Eski ümmetlerin peygamberlerine karşı duruşlarının genel hatları

Bismillâh elhamdülillah. Vessalatu vesselamu alâ Resûlillah. Eski ümmetlerin kibri, peygamberlerin karşısında duruşu tablo olarak izlendiğinde, bakıyoruz ki, hakkı reddetmeyi kendi özlerinin gereği gibi görüyorlar. Yasak çiğnemeyi bir hak olarak görüyorlar. Zayıf insanları hor görmeyi, zayıflarla bir arada bulunmamayı kendilerinin kimlikleri olarak görüyorlar. Zulmetmeyi ve zalimliği yasal hak gibi görüyorlar. Güce, mala ve soya tapınıyorlar. Yaptıkları…