Bir hocadan fetva aldıktan sonra başka hocaya da sormak ne kadar uygundur? | [ Birfetva ]

Velhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. İnsanlar, dinlerini veya, dini bir konudaki kanaatlerini elde etmek için alimlere soru sorarlar. Sormaları da gerekiyor. Bir alime soru sordu, cevap aldı. Başka bir alime daha soruyor. Veya bir üçüncüye, bir dördüncüye soruyor. Bir alimden bir kanaat öğrendikten sonra, bir fetva öğrendikten sonra, ikinci, üçüncü, dördüncüye sormak, dinen nasıl değerlendirilebilir? Cevap: Eğer, menfaatine,…