Why is the table wet? -“Of course because of water… -“But why is your t-shirt wet?” “That’s also because of water” -“Every time I ask about anything wet, you say it’s water. Then why is water wet?” And the brain flees back to his hometown again… Water is the source of the wetness, asking a question about it being wet is a logical fallacy. Just like that, asking the Creator :”Who created you?”… Your brain may also flee your body with a parachute In mathematics, real numbers and the infinite are not directly compared because infinity is a concept its not a real number Infinity plus 100 billion is still infinity. Infinity minus 315 is still infinity Infinity and real numbers are separate things So you’re making a mistake by grouping the artist and its creation together… Is a carpenter similar to the table he constructed? “No” Is an architect similar to the building he built? “No” Is a designer similar to his own decoration? “No” Of course God is not similar to the universe and creatures that He created! This question on its own is a logical fallacy because a being with capability for creation can’t be expected to be created! Let’s look at it from this angle, The late Said Nursi (infamous religious scholar) says: “He who hasn’t invented the season of spring, can’t invent the apple” Let’s look at the things required for an apple to exist We need atoms, We need elements We need minerals, We need malic acid for the liver to be protected We need dicarbonate atom to ease digestion We need a soil that’s home to all the requirements needed for an apple We need the Sun It has to be perfect in its rotation and angle The world has to spin at 1670 km/hour around its own axis and 108000 km/hour around the Sun All while 4,000,000 stars in the galaxy should not lose their orbits/directions As you can see, there’s so much more to this… In order for an apple to be created, every detail in the universe has to function flawlessly So in order for a single apple to exist, it needs to entire universe… In order for a pear to exist, the whole universe has to be created. For one orangutan, whole universe is required. For one Mehmet like me, the whole universe has to be created. A Mehmet does not come along that often 🙂 So do we depend on the entire universe for a single apple? Yes, we do. Therefore we can conclude that: if one is dependent on a minor thing, one is also dependent on the entire universe If you need an apple, you can’t live without it and the apple is dependent upon the entire universe, then you’re dependent on the entire universe If Mehmet needs a drop of water and that drop of water needs the presence of the entire universe, we can say that a person who needs such small thing: is also dependent on the whole universe… If an apple that’s dependent on the whole universe exists, then it’s needs are fully met. So he who can’t fulfill the requirements of a small thing, can’t fulfill the requirements of the entire universe Because to fulfill the requirements of an apple, you need to fulfill the requirements of the universe Let’s ask the apple and Mehmet: -“Are all of our requirements/needs fulfilled?” -“Yes” Let’s examine the whole universe that our eyes can witness: All of the living creatures, the gazelles, the rabbits, The ants, the cells, The organs, the flowers and leaves “Can they find the foods that they require?” -“Yes they can” Then there’s someone who’s constantly providing their requirements Around 1 trillion cells in your body and the 1 trillion atoms in each cell, are they completing their duties and tasks? -“Yes” And each second 50 millions cells are apoptosed and new ones are made! So I conclude: If my infinite amounts of needs are being met each second, there’s someone who’s fulfilling these needs! Think of all the phenomena in the universe that I just discussed If all of the infinite amounts of needs that animals, atoms, cells depend on are constantly being fulfilled… Then it’s necessary that whoever is fulfilling all these needs should not depend on anything in order to exist! And we call that being: “Allah (Azza wa Jall) the Supreme and the Majestic” “Do you bear witness now?”


Almanca

Wenn wir die Schahada (Glaubensbekenntnis) aussprechen meinen wir, “Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt ausser Allah außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammed der Gesandte Allahs ist. Wenn ich eines Tages einen Mord auf der Straße gesehen hätte. Wenn der Richter mich als Augenzeugen ruft. “Mehmet: Ali hat gestern Veli erstochen. Wenn er sagte: “Sind Sie ein Zeuge dafür?” und wenn ich sagte: “Ja Richter, ich bin ein Zeuge dafür.” Das heißt: Ja, ich habe dieses Ereignis gesehen. Deshalb bezeuge ich. Die Tatsache, dass ich Zeuge bin, bedeutet also, dass ich ein Zeuge mit meinen fünf Sinnen bin. Wenn wir auf das Wort Schahada zurückkommen, dass wir gerade bezeugt haben. Wenn wir sagen zu dir: “Allah ist eins und Muhammed der Gesandte Allah ist, bezeugen Sie? Wenn du sagst:”Ja, ich bin ein Zeuge dafür.” Was haben Sie gesehen? Und warum haben Sie bezeugt? Wenn wir die Einheit Allahs nicht zum Ausdruck bringen, werden wir für immer mit den aufkommenden Fragen kämpfen. Wenn Gott das Universum erschaffen hat, wer hat Gott geschaffen? Schöpfung bedeutet, aus der Nichtexistenz heraus zu erschienen. Es sollte also nicht sein, bevor es erstellt wird. Wenn diese Tasse Untersetzer erstellt wurde, dann an einem Punkt, es nie existiert. Und Schöpfung bedeutet, dass sie eine Macht benötigt, damit sie ins Entstehen kommt. Nehmen wir an, dass diese Lampe die Sonne ist. Dann werden wir wissen, dass das Licht auf der Fernbedienung von der Sonne kommt. Wenn jemand fragte: ” Wo ist das Licht auf der Fernbedienung, die kommt.” Du würdest sagen: ” von der Sonne.” Was ist mit dem Licht an der Maus? Natürlich von der Sonne. Was auch immer ich dich frage, du sagst immer, es ist von der Sonne, aber woher kommt das Licht auf der Sonne? Und ihr Gehirn wird sofort von der Szene fliehen. Die Sonne ist die Quelle des Lichts.Das Licht kommt von sich selbst. Fragen wie ” Wie wird Licht auf der Sonne reflektiert?” ist ein vollständiger logischer Irrtum. Wenn dieselbe Person fragte: “Warum ist der Tisch nass?” – “Natürlich wegen des Wassers.” -“Aber warum ist dein T-Shirt nass?” Das ist auch wegen des Wassers. Wann immer ich dich etwas Nasses frage, sagst du, es ist Wasser. Warum ist Wasser dann nass? Und das Gehirn flieht wieder zurück in seine Heimstadt. Wasser ist die Quelle der Nässe, eine Frage darüber zu erstellen, dass es nass ist, ist ein vollständiger logischer Irrtum. Genauso, den Schöpfer fragen: “Wer hat dich erschaffen?” Ihr Gehirn kann auch Ihren Körper mit einem Fallschirm verlassen. In der Mathematik werden reelle Zahlen und das Unendliche nicht direkt verglichen, weil Unendlichkeit ein Konzept ist, das keine reelle Zahl ist. Unendlichkeit plus 100 Milliarden ist immer noch unendlich. Unendlichkeit minus 315 ist immer noch unendlich. Unendlichkeit und reelle Zahlen sind getrennte Dinge. Sie machen also einen Fehler, indem Sie den Künstler und seine Kreation zusammengruppieren. Ist ein Zimmermann ähnlich wie tisch, den er gebaut hat? Nein. Ist ein Architekt dem Gebäude, das er gebaut hat, ähnlich? -Nein Sieht der Schmied aus wie sein Dekor? -Nein Natürlich ist Gott dem Universum und den Geschöpfen, die er erschaffen hat, nicht ähnlich. Diese Frage ist total unvernünftig. Denn es ist nicht zu erwarten, dass ein Wesen mit Erstellungsfähigkeit erstellt wird. Schauen wir uns das aus diesem Blickwinkel an. Der verstorbene Said Nursi (berühmter Religionsgelehrter) sagt:”Wer die Frühlingssaison nicht erfunden hat, kann den Apfel nicht erfinden.” Schauen wir uns die Dinge an, die für die Existenz eines Apfels erforderlich sind. Wir brauchen Atome, wir brauchen Elemente wie brauchen Mineralien, wir brauchen Apfelsäure, damit die Leber geschützt wird. Wir brauchen einen Boden, der alle Anforderungen für einen Apfel erfüllt. Wir brauchen die Sonne. Es muss in seiner Drehung und Winkel perfekt sein. Die Welt muss sich mit 1670 km/h um die eigene Achse und 108000 km/h um die Sonne drehen. Während 4.000.000 Sterne in der Galaxie ihre Umlaufbahnen/Richtungen nicht verlieren sollten. Wie Sie sehen können, gibt es so viel mehr zu diesem. Damit ein Apfel entsteht, muss jedes Detail im Universum einwandfrei funktionieren. Damit also ein einziger Apfel existiert, muss er das ganze Universum haben. Damit eine Birne existiert, muss das ganze Universum erschaffen werden. Für einen Orang-Utan is das ganze Universum erforderlich. Für einen Mehmet wie mich muss das ganze Universum erschaffen werden. Ein Mehmet kommt nicht so oft mit. 🙂 Sind wir also für einen einzigen Apfel auf das gesamte Universum angewiesen Ja, das tun wir. Daher können wir daraus schließen: Wenn man von einer Sache abhängig ist, ist man auch vom gesamten Universum abhängig. Wenn du einen Apfel brauchst, kannst du nicht ohne ihn leben und der Apfel ist vom gesamten Universum abhängig, dann bist du vom gesamten Universum abhängig. Wenn Mehmet einen Tropfen Wasser braucht und dieser Tropfen Wasser die Anwesenheit des gesamten Universums braucht, können wir sagen, dass eine Person, die so klein ist: auch vom ganzen Universum abhängig ist. Wenn ein Apfel existiert, der vom ganzen Universum abhängig ist, dann werden seine Bedürfnisse vollständig erfüllt. Wer also die Anforderungen einer kleinen Sache nicht erfüllen kann, kann die Anforderungen des gesamten Universums nicht erfüllen. Denn um die Anforderungen eines Apfels zu erfüllen, müssen Sie die Anforderungen des Universums erfüllen. Fragen wir den Apfel und Mehmet: “Sind alle unsere Anforderungen/Bedürfnisse erfüllt?” -“Ja” Schauen wir uns das Universum an, das wir mit unseren Augen sehen können. Alle Lebewesen, die Gazellen, die Kaninchen, die Ameisen, die Zellen, die Organe, die Blumen und Blätter “Können sie die Lebensmittel finden, die sie benötigen?” Ja, das können sie. Das heißt dann gibt es jemanden, der ständig seine Anforderungen zur Verfügung stellt. Ungefähr 1 Billion Zellen in ihrem Körper und die 1 Billion Atome in jeder Zelle, erfüllen sie ihre Aufgaben? “Ja.” Und jede Sekunde bekommen 50 Millionen Zellen Apoptose und es werden neue hergestellt. Wenn meine unendlichen Mengen an Bedürfnissen jede Sekunde erfüllt werden, gibt es einen, der diese Bedürfnisse erfüllt. Denken Sie an alles, was im Universum, die ich gerade diskutiert. Wenn all die unendlichen Mengen an Bedürfnissen, von denen Tiere, Atome, Zellen abhängig sind, ständig erfüllt werden. Es ist zwingend erforderlich, dass die Schöpfer, die die Bedürfnisse erfüllt, nichts braucht Und wir nennen diesen Schöpfer: “Allah” Bezeugen Sie jetzt?


Rusça

когда мы произносим Шахаду (Свидетельство веры) мы говорим: «я Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха» мы говорим: «я Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха» мы говорим: «я Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха» допустим я был свидетелем убийства и судья вызвал меня на допрос и спросил: допустим я был свидетелем убийства и судья вызвал меня на допрос и спросил: Мехмет! (имя спикера в видео) вчера, этот парень убил человека ножом, ты был тому свидетелем? Мехмет! (имя спикера в видео) вчера, этот парень убил человека ножом, ты был тому свидетелем? если бы я ответил: «Да, я был свидетелем этого» это значит, что я видел, как произошло это преступление, поэтому я свидетельствую это значит, что я видел, как произошло это преступление, поэтому я свидетельствую так, свидетельствование означает, что вы свидетельствуете событие с помощью 5 органов чувств. Итак, вернемся к теме Шахады Итак, вернемся к теме Шахады Если мы тебя спрашиваем: «Свидетельствуешь ли ты, что нет божества кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха?» Если мы тебя спрашиваем: «Свидетельствуешь ли ты, что нет божества кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха?» И ты отвечаешь: «Да! я Свидетельствую!» Если так, что же ты на самом деле видел и свидетельствуешь? Если мы на самом деле не засвидетельствуем единство Аллаха тогда мы будем вечно бороться с таким вопросом, который я задаю сейчас … тогда мы будем вечно бороться с таким вопросом, который я задаю сейчас … ‘’Если Бог создал всю Вселенную, то кто создал Бога?’’ ‘’Если Бог создал всю Вселенную, то кто создал Бога?’’ Создание означает появление ранее несуществовавшего. Для того чтобы что-то было создано, оно должно быть не существующим до этого. Если эта подставка для чашек была создана, прежде чем создать подставку, она должна быть несуществующей Если эта подставка для чашек была создана, прежде чем создать подставку, она должна быть несуществующей Создание означает, что вещь, которая будет создана, требует источник энергии чтобы существовать. Создание означает, что вещь, которая будет создана, требует источник энергии чтобы существовать. Создание означает, что вещь, которая будет создана, требует источник энергии чтобы существовать. Предположим, что эта лампа является солнцем тогда мы знаем, что свет на пульте исходит от солнца. Если кто-то спросит: «Что освещает этот пульт?» вы ответите: «Солнечный свет А как насчет света на мышке? конечно же от солнца он продолжает спрашивать вас… и говорит: «Когда я спрашиваю тебя, ты всегда отвечаешь, что это от солнца,. он продолжает спрашивать вас… и говорит: «Когда я спрашиваю тебя, ты всегда отвечаешь, что это от солнца. но откуда исходит свет на солнце? И мозг немедленно покидает сцену ???? Солнце-это источник света, и свет исходит от него самого! Солнце-это источник света, и свет исходит от него самого! Такие вопросы как: «откуда исходит свет на солнце?» или «как свет отражается на солнце?» являются полностью логическим заблуждением. Такие вопросы как: «откуда исходит свет на солнце?» или «как свет отражается на солнце?» являются полностью логическим заблуждением. Если человек спросит: «Почему этот стол мокрый?» Конечно, ответ – из-за воды. «Почему твоя футболка мокрая?» Конечно, ответ – из-за воды. Когда я спрашиваю тебя о причине мокрых вещей, ты отвечаешь каждый раз из-за воды! Тогда почему вода мокрая? И мозг немедленно покидает сцену ???? Вода-это источник влажности. Вопрос «как вода становится влажной?» является логическим заблуждением. Вода-это источник влажности. Вопрос «как вода становится влажной?» является логическим заблуждением. именно так! Если вы спрашиваете Создателя «кто создал Тебя?» именно так! Если вы спрашиваете Создателя «кто создал Тебя?» Ваш мозг также может покинуть ваше тело с парашютом ???? Ваш мозг также может покинуть ваше тело с парашютом ???? В математике нельзя напрямую сравнивать число с бесконечностью, потому что бесконечность-это понятие, а не число В математике нельзя напрямую сравнивать число с бесконечностью, потому что бесконечность-это понятие, а не число В математике нельзя напрямую сравнивать число с бесконечностью, потому что бесконечность-это понятие, а не число В математике нельзя напрямую сравнивать число с бесконечностью, потому что бесконечность-это понятие, а не число Бесконечность плюс 100 миллиардов равна бесконечности Бесконечность минус 315 все ещё остаётся бесконечностью. Бесконечность минус 315 все ещё остаётся бесконечностью. бесконечность и числа-это разные вещи поэтому вы делаете большую ошибку, группируя художника и его работу вместе поэтому вы делаете большую ошибку, группируя художника и его работу вместе похож ли столяр на сделанный им стол? «нет» похож ли строитель на здание, которое он построил? «Нет» похож ли дизайнер на эту декорацию? «Нет» Конечно, Бог не похож на вселенную и его создания Конечно, Бог не похож на вселенную и его создания это полностью является логическим заблуждением потому что Бог обладает способностью создавать, и он не может быть созданным. потому что Бог обладает способностью создавать, и он не может быть созданным. Давайте посмотрим на эту тему с другой точки зрения покойный Саид Нурси, известный религиовед, говорил, что тот, кто не создал весеннее время года, не может изобрести даже яблоки покойный Саид Нурси, известный религиовед, говорил, что тот, кто не создал весеннее время года, не может изобрести даже яблоки покойный Саид Нурси, известный религиовед, говорил, что тот, кто не создал весеннее время года, не может изобрести даже яблоки давайте рассмотрим составные, необходимые для существования Яблока нам нужны атомы, нам нужны элементы нам нужны минералы, нам нужна яблочная кислота для защиты печени. нам нужен бикарбонат, для легкого пищеварения нам нужна почва, необходимая для выращивания яблок нам нужна почва, необходимая для выращивания яблок нам нужно солнце с его периодическими вращениями и положением нам нужно солнце с его периодическими вращениями и положением земля должна вращаться со скоростью 1670 км/час вокруг своей оси и 108.000 км / час вокруг Солнца. земля должна вращаться со скоростью 1670 км/час вокруг своей оси и 108.000 км / час вокруг Солнца. более того, при вращении земли 400 миллиардов звёзд не должны потерять свою орбиту более того, при вращении земли 400 миллиардов звёзд не должны потерять свою орбиту более того, при вращении земли 400 миллиардов звёзд не должны потерять свою орбиту Как вы понимаете, эта тема может продолжаться и дальше… для того чтобы создать Яблоко каждая деталь во Вселенной должна безупречно функционировать так что для того чтобы яблоко существовало ему нужна вся Вселенная так что для того чтобы яблоко существовало ему нужна вся Вселенная чтобы груша существовала, нужна вся вселенная чтобы орангутанг существовал, нам тоже нужна вся Вселенная Для создания Мехмета (имя спикера в видео) так же нужна вся Вселенная Человек (как я) не растет так легко???? нужна вся Вселенная понимаете, да? ???? так нужна ли вся вселенная чтобы яблоко существовало ? да, нужна! так нужна ли вся вселенная чтобы яблоко существовало ? да, нужна! в результате вещь, которая нуждается в незначительной вещи, также нуждается во всей Вселенной. в результате вещь, которая нуждается в незначительной вещи, также нуждается во всей Вселенной. Если вы нуждаетесь в яблоке и не можете жить без него, вы должны знать, что для того чтобы яблоко существовало ему нужна вся Вселенная, тогда вам также нужна вся Вселенная. Если вы нуждаетесь в яблоке и не можете жить без него, вы должны знать, что для того чтобы яблоко существовало ему нужна вся Вселенная, тогда вам также нужна вся Вселенная. Если вы нуждаетесь в яблоке и не можете жить без него, вы должны знать, что для того чтобы яблоко существовало ему нужна вся Вселенная, тогда вам также нужна вся Вселенная. Если вы нуждаетесь в яблоке и не можете жить без него, вы должны знать, что для того чтобы яблоко существовало ему нужна вся Вселенная, тогда вам также нужна вся Вселенная. Если Мехмету нужен глоток воды, ему нужна вся вселенная, для того чтобы эта вода существовала. Если Мехмету нужен глоток воды, ему нужна вся вселенная, для того чтобы эта вода существовала. Если Мехмету нужен глоток воды, ему нужна вся вселенная, для того чтобы эта вода существовала. Если Мехмету нужен глоток воды, ему нужна вся вселенная, для того чтобы эта вода существовала. мы можем сказать, что Нуждаясь в какой-то вещи, человек нуждается во всей Вселенной мы можем сказать, что Нуждаясь в какой-то вещи, человек нуждается во всей Вселенной если яблоку нужна вся Вселенная и яблоко существует сейчас, это значит, что для этого были удовлетворены все потребности если яблоку нужна вся Вселенная и яблоко существует сейчас, это значит, что для этого были удовлетворены все потребности если яблоку нужна вся Вселенная и яблоко существует сейчас, это значит, что для этого были удовлетворены все потребности Поэтому тот, кто не может удовлетворить даже потребности одной вещи, не сможет удовлетворить потребности всей Вселенной Поэтому тот, кто не может удовлетворить даже потребности одной вещи, не сможет удовлетворить потребности всей Вселенной Поэтому тот, кто не может удовлетворить даже потребности одной вещи, не сможет удовлетворить потребности всей Вселенной Потому что для удовлетворения потребностей яблока, одновременно нужно удовлетворить все потребности Вселенной Потому что для удовлетворения потребностей яблока, одновременно нужно удовлетворить все потребности Вселенной давайте спросим у яблока и Мехмета; все ваши потребности удовлетворяются? Да! давайте взглянем на видимые составляющие Вселенной. давайте взглянем на видимые составляющие Вселенной. давайте взглянем на видимые составляющие Вселенной. все живые существа, газели, кролики, муравьи, блохи, органы, цветы, листья и т. д. все живые существа, газели, кролики, муравьи, блохи, органы, цветы, листья и т. д. все живые существа, газели, кролики, муравьи, блохи, органы, цветы, листья и т. д. получают ли они постоянно ту пищу, которая им необходима? получают ли они постоянно ту пищу, которая им необходима? да! они получают! тогда есть кто-то, кто постоянно удовлетворяет их потребности Порядка один триллион клеток в вашем теле и один триллион атомов в каждой клетке… Порядка один триллион клеток в вашем теле и один триллион атомов в каждой клетке… они выполняют свои обязанности и задачи? они выполняют свои обязанности и задачи? они выполняют свои обязанности и задачи? да выполняют! и каждую секунду пятьдесят миллионов клеток делятся и появляются новые. и каждую секунду пятьдесят миллионов клеток делятся и появляются новые. Потому что наши тела нуждаются в этом. Понятно, что если мои бесконечные потребности удовлетворяются каждую секунду, есть кто-то, кто удовлетворяет их. Понятно, что если мои бесконечные потребности удовлетворяются каждую секунду, есть кто-то, кто удовлетворяет их. Понятно, что если мои бесконечные потребности удовлетворяются каждую секунду, есть кто-то, кто удовлетворяет их. вспомните все феномены во Вселенной, о которых говорилось ранее вспомните все феномены во Вселенной, о которых говорилось ранее Если бесконечное количество нужд животных, атомов, клеток постоянно удовлетворяются Если бесконечное количество нужд животных, атомов, клеток постоянно удовлетворяются Если бесконечное количество нужд животных, атомов, клеток постоянно удовлетворяются Тогда тот, кто удовлетворяет эти нужлы, должен существовать независимо ни от чего другого Тогда тот, кто удовлетворяет эти нужлы, должен существовать независимо ни от чего другого Тогда тот, кто удовлетворяет эти нужлы, должен существовать независимо ни от чего другого И мы называем его АЛЛАХ (Азза ва Джаль – Всемогущий и Великий) И мы называем его АЛЛАХ (Азза ва Джаль – Всемогущий и Великий) И мы называем его АЛЛАХ (Азза ва Джаль – Всемогущий и Великий) Итак, теперь ты свидетельствуешь?


Urduca

جب ہم کلمہ شہادت زبان پر لاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ” میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے” ” علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اور۔” “میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خادم ” اور رسول ہیں۔” ایک دن اگرمیں راستے میں جا تے ہو ئے قتل۔ ہوتا ہوا دیکھوں اور جج اگر مجھے گواہ کی حیثیت سے بلائے اور کہے : “مہمت ، علی نے ولی کو کل چھرا گھونپا۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ ” تو میں یہ کہوں، “ہاں ، جج صاحب، میں اس بات کا گواہ ہوں۔” یعنی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہاں جج صاحب، میں نے اس واقعہ کو ہوتے دیکھا اسی لئے میں گواہی دیتا ہوں۔ یعنی گواہی دینے کا مطلب ہے کہ میرا اپنے پانچوں حواسوں کے ساتھ اس بات کی گواہی دینا۔ اچھا تواب تھوڑی دیر پہلے جس کلمہِ شہادت کا ہم نے ذکرکیا ہم اس پر واپس آتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ (عزَّوجَلََّّ) کے ایک ہونے پر اور محمد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا اللہ کے بندے ہونے پر کیا تم شہادت لاتے ہو؟ اور تم کہو کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ تو تم نے کیا دیکھا ہے جس پر گواہ ہو؟ اگر ہم اس طرح سے اللہ کے وجود کی اور اس کی وحدانیت کی گواہی نہ دیں تو۔ فوری بعد آنے والا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم مسلسل اس وسوسے سے بھری ہوئی زندگی جیئیں گے کہ اگر اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ؟ تخلیق ہونے کا مطلب ہے کہ خود بعد میں پیدا ہونا ۔ مطلب یہ ہے کہ خود تخلیق ہونے سے پہلے اس چیز کا ہونا ضروری ہے جو تخلیق کر رہی ہے۔ میرے ہاتھ میں دیکھا جانے والا کپ اگر بعد میں وجود میں آیا ہے تواس کپ کی تخلیق سے پہلے، اس کو وجود میں لانے والی کوئی چیزخود موجود ہوگی۔ تواس کپ کے تخلیق ہونے کا مطلب ہے کہ اسے وجود میں آنے کے لیئے پیدہ کرنے والی چیز کی طاقت کی ضرورت ہے۔ اب اس ٹیبل لیمپ کو سورج فرض کر لیتے ہیں۔ اور اس ریموٹ پر پڑنے والی روشنی بھی۔ سورج سے ہے یہ ہم جانتے ہیں ۔ اگر کوئی پوچھے کہ ریموٹ پر روشنی کہاں سے آرہی ہے تو ظاہر ہے کہ سورج سے آرہی ہے۔ اچھا تو یہ ماوَس پر آنے والی روشنی کہاں سے آرہی ہے تو یقینا یہ سورج سے آرہی ہے۔ اور یہ پوچھنا جاری رکھے۔ بھئی میں جس چیز کا بھی پوچھوں تو تم کہو گے کہ یہ روشنی سورج سے جھلک رہی ہے۔ اچھا تو سورج کی روشنی کہاں سے آرہی ہے؟ اور دماغ وہاں ساتھ۔ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ سورج کی روشنی خود ایک ذریعہ ہے اور اس پر پڑنے والی روشنی خود سورج سے ہے ۔ روشنی سورج پر کس طرح جھلک رہی ہے؟ روشنی سورج پر کہاں سے آ رہی ہے؟ اس طرح کا سوال پوچھنا مکمل طور پر منطقی غلطی ہے۔ اگر وہی شخص دوبارہ پوچھے کہ مہمت بھائی اس ڈیسک پر گیلا پن کیوں ہے؟ یقیناََ، پانی کی وجہ سے ہے تو پھر ، بھائی مہمت ، یہ آپ کی قمیض پر گیلا پن کیوں ہے؟ بے شک ، یہ پانی کی وجہ سے ہے۔ تم سےاگر میں ہر دفعہ پوچھوں کہ گیلا پن کی وجہ کیا ہے تو تم کہو گے پانی ہے۔ اچھا تو پانی میں گیلے پن کی وجہ کیا ہے ؟ اور دماغ وہاں سے بھاگتا ہوا آپ کو چھوڑ دے گا اور گاؤں میں رہنا شروع کر دے گا۔ اس طرح کے سوال منطقی غلطی ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح، تخلیق کرنے والے سے یہ پوچھنا کہ، “تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ” اس پر آپ کا دماغ پیراشوٹ لے کر آپ کو چھوڑ سکتا ہے۔ اس بات کو کسی اور زاویے سے دیکھیں تو، ریاضی میں نارمل نمبرز اور ان گنت نمبرز کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنا نہ ممکن ہے کیونکہ یہ ایک لامحدود تصور ہے ۔ اسے :قابل گنتی” تعداد کی طرح تصویر نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کسی لامحدود چیز کے ساتھ کوئی سَو ارب چیز مزید جمع کردیں پھر بھی لامحدود ہی رہے گی [یعنی اس کو گِن نہیں سکیں گے۔] کسی لامحدود چیز میں سے 315 کی تعداد کو نکال دیں پھر بھی وہ لامحدود ہی رہے گی۔ گنتی اور لامحدودیت کا تصور ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہے۔ تم تخلیق کرنے والے کو، یعنی مصور کو اس کی تخلیق کی ہوئی مصوری سے ملا کر بہت غلطی کر رہے ہو۔ کیا کارپینٹر خود اپنی بنائی ہوئی میز سے مشابہت رکھتا ہے؟ کیا کنٹریکٹر بنائی ہوئی کسی عمارت سے مشابہت رکھتا ہے؟ نہیں۔ لوہارا اپنی کی ہوئی کسی سجاوٹ سے مشابہت رکھتا ہے؟ نہیں۔ یقینا اللہ بھی اپنی بنائی گئی چیزوں یعنی انسانوں سے، مخلوقوں سے مشابہت نہیں رکھتا۔ اس بات کو نہ سمجھنا اپنے آپ میں ایک منطقی غلطی ہے۔ کیونکہ یہ توقع نہیں کی جاسکتی ہے کہ جو تخلیقی کردار رکھتا ہو اس کوبھی تخلیق کیا جائے۔ اب ہمیں اس مسئلے کو اس زاویے سے دیکھنا ہے جیسے مرحوم سعید نورسی کہتے ہیں کہ، “جو موسمِ بہار کو ایجاد نہیں کر سکتا وہ ایک سیب کو بھی ایجاد نہیں کر سکتا۔” کو ایجاد نہیں کر سکتا وہ ایک سیب کو بھی ایجاد نہیں کر سکتا۔” آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ایک سیب کی موجودگی کیے لئے کیا کیا ضروری ہوتا ہے۔ سیب کو پیدا ہونے کے لئے آئٹم کی ضرورت ہوتی ہے ، مزید کچھ عناصر ضروری ہوتے ہیں جیسے کہ معدنیات ۔ جگر کی حفاظت کے لئےسیب کا ایسڈ ضروری ہے۔ نظام ہضم کے عمل کو آسان بنانے کے لیے بائی کاربونیٹ آئن ضروری ہے۔ مٹی ضروری ہے اورساتھ میں ایسی افزائش بھی جو سیب کی تمام تر روحانی پیداوار کو پورا کرسکے۔ سورج کی ضرورت ہے وہ بھی ایسے سورج کی جس کی متواتر حرکت اور اس کے توازن میں کوئی خلل نہ ہو۔ دنیا کا 1,670 کلومیٹر کی رفتار سے اپنے اور سے ایک لاکھ 8 ہزار کلومیٹر کی تیزی سے سورج کے اطراف گردش کرنا اور اس گردش کے دوران صرف اس کہکشاں کے ہی چار ارب ستاروں کا کسی خلل کے بغیر اپنی مدار گھومنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہانی بہت لمبی جاسکتی ہے۔ ایک سیب کی تخلیق کے لئے اس پوری کائنات کے تمام مرحلوں کا کسی غلطی کے بغیر ہونا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیب کو سیب بننے کےلئے پوری کائنات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ناشپاتی کے ہونےکے لیے بھی پوری کائنات کو تخلیق کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اورنگوٹان [بندر کی طرح کی نسل] کے ہونے کے لیے پوری دنیا کا تخلیق ہونا ضروری ہے۔ ایک مَحمَت کے لیئے(میرے لیئے) بھی پوری دنیا کا تخلیق ہونا ضروری ہے۔ ایک مہمت آسانی سے پرورش نہیں پاتا۔ ہے نہ؟، تمام کائنات کی ضرورت ہے۔ تومطلب یہ ہے کہ کیا سیب کے لئے تمام کائنات کی ضرورت ہے؟ ہاں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک چیز کا محتاج ہونے والا پوری کائنات کا محتاج ہے ۔ لہذا اگر تم ایک سیب کے محتاج ہو اس کے بغیر گزارا نہیں کرپارہے اور سیب خود بھی ایک پوری کائنات کا محتاج ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں کر پاتا تو پھر ایک سیب کا محتاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم تمام تر مخلوق اور اس پوری کائنات کے محتاج ہو۔ اگر مَحمَت کو (مجھے) ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہے، اور ایک گھونٹ پانی کی ہونے کے لیے بھی پوری دنیا کا ہونا ضروری ہے تو پِھر جسے ایک چیز کی ضرورت ہے اسے یقیناََ پوری کائنات کی ضرورت ہے۔ تو پِھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اگر سیب کے ہونے کے لیئے پوری کائنات کے موجود ہونے کی ضرورت ہے اور اگر اس وقت ایک سیب موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو پھر جو ایک چیز کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا وہ اس پوری کائنات کی کسی ایک بھی چیز کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ کیونکہ سیب کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اس پوری کائنات کی ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اچھا چلو پوچھتے ہیں سیب سے، اور مَحمَت سے، کہ “کیا تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں؟” “ہاں پوری ہو رہی ہیں۔” تو پھرایک بار پھر اس پوری کائنات کی طرف دیکھتے ہیں جس کی ہم اپنی آنکھوں سے گواہی دے سکتے ہیں۔ تمام جاندار؛ گیزلز ، خرگوش ، چیونٹی سے پِسُّو تک ، خلیوں سے لے کر نامیاتی پھولوں کے پَتّوں تک۔ جاندارچیزیں، مسلسل، کسی طرح سے کھانے پینے کی ضرورتوں کو پورا کر پا رہی ہیں؟ ہاں کر پا رہی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے رزق کی ضرورتوں کو مسلسل پورا کرنے والی کوئی ذات موجود ہے۔ جسم کے 1 ملین خلیات اور ہر سیل میں 1 ملین ایٹم مستقل طور پر، یہ جانتے ہوئے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے، زبردست طریقہ سے اپنا فرض انجام دے رہے ہیں نا؟ ہاں اور ایک سیکنڈ میں پچاس لاکھ خلیے ٹوٹ کر دوبارہ سے بنتے ہیں۔ کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تومیں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لامحدود مدت کے لیئے میری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو لامحدود مدت تک میری ضرورت کو پوری کرنے والا موجود ہے۔ کائنات کی ہروہ چیزجس کا ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اس کو ذہن میں لائیں۔ آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی آرہا ہے اس کی لامحدود تعداد، جیسے کہ اگر گَیزَلز کے خلیات کی لامحدود اور لامتناہی تعداد تک تمام ضرورتوں کو پورا کیا جا رہا ہے تو تمام ضرورتوں کو پورے کرنے والا جو کوئی بھی ہے، اس ذات کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم اس ذات کو اللہ (عزوجل) کہتے ہیں۔ تو کیا اب تم گواہی دیتے ہو ہر اس چیز کی، جو تم نے ابھی دیکھی ؟

ATEİST SORDU: MÜKEMMEL YARATILDIYSAM NEDEN SÜNNET OLUYORUM?

Hayatımda ilk kez beyaz çorap giydim. Bir gaza geldim ama bakalım. Hep aynı aynı siyah çorabı giyince, hep aynısını giydiğimi zannediyorlar iki yıldır ama. Benim ayağım üşüyor. O yüzden üşütmeyen bir çorap buldum, aynısından 20 tane aldım. Beyaz çorabım çıkıyor mu Sinan? -Bakıyoruz abi hemen. (gülüşmeler) Gözüküyor mu? -Gözüktü abi. Ateizmin yani inançsızlığın en büyük zaaf ve problemlerinden bir tanesi de onlarda yaratıcının yokluğuna dair hiçbir delil ellerinde yoktur. Yani sürekli, bir inananla denk geldiklerinde sorular yöneltirler ama asla ‘Yahu bu da yaratıcının yokluğuna delildir.’ diye ellerinde bir ispat sunamazlar. Şimdi aslında onların içinde bulunduğu durum yaratıcının yokluğuna delil arama durumu değil, bir memnuniyetsizlik durumu. Mesela, siz koskocaman bir tane sultanın bulunduğu bir bölgede yaşayan bir kişi olsanız. Ve o padişahın belli başlı hükümleri olsa. Yani mesela ne diyelim, akşam 8’den sonra dışarı çıkmayı yasak koyuyor padişah. Ve sen bir gün arkadaşınla konuşuyorsun. ‘Kardeşim, bu padişah akşam 8’den sonra dışarı çıkmak yasak diyor mu?’ ‘Evet diyor.’ ‘Ya saçma değil mi kardeşim. Ben neden akşam 8’den sonra dışarı çıkamayayım ki?’ diye bir itirazda bulunuyorsun. Aynı padişah, başka bir hüküm daha ortaya koyuyor. Mesela ne diyelim, Artık cumartesi günleri somon balığı yemek yasaktır diyor. Sen de gidiyorsun, diyorsun ki, ‘Ya bu kadar proteini bol bir balığı, nasıl olur da padişah cumartesi günleri yasaklar? Yani neden pazar değil de cumartesi yasaklıyor? Kardeşim sence saçma değil mi?’ diyor. Dikkat ederseniz ortaya sunulan itirazların hiçbiri padişahın yokluğuna bir delil değil. Padişahın belli başlı hükümleri var ve bu kişiler bu hükümlerden memnuniyetsizce davranıyorlar. Şimdi ateizmin bize yönelttiği sorulara bakalım. Bu sorularda da Allah Azze ve Celle’nin yokluğuna karşı bir delil yok ki. Hep memnuniyetsizlik var. ‘Allah Azze ve Celle neden sakatları yaratıyor?’ Bakın dikkat edin, bu bir yokluk şeyi değil. Ortada bir hüküm var ve bu hükümden bir memnuniyetsizlik var. ‘Allah neden beni 100 yıl önce değil de şimdi yarattı? Gezegenler neden bu halde?’ Bakın dikkat edin yani bu soruların hiçbirinde yaratıcının yokluğuna dair bir ışık, bir emare, bir işaret mevcut değil. Bunların tamamında, az önceki verdiğimiz örnek gibi yani bir sultanın hükümlerinden memnuniyetsizlik nasılsa yaratıcının inkarı değil, ondan ve hükümlerinden memnuniyetsizliğin soruları bunlar yani. Asla inkara delil olamaz bunlar, asla. Yani maalesef dışarıdan öyle görünmese de, bu arkadaşlar inanın akıllarından ziyade hisleriyle hareket ediyorlar. Yani böyle mantıki çıkarımlarla ‘Evet yaratıcı var/yok’ değil, ‘Ya ben bunu sevmedim arkadaşım, benim nefsimin hoşuna gitmedi.’ Yani böyle, biraz da dikkat ederseniz şey oluyor hani. Ben, ben, ben.. ‘Ben niye köle olayım? Ben niye kul olayım? Bana niye bu yapılabilir?’ Yani sonuç olarak akli ve mantıki çıkarımlar değil, aslında hissi yaklaşımlar var. ‘Dünyaya sakat gelenlerin hakkı yenmiyor mu?’ diye bir soruyla birlikte başlayalım. Birinci olarak, şu cümleyi bir iyi öğrenmemiz lazım. ‘Eğer mülk sahibi Allah Azze ve Celle’yse, mülkünde de istediği gibi tasarruf eder.’ Bunu bir anlamamız lazım. Şimdi mesela, ben bir gün sizi evime yemeğe davet etsem, ardından sizden birisi gelip dese ki, ‘Ya Mehmet, senin bu duvarlarını artık biz pembeye boyamak istiyoruz. Işıklarını da sökelim yerden olsun. Duşakabini de tavana koyalım, sen artık tavanda duş al.’ falan dese, ‘Hayırdır lan?’ derim. Niye, çünkü mülk benim. Mülk benimse eğer, mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Yani diğeri ona karışamaz. Madem dünyanın ve evrenin mülkü Allah Azze ve Celle’ye aitse tabii ki de istediği gibi tasarruf edecektir. Şimdi sakat doğanların suçu nedir gibi bir soruda, mesela gözleri olmayan bir çocuğun hakkının yenebilmesi için o çocuğun yaratılmadan önce de gözlere sahip olması şarttır. Haksızlık, ödenmeyen bir haktan dolayı ileri gelir. İnsanın Rabb’ine karşı öne sürebileceği ne hakkı var ki onun karşılığını alamadığından dolayı bir memnuniyetsizlik, bir haksızlık var diyebilsin? Benim, ben diyebilmem için bile, önce beni bir ben yapması lazımken sen ne hak talep edebilirsin? Mesela şöyle hayal edelim, birisi kapıdan girdi. Biz de burada dört kişiyiz. Geldi hepimize 50’şer lira altın verdi. Sinan sana 50, Cio sana 50, Yunus sana 50 altın verdi. Bana da geldi 5 altın verdi. Bir sebebin karşılığında mı verdi bunu? Hayır, durduk yere verdi. Ben de memnuniyetsizlikte bulundum dedim ki, ‘Allah Allah ya, onlara 50’şer altın veriyorsun da bana niye 5 altın veriyorsun mübarek adam?’ dedim yani. Bak durduk yere altın veriyor. Bu adamdan benim böyle bir hak talep edebilme şansım var mı? Asla yok. O adam kafama vurur, ‘Ver lan memnun değilsen.’ der, 5 altını da alır, onu da alır sizlere dağıtır. E benim yaratılışımda benim bir hak talep edebilme şansım yok ki. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Ben de onun bir mülkü, bir memluküyüm. O zaman madem tasarruf hakkı O’nundur, ister bu gözü buraya koyar, ister koymaz. İster bu parmağı buraya koyar, ister koymaz. İster bu kolu buraya koyar, isterse de koymaz. Çünkü tasarruf mülk sahibine aittir. İkinci meseleye şöyle bir giriş yapalım. Cenabı Allah, bazen insanın bir ayağını alır ama onun karşılığında ona ahireti verir. Ama biz bu tür meselelerde ahiret yok gibi hayal ettiğimizden ‘Hayır ben her şeyi dünyada istiyorum, bir hak mı var dünyada istiyorum, adalet mi var, dünyada istiyorum.’ Bunların hepsini dünyada istediğimizden yani 60 yıllık, takribi diyelim, bir dünya var bir de sonsuz bir ahiret var. Bütün hesabını buraya göre yapıyorsun yani, bunları hiç yan yana düşünmüyorsun. E böyle nasıl mantıklı bir çıkarımda bulunabileceksin? Şimdi burası bana ait 1 milyon dolarlık bir kafe olsun. Mülk benim. Ondan sonra, çalışan bir çocuğa bir gün vicdanım depreşiyor ve diyorum ki, ‘Evlat gel buraya. Sen bu 10 bin m² büyüklüğünde 1 milyon dolarlık benim kafemi al, diş fırçasıyla 24 saat içerisinde temizle. Yerleri, tuvaletleri, klozetleri. Diş fırçasıyla bu kafeyi tamamen temizledikten sonra, tam bir gün sonra tam 24 saat sonra, ben zaten göçüp gidiciyim bu kafenin bütün mülkünü artık sana vermek istiyorum.’ diyorum. 24 saat içinde kafeye hangi müşteri gelirse gelsin o çocuğa çok acıyan gözlerle bakar. Der ki, ‘Aman Ya Rabbi ne vicdansız adam, sahibine bak sen. Diş fırçasıyla tuvaletlerine kadar, bardaklara kadar bir diş fırçasıyla bu çocuğa 10 bin m²lik alanı temizletiyor. Ama tam 24 saat sonra, tamı tamına 24 saat sonra o çocuğun üzünülecek bir hali kalabilir mi sizce? Kalmaz. Çektiği 24 saatlik bir zahmet sonucunda elde ettiğine bakabilir misiniz? Hiç kimse bu denklemdeki o çocuğa üzülmez, bilakis mutlu olur, hatta imrenir. ‘Ya keşke bana da yapsalardı da benim de böyle bir kafem olsaydı.’ diye. Aynı mantıkla, Allah Azze ve Celle dünyada kısa bir süre içerisinde kol, el, diz, göz, belli başlı şeyleri senden yoksun kılabilir. Ama bunun karşılığında az önceki kafe örneği gibi, sana hiçbir hakkın hakkın olmadığı halde sonsuz bir hayattan kasırlar, sevdiklerinle muhabbetler verecekse nasıl bir vicdansızlık, sen buna itiraz ediyorsun ha? Allah, ayağını almakla o kimseye zaafını, aczini, fakrını bildirir. Belki kulluğunu unutacaktı, kulluğunu hatırlatır. Kalbini kendisine yöneltip, bütün duygularını inkişaf ettirir. Yani çok az bir şey almakla, çok bir şey vermiş olur. Demek zahirde olmasa, biz anlayamasak bile hakikatte o alınan ufak parça, Allah’ın büyük bir lütfudur aslında. Çünkü bu oyunun bir amacı var; Rabb’ini tanı, O’nu bul, O’na itaat et. Ve bu, oyunun amacına onu sevkediyorsa, işte oyunu kazandıracak hamle belki burasıdır. Soruyu soran arkadaş şu soruyla devam ediyor. Devam ediyor derken, yani aynı soru geldi. Hani, zihinde varsayımsal olarak değil. ‘Tamam Mehmet abi, bunlarda problem yok. Peki Allah her şeyi mükemmel yaratmışsa, ben neden sünnet oluyorum ki?’ Şimdi burada bir tane problem var. Onu çözdük mü hepsini çözeceğiz. Mükemmellik kelimesinin onlardaki karşılığıyla gerçek karşılığı arasında hiçbir ilişki yok. Bütün problem burada. Mükemmellik ne demek? Onlar, kendilerine göre arıza ve sorun çıkarmayan her şeye mükemmel diyorlar. Ama mükemmel demek, bir şeyin yaratılış gayesine hizmet etmesi demektir. Peki ya gaye nedir? Marifetullah, yani Rabb’ini tanımak. Tekrarlamak istiyorum. Bir şeyin mükemmelliği onun sürekli varlıkta ve sorunsuz şekilde kalmasını gerektirmez. İnsan en mükemmel varlıktır ama ölüme mahkumdur. Mükemmellik kavramında, her varlığın kendisine mahsus yanlarına dikkat etmek zorunluluğu var. Bir devenin boynunu bir filin kuyruğuyla kıyaslayamazsın. Biri için uzunluk, diğeri içinse kısalık makbuldür. Bir karıncanın ince belini, Hacivat Karagöz oyunundaki kuklalar için kullanmak komiklik olur. Fakat karıncalar için o ince bel, tam bir mükemmelliktir. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Mükemmellik demek, bir şeyin sorun çıkarmaması demek değil, amacına hizmet etmesi demektir. Senin gözünde sağlık mükemmelliktir, benim gözümdeyse hastalık kadar sağlık da mükemmelliktir. Neden? Çünkü yaratılış gayeme sağlık kadar hastalık da hizmet eder. Eğer ben hasta olmasaydım, biri de deseydi ki ‘Senin yaratıcın Şafi’dir, şifa vericidir.’ Hasta olmayan bir Mehmet, şifa vermek ne demek nasıl anlayacaktı? Demek ki hastalık mükemmel bir şey. Tokluk kadar açlık da mükemmelliktir. Eğer ben hiç acıkmasaydım, birisi de ‘Senin Rabb’in Rezzak’tır, rızık vericidir.’ deseydi acıkmayan bir Mehmet, rızık vermek ne demek nasıl anlayacaktı? Demek açlık, amacına hizmet edip Rabb’ini tanıttırdığından dolayı mükemmel bir şey. Kainatın her tarafında aynı mükemmelliği aramak yanlıştır. Her şey zıttıyla bilinir kaidesince ilahi hikmet, güzelliği, çirkinlikle bildirmeyi uygun görmüştür. Risalei Nur’da çok güzel bir cümle var, çok güzel. ‘Güzelin güzelliğini arttıran, çirkinin çirkinliğidir.’ der. Mesela bir araba almak için bir mağazaya gideriz. Bilirsiniz o satış yapan arkadaşlar da kabiliyetli arkadaşlardır. Böyle ‘Ya şu arabayı alsam mı? Ama kararlı mıyım, kararsız mıyım?’ muallakta kalırsın. Sana o arabadan daha kalitesiz üç tane modeli anlatır. Der ki, ‘Bu model şöyle, ama sizin seçtiğiniz arabanın frenleri daha böyle. Bu araba böyle ama sizin seçtiğiniz arabanın şanzımanı, rot balansı çok çok daha kaliteli. Bu araba böyle ama sizin arabanın camında hız göstergesi de mevcuttur.’ diye bir sunum yapar. Sizce neden o arabanın sunumunu yapmak yerine daha kalitesizlerin sunumunu yaparak sizi tatmin etmeye çalışır? Çünkü güzelin güzelliğini arttıran, çirkinin de çirkinliğidir. Söz gelimi, gecenin karanlığı, ayın mehtabını çok daha güzel gösterir. Bu yüzden mehtaplı geceler, aşıkların divanına geçmiştir. Şeyde de var değil mi? ‘Sessiz sessiz ağlar gibisin, vay aman Güneş doğar kaybolursun vay aman Yakamozsun sen’ Telif yer miyiz buradan? Bu kötü sesle yemeyiz lan. Cidden yer miyiz? Işığa güzel, geceye çirkin dersek, mehtabın güzel ışığının güzelliğini arttıran şey gecenin karanlığının çirkinliği olmuştur. Böyle olmasa nasıl kıyaslama yapacaksın, böyle olmasa mertebeler nasıl ortaya çıkacak? Demek ki senin soruda sünnet olmaya kusur diye sorduğun şey, hayır bir kusur değildir. Sen güzelliği ve mükemmelliği sadece fiziksel olaylara sıkıştırdığın için anlayamadığın bir şeydir. Kaldı ki sonradan kesilmesi istenen tek şey sünnet yeri de değildir. Tırnaklarımız, saçlarımız, koltuk altı gibi belli bölgedeki kıllarımız. Bunların hepsi sonradan uzar ve sonradan kesilir. Hatta bir bebeğin göbek kordonu da kesilenler listesindedir. İnsanın güzelliği ve mükemmelliği sadece biyolojik ve fiziksel olgularla sınırlı olmayıp, ruhi, kalbi, nesebi, ahlaki değerler gibi psikolojik, sosyal ve manevi boyutların da güzellik ve mükemmelliği vardır. Bu pencereden baktığımızda, senin kusur gibi gördüğün kesilme ve sair gibi faaliyetler Cenabı Allah’ı anlama ve tanıma noktasına bir basamak, bir merhale, bir pencere daha oluyorsa eğer işte o mükemmelliğin ta kendisidir, asla kusur değildir. Çünkü yaratılış gayesine hizmet etmektedir. İnanmayan arkadaşlarda bir diğer zaaf da şudur; Kafasında birçok soru vardır, hani başta konuşmuştuk bunu. Onlarda bir ispat değil, bir soru var. Bu soruları onlara geri yönelttiğinde onlardan da bir dayanak alamazsın. Mesela sultanın hüküm ve kurallarındaki memnuniyetsizlik örneği gibi, ‘Ya bu gezegenlerin dizilimi neden böyle? Neden ben oraya zıplayamıyorum? Neden böyle yapamıyorum?’ falan gibi bir soru yönelttiğinde sen de ona sorsan, ‘Peki tamam. Sence gezegenlerin dizilimi nasıl olsun ve neden böyle olsun?’ E sen de bir karşılık alamıyorsun. Yani bunu da bir düşünmek lazım. Bir çocukluk arkadaşım var. Ateist. Böyle yılda bir kez, iki yılda bir kez denk gelip görüşürüz onunla. Oturur bir çay içeriz. İstişare ederiz ortalıkta. Bir gün böyle bir mesele açtı yine konulardan. Tabii bu meseleleri konuşuyoruz sürekli. Bir gün şey demişti, ‘Memhmet seni 6 yıl önce tanımış olsaydım iman ederdim.’ demişti. O bana bir ümit ışığı oldu. Yani o yüzden, o daha nefes almaya devam ediyor. Bırakamadım onu o yüzden. Bir gün yine oturduğumuzda şöyle bir konu açtı. Dünyada zulüm var dedi, çocuklar ölüyor dedi, şöyle dedi böyle dedi. Allah niye buna müsaade ediyor dedi. ‘Kardeş bir dakika.’ dedim. ‘Bir dakika. Sen Allah’a inanıyor musun?’ dedim. ‘İnanmıyorsun. Hayır inanmıyorsun. (haşa) madem bir yaratıcıya inanmıyorsun, (haşa) o yaratıcı olgusunu dünyadan çıkaralım mı? Çıkardık tamam. Var mı şu an dünyada yaratıcı (haşa)? Hayır yok. Peki bu zulümleri kim yapıyor?’ ‘İnsanlar birbirine yapıyor.’ dedi. ‘Tamam yaratıcıyı geri koyalım.’ dedim (haşa). ‘Şimdi kim yapıyor? Gene insanlar birbirine yapıyor. Neden inanmadığın bir Allah’a suç atıp duruyorsun ki?’ dedim. İşte inanmayan arkadaşların diğer bir zaafı da ortaya çıkıyor. Şöyle ki, beğenmedikleri ve suçlayacakları hangi mesele varsa, inanmadığı bir yaratıcıya suç atıp duruyor. ‘Sizin Allah’ınız niye böyle yaptı?’ diye. Hani yoktu? Niye suçu ona atıp duruyorsun? (haşa)


İngilizce

It’s my first time wearing white socks I feel unstoppable… Been wearing black socks for 2 years so they think I never change them My feet are cold, I found socks that keep me warm and bought 20 pairs Capture my white socks -Let’s see Can you see them? -“Yes, we got ’em” One of the biggest problems and weaknesses with atheism is that, They’ve absolutely no proof that God doesn’t exist Every time they face a believer, they always ask questions but these are never proofs for God’s nonexistence. They never provide any evidence Their position is not to look for evidence for God’s nonexistence It’s a matter of dissatisfaction… For example, if you were a person who lived in the same town as a great leader And if this leader had certain rules, For example, -“It is forbidden to go out after 8pm” You discuss this with your friend -“Does our leader forbid going out after 8? -“Yes, he does”. “Isn’t this rule non-sense? -“Why should I be stopped from going out after 8? The same leader brings another restriction: For example; -“Eating salmon on Saturdays are prohibited”… You say to yourself -“How could he ban the consumption of a fish with so much protein on Saturdays? -“Why not Sunday or Monday?! You say -“Isn’t this weird!?” Be careful, none of these arguments are evidence for the non-existence of the leader There are certain laws that the people are rejecting and they’re dissatisfied Let’s look at the questions that Atheism brings forward? There’s no proof there for God’s non-existence! It’s just dissatisfaction… -“Why did God create the disabled?” Not a proof for non-existence There’s a law and people are dissatisfied with it -“Why didn’t God create me 100 years ago instead of today? -“Why are the planets aligned this way?” You see, none of these are circumstantial evidences for God’s non-existence All of these are examples of, Dissatisfaction upon the Creator’s laws. Not a rejection of the Creator’s existence These can not be evidences for rejection, never! Although it may not look like it, these people are reacting with their emotions and not with their logic These are not logical conclusions leading to the approval/disapproval of God’s presence More like -“I don’t like this, my inner desires don’t enjoy this Creator idea” Pay attention, it’s mostly -“Me, me,me” -“Why should I be a slave? -“Why should I obey?!” These are not conclusions derived by logic but more emotional approaches They asked me -“Is it not fair to be born disabled?” First of all, we have to learn this sentence: “If wealth/property is owned by God, then he can do so as he wishes with that property We’ve to grasp this For instance, If I invited you over for dinner and you told me that: -“We want to paint your walls pink in color!” -“Also, let’s remove those lightning fixtures” -“Let’s hang your bath from the ceiling so you shower in the air…” I’d say “What the heck dude?” Why? Because it’s my property, I should be able to do as I wish with my property You can’t interfere with my belongings If all of the property is owned by God, of course he’ll do as he wishes with that property! Coming to the question of unfairness for the disabled In order to say it’s unfair to be a blind kid, that kid should’ve had eyes prior to creation as well Injustice comes from personal rights not being served or given What right do we have against the Creator? How can we be entitled to these rights? How can we be dissatisfied against God for rights that we’re not even entitled to? Even for me to claim certain rights, I’ve to be initially created from non-existence How can you be entitled to these rights? Imagine this; someone walked through the door, there’s 4 of us here Imagine he gave each of us 50 gold coins Sinan 50 for you, Cio 50 for you, Yunus 50 for you, But when it comes to my turn, he gives me just 5 coins Was this given for a reason? -No, he gave it away without a cause I go -“Dude, you gave 50 coins to everyone but gave me just 5!” “Why’d you give me only 5 coins brother man?” Look, he’s giving away free coins. Can I be entitled to 50 coins? Did I deserve this? No, not at all. He can take these coins back any minute. He can take back my 5 coins and give it to others again. Similarly, I wasn’t entitled to be created, how can I ask for additional entitlements? God can do as he wishes with his property I’m also part of God’s property If he’s free to do as he wishes, if he wants he can put a functioning eye there If he wants, he can put a finger here or won’t put a finger here If he wants, he can place an arm here, or he won’t Because he’s free to make decisions with his property Let’s talk about the second issue; Sometimes almighty Allah can take away someone’s leg but will give the heaven in return But we discuss these issues as if life-after-death doesn’t exist We say “I want everything on Earth, give it to me now” Let’s see, there’s a roughly 60 year of life on Earth and then there is an infinite afterlife. You make all your calculations according to this world, never put the two together. How can you make a logical decision within that frame Imagine this place as a cafe worth 1 million dollars, owned by me. Then I pick one worker and I say “come here” I say -“You take this 10,000 square meter, million dollar worth cafe and clean it all up using a single toothbrush in 24 hours” “Clean the floors, bathrooms, the walls, clean it all in 24 hours and when you’re done… -“Exactly 24 hours later, this whole property will be all yours. I’ll give it away since I’m getting old and will retire. For the 24 hour period, people who visit will feel so bad for the poor worker They’ll say “oh Gosh, what a cruel man, torturing this kid with all this work. He’s making him clean 10,000 square meter place with a single toothbrush” But exactly 24 hours later, should we feel sorry for that kid anymore? Of course not. He was exhausted for 24 hours but look at his grand prize. No one would be sorry for the kid, some would even be jealous for him.They’d say “I wish I could work 24 hours and then own a million dollar cafe!” With the same logic, almighty Allah can take away your arm, leg, knee, eye or certain things away from you for temporarily. But in return, if God is giving you prizes from an infinite universe like palaces, beaches, getting back your loved ones etc., even though you don’t have any right to claim these… How can you claim that this is cruel? How can you reject these kind gestures? By taking away a leg, God helps him/her realize their helplessness and their weaknesses. Maybe he was going to be disobedient, this will be a reminder Maybe it’ll allow his/her heart to turn to God and develop all of their true sensations By taking away a little, God may be giving away a lot. It may not appear so, but in reality, small piece that was taken away can be such a great blessing Because this game has a purpose; find, understand and obey your own creator. If disability causes one to grasp the purpose of this game, this may be the missing piece for them to win the game. After answering this, another question comes to mind: -“Alright, I understand all that but if God has created everything perfectly, then why do I have to be circumcised?” There is a major problem here, if we can solve it, we can solve all these puzzles There is no relationship between the word “perfection” in their minds and “perfection” in reality… That’s the gist of the issue. What is “perfection”? They call things with no issues or problems “perfect” But “perfection” is something that serves and handles its exact purpose for creation… What is purpose then? Understanding God… Let me repeat, perfection doesn’t mean that object will be without issues or in existence forever Mankind is the most perfect creature but has to obey to death… In perfection, every creature has to stay consistent with their specific characteristics You can’t compare a camel’s neck to an elephant’s tail. Long length is optimal for one but short length is optimal for the other It’d be funny to use an ant’s thin thorax to make a puppet for a kid’s show But for ant’s that thin thorax is indeed “perfection” I want to remind you again; Perfection is not an object with no apparent issues, it’s that object in accordance with its true purpose In your eye, health can be perfection But for me, disease can be as much of a perfection as health Why? Because disease is in line with your purpose of creation as much as health If I never got sick and someone said: -“Your creator loves to care and give health” If I never got sick, how could I grasp what giving health/caring means? Then disease is indeed perfection Hunger is as much perfection as being full. If never got hungry, and someone said: -“Your creator is Rezzaq (The-all provider)” How could I grasp this great provider if I never got hungry? So hunger is perfection because it serves its purpose and makes you grasp our creator We shouldn’t look for the same perfection everywhere in the universe With the rule of “everything is recognized by their mere opposites”, divine wisdom lets us grasp beauty with the presence of the ugly There’s a great sentence in Risale-i Nur (Infamous Quran tafsir by Said Nursi) -“What increases the beauty of the beautiful is the ugliness of the ugly”… For ex., we go to dealers to buy a car. You know these salesman are darn good at their job… You won’t be able to decide between which car to purchase but then the dealer will show you 3 models worse than the car you like. He’ll say: Here’s this model but the one you chose has better brakes This car is good but your choice has much better road balance This car is good but yours has a digital speed indicator Why do you think instead of discussing your original choice, is he showing you the lesser models? Because -“What increases the beauty of the beautiful is the ugliness of the ugly”… Great quote: “The darkness of the night makes the moonshine even more magnificient” That’s why nights with the full moon are commonly featured in love poems There’s also… (Starts singing a famous Turkish song) -“You seem to cry quietly, oh dear, Sun will rise and you’ll be gone, oh dear -“You are the sea sparkle…” Will this be blocked by copyrights dude? With this voice of a serial killer, we shouldn’t 🙂 Really? Response: It will If we say light is beautiful and the night is ugly, then realize, what makes the moonshine beautiful is the ugliness of night’s darkness. If that’s not the case, how could you compare? How could you rank or order things? So circumcision is not a fault as the questioner claims… You can’t grasp this because you’re limiting beauty and perfection to physical phenomena Also, that’s not the only body part that we have to alter We’ve to cut our nails, hair, underarms etc. All of these get longer and we eventually cut them. We even have to cut the umbilical cord… Mankind’s beauty and perfection is not limited to biological and physical traits… Our perfection includes the heart, the soul, ethics, psychological and social traits. These all have a beauty and perfection of their own Looking at it from this window, actions that you see as faults such as circumcision If they’re getting you one step closer to understanding and recognizing God then this indeed is perfection itself. It’s not a fault whatsoever… Because it’s serving the purpose of its creation Non-believer friends have another frailty as well; They’ve many questions in their minds, like we discussed before None of these are evidences, just mere questions. When you reflect these questions back, you can’t get a solid response either Just like the example of the leader’s restrictions, -“Why are the planets aligned this way?” -“Why can’t I jump here? -“Why can’t I do such and such? If you return these questions back and say “Okay, how should the planets be aligned and why should it be like that?” You won’t be able to get a respond either, we should recognize that as well. I’ve a childhood friend who is an atheist Once in the blue moon we come together and chat Drink some tea together, discuss things One day, similar topic was discussed as we always do He said -“If I met you 6 years ago, I would’ve started worshiping” That was a glimpse of hope for me, that’s why I’m still in touch with him, there’s still a speck of life there He told me one day: -“There’s violence on Earth, kids are dying etc. etc. -“Why is God allowing this?” I said “One second, do you actually believe in God? No, you don’t. If you don’t believe in a creator… Let’s assume that there’s no God for a second (may God protect us) Assume that there’s no God as we speak… No God… Then who is committing this violence? He said -“Mankind is commiting this violence”… Now let’s put God back in, now who’s committing the violence? “Still mankind committing the violence” Why do you keep blaming a God that you don’t even believe in!? This is another weakness of the non-believer Any situation that they don’t like, they throw the blame onto the creator… In the form of -“Why did your God do this” Wasn’t God a fake idea? Then why are you scapegoating God?

“Hadi Göster İnanayım” Ateist VS Müslüman – İman Etti Mi ?

Hangi dine mensupsun? Bir dine mensup degilim. -Sınav olsa da olmasa da buna göz yuman bir Tanrıya iman etmeyi reddediyordum -Neden böyle bir şeyler yapıyorsunuz Neden insanlara sürekli gelip de, hangi dine mensup olduğunu sorup da Neden onlara şey yapıyorsunuz, dinlerini sorguluyorsunuz ki? Herşeye gücü yetiyorsa kendisi neden çıkıp gözükmüyor? Bir dönem şeye bile inanmıştım yunan mitolojisine, Ben anne dedim zeusa inanıyorum, ”Sen bilirsin oğlum” falan dedi. – Kendi mantığımla, kendi çevremden örneklerle bu dine(ateistliğe) taptım da, Pardon daha doğrusu dinsizliğe taptım. – Eğer göstersem inanacak mısın? -Evet göster inanacağım. – O soruyu es geçsek olmuyor mu? Bir yaratıcının var olduğuna inandım. – Ateist biryleri bekliyoruz, deist bireyleri bekliyoruz burda, Şimdi birazdan atomdan, eğer ateist gelirse atomdan Allah’ın var ve bir olduğuna dair çıkacağız, İnşaAllah. Mersin’in en nadide yerlerinden birindeyiz, Yenişehir’deyiz. Kardeşim hoşgeldin, isim neydi? – Mehmet – Vay adaşız lan, oğlum daha ilk röportajdan adaş çıktı Müslüman mıyız? -Evet -Evet -Evet – Hamd olsun çok güzel, Müslüman sayısı bir kez daha artış gösterdi şuan Bir Müslüman daha kazandık kardeşlerim, bu dünyada yalnız değiliz Bir buçuk milyar kardeşimizden üç tanesini şu an görmüş bulunmaktayız Kendimi şu an ne gibi hissediyorum biliyor musun? Dolmuşu dolmayan şoför gibi hissediyorum Hamd olsun, ne kadar çok Müslüman kardeşimiz var görüyorsunuz değil mi? Kardeşim hoş geldin -Hoş buldum İsim neydi? -Cem -Mehmet ben de , memnun oldum Cem Buralı mısın? -Hayır. Nerelisin? -Diyarbakır’lıyım. Yav hiç benzemiyorsun ha Diyarbakır’lı ya Vay gardaş toprağım diyecektim ha az kalsın Ben nereliyim tahmin et -Diyarbakır’lısın -Değilim, Mersin’liyim ama kendimi Diyarbakır’lı hissediyorum – Burdan Selam söyleyebilir miyim abi? hangisi kaydediyor? – Şu mobese bile kaydediyor hepsine söyleyebilirsin 😀 -Burdan ben güzel insanlara selam yolluyorum (Çocuk) Abilere selam çatışmaya devam 😀 Hadi… Kendimden baya büyük birini buldum Hacı abi hoş geldin -Hoş bulduk hocam İsim neydi? – İlkay Müslüman mıyız? -Yani, hayır. EyvAllah Tanımıyorum ama biliyorsunuz bizim kültümüzde bu var biri korna çaldımı el kaldıracaksın anladın mı 🙂 Peki İlkay hangi Dine mensupsun acaba? – Hocam ben Dinlere inanmıyorum Çok okumuşluğum vardı, hani çok fazla inanmaya itmedi beni çoğu şey Hani ben bi Yaradan’ın varlığına inanıyorum ama Dinler pek mantık çerçevesinde düzgün gelmiyor bana -Müslüman mıyız? – Hayır Hangi dine mensubuz? – Bir dine mensup değilim Neden acaba inanmıyoruz? Veyahut yaratıcıya mı inanmıyoruz -Annemin babamın Müslüman mı ateist mi olduğunu bilmiyordum mesela Bana dediler ki sen ateist de olacaksan Müslüman da olacaksan yok Yunan mitolojisine de inanacaksan kendin araştıracaksın hepsini Biz senin neye inanıp neye inanmayacağına karışmayız dediler Sonra ben araştırdım, bir dönem şeye bile inandım işte,Yunan mitolojisine, Anne dedim ”Ben zeusa inanıyorum” ”SEN BİLİRSİN OĞLUM’ falan dedi Ondan sonra ben araştırmaya başladım, -Ben de poseidon’u birşey zannediyordum İsim neydi? -Ali, abi Mehmet ben de memnun oldum Ali Hangi dine mensubuz Ali? – Ben ateistim de ondan öncesi sormak istediğim bir kaç soru var Neden böyle bir şeyler yapıyorsunuz, Neden insanlara sürekli gelip de hangi dine mensup olduğunu sorup da neden onlara şey yapıyorsunuz Dinlerini sorguluyorsunuz ki? Müslümansınız değil mi şimdi? -Evet Müslümanım -Peki, inanmak mecburi değil, değilmi Kur’an-ı Kerim’de yani -Evet inanmak mecburi değil -Herkes istediği Dine mensup olabilir Peki neden siz çıkıpta sürekli insanlara karşı bunu yapıyorsunuz ben anlamış değilim yani – Şimdi şöyle düşünmek lazım, biz burda zorunlu olarak mecburi bir şey yapmıyoruz. İnsanları tutupta böyle sen zorla buna iman edeceksin demiyoruz İçimde böyle manevi bir yara vardı, bir türlü hayattan lezzet alamıyordum tat alamıyordum, şimde de diyorum ki benim gibi aynı problemi olan insanlar var biliyorum ki daha önceden çok rasladım ve hâla raslamaya devam edeceğim Şimdi de eğer aynı frekansı yakaladığım insanlar olursa onların manevi yaralarını tedavi etmeye çalışacağım, değil mi? Bir adam bir ilaç bulsa, o ilacı sadece kendi kullansa ne olur, bencillik olur değil mi? -Doğrudur O yüzden ben de bulduğum ilacı ne yapıyorum birilerine daha vermeye çalışıyorum, aktarmaya çalışıyorum Kime denk gelirse, kim kabul ederse herkes kabul etmek zorunda mı? değil, herkes bi ilacı kullanmak zorunda mı? değil, Herkese yararı olur mu? olmaz. Mesela ağrı kesici, ağrısı olmayan bir adam ağrı kesici kullanması mantıklı değil, değil mi? -Doğrudur O yüzden biz burda çağırıyoruz kardeşim, böyle bir muhabbet ediyoruz Eğer muhabbete katılmak istemiyorsa kendisi kendi tercihini yapabilir. -Mesela sen neden ateistliği seçtin -Ben şunu söylemek istiyorum ben bu dinde daha yeniyim Daha ateizm düşünce agnostisizm o taraftayımda kendi mantığımla kendi çevremden örneklerle bu dine taptımda pardon daha doğrusu dinsizliğe taptım -Biz bilimsel bir şekilde yaratıcının var oldugunu ispat etsek diyorum O zaman fikrin değişirmiydi ateizmi bir delilsizlikte oldugunu görsen o zaman hala inanmaya devam edermiydin İnanmaya devam etmezdim, ededebilirdim Değişebilir Gider daha çok üstüne düşerdim Daha çok araştırırdım mesela. O zaman yaratıcının varlığıyla alakalı birkaç bilimsel örnek verelim mi? Tabi. Şimdi biliyorsundur, insan vücudunda ortalama 60 trilyon hücre var şimdi hücrelerin içerisinde DNA dediğimiz bir ne var? Bir nükliyo asit var. Simdi bu DNA´nin biz fiziksel seklini inceleyelim o zaman. Cift sarmal adi verdigimiz iki seridin birbiri etrafinda böyle örülmüscesine ve bu seritlerin birbirine moleküler bir köprü ile baglandigini biliyoruz. Ve bunun altyapisini olusturanlara da nükliobaz diyoruz dogru mu? Nükliobazlar bir araya gelerek nükliyoasitleri …nükliyoasitler bir araya gelerek nükliyotitleri… nükliyotitler nükleiasitleri – yani DNA´yi olusturuyor. Her bir DNA nükleasit diyebiliriz. Simdi insan vücudunda ne dedik? Takriben 60 Trilyon hücre var, degil mi? Simdi ben DNA´nin icindeki tahmini bilgiyi söylüyorum sana bilimsel olarak. Ortalama bir DNA´nin icinde 20 bin sayfa, yani 46 ciltlik bir ansiklopedi kadar bilgi var. Bugün dünya´nin Bilgi derken? Acar misiniz? Mesela senin örnek veriyorum sac renginden göz rengine kadar senin DNA´ndaki kalitsal özelliklerine kadar hepsinin orada ortalama 20 bin sayfa bilgi var. Dünya´nin en büyük ansiklopedisi… …AnaBritannica diye bir ansiklopedi var, duydun mu daha önce? Hic duymadim. 40 bin sayfalik bir ansiklopedi. Ve bu ansiklopedi´nin.. 40 bin sayfa olmasini neden söyledim, biliyor musun? DNA üzerindeki bilgi biraz daha gözlerimizin üzerine gelsin. Dünya´nin en büyük ansiklopedisi bile 40 bin sayfa´dan olusuyorsa… …bir tane DNA´nin icerisinde 20 bin sayfa ve 46 cilt varsa. Simdi dünyadaki en büyük ansiklopedi´den daha fazla bilgiyi mikroskopla yüzlerce kat büyüttügünde anca görebildigin bilgiyi DNA´nin icerisine yerlestirilmis. Bugün bütün dünya toplansa AnaBritannica´nin tesadüfen meydana geldigini inandirabilir mi bize? Inandiramaz. Bugün bir odaya bir kalem ve bir kagit koysak, bin yil, kapiyi kapatsak, düzenli bir “A” harfi görsek, tesadüfen olustu diyebilir miyiz? Olamaz. “A” harfini bilen ilim sahibi olmak zorunda mi? Evet. Peki ayni zamanda A harfini cizmeyi veya cizmemeyi tercih edecek bir irade sahibi olmak zorunda mi? Evet. Ayni zamanda kalemi eline alip o kagidin üzerinde hareket ettirebilecek bir kudreti olmak zorunda mi? Evet. O zaman ilim, irade ve kudret sahibi bir zat olmak zorunda. Ayni kalemde oldugu gibi DNA´nin icerisindeki adenin´i, timin´i, stozin´i, guanin´i ve o sarmali da yaratabilecek ve DNA´nin icerisinde 20 bin sayfayi… …46 ciltlik bir bilgiyi, dünyanin en büyük ansiklopedisinden daha yüksek bilgiye sahip bir bilgiyi oraya koyabilecek bir ilim sahibi,… …bir irade sahibi, bir kudret sahibi olmak zorunda diyoruz. Veyahut bir odaya bir parca odun, civi ve bir matkap biraksak bin yil kapiyi kapatsak ve bin yil sonra bir masa meydana gelse, tesadüf sonucu oldu diyebilir miyiz? Simdi AnaBritannica icin de bütün dünya toplansa, bize tesadüfen meydana geldigine inandirabilir mi? Inandiramaz. O zaman ben diyorum ki bir DNA´nin icerisinde bile dünya´nin en büyük ansiklopedisinden daha fazla bilgiye sahip ise… …bu kadar kücük bir DNA´nin meydana gelmesi imkansizdir. Dünya´da bilinen 4 secenek var: 1. Tesadüfler bunu meydana getirdi 2. Elementler bunu meydana getirdi 3. Sebepler 4. Bir yaratici, bizden daha fazla, yani sonsuz bir ilme sahip bir yaratici bunu meydana getirdi diyebiliriz Az önce saydigim 4 secenekten tesadüfler sonucu meydana gelmesi mümküm olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Veyahut elementler bir araya getirdi diyebilir miyiz? Örnek: demir, magnesium birbirleriyle bulustu, kendi kendine… AnaBritanica bile kendi kendine meydana gelemez, degil mi? Bir kalem bile bir “A” yazamaz. Akilsiz, suursuz elemenler nasil meydana getirsin? 3. Sebepler. Mesela rüzgar esti, dalga vurdu, ondan sonra DNA… Bir marangoz´un yaptigi bir odun parcasi bile tek basina olmuyor. Sebepler bunu nasil meydana getirsin? Getiremez. O zaman 4. ve son secenek olmak zorunda: biz buna Allah diyoruz, yani bir yaratici olmak zorunda diyoruz. Ben rastgele meydana geldigini düsünme taraftariyim aslinda anlattiklariniz su anda buna cok mantiksiz geliyor. Sacma da geliyor ama… O zaman rastgele oldugunu kanitlamasi lazim. Kanitlamam mi gerekiyor? Bu kadar bilgiye sahip degilim ben maalesef. Bir atomun diziliminde, atomlarin bir araya gelerek hücreleri olusturmasinda hücrelerin bir araya gelip dokulari olusturmasinda, dokularin organlari olusturmasinda Organlarin insan vücudunu, metabolizmayi olusturmasin´dan nasil bir rastgele´lik olabilir? Ya ben rastgele´likten degil, ben herseyi sorguluyorum. Ateizm de herseyin derinine inmek. Sonucta sizde bunu söyüyorsunuz degil mi, müslümanlikta da herseyi sorgulamak ta gerek. Evet. Benimde yaptigim bu… Peki bu dörtten birine inaman lazim ya. O rastgeleligi de cürüttügümüze inaniyorum artik. Ya dedik ki tesadüfler sonucu, ya sebepler meydana getirecek Rüzgar carpti da, dag onun üzerine düstü de… Veyahut elementler bir araya getirerek, veyahut bir yaratici olmak zorunda. O soruyu es gecsek olmuyor mu? O yaratici var dememiz lazim. Demessek eger her bir atom´a biz yaraticilik vasfi vermis oluruz. Cünkü birseyler tesadüfen meydana geldi dememiz ne demek biliyor musun? Atomlarin hepsinin ilim ve irade sahibi oldugunu kabul edeceksin ve herbir atoma bir tanrilik vazifesi vermis olacaksin. Bu ise yüz kat daha inanilamayacak bir durum. Dogrudur. O yüzden gel biz ilk basta bir yaraticinin var oldugunu bu deliller ve ispatlarla kabul edelim gardas. O yüzden zora gitmeye gerek yok. Cok zor muhal üstü muhal, imkansiz üstü imkansiz düsünmeye basliyoruz. Aklimiza yazik, hayatimizi yasadigimiz düzenimize yazik. Hayatta yapmis oldugumuz islere yazik yani. Bir yaraticinin var olduguna inandim. Bir yaratici var… su andaki örneklere bakarsak. Biz sana kartimizi verelim. Hayalhanem diye üniversite caddesinde yerimiz var, istedigin zaman gel, oturalim, muhabbet edelim. Bizi arayabilirsin, konusuruz. Ama su noktada bence güzel gittigimize inaniyorum. Artik bir yaraticinin var olduguna inaniyorum. Bir yaraticinin var olduguna inaniyoruz. Video´dan sonra seninle muhabbete devam ederiz. InsaAllah cay iceriz, ama bence buraya kadar gelmemiz bile hamdolusun cok güzel. Aynen. Ama Cem tekrardan Hayalhanem´e geldiginde eger güzel tekrar muhabbete devam edersek fikirlerin degisir mi? Olabilir. Senin selamlayisinla. gönderiyorum ama…ben cok tesekkür ediyorum. Bende tesekkür ediyorum. EyvAllah Cem. Bekliyoruz sizi…evvvet kardeslerim bir röportajin daha sonuna gelmis bulunmaktayiz. Yorulduk… Bizi izlediginiz icin sizle tesekkür ediyoruz. Kardeslerim su an buradan giderken onlari bir daha selamliyorum.


Almanca

An welche Religion glaubst du? Ich glaube an gar keine Religion. Auch wenn es eine Prüfung ist, habe ich es abgelehnt, dass der Schöpfer so etwas zulässt. Wieso macht ihr so etwas? Wieso geht ihr ständig zu den Menschen und fragt sie an was sie glauben? Wenn Er (der Schöpfer) zu allem die Macht hat, wieso zeigt/offenbart er sich uns dann nicht? Eine Zeit lang habe ich an die griechische Mythologie geglaubt, habe meiner Mutter erzählt, dass ich an Zeus glaube. “Musst du wissen, mein Sohn” hat sie darauf reagiert. Mit meinem eigenen Verstand und den Beispielen meines Umfeldes habe ich mich zum Atheismus entschieden. Wenn ich Ihn (den Schöpfer) dir zeige, wirst du dann glauben? Ja, zeig Ihn (den Schöpfer) und ich werde glauben. Können wir diese Frage nicht überspringen? Ich glaube, dass es ein Schöpfer gibt. Wir warten hier auf Atheisten und/oder Deisten. Nun, wenn wir einen Atheisten finden, werden wir durch Atome zum Beweis Gottes (Allah´s) kommen, insaAllah (wenn Allah so will). Wir sind hier in eines der speziellsten Ortschaften Mersin´s, in Yenisehir. Willkommen Bruder, wie heißt du? – Mehmet. Wow, cool wir haben denselben Namen. Gleich im ersten Straßeninterview einen anderen Mehmet gefunden 🙂 Bist du Muslim? -Ja. -Ja. -Ja. Elhamdulillah (Alles Lob gebührt Allah) die Zahl der Muslime ist jetzt hier wiederum gewachsen. Wir haben hier noch einen Muslim gewonnen Geschwister, wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Wir sind gerade drei von 1,5 Mrd. Geschwistern begegnet 🙂 Weißt du wie ich mich gerade fühle? Wie ein Autobusfahrer, dessen Bus fast immer leer ist (der nur unnötige Runden fährt) 🙂 Elhamdulillah (Alles Lob gebührt Allah) ihr seht doch wie viele muslimische Geschwister wir haben. Willkommen Bruder. -Danke dir. Wie heißt du? -Cem. Freut mich, ich bin Mehmet lieber Cem. Aus welcher Umgebung kommst du, bist du aus Mersin? – Nein, bin aus Diyarbakir (eine Stadt der Türkei). Was, du siehst doch gar nicht so aus wie einer 🙂 Wollte schon fast sagen “Landsmann” (einen aus der selben Stadt nennt man auch “Landsmann”) Rate mal aus welcher Stadt ich herkomme? -Aus Diyarbakir? Nein, aber jetzt fühle ich mich wie einer aus Diyarbakir 🙂 Kann ich liebe Grüße ausrichten? Welche Kamera filmt mich gerade? Es filmt gerade sogar die Straßenkamera, such dir eine Kamera aus 😀 Hiermit geht ein Bussi an alle gute Menschen. :* (Kind) Grüße an die Abis, weiter mit dem Konflikt (Reimsatz) 😀 Ich habe einen gefunden, der “etwas” größer ist als ich. Willkommen Bruder, wie heißt du? Ilkay. Bist du Muslim? Naja eigentlich nicht. Okay. Hupe Kenne ihn zwar nicht, aber ihr wisst doch das ist in unserer Kultur so: wenn wer hupt, dann winkst du ihm zu, auch wenn du ihn nicht kennst 🙂 Nun Ilkay, an welche Religion glaubst du eigentlich? Bruder, ich glaube an gar keine Religion. Habe viel recherchiert darüber, es gab aber viele Punkte die mich nicht überzeugt haben. Ich glaube zwar an die Existenz Gottes, aber Religionen im Allgemeinen kommen mir unlogisch vor. Bist du Muslim? Nein. An welche Religion glaubst du? Ich glaube an gar keine. Wieso eigentlich nicht? Oder glaubst du nicht an die Existenz Gottes? Ich wusste bspw. nicht ob meine Eltern Muslime oder Atheisten waren.. sie sagten mir, auch wenn du an den Islam (Monotheismus=Eingottglaube) oder an die griechische Mithologie glaubst, musst du es selbst forschen und herausfinden. “Bei deinem Glauben mischen wir uns nicht ein” sagten sie zu mir. Ich habe geforscht und eine Zeit lang habe ich sogar an die griechische Götter geglaubt. Habe meiner Mutter gesagt, dass ich an Zeus glaube, sie sagte “Okay, wie du willst” Ich dachte sogar Poseidon wäre ein besonderer. Wie heißt du? Ali. Ich bin Mehmet, freut mich Ali. An welche Religion glaubst du Ali? Nun, ich bin Atheist, aber davor möchte ich einige Fragen stellen. Wieso macht ihr sowas? Wieso fragt ihr ständig Menschen, woran sie glauben? Wieso hinterfragt ihr ihre Religionen? Ihr seid doch Muslime, oder? Ja, ich bin Muslim. Okay, es ist doch auch im Koran so, dass jeder mit eigenem Willen entscheiden kann woran er glaubt. Genau so ist es. Jeder kann an das glauben, was er richtig für sich hält. Wieso stellt ihr euch vor Menschen hin und stellt ihnen diese Fragen, das verstehe ich nicht. Überleg es dir so: wir halten hier keinen fest und sagen ihnen, dass sie an diese Religion glauben MÜSSEN. Ich persönlich hatte so eine “offene Wunde” in mir, habe nie so richtig Spaß am Leben. Jetzt weiß ich, dass es auf der Straße auch genug andere Menschen, die solche Probleme haben, keinen Sinn im Leben sehen. Solche Menschen sind mir auch öfters über den Weg gelaufen und werden es auch noch in Zukunft tun. Wenn ich jetzt Menschen finde, mit denen ich auf gleicher Augenhöhe sprechen kann, dann werde ich versuchen ihre Probleme zu lösen, stimmt´s? Wenn ein Mann ein Medikament finden würde, was gegen eine Krankheit helfen würde, dieses Medikament aber mit keinem Anderen teilen würde, dann wäre das doch egoistisch, nicht wahr? Ja, bin völlig bei dir. Deswegen versuche ich dieses Medikament, was ich gefunden habe auch mit anderen Bedürftigen zu teilen. Derjenige, der es aus eigenem Überzeugung akzeptiert, nimmt es an. Muss das jeder annehmen? Natürlich nicht, sowie auch nicht jeder ein Medikament einnehmen muss. Z.B. ein Medikament gegen Kopfschmerzen nimmt nur derjenige, der auch Kopfschmerzen hat, richtig? Deshalb sprechen wir hier die Menschen an Derjenige, der mit uns sprechen möchte, tut es auch. Wie bspw. hast du dich für den Atheismus entschieden? Eines möchte ich sagen: ich bin erst vor kurzem zu dieser Überzeugung gekommen. Sei es mit dem Deismus oder Agnostizismus bin ich noch am überlegen, ob ich an Religionen glaube… …Pardon, ich meine nicht zu glauben. Wenn ich dir sage, dass ich dir die Existenz Gottes beweisen kann? Könnte sich deine Meinung ändern, wenn ich dir erkläre, dass es im Atheismus keine beweise gibt? Naja ich könnte meine Meinung, ändern oder auch nicht. Könnte sein. Würde der Sache nachgehen und im Detail recherchieren. Nun dann lass uns einige wissenschaftliche Beispiele über die Existenz Gottes anführen. Wie du weißt hat der menschliche Körper ca. 60 Billionen Zellen. In diesen Zellen befindet sich die DNA. Diese DNA beinhält eine Nükleinsäure. Untersuchen wir die physische Form der DNA. Diese hat ein Doppelhelix dh. 2 Streifen, die umeinander wie gestrickt herumgewickelt sind und mit einer molekularen Brücke verbunden sind. Dieser Unterbau wird durch Nukleobasen gebildet. Nukleobasen gemeinsam bilden die Nukleinsäure… …Nukleinsäure gemeinsam bilden die Nukleotide… …und Nukleotide bilden die Nükleinsäure sprich die DNA. Wir können sagen, dass jede DNA gleich Nükleinsäure ist. Wir haben darüber gesprochen, dass jeder Mensch ca. 60 Billionen Zellen hat, nicht wahr? Jetzt sage ich dir die wissenschaftlich bewiesene Kenntnis zur DNA. Eine DNA beinhält 20 Tausen Seiten, dh. so viel Info wie eine Enzyklopädie mit 46 Bändern. Was genau meinst du mit “Info”? Z.B. Info über deiner Haarfarbe, Augenfarbe,… diese Info ist in der DNA gespeichert. Es gibt dort durchschnittlich 20 Tausend Informationen. Die weltweit größte Enkyklopädie heißt AnaBritanica. Schon etwas darüber gehört? Sie besteht aus 40 Tausend Seiten. Weißt du wieso ich… …dir diese Info gegeben habe? Damit wir uns bildlich überhaupt die Infos in einer einzigen DNA vorstellen können. Wenn sogar die größte Enzyklopädie aus 40 Tausend Seiten besteht… …und eine einzige DNA 20 Tausend Seiten und 46 Bänder Infos beinhält. Nun, die Infos in der weltweit größten Enzyklopädie gibt es in der einen DNA, welches wir erst mit einem Mikroskop vergrößert sehen können. Wenn sich heute die ganze Welt zusammenschließen und behaupten würde, dass die AnaBritanica-Enzyklopädie durch Zufall entstanden ist, könnten sie uns überzeugen? Nein. Wenn wir heute in einem Raum ein Stift und ein Blatt legen und die Türe für 1000 Jahre verschließen würden, danach ein geschriebenen Buchstaben “A” sehen würden, können wir behaupten, dass dies durch Zufall geschehen ist? Können wir nicht. Derjenige, der den Buchstaben “A” schreibt, muss doch Verstand besitzen oder? Gleichzeitig muss derjenige den Willen dazu haben, den Buchstaben A zu schreiben oder nicht zu schreiben, oder? Ja. Muss er gleichzeitig die Kraft haben, den Stift in die Hand zu nehmen und ihn zu bewegen? Ja. Dann muss es eine Existenz geben, die Wissen, Verstand und Kraft besitzt. Wie beim Stift muss auch derjenige, der in einer DNA Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin (4 Nukleinbasen in einer DNA), dadurch den Doppelhelix erschafft und in dieser einen DNA 20 tausend Seiten,… …46 Bänder Infos hineinpackt auch ein WISSEN besitzen. Dieser Schöpfer MUSS sogar mehr Wissen besitzen, als die größte Enzyklopädie der Welt. Wir sagen, dass dieser Schöpfer auch gleichzeitig muss derjenige auch einen WILLEN und eine MACHT besitzen muss. Oder wir geben in einem Raum ein Stück Holz, Schrauben und einen Akkuschrauber, verschließen diesen Raum anschließend für ein Tausend Jahre und nach Tausend Jahren sehen wir, dass sich ein Tisch gebildet hat. Können wir davon ausgehen, dass sich dieser durch Zufall gebildet hat/entstanden ist? Nein. Wenn sich die ganze Welt zusammensetzt und beschließt, dass die AnaBritanica (Enzyklopädie) zufällig entstanden ist, könnte sie uns überzeugen? Nein, das können sie nicht. Ich sage dir, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass allein eine einzige und winzige DNA sogar mehr Wissen als die größte Enzyklopädie beinhält,.. …sich durch Zufall gebildet hat. Es gibt 4 verschiedene Möglichkeiten wie sich das Universum gebildet hat: 1. Zufällig 2. Die Elemente haben dieses Universum erschaffen 3. Durch Gründe (wird später eingegangen). 4. Der Schöpfer, der unendliches Wissen und Kraft besitzt. Kann es aus den vorhin genannten 4 Punkten durch Zufall entstanden sein? Nein. Oder Elemente? Z.B.: Metall und Magnesium haben sich getroffen von alleine? Nicht einmal AnaBritanica könnte sich dadurch bilden, stimmt´s? Nicht mal ein Stift kann von sich aus ein “A” schreiben. Wie sollen Elemente weitere vernunftlose und bewusstlose Elemente bilden können. 3. Die Gründe. Z.B.: der Wind hat geweht, die Wasserwelle hat die DNA gebildet? Nicht einmal viele Teile eines Tisches können sich von alleine bilden (Holz, Nägel,…), wenn man diese Teile auf einen Haufen legen würde. Wie sollen diese Gründe so etwas bilden können? Das geht nicht. Dann muss es die 4. Variante geben und dadurch passieren: Es muss ein Schöpfer geben und wir nennen diesen Schöpfer Allah. Eigentlich bin ich der Meinung, dass das Universum durch Zufall entstanden ist, aber was Sie mir erklärt haben, zeigt, dass dieser Gedanke sehr unlogisch ist. Sehr unlogisch aber,… Dann muss bewiesen werden, dass es durch Zufall entstanden ist. Muss es beweisen werden? Ich habe leider nicht so viel Wissen darüber. Kann es sein, dass bei der Bildung der Atome, mit der Zusammensetzung der Atome die Bildung der Zellen,… mit der Bildung der Zellen ein Gewebe entsteht… dadurch ein Stoffwechsel. Wie kann dies alles durch Zufall entstanden sein? Naja, ich sage nicht Zufall, doch ich hinterfrage alles. Atheismus ist auch alles im Tiefen Sinne hinterfragen. Ihr sagt doch auch im Islam, dass man alles hinterfragen muss? Ja. Das ist auch das was ich mache… Nun gut, eines von diesen genannten 4 Gründen ist richtig. Ich denke, dass wir das Thema mit dem “Zufall” beendet haben durch diese viele genannten Faktoren. 1. Zufall, 2. Gründe Bsp.: Der Wind hat den Berg getroffen, der Berg ist auf dieses und jenes gefallen,… 3. Elemente oder 4. Es muss ein Schöpfer geben. Können wir diese Frage nicht überspringen??? Wir müssen sagen, dass es ein Schöpfer geben muss, sonst würden wir automatisch jedem Atom eine göttliche Funktion geben. Weil weißt du was wir indirekt sagen, wenn wir an das Zufallsprinzip glauben? Jedem Atom würden wir Wissen und eigenen Willen geben, dh. du würdest ihnen indirekt eine göttliche Eigenschaft geben. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Stimmt. Darum lass uns zuerst durch diese Beweise an die Existenz Gottes glauben. Wenn nicht, werden wir über Dinge der Unmöglichkeit spekulieren und dann selbst zur Verwirrung kommen. Schade um unsere Vernunft und um die Lebensweise, wie wir das Leben vergeuden. Schade um die sinnlosen Taten, die wir auf dieser Welt tun. Ich glaube an die Existenz eines Schöpfers! Es gibt ein Schöpfer. Wenn wir diese genannten Bespiele betrachten. Wir geben dir unsere Visitenkarte. Wir haben ein 4-stöckiges Zentrum Richtung Universität, komm zu uns und lass und sprechen, wenn du Zeit hast. Du kannst uns auch anrufen. In einem Punkt haben wir denke ich sehr gute Fortschritte erzielt. Wir glauben an eine Existenz Gottes. Ich glaube an eine Existenz Gottes. Nach dem Video können wir das Gespräch auch weiterführen. Können auch InsaAllah (wenn Allah so will) auch Cay trinken, es war aber sehr schön, dass wir im Gespräch bis dahin kommen konnten. Genau so ist es. Aber Cem könnte sich deine Meinung ändern, wenn du zu uns kommst und wir uns unterhalten? Ja, klar. Ich verabschiede mich von dir… …mit deiner Art, wie du es machst 🙂 Ich bedanke mich. Hat mich sehr gefreut. Wir erwarten dich auch als Gast….sooo liebe Geschwister, nun gehen wir einem weiteren Straßeninterview dem Ende zu. Wir sind erschöpft… Wir bedanken uns bei euch für´s Zusehen. Ich winke den Brüdern aus dem Interview nochmals zu.

Ateist Sordu: ATEİST Genç İle Yaratılış Tartışması- BIG BANG

İngilizce

Currently we face a problem: Today, many atheists don’t know what type of a God they’re denying and many Muslims don’t know what type of a God they’re worshiping. As a result, there are many deniers and believers who are simply a product of imitation So let’s tackle the issue from the very beginning Let’s go to before our creation, to the creation of the universe Namely; to the “big-bang” -Namely; to the “big-bang” (repeats it multiple times in different famous voices) -I can’t imitate these people very well 🙂 ” Big-bang, the big explosion In order to explain life, many Muslims calculate the mathematical probability of emergence of life after the big bang By showing how low the probabilities are, they reach the conclusion that there must be a superior being who has created the universe. Then there are those who reject this thesis and argue that there’s such a great idea of parallel universes. These are the major arguments on the event that took place 14 billion years ago. The Qur’an tells us that God first created the universe, then the living creatures, then created everything we see today, moment by moment And if you ask me, the creation of a baby from a small drop of water in 9 months is just as fascinating as the big-bang… But since 300,00 children are born a day, people see that as something ordinary But they’ll say: -“Wow, how amazing is the big-bang” because they never witnessed it happen if you ask an atheist: -“Who created you?” He’ll likely respond: -“No one created me. I was the result of big-bang.” and if you ask me, this answer is very inadequate Islam has no problems with the big-bang Different from atheists, Islam argues that the big-bang happened under the power and supervision of a creator Think about it, which do you think makes more sense? Does it make more sense that this was an act of random coincidence or universe was created from near zero volume under the supervision of a powerful creator? -“Let’s examine that question”(Keeps repeating in the voice of a server) -“Let’s exa…” -“Your dinner is ready” Let’s discuss this important issue first, As a result of explosions, there is almost always a destruction. There will be an extinction, a disorder of order or disintegration So every explosion results in a destruction and/or disorder. The universe with such magnificent order and fine-tuning, created as a result of an explosion like the big-bang, shouldn’t it lead you to an artist and a creator? The law of entropy, which is the 2nd law of thermodynamics, states that over time, systems tend to move into more disorder/chaos and destruction For example , if you were to align a bunch of bricks to build a wall in a village; If you went back there 100 years later, you’d see that some bricks were damaged/broken, some have fallen off and some were not as good as your initial alignment Ruined and deformed. That’s what the law of Entropy explains So entropy is the journey that everything travels in order to reach a final destination decided by fate You can think of entropy like the pre-determined time of death mentioned in the Qu’ran If there’s no control: Then there is chaos… I wanna emphasize again When there should be chaos following the big-bang because after each explosion this is expected but the emergence of this order and system should make the mind think . “who established this order , regularity and the system ? ı wanna emphasize again if there’s glass of hot water here , it cools down and loses its energy over time you can observe to entropy law in your child’s room ord dishes inside sink if your child contiunes to live in the room without intervention this room becomes more messy, more dirty or if you put the dishes in the sink all the time ,you’ll encounter serious pollution over time but the exact opposite, while waiting for something like bigbang to occur in chaos on the contrary , a regularity is formed if I explode a bomb in this room , those pens will scatter eveywhere my clothes are torn. my body is seriously damage And You can exemplify another explosions unlike other explosions, what kind of perfect order can the bigbang result while always causing imbalance? if there is no intervention on us to bring order to everything everything have to be dragged into chaos it’s the truth. if we tackle the examples we tell to result of the bigbang, we will say “no, expect the explosion in bigbang” ? no unlike , if there is a continuous order in it, the need of mind is to search intervening one I want to dwell on the topic again it’s a fact accepted by modern physics that the universe began with the bigbang 14 billion years ago Hubble, whom we know with the giant telescope, says that the stars and planets in the universe are moving away from us and from each other so he puts it out as evidence that the universe is expanding actually, there’s someone else who told us before Hubble “We built the universe with a great power, and no doubt, we will expand it.” in a verse , Allah expressed centuries ago unbelievable… “Don’t the deniers see it? In the beginning, earth and sky were adjacent to each other we separated them and we created every living thing out of water” when we look, if the universe is expanding and we were to rewind it ,we can say “this appeared from a single moment” The calculations show that this single moment had 0 volume and infinite amount of density -What does 0 volume mean? -It simply doesn’t exist… Energy , matter , the basic unit of matter… Before any one of those had existed The bigbang happens under 0 volume and infinite density in another word: It was created… again in Surat Al-An’am “Allah is the one who created the skies and earth from nothing” when you research bigbang issue, all those articles that has reached a consensus Creation from nothing is the simplest evidence of the existence of a creator for a person like me I think that the evidence of the bigbang and the so-called eternal matter, which forms the basis of materialist philosophy, is an indication that their theory is already decaying So what existed before the bigbang ? What was the force that created a universe from non-existence? If there is a person with mind and mercy, the event should make you think: -“Yes, I have to think about it, I need to research further” Did I tell you that story? I actually told you guys yesterday… I sat with someone in a cafe somewhere by the shore A friend of mine with a great soul requested He said “Mehmet, my cousin became an atheist, his parents are pious people. Please help” anyway, we went to visit his cousin first asked me questions about the creation of the universe I opened the bigbang from Wikipedia as we talked Wikipedia is a more serious source of evidence for friends with that ideology anyway , I said ” look bro ,can you be careful out the bigbang description here? so and so zero volume, infinite density… and finally he said “how do you know that source is real ?” there’s acceptance and possibility They approach everything from the view of:”Even if there’s a small chance, what if it actually happened?” To them, it doesn’t matter if it’s highly unlikely to occur I said “what is that geek talking about”(referencing a viral video) Well Wiki was your source of evidence in the first place, why are we rejecting all the sources now Then let’s sit down and meditate under the candle lights!? Anyway, we had a nice discussion when I was talking my friend goes: -“Dear brother, why don’t you just darn convert, I swear it feels great man!” (says in a street accent) Then I heard that my friend’s cousin converted into faith after 8-10 months. I was glad. That was my story… it’s impossible for this chain of reasons (creation from nothing we call bigbang) to bring us all the way to today. If the chain of causes is stopped here, there is a necessity for an eternal creator that initially created the chain of causes from nothing The necessity of a being with such adjectives is what we call “compulsory asset” in the literature there’s a being that has to exist namely; Allah now let’s get to the main question I’read numerous articles and watched lots of videos about bigbang and other topics Honestly, there has to be a creator for anyone with mercy and the right mind it’s the truth, there has to be one It‘s so funny to say “there’s no creator” to describe such complicated systems okay, we accept that there’s a creator. No problem so far but I used to read things about bigbang back in high school and I used to think about these questions “Ok . Yes. I get it. There’s a creator” There’s actually already a community out there who believes in a so-called “energy” okay, we get it but… -” why I do have to call this creator Allah?” I think this part is very important too Is there a creator? -yes -did the bigbang cause the universe? -yes to say ‘bigbang created this universe’ is like a national geographic documentary But why do I have to call this creator Allah? why do I have to obey the Prophet Muhammad Mustafa (S.A.V) ? Why do I have to lead a life according to judgements of Qur’an? we should to discuss to this too Why do I call that creator Allah? let’s talk about this -“First we converted them to theists from atheists, now into Islam” You can’t call it energy because energy is a something created later something created later cannot be creator Skip that argument… look carefully at all the arts you like but look at it in this way as if that work was given to you for the first time and you took it to your hand for the first time if there wasn’t a user guide for that camera or the watch, television etc. I wouldn’t know how to use that item or even know what it’s used for since I’ve never seen it before… for example ; if I live in a tribe and this phone was given to me for the first time but they don’t even tell me its name one day I walk on the road and I say “there’s something on the floor” people would wonder what this is for, wouldn’t they? imagine , I live in a place where coconuts grow phone is a bit of a tough thing yes a little tough if I use it to break open a coconut then the designer of this phone came and said “Mehmet, what are you doing with this phone?” I reply: -“This isn’t a phone, it’s a coconut cracker” How do you know this is for coconut?” I reply: -“Because it works great to crack open a coconut!” But it also works to crack your head too, should we say this is a skull cracker too!? and then if designer says “you can take pictures with this” “You can call your loved ones with this” “You can use this as a calculator” “You can connect to internet with this” “You can connect to satellite with this” “You can find directions with this” “You can store your files with this” “You can take advantage of its memory” “you can use it GPS capabilities” bla bla bla “You can use it as a television” “You can watch YouTube with this” He’ll go on forever discussing it and I’ll be so suprised by it There are 2 crucial things to know when given this phone for the first time: 1- the maker of this phone needs to send me a salesman to teach me 2- maker of this phone also needs to send me the user guide because sometimes the presentation has more features than it says so these two things have to come together 1- a salesman to promote and show this phone 2- A user guide that describes the purposes of the phone if these two don’t exist ,in a tribe ,I take this phone and break open coconuts with it I say “this is for breaking coconuts” When someone say “why”, I say -“Because it works” with a very simple question I created a ridiculous use our view of the universe is no different from the tribal example apple is for eating ,lemon is for to sourness, tantuni(Turkish dish) is for eating, car is made with metal, camera is for taking pictures If you don’t look at these in the light of revelation, you won’t realize that these were created for the purposes of presenting/displaying their skilled designers We didn’t even understand that “Read with the name of your creator” means even before using these tools; we’ve to think about its designer and creator We always fell for this trap just to live a little more comfortably Even if they give us “the book”, we wouldn’t think about its designer We’ll never say: “What’s the meaning/purpose in this? I wanna mention a sensitive topic maybe this issue interests us Word infidel comes from the root word of “denial” it means to cover up… why is it called a denier (kufr)? because they cover up the messages that Allah wants to give ok, if you eat that apple, pear etc. without even thinking about it… You had a baby and didn’t even think about its purpose. Which with aim did your Creator give you this baby? You didn’t realize that there was an artist and a designer behind all of this you never read the book of the universe for this purpose Aren’t you also covering up the message of Allah subhanahu wa teala? Aren’t you acting like the deniers? Isn’t that dangerous? Isn’t that as dangerous as drinking alcohol? Think of the 828 meter-long Burj Khalifa, the tallest building on Earth It has 164 floors, its elevator moves in 64km per hour, much faster than our drone It costed 1.5 billion dollars It covers 344 thousand square meter area Can you imagine, our building has an area of 2800 meters squared. Its about 122 thousand times our building If they put you in this building with no guide or a map and you really had to use the bathroom… Would you be able to find the bathroom!? Such a building this is! Forget about such architecture, when compared to the “book of the universe” in terms of beauty, Burj Khalifa won’t even stand a chance! Funny comparison right? We were talking about atomic particles so I forgot how to speak properly… Think of the enormous universe we just discussed… Without the presence of a presenter and a user’s manual that describes why this universe exists… How can I understand my own purpose in this enormous universe without that manual or presenter!? If we were to research with reason and mercy, just a tiny bit of mercy, we’ll come to the conclusion that: That presenter is Prophet Muhammad Mustafa A.S., all praises in the universe be upon him… And that user’s manual is the miraculous declarations stated in the Qur’an With peace…