Allâh-u Te’âlâ’nın “Her İstediğini Yapandır” Sıfatının İzahı

el-Fa’âl. Hakkıyla yapandır. Engel tanımayandır. Limâ yürîd. Ne istiyorsa onu hakkıyla yapan Allah’a hamd-ü senalar olsun. Ne başlatırken engel tanıdı, ne tekrar diriltirken engel tanıyacak, dilediğini yapar, dilediği gibi yapar, dilediği zaman yapar, kimsenin isteğine göre değil bu işler. Ancak O’nun iradesi geçerli. Onunki irade-i külliye. Değil mi? Balıkesir Belediye Başkanı bayağı öğretti size irade-i…