KUR’AN DA KABİR AZABI VAR MI ? – GERÇEĞİ DUYUNCA ŞOK OLACAKSINIZ

Yıllardır İslam’ı tahrip etmeye çalışan oryantalistlerin anladığı ve sürekli üstüne düştüğü bir konu var. ‘Bu millet İslam’ı anlatan din adamlarını dinler biz en iyisi milleti ve İslam’ı yozlaştırmaya tam da buradan başlayalım.’ Bu mantilite ile biraz insanların aklını karıştırmayı seven bir modernist bakış açısı türüyor ve bu modernist bakış açısının insanların aklını karıştırmayı çok sevdiği konulardan bir tanesi de Kur’an’da kabir azabı var mıdır konusu. Bu bakış açısına sahip kişiler malesef Kur’an’ı Sünnetten kopararak bu meseleyi anlatmaya çalıştığından dolayı gün ve gün bu ve bunun gibi meselerle ilgili deformasyon ciddi seviyede artıyor. Bakara Suresinde ayetle sabittir mesela. E madem ölü hayvanın etini yemek haramsa biz pazardan balık alırken diri diri mi alıyoruz? Yoo, ölmüş bir balık alıp yiyoruz. Bu ve bunun gibi bir doğruyu anlamak ancak ve ancak sünnet ile mümkündür. Çünkü her doğrunun Peygamber aleyhisselam’ın hayatında bir vahiyle kıyası mutlaka mevcuttur. İnsan hayatının en zor şartlarından bir tanesi yetimliktir. Cenab-ı Allah Efendimiz aleyhisselamı yetimlikle başlattı ve O’na en sonunda devlet reisliği vardı. Efendimiz as bu ikisi arasındaki bütün evrelerde mükemmel bir şekilde tatbik edilebilecek örnek bir hayat sergiledi. Allah azze ve celle Kur’an’ı koruduğu gibi Efendimiz’in hayat-ı seniyyelerini de koruyarak mükemmel bir örnek teşkil edecek bir misali bizlerin gözünün önüne sundu. Örneğin Nietzsche mükemmel insan diye bir model çizer. Ama bu muhayyer bir varlıktır. Yani böyle onun çizdiği betimlemenin ”Aa bu adam da o hayatı yaşıyor.” diye gösterebileceğiniz bir örnek mevcut değildir. Hayatta Nietzsche’nin çizdiği o adamın davranışlarının emsali yok. Ama Efendimiz’in yemeğe ne ile başladığının bile müşahhas misaller hep önümüzde mecvuttur. Hadislerde mâna Allah’tan, lafız Peygamber aleyhissam’dandır. Kur’an’da mâna da lafız da Allah azze ve celle’dendir. Siz bu ve buna benzer meseleleri ele alırken bu manaları birbirinden koparmaya, bu manaları küstürmeye tecezzi etmeye çalışırsanız eğer o manalar nâkıs kalır ve elinize yapışır hale gelir. Başa çekeyim konuyu. Kur’an’da kabir azabı var mıdır gibi bir soruyu Efendimiz’in hayatını Kur’an’dan kopararak anlamaya çalışmak divaneliktir. Mümtehine 13’te şöyle beyan eder: Konuştuğumuz ayette kabirdeki kafirlerin Allah’tan ümit kestiğini anlatıyor ve onların ümit kesme halinin nasıl olduğunu bahsediyor. Madem ümit gibi bir konu söz konusu, demek kabirde yaşayanların kendilerine mahsus bir hayat seviyeleri, bir hayat mertebeleri var ki ümit gibi bir kavramdan bahsedilebiliyor. Hadi kabir azabını ve kabrin belki varlığını ordaki bir yaşantıyı inkar edenler birçok alimin sözüne gözünü kapatıyor. Bari ayet-i kerimelerden gözlerimizi kapamayalım ki açıkça kabir hayatını beyan eden ayetleri gönlümüz, aklımız idrak edebilsin. Tevbe 101’de şöyle söylüyor: Farkındaysanız ayette üç çeşit azaptan bahsediliyor. Birinci azap dünya, ikinci azap kabir, üçüncü son ve en büyük olan azap ise tabi ki cehennem azabıdır. İmam Taberi şöyle der. Madem son azap cehennem azabıdır, ondan önceki iki azaptan bir tanesi mutlaka kabir azabı olması gerekir. İbni Abbas, İmam Azam, İmam Katade Hasan-ı Basri, Ebu Malik hadislere dayanaraktan mutlaka bu iki azaptan bir tanesinin kabir azabı olduğunu bahsederken bir insan aklını kaybetmemişse eğer Kur’an’da kabir azabı nerde geçiyor diye bir soruyu soramaması lazım. Mü’min 46’da; (ekrandakini okur) Şimdi burada bahsedilen azap konusunu şöyle bir ayıracak olursak cehennem azabı konusundan ayetin en sonunda açıkça bahsedilmiştir. Öyleyse madem ayetin sonundaki azap, cehennem azabıysa o cehennem azabı gelmeden önce sabah akşam sokuldukları azap ne azabıdır? Kabir azabını inkar edenlere soralım: Eğer bu ayette bahsedilen bu sabah akşam sokuldukları azap kabir azabı değilse, sizce ne azabıdır? Bütün cumhur, yani İslam alimleri bunun da kabir azabı olduğu noktasında ittifak etmişken acaba bunun zıttını savunan bir modernist bakış açısı neye dayanarak savunuyor… Enteresan. Âl-i İmran 169: Ayette bahsedilen şehitlerdir ve İmam Şafi hükmeder ki onlara ölüm gelmediğinden dolayı onlar defnedilirken yıkanmaz ve cenaze namazları da kılınmaz. Şehidin ölü olmaması ve hali hazırda rızıklandırılması ispat eder ki demek ki onların yaşadığı, yaşantısına devam ettiği bir kabir, bir berzah alemi olmak zorunda. Zira şu anda kıyamet kopmamıştır. Cennet ve cehennem sakinlerini içine almamıştır. Peki şehitler şu anda cennette olmadıklarına göre nerededirler ve nerede rızıklandırılmaktadırlar? Tabi ki de cennet bahçesinin bir misali hükmünde olan kabir ve berzah hayatında. Üstad Bediüzzaman Hazretleri onlar için şöyle der: Mü’min 99-100’de şöyle söyler: Hz. Aişe validemiz bu ayetin tefsirinde şöyle söyler: ”Kabir ehlinden günahkar olanlara yazıklar olsun. Kabirlerinde onların yanına simsiyah yılanlar girer. Bir yılan baş ucunda, bir yılan ayak ucundadır. Ortasında bir araya gelinceye kadar onu kemirirler. İşte, Allah’ın tekrar dirilteceği güne kadar önlerinde dönmelerini engelleyen bir berzah vardır. ayetinde buyurduğu berzahtaki azap tam olarak budur.” Bu ayette yine kabirde hayat yoktur ve azap yoktur diyenlerin bu sözlerini çürütmeye delillerden başka biridir. Şimdi kabir hayatını ayan beyan ortaya koyan hadisleri izah etmeden önce bir şeye değinmek isterim. Zira bu hadisler kısmı çok önemli. Çünkü bu kabir azabı Kur’an’da geçmiyor meselesiyle insanların zihnini ifsad etmeye çalışanların yapmaya çalıştığı en büyük olay Kur’an ile Efendimizin hayatını tamamen koparacak ve Efendimizin hayatı, sahabelerin hayatı, mukarrebinin hayatı, evliyanın hayatının dereceleri çok çok çok kıymetsiz bir hale gelmesi lazım. Onların bu görüşleri için böyle olmalı. Onların hayatlarını çok değersizleştirmek istiyorlar. Şurayı tekrar tekrar vurgulatmak istiyorum. Tekrar tekrar. Kabir azabını ve kabir hayatını inkar eden arkadaşların bir ortak özelliği var mıdır? Vardır. O arkadaşlar hadisleri de inkar ederler. Bir Hadis-i Şerif’te şöyle söyler: Şimdi soralım. Ayrılanların ayak seslerini işitmek için dünya cihetiyle vefat eden insanın kabirde bir hayat mertebesine sahip olması gerekir mi gerekmez mi? Biz de işiteceğiz ha. Muhtemelen birbirimizinkileri duyacağız. Mesela ben sizden önce gidersem, inşaAllah sizler koyduğunuzda ayak seslerinizden, ‘Aman Ya Rabbi, kundura sesi geliyor. Kesin Fatih Star’dır.” falan diye, onların hepsini ayırt edebileceğimi düşünüyorum. Böyle peltek peltek bir yürüme varsa da, fıçık fıçık ‘Aa Sinan geliyor.’ fıçık fıçık Yorulmuş yine. Gece hale gitmiş çalışmaya. Bir hadiste der ki, Efendimiz aleyhisselam kabirleri ziyaret ettiğinde şöyle der: Şimdi kabir hayatını ve kabir azabını inkar edenlere tekrar sormak istiyoruz. Kabirde hayat yoksa Efendimiz as acaba kime sesleniyor? Çok da temiz yani örnekler, duru yani. Benim bir şüphem yoktu ama estağfirullah, çok kabirle ilgili meseleleri dinlemek insanın hoşuna da gidiyor yani. Ölüm bir cihetle çok lezzet verici bir şey yani. Dünyadaki dertlerin geçiciliğini kabir, ölüm sürekli vurguladığı için. Tabi bu Hz. Aişe validemizin rivayet ettiği hadisteki kabre girersek o kabir biraz… İki yılan bir- O biraz sıkıntılı bir kabir olabilir. Ciyo, senin bilek güreşinden elde ettiğin kaslar bile orada dayanmayabilir Ciyo baba. Risale’de bir cümle geçiyor. Diyor ki: …diyor. Çok güzel bir vurgu. Biz kamillikten değil de, kaytarmaktan hemen ölüm- Hadiste Hz. Peygamber bir mezarlıktan geçerken mezarlıkta yatan iki tane ölünün kabirde ufak şeylerden dolayı azap çektiğini gördü. (ekrandakini okuyor.) Koğuculuk yani nemmamlık, di mi? Laf taşıyıcılık. Bugün koğuculuğun en büyük örneği elindeki olayları tahkik etmeden insanlara sunan medya, gazete ve insanlar. Koğuculuk, laf taşıyıcılık, nemmamlık. En büyük örneği bu. Bak kabir azabının iki hikmetinin birinin vurgusu koğuculuğa geliyor. Diğeri ise idrardan sakınmıyordu. (ekrandakini dile getiriyor.) …umulur diye bir cevap veriyor. Başka bir hadiste… diye bahsediliyor. Bu hadisleri bizlere nakledenlerden birkaçını anlatmak istiyorum sizlere. Enes bin Malik, Ebu Hureyre, Hz. Aişe, İbni Mesud, Zeyd bin Sabit, Hz. Ebu Bekir’in kızı Hz. Esma Efendimizin hanımı Hz. Meymune, Cabir ibni Abdullah, Hz. Osman, Amr bin As, Zeyd bin Erkam, Ebu Katade, Hz. Ali, Ebu Musa El Eşari, Sahabenin büyük müfessirlerinden İbni Abbas, Abdullah ibni Ömer ve daha nice büyükler… Kabir azabı yoktur demenin altında işte bunca sahabenin, tabiinin, evliyanın bahsettiklerini günümüze kadar getirdiği bu silsileyi inkar etme gibi bir densizlik var. Bu hadisleri inkar etmek bu sahabeler Efendimiz hakkında yalan uydurmuş demekle aynı şeydir ve bu müfterilerin bu hadisler yalan demesi bunları nakleden 25 sahabe değil, günümüze kadar nakleden bunca insanı da içinde kapsadığından dolayı ortaya inanılmaz bir cinayet çıkıyor. Bu hadisleri sahabe efendilerimizden tabiin ile başlayan nesil nakletmiştir. İmam Buhariler, İmam Müslimler, İbni Maceler ve diğer birçok hadis alimi bu hadisleri eserlerinde cem etmiştir. Eğer bu hadisler uydurma ise bu alimlerden hiçbirisi gerçek alim değil demek haşa. Yani hadis alimlerinin bir bakışta anlattıkları uydurma hadisleri onlar yıllarca kucaklarında taşımışlar da hiç fark edememişler demek, haşa. Bir fende veyahut sanatta söz söylemek o alanın ancak mütehassısına düşer. Eğer çocuğunuz bir gün hasta olsa tıp ilmine hakim bir pratisyene mi götürürsünüz yoksa fizik alanında profesörlük hatta ordinaryuslük seviyesine ulaşmış birine mi götürürsünüz? Tabi pratisyen dahi olsa doktora götürürsünüz. Neden? Çünkü çocuğunuzun hastalığıyla ancak o alanda mütehassıs olmuş biri insan ilgilenebilir. Aynen öyle de bu alanda da söz söylemek bu alanın alim, müçtehid ve mütehassıslarına düşmektedir. Kabirle ilgili her birinin, İmam Azam’ın, Ahmed ibni Hanbel’in ve daha nicelerinin o kadar çok ispat niteliğinde sözleri var ki şimdi burada yer versek bu konuyu bitiremeyiz. Ya hu ben bunlara nasıl inanayım iyi de be adam derseniz de ben sizlere şunu sorayım. Şimdi siz acaba varlığına inandığınız yerlerin birçoğuna hatta tamamını gidip kendiniz gözlerinizle gördünüz mü? Astronomi alanında mütehassıs birisi bilmem kaç milyon ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın, bir gezegenin varlığını size sunuyor ve siz buna inanıyorsunuz. Başkalarına bunca ciddi güveniniz varken evliyaullah, mukarrebin ve sahabelere bu güvensizliğiniz acaba neredendir? Onların bir yalanına mı şahit oldunuz? Ah keşke onların hayatlarına birazcık göz gezdirebilseydiniz onların ittifak ettikleri konuların doğruluğunu bir nebze daha anlayacaktınız. Kabir azabı yok diyenlerin iddialarının birkaç tanesi şunlardır: Birincisi Kur’an’da kabir azabı geçmiyor demektedirler. Biz biraz önce sanki bunları çözdük ve ispatladık gibi. Kabirde azap yok diyenlerin iddialarından bir diğeri de şöyle komiktir. ”Kabirde yargılama olmadan ceza olur mu hiç, bu ne kadar komik bir şeydir.” derler. Bunu duydunuz mu hiç? Sen duydun mu hiç? Yargılama nerede var? (Hesap günü) Yani mahşer günü. Kabirde var mı yargılama? Sorgu? Sorgu var di mi? Evet, yargılama diyelim o zaman. Yargılama yok- Yargılama olmadan nasıl azap olur diyorlar. Sorgulama var. Evet.. Nasıl olur diyorlar? Var mı bir cevabınız? Anlatalım mı? Kur’an şöyle beyan eder: Hz. Nuh’un kavmi denizde boğulmuştur. Hz. Hud’un kavmi bir rüzgar ile helak edilmiştir. Hz. Salih’in kavmi şiddetli bir gürültü ile helak edilmiştir. —- Karun anlatılır, onu ve kavmini yerin dibine geçirdik diye. Firavun anlatılır, denizde boğduk diye. Nemrut anlatılır, hüsrana uğrattık diye. Görüyoruz ki Allah’ın sadece ahirette değil, dünyada da cezalandırdığı kişi ve kavimler vardır. Tüm bunlar kulun durumunu kişinin kendisine göstermek içindir. Yoksa Allah nihayetsiz ve ezeli ilmiyle kulun akıbetini zaten bilmektedir. Velev bunları da anlatmadık diyelim. Allah kimin zalim kimin salih olduğunu, kimin cennet kimin cehennem ehli olduğunu bilmiyor da bu bilgiye hesap gününden sonra mı vakıf olacak? Ne kadar komik di mi? Yargılama olmadan nasıl ceza verilir demek Cenab-ı Allah’ın ezeli ilmine bir iftiradır. Diyorlar ki bir kulun cezası bir kez verilir. Kulu tekrar tekrar cezalandırmak Allah’ın şanına yakışmaz. Bu yüzden hem cehennemde hem kabirde ceza verilmez derler. Öncelikle bizim Allah’a karşı bir hak iddiamız olamaz. Çünkü bizler de içinde olmakla birlikte bütün mülk umumen O’nundur. İster yüz kez ister iki yüz kez aynı cezayı verebilir mi? Evet, verebilir çünkü bu yetki O’nun selahiyetindedir. Şimdi insanları 3’e ayıralım. Bir: Direkt cennete gidecek olan ehli iman. İki: Direkt cehenneme gidecek olan Allah’ı inkar eden güruh. Üç: Önce cehenneme, ondan sonra cennete girecek olan günahkar müslümanlar. Kabir azabı aslında bu noktadan bakıldığında bir rahmettir. Çünkü onların daha ileride daha şiddetli bir şekilde göreceği birçok azaba öncesinde bir kefaret hükmü taşır. Duhan 56’da şöyle der: Onlar da buna binaen demek başka bir ölüm yoktur. Yani demek kabir hayatı da yoktur derler. Kişi dünyada ölür, kabirde diriltilir, sonra berzah hayatı yaşar ve tekrar ölmeden berzahtan cennet veya cehenneme geçer. Bu görüş İbni Mesud, İbni Abbas, İmam Katade ve Ebu Malik gibi alimlerin görüşüdür. Aynı düşünceyi taşıyan müfteriler ”Fatiha’da Allah din gününün sahibidir. Fatiha’da kabir azabından bahsetmez. Hatta kabirden de bahsetmez. Demek ki böyle bir mesele yoktur.” diye çok ilginç bir önerme ortaya koyarlar. Bunu duydunuz mu? Fatiha’da Allah azze ve celle için dünyanın sahibi de yazmaz. Fatiha’da yazmadığından dolayı -haşa- Allah dünyanın sahibi değildir mi diyeceğiz… Maalesef çok komik meseleler. Bu meselelerle birilerinin gündemini değiştirip aklını karıştırmaya çalışan insanların çok sevdiği özellikler meseleyle ilgisi olmayan ayetleri gösterir, ‘Bak burada kabirden bahsetmiyor.’ der. Dinleyen de ‘Üf be, adama baksana. Hep Kur’an’dan konuşuyor. Kesin doğrudur.’ der. Maalesef Cenab-ı Allah’ın sana verdiği irade ile, akıl ile sen bu noktalarda araştırmak, bu noktaların doğruluğuna vâkıf olmak zorundasın. Nasıl gördüğün rüyanın yatakla bir alakası yoksa inan bana kabirdeki azabın da mezarla hiç alakası yok. Selametle.

Ateist Bilim Adamına Deneyle Cevap Verdim

İngilizce

One year ago, one of the most famous atheist person of Turkey… …a proffesor. This Proffesor denies the Qur’an He says; “the science is against the Qur’an.” And as a proof, he shows the geology science as an answer i wanted to listen the science by the way i’m also geological engineer I’ve been educated with that kind of proffesors lots of time but when we don’t focus on the proffesors and get focus on the science how do we find the reality, the true way? We made an experiment about it In The Name of Allah, The Beneficent, The Merciful (Bismillahirrahmanirrahim) In Kastamonu some of the high school students came to me some of the high school students came to me They said; “introduce us our Creator” Our teachers don’t talk… …about the Allah to us Actually this is the problem of most of us in the past, now or in the future, its been always like this. The teachers that we have now… …they don’t introduce our Allah to us too much Look, this so important. They say; “They don’t introduce our Creator… … introduce us our Creator” Actually the real purpose of coming to the earth is “getting to know our Creator” When this is the situation,… …one year ago, one of the most famous atheist person of Turkey… …a proffesor. This Proffesor denies the Qur’an He says; “the science is against the Qur’an.” And as a proof, he shows the geology science The thing that he said is; In the Surah Nahl 16:15 “And He has cast into the earth firmly set mountains, lest it shift with you, and [made] rivers and roads, that you may be guided,” So it says; to block the jolts… …mountains have property of protecting, right? Now.. He is adding an interpratation and he shows his comments as the reality so we can say that; he is trying to fool us i mean, he’s trying to deny Qur’an with his own comments How can we solve this? How can be the solution? Look, what Master says; “All the sciences you study… …continuously speak of God and make known the Creator… each with its own particular tongue…” (So with its own language) So actually, the science that we read introduce the Creator. “…Do not listen to your teachers; listen to them.” that means, we have to focus on the science not to the teachers and now as an answer i wanted to listen the science by the way i’m also geological engineer I’ve been educated with that kind of proffesors lots of time but when we don’t focus on the proffesors and get focus to the science how do we find the reality, the true way. We made an experiment about it We made an experiment about it, let’s see it yeah, before our experiment we have to know our world a little bit The outermost layer of our world is called the lithosphere. so, outer shell. Firstly, there is the thinnest lithosphere layer under the ocean… … the shell part. This is almost 8-10 km thick. In the land, its 35-40 km … … and also even in the mountains (just think like we made a mountain here) On our experiment , laundry thread will represent the thin layer and this rope will represent the mountains that make up the big mass. Actually we’re going to do a small physics experiment In this way we’ll be able to solve geophysics under the influence of a certain force I will apply a force here with my arm. and the energy which made up by this force how does it show impact to the thin rope? Let’s take a look How does it show impact on the thin layer and thick layer? We’ll talk about these. under the influence of a certain force with a certain energy a wave which goes in a certain direction when it comes across to a big mass it dissipates its energy into this mass… …and weakens and goes out. Let’s see now, if it’s goes out or not I’m applying the force from here, there goes an energy just like the wave in the see, right? So, the shaking which made up by the earthquakes are just like this Just like the wave i made up… ….and as a represent… … if we can say that the shaking that my arm made is the earthquake… …as you can see as a result of the transmission of the created energy… …the vibration is damped… …when it comes to the mountains. In the mountains, they have prevention effect of the earthquakes i mean the shakings So, our physics experiment says that Let’s see how the Qur’an explained this In The Name of Allah, The Beneficent, The Merciful (Bismillahirrahmanirrahim) “And He has cast into the earth firmly set mountains, lest it shift with you, and [made] rivers and roads, that you may be guided,” Anti-shaking effect is mentioned in the Qur’an So, as the Qur’an has nothing contradicting science… … it’s also a miracle of the Qur’an 1400 years ago when it’s a period that geology science didn’t develop yet and… …in a time when the searchers and knowledges are not intense Surah Nahl 16:15 explains the reliability of the mountains against jolts. Now, we’re going back to Sinan Yeah, first of all we understand it a little bit now … …we shouldn’t mix the science and the comments And also we learnt that science introduce us Allah Actually, we can think this universe, earth like a book For example the medical science wrote lots of books about… …the humanity until today Actually this is the book of the universe I mean there are lots of information in your body And you didn’t create these informations on your own This is actually a proof which shows the Creator So when you search the medical science with your own wisdom Actually you are getting to know the Allah Master says: Through the science we are getting to know the Allah Let’s take a look what did master give as an scientific example; “For example a well-equipped pharmacy….” Now we’ll think about a pharmacy… … and talk about the pills that has in it… that the pills get formed through the chemical experiments “For example a well-equipped pharmacy with life-givin potions and cures in every jar… …weighed out in precise and wondrous measures doubtless….” So when a medicine gets form, two pinches are taken from it, three pinches are from that. We need a very precision scales to get form the consistency … …like 2 mg, maybe for 0,001 mg, am i right? Just to make the pills useful If you can’t do the precise measurement… …you may make suicide drug instead of the headache pill You may make a… …poison that can kill you. Or maybe you wanted to make a pill which… …may be usefull for your cold, you may poison yourself So the amount is very important for it and the heat of the amount is also very important… …. e.g. t is also very important to be exposed to heat. Let’s continue; “For example a well-equipped pharmacy with life-givin potions and … …cures in every jar weighed out in precise and wondrous measures doubtless shows… …an extremely skilful, practised, and wise pharmacist…” Now Master talked about here; … …how difficult to make a medicine but we can’t understand it if we don’t involve in it for example, brother Turgay when somebody see you with their own perspective they may say ;… “how easy his job, he’s just repairing Tv and computers etc.” right? but if he works with you as your pupil… …, you’ll probably be angry with him, beause of he’ll do lots of mistakes Then he will understand how precious is that job Now, we tried to do a soup like a pharmacist… …to make it a healing soup. We want to show you our experiment… we called it “Curative soup”. Let’s see it, what will it be ‘cure or poison’? Yeah, now we are going to try to make… … a panacea soup We took our usefull ingredients i’m also a little bit flu i will try to make healing soup Firstly, we’re going to start with the whipped cream yeah i’m aware that it’s a little bit strange we are starting with the whipped cream yeah after our whipped cream, let’s continue with tomato paste we are putting everthing to much to make it more healing To make it panacea, there must be linden 🙂 we’ll add our linden. I made it wait in the water to make… … appear its exact vitamins and minerals I’m also pouring it now we’ll add a little bit protein also, as the protein i found sausage If there’s no protein, it may not be the consistence that we wanted that’ why sausage is important In the history of kitchen, this could be the only one soup like this the unique flavor which made by the scientist from Urfa (he’s kidding) ;… …isot and chilli pepper at the same time… … but this is atom isot, they say this is very usefull for lots of things… …but i did’nt search yet… …but i will search it has lots of benefit and also there is isot with it So because of those two things are very healthy we will use them too much The consistency is super İdris, you could want it to eat, if you were the one who watch Lemon salt, there are lots of uncountable benefits of lemon salt It’s good for tartar, it has benefit for hair Lemon salt cleans the bowel , the kidney and the liver please, get your attention on it because of it’s panacea, we’re adding it also yes! we added it too let’s continue to stir it pickle as you know, we love it so much Now, i think we have some deficiency on the protein part We’ll complete the protein part with the eggs We’re stirring We’ll add Omega-3. It started to boil a little bit That’s why, i need to hurry up a little bit more We’re stirring it also Yes, we added our ingredients … …which is usefull for lots of things. There is nothing left… …to add more Yes, after a little bit cooking… …we’ll invite one of our firends to taste it It should be one of our friends who is hungry for 3 days… … so that he can eat this First, we’ll ask him; what kind of problem that he has? Whatever problem he has, inshallah it will be the cure for him Because as you see, we add everthing Vedat, we have to do something immediately, can you come? Who? Me? Yes We want you to taste something. It’s just a little bit hot, wait for it to be cold Is it chilli pepper? We made food bud, just try it Are you sure? Try, try! You didnt explode anything, did you? Buddy, we did’nt explode anything How is it like? It’s like a kind of sause just keep to eat it I’m scared to continue. It’s taste like hot Eat, eat bro! You will see what’s inside it when you watch the video By the way our experiment doesn’t finish here Continue By the way do you have any problem like disease or anything? Rheumatism You have rheumatism. InshaAllah you will find the cure because we added lots of things. My tongue burned a little bit. Actually, our panacea soup experiment didn’t finish yet Will Vedat die or not until the conversation that we have tomorrow? This is also a question Now, let’s go to the second part Let’s take a look, how do the foods get prepare in the nature? Now, we are here by the kumquat tree, so tiny orange Let’s see what explains it? This tiny orange appears in the winter season and gets well for our cold. It’s balance our body wtih its C vitamin It gives us energy. Just think about it, the photosynthesis of this leaf and… …the energy of the sun stored as nutrients and … comes to our table So, the energy that we spend with our arm, it’s actually the energy of the sun This energy of the sun gets into the shape of orange And actually the things that we eat and called proteins… …food of animal origin products such as milk and meat Actually they’re coming out as result of the photosynthesis When we look at the basic… …the foods that we eat as proteins and fat… …gets energy through photosynthesis it’s actually sun’s energy The food that beneficial that much and its packing is organic Even if i eat it with its packing It’s too delicious. So if we say this tree made this food i mean “this event of photosynthesis” this tree made this Don’t we have to we claim to… …it’s a very good chemist, pharmacist and a cook? Let’s give the same products to a scientist They still don’t know the exact formula Just think like the number of Pi, they still search about it The formula of photosynthesis is couldn’t find yet But they know some basic substance Now, if we say; this tree made this tiny orange if we have to say to this tree… …it’s a very good chemist, pharmacist and a cook? Isn’t it clear to see, it has made by a wise Creator who has… …force, infinite knowledge and willpower It cooked well. If we cook our soup a little bir more… …it’ll probably burn right? Instead of giving the cure, good taste it can be poison We had an opportunity to get poisoned from it that’s why we did’nt eat too much Therefore it can be only a very strong Creator to do this tree. And we’re calling Him “Allah (jalla jalaaluhu)” Now, i told lots of things until this time It’s time for you to talk Sinan. I explained all the events On this rainy day i explained everything. Talk little bit more… …Look, this is a conversation, talk with the people, read the book, do somethings! Okay? C’mon continue! I also got a scolding from myself. Let’s continue! “For example a well-equipped pharmacy with life-givin potions… …and cures in every jar weighed out in precise and …wondrous measures doubtless shows an extremely skilful, practised, and wise pharmacist. In the same way, to the extent that it is bigger … …and more perfect and better stocked than the pharmacy in the market-place, …the pharmacy of the globe of the earth with its living potions and medicaments… … in the jars which are the four hundred thousand species of plants and animals…” Brother, am i right? We just talked about here a small kumquat tree i mean, a tiny orange tree There are thousands of thousands plants like this, right? And as we know, they all have cures… …and benefits to our body. According to the plants… …that we don’t know, have cures to our body This shows only who knows everything… … and has infinite power, right? Actually the tree introduces us… … the names and the adjectives of Allah Or an atom in the air, actually the all sciences introduce us Allah “… and makes known to eyes that are blind even… … -by means of the measure or scale of the science of medicine… …that you study -the All- Wise One of Glory,… …Who is the Pharmacist of the mighty… pharmacy of the earth.” Actually in a form that even a blind eye can see it Photosynthesis also has a property like it’s residuum Brother, e.g. i built a fabric for you, what does do this fabric these residuums? It tries to destroy them in the nature Am i right? The residuum of the photosynthesis is oxygen so, it’s breath. Look brother, you may live… … without food for 1-2 weeks or maybe for 2-3 months You can live for a long time without food, without that orange But without oxygen, you can’t live even for 5 minutes Look at that residuums that it gives. Look at the balance of this reaction If we work in the fabric, for example my father is woodsman We are trying to destroy or sale the residuums It’s an extra work for us to clean it or throw out even though it’s a natural residuum, sawdust Actually when we contemplate the Qur’an, also its the method of the Qur’an, right? It says; “Don’t you ever think, ever mind?” So, It wants us to think but you know what are we doing intead of to think? Let someone tell and we believe them. I think even for this conversation, you should search it Because the science appears with the knowledge of the people I mean, we have to look at the complete knowledge not to what someone said We have to focus on the knowledge Okay bro, recently all the people and the scientists… …are trying to find a proof to make them believe… …when you said something More precisely, there was such a person in my last interview. He says; “why isn’t it that much clear to see? … …Why isn’t there a clear proof?” For example show me an Ayah (verse) from the Qur’an Akif They say “No matter where i speak about it, there must be a proof about it… … Qur’an has to make everyone silence, make no one to talk anymore, make no one to can assign a theory… through this everyone has to accept Allah’s existence unity” “Why there is no any proof like that?” he says. But actually there are examples like that The example that we just talked about, isn’t it very clear? Actually it’s a tree that we see everyday. We made proof with the tree. Actually it’s a miracle. We should see this miracle… …through contemplating and thinking. But there is still an answer… …to give an explaination to the people who say; “Why isn’t it clear more? Why can’t it be more clear?… …Why there is no proof such as… make them have to believe?” We’re going to explain these questions now “Since the Qur’an was revealed in this… …abode of examination… (so, the world of trial) … …for man to be perfected… ( so, for the people to mature)… …through trial in the arena of competition, … So, we’re here for an exam. What if there is only one question in the exam and the teacher gives the answer of the question Then what’s the meaning of the exam?? All the students in the classroom passed it. “…it will surely only allude to the hidden events of the future pertaining to this world which everyone will see, and will only open the door to the reason to a degree that proves its argument.” Look, the proofs in the Qur’an opens the doors of your mind but… …It doesn’t take your will. For example in the Surah Adh-Dhariyat 51:47 It says: “And the heaven We constructed with strength, and indeed, We are [its] expander.” and this is a sign. It said in the meaning of sign In Qur’an you can’t find anything that accepted by the science like … “The universe created with the big bang … and the space continues to expand” You can’t find any article like that in Qur’an, you can only see in the meaning of sign because it’ll open the doors of your mind. Does it show to you the proofs? You can’t know. Because… it’ll open the doors of your mind. The information that the people have no idea about it… This information (the theory of big bang, the theory of the expanding of the world, universe) appeared in the years of 1950s But Qur’an says it 1400 years ago from the unknown At that time there was no information like that, Qur’an says it from the unknown And an information like this from the unknown is a miracle, right? It’s a very good and clear proof. But there is always… … an open door who wants to deny it. The person who wants to deny it, he will probably find excuses and will deny it anyway Sometimes you don’t even need any proof Sometimes you’re getting into a conversation and try to explain to him you’re presenting some proofs. And he says “maybe we came out from the pasta” He doesn’t even need to your proofs He says “i don’t want to believe” So Master says; “shows and makes known to eyes that are blind” People say; “Nobody is blind as much as who doesn’t want to see” It’s exactly the same situation The Nur students in Ankara of Master Bediuzzaman Said Nursi writes a letter to him “Although The Nur fixes the darkness,… …it still needs eyes to see it and… …mind to understand” because … nobody is blind as much as who doesn’t want to see. So, inshaAllah may Allah open the door of our mind and the door of our eyes and introduce him to us For Allah’s sake Al-Fatiha

KUR’AN MEALİ İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR – Mealcilik

Evet şimdi abiler Canlar ciğerler kadının bir gün Hocaefendi’ye gitmiş Hocaefendi’den bir konuyla ilgili fetva istemiş Bu sefer de sormuş sana bu istediğin fetvayı Kur’an ve sünnete göre mi vereyim yoksa İmamı Azam Ebu Hanife’ye göre mi vereyim deyince kadında Tabii ki de imam Ebu Hanife’ye göre var fetva demiş hoca efendi bir Hayret etmiş Allah Allah demiş ya Sen bu soruyu kendinize sorun bir fetva istiyorsunuz fetvanın cevabını ve karşılığı neye göre istersiniz Kur’an’a ve sünnete göre mi istersiniz yoksa İmam Şafi’ye İmamı Azam Ebu Hanife Ahmet bir hamile İmam Malik’e göre mi istersiniz sorun bakalım içinde kadın cevap vermiş bana fetvayı İmam Azam Ebu Hanife’ye göre verdiğince Hayret etmiş Allah Allah sen İmamı Azam’ın görüşünü Kur’an ve sünnetten üstünü örtüyorsun demiş kadın cevap vermiş Hayır İmamı Azam Ebu Hanife’nin Kur’an ve Sünnet anlayışını senin Kur’an ve Sünnet anlayışına üstü tutuyormuş şimdi Kuran’ı okumak başka bir şey Kuran’ı bu hüküm istinbad etmek bambaşka bir şimdi ben bu Kur’an’dan bir hüküm çıkarmanın inceliklerini ne kadar zahmetli Yollar olduğunu anladığımda burada bu yolları bizim gibiler anca anlayabilir O gidilecek yollar bizim gibiler onların açtığı onlar hiçler geniş Yollar karşısında onların önemini Ben bir kez daha anladım Çünkü Kur’an’dan özellikle veyahut bir hadisten onu öyle derin mânâsıyla anlamak için hele hele hüküm çıkarmak için irfan Evet bu ayette Allah’ın muradı budur diyebilmek için bunu diyecek Kişinin bütün ayetlere Vakıf olduktan sonra bütün ayetlerin çıktığı manada bu ayette Buradan mı istiyor denebilir ancak birisi böyle ben 3 tane ayet buradan alayım iki tane daha this buradan alayım istediğim görüşüyor vurayım ve böyle bir hüküm çıkarayım ortaya ki bunu akılcılık cihetiyle yapmak istersen 3 adet alıp iki tane ayet yanına koyup Evet bu mana buradan anlaşılmıyor mu diye değil mi yarım yamalak bir şekilde bunun istediği şekle sokabilir Öyle değil mi o yüzden Kur’an’dan özellikle hüküm istimal etmek için hüküm çıkarmak için ve bu O da yollar açabilmek için ancak Kur’an’ın tamamına sünnetin tamamına Vakıf birisi bu işi Allah da onu güzel günü verdiyse o güzel ilmi verdiyse Ancak böyle bir kişi bu işe başarabilir Şimdi mesela İmam Azam Ebu Hanife Onun zaten neler çektiğini anlatmaya gerek yok değil mi Ümmet için o dönem Abbasi Devleti’nde imam Ebu Hanife’ye Kur’an mahluktur ne demek bu yani sonradan yaratılmıştır diyeceksin diyor ve bu birkaç kelimeden oluşan cümleyi söylemek için ki zaten Müslümanlık onu gerektirir bunu söylemek için Zindanda yıllarca işkence altında şehir ediyorlar koca imam şimdi imam Ebu Hanife’nin çok ilginç başka yönleri de var şimdi biz burada Mesela ne kadar dünya küreselleşmede Her Yer Köy gibi oldu demek küreselleşmek ten bana gerçekten Çat diye birkaç saat içinde Almanya’da sınır saat içinde oradan Çat diye birkaç saat içinde başka bir yerdesin Yani bir gün içerisinde üç dört ülkede aynı anda olduğunu oluyor vücut dışarı çıktığımızda yaşadığı sınırları dip dibe arabayla aynı anda bir günde üç ülke geçtik bir günde Yani dip dibe hücrelerde şimdi küreselleşen Köy gibi olan bir dünyada insanların iyi bilmesi daha kolay bir özellik ama İmamı Azam Ebu Hanife zamanında İnsanlara böyle kalabalık şekilde toplama çok zahmetli iken imam Ebu Hanife 40000 talebeyle Ders yapıyormuş 40000 ve asıl şurası Bana çok mertek geldi o dersleri yaptığı günlerden bir tane bir hüküm söylüyor ve sabaha kadar Kuran’ı Tekrar baştan gözden geçiriyor ve sabah talebelerine bu hükümde size bunu dedim ama asıl burada bu olduğunu sabah anladım diye bir de kendisini de düzeltebilir ya böyle de inanılmaz bir şey şimdi kim yapabilir bunu topluluk karşısında biri çıkacak birinin bir programda söylediği bir cümleyi üç gün sonra çıkacak diyecek ki ben bu cümleyi yanlış söylemişim Doğrusu buymuş diye işteki kalmadan karşıdan tepki almadan çok zor zahmetli olur babailik istiyorum yolu İslam’da ayetle Hatta hadisle Ondaki Murat’ı manayı anlama meselesi ve hüküm çıkarma meselesi başka ölçülerde sunulmuştur Kur’an’da bir ayeti muradını anlamanın en sağlıklı yolu tüm ayetleri bilen birisinin o ayete bana vermesidir O sebepten amel edilmesi gereken şey senin dar algıların dan iki üç ayet 23 acı çekmek değil ve mezhepler dir yaptıkları iş kolay gibi gözüküyordu egonun anladığını ben nasıl anlayamam diyebilir ya bir adam açmış okumuş anlamış arkadaş ben bunu nasıl anlamam yani bunu diyebiliriz Peki aynı şeyi egona bir Tıp veyahut bir ilaç yapımı için de söyleyebilir misin Eğer olanlarda değilsen oğlanlar da şu anda başka bir şey söylenebilir gittin eczaneye dediğim Sizin yaptığınız ilacı Eczacılar yapmasıyla onun kimya fabrikaları yapıyorsa Eczacı ancak onun muhteviyatında bir satabiliyor hadi diyelim gittin Eczacı kafa tutuyor musun Ne var yani oynadı nereden takip ediyorsunuz doğadan yani bilmem kaç gram şu bitki bilmem kaç gram şunda şunda sizinle var yani muhtevası bilmiyor bunların hepsini Aynısını ben de yaparım diye diye biliyorlar mı Eczacı diyemiyorlar bir doktora gittiğinde şu an buram ağrıyor dediğinde onu yaptığı bir teşhise zıttıyla karşılık verebiliyor musun manasını mahiyetini bilmesen bile veremiyorsun ne diyorsun tamam mutlu biliyorsun Niye Çünkü o alanın bir dahası onlar bir insan için takvimi 50 60 70 yıllık dünya hayatı için bir mütehassıs A bu kadar İtimat etmesi ama sonsuz bir hayat için Kur’an gibi derin bir ilim Kainat kitabı gibi Bu ellere içinde barındıran ve bu alanı yorumlayan alan sahiplerine mütehassısları eğitim at etmemesi hem de egosunu da bende onlar gibi anlayıp hüküm çıkarabilirim demesi ne kadar Güneş bir durum Halbuki buyuk hakikatlere muhatap olup oradan yaşayabilecek İslamı çıkarıp bize sunmuş uzaklar Çünkü bunların bu yaptıkları çok büyük bir şey biliyor musun benim gözümde Yusuf kubbeli Bina eski yapılarda var şöyle bir kubbe hükmüne geliyor her bir taş istinadı nereden alıyorum yanındaki taş Tamam peki oradan bir taş çeksen ne olur hepsi çok mu işte Kur’an’daki ayetlerin tamamı okul beni taşlar gibi birbirine dayandığından Hatta ayet ayet değil kelime kelime Hatta kelime kelime değil harf var olduğundan Kur’an’ın muazzam mucizesinin bir kısmı da buradan geliyor peki bütün ayetler birbirine belli taşlar gibi dayanmışsa oradaki arzu ettiğin bir taşın muradın hükmü anlayabilmek için neye de sahip olman lazım bütün taşların tamamını da sahip olmanız O yüzden özellikle hüküm çıkarma çok çok başka bir iş şimdiye kadar 350.000 tefsir yazılmış sonsuz manalar içeren kelâmı ilahinin bir bu manaları İslam geleneğinde ancak ve ancak bir tefsire muhatap olanlar tarafından anlaşılmış hepsi nedir hepsi Kur’an’ı anlama faaliyeti Allah’ın muradını keşfetme çabasıdır ne Al bir beşerin o ayetin lafından anladığını kendi yorumuyla aktarmasına derim elde ne var yorum var hiç Kur’an’ın tamamını verme ihtimali var mı asla Burada dikkat edilmesi çok önemli bir husus lütfen asla Meral okumayın demiyoruz sadece mücerret meal okuyarak Ben Kur’an’ın tamamını anlayacağım gibi bir yanılgı tamamen batıldır diyoruz Şimdi benim hayatımda vesveseye düştüm dönem oldu lisede bunu yaşadığım dönemde de mücerret bir şekilde Meral okuyordu ne demek oluyor musun Sadece meal okuyarak İslam’ın tamamını anlayacağımı düşünüyorduk Yani İslam geleneğinde Önce yollar var ki yani bütün noktalarda İslam’a dair bölümü Bala gibi göreceksiniz de en ufak adımı atmak için bir ulemânın sana bir şehre açması şart Yani bu noktalarda Mesela bir Uhuvvet diyoruz kardeşlik diyoruz tebliğ ediyoruz falan üstat bu kadar basit dille anlatıyordu ya bu olay bu kadar basit geldi Evet arkadaşlar Ondaki o ayetleri o birbirine bakması içindeki o hükmü bir yanlış çıkardım Düşünsene yani ya da yanlış çıkan birinin eline düştüğünü düşünü eşit oluyor işte sonucu öyle olmuyor onlarda bellibaş ayetlerle mesaj zamanında Hz Ali efendimizin şehit edenler hakem olaylarında Muaviye ile düştüğü durumdan dolayı tekrar iman etti Onu dindışı belirlemişler İmam Ali ya düşündüğün 4 TL boş olduğum bize atar iman et yağ ediyorlar Bu nasıl yapıyorlar kurallar hüküm çıkararak yapıyorlar neye göre kendilerine göre ya bugün yani Kur’an’dan ayetten tamamından Böyle üç beş tane ayeti alıp istediğim manaya yorumlayabilmek o kadar kolay bir iş ki aklın şaşar Yani şu anda zaten bu sadece meali eline alan bir Hani Kur’an’ın kendisinden de kopararak bu modernizm kolay anlaşılma acılık vesaire getirdiği belli başlı hediyeler oluyor ardından bencilliğin de arttığı bir dönem insan gömleğine bile soy adını yazdırmak Tan keyif alıyor Ben ben ben Merkez benim hayatım denen bir dönemde Kuran’ı herkes anlayabilir şekilde insanlara sunar sanki Kuran’ı herkes anlayabilir burada hüküm çıkarma ve yol açma çok ayrı bir olay Bu ilacı herkes kullanabilen herkes yapamaz diyorum onun içeride birden fazla veya eksik olsa çekerken zehirli bu ne geçecek ki burada bir hüküm çıkarma kısmı senin benim elimi ulaşabileceği bir kısım değil ama istediğin birkaç ayeti istediğim birkaç adresi yan yana alıp bunu yorumlama kısmını çok basit yolu Bunu ancak kimler mukavemete bile temeline vurun insanlardan doğru sabiteleri almış kişiler ancak Mesela şimdi biz sahabenin dindeki yerini bilmeseydik olmuş usul esastan Mukadder Yani biz İslam öğretiminde bunla başlamasaydık sahabenin ne demek Enes abi sen ona benzemeye çalışacaksın Hangi birine tutsanız yıldız gibi sen ona hareket etmeye çalışacaksın ama yedi düvel toplansa bir sahabe edebilir mi yani ona benzemek için her şey yapacaksın ama makam olarak ben zaman imkansız hapları Yani bugün özellikle mucolit sahabe diye efendimize Selamlar aldıklarını direkt nakletmiş daha sonra o Efendimiz aleyhisselam da süreç uzadıkça ne olmuş daha böyle anlamlandırma yorumlama derinin ve derin emilmeden daha çok mânâ landırma değişim Efendimiz’in yakındayken onu anlamanın deliği başka biraz daha uzaklaşmış sonra artık bir anlama yani ve bu asla nasıl bakıyor dediği maliyet kendisini tefsir etme ihtiyacını sana veriyorum bu ayetler Hadi bir kitap değilmiş yani 23 çalışırsın de toplumsal birçok vakalara gelecek markalara geçmiş vakalara bina edilmişse Kur’an zaten kendisinin içerisinde temsil edilme ihtiyacı veriyor sana yani bu asrın Kur’an Eczanesinden kendi ilaçlarınızı Buyurun alın Çünkü Kuran’ı eczane sen ona Kendi ilaçları anlayacağı ediyorsun bu kadar ince hassas bir zamanlar Üzerinde Kurulu Bir Kuran’ı düşüyor birilerinin gelip böyle bebeklikten Hiçbir İslam mitolojisi bilmeden üç ayet oradan İki dışından aldığını düşün bir sahabeyi dünyanın en kötü adamı yapabilirler artık ne yapıyorlar da yani Çok kolay şeyler bunlar veren süre olmadıktan sonra Bunu anlamanı istiyorum Hadi bugün matematiğe başlayalım piramit Tepe başlayalım kabul olmaz yani Bak şimdi niye herkese az çok mu tedrisattan geçti yani İki kere iki dört bilmeden nasıl gideceksin yani Türüt şimdi Kur’an’ın Bu ince yolunu Bugün bizim konuşurken rahatça konuştuğumuzu Bir saniye kameti kıymetini söylüyorsun bir insana hitap ederken ne kadar hassas olduğunu söyleseler değil bu söyle bir konuşma esnasında kavganın caiz olmadığını biliyorsun Nereden biliyorsun yani sahurda Eğer bir tefsirde Bu ince dakika sonra kolaylık ve arka sunulmuş uzakların ne kadar önemli olduğunu ya ben bu derse yaparken buradaki karşı tarafın perişan edelim Ah verelim ya boş ver oraya vakit kaybetmeye gerek yok Bunun kıymetini anlatmaya var mıyız onu anlatalım ben zıttına baktığımda saf meali Ne demek olduğunu Kuran’ı sünnetlerden koparıldığında ne demek olduğunu anladım da benim başka birini duymama gerek yok ki zaten Bunun kıymetini anlıyor değer kuyumcu ysa elinde Zümrüt düşmüşsem başka bir şey ona ifade etmene gerek yok ama bir adam burada cisa elinde Zümrüt düşmüşse Vay onun halini ama burada zümrütü kalmadı adamın de meslek yaptığıyla ilgili suç mesleği sürekli tahribat sa bu işte modernizm değil mi o asırda rasyonalist naturalist Doğa içinden şey kendini halleder falan bu akımlardan etkilenmiş bu benlik Aslında uyumuşsun o benliğinin ortaya çıkması burada şekil olacaksa orada Yapacak bir şey yok şehrin anlayamayacaksın Kur’an’da kelime çeşitleri çok farklı Mesela ıstılahi kelimeler var terminolojik dediğimi Bir de direkt böyle lafının karşılığı olan kelimeler var Anladın mı Mesela bu kelimeleri kendi aramızda örnek değil mi Evet kelimesi bu kelime ne demek ölüm demek Mert kelimesini istediğini dile Ç o zaman kaybı yaşamaz ingilizce’ye çevir daire şey Türkçe’ye çevir ölümde Arapça çevirme başka bilen var mı Kürtçe Mırın Zazaca sonra şimdi bunu istediğini dile çevir bir problem yaşamazsınız niye bunu bir lafız karşılığı var ama zahiden kelimeler mesela matematikten örnek vereyim zekisin atıyorum Otomotiv fonksiyonları hatırlıyor musun ya şeydi formül sormayacağım konuyu hatırlıyorum size ki hemen soru yaptı Zeki bana o değil yani konuyu hatırlıyor musun şimdi fonksiyonlarla ilgili en az 20 30 40 50 100 tane denklem yapmışızdır değil mi ya Baksana fonksiyonları anlatıyorum vesaire şu diyorum üniversite sınavı birinde fonksiyonları Modüler Aritmetik de birleştirip soru sormuşlardı Ben o gün dedim Bunu soran sanatlar dedi gerçekten Bilmem burada Oil giren varmı Sorun önemseyen Kim ağabey kurallara şimdi aksiyon dediğin yüzlerce böyle formül karşılığında netice aldım bir matematiğin alanı opsiyonu tam Türkçesini bilen var mı tanrıçası dönüşüm demişim ben bu bilgi vereyim sana adama göz geldi derse eşler bugün konumuz Fonksiyon ve Valla Baba ne demek Fox’un dönüşüm demek seni almaya o herkes bütün problemleri imkan var mı ya Niye Çünkü bu akşam kelimesi ıstılahi Bir Mana ne demek terminolojik onun alanında mütehassıs larla ders alması zorunlu olan bir kelime Kur’an’da mesela rububiyet Türkçesini söyleyeyim terbiye edicilik demek rububiyet kendiniz bir insan Bu kelimenin karşılığında terbiye edicilik mânâsıyla bu kelimeyi nasıl anlayabiliriz hayattaki olaylara Bak mesela bir şaşırıyoruz ya şimdi güneşte sürekli hayvan patlamalar ve şaşırıyor Ya abi Biz klimayı açınca sıcak soğuk dengesini ayarlayamıyoruz dünyanın milyon küçük atlıyor Güneş her yıl patlamaları ile bize ısı ve ısısını çekmesi sonucu soğukluk yaşıyoruz mevsimlerin insan diyor ki ağabey mide niye aynı ölçüleri koruyor yaz Niye hep yazdı akışını Yani bir Coşkun bugün iki kat patlasın bir şurada bir şey diye ejderha böyle tükürmüş yatıyor diye böyle bir şey alsın mesela onun neden dengesini sağladığını cevabı Allah rububiyeti terbiye edici oluyor mesela Ecmel Vera ile geziyoruz diyelim burada bütün bardaklara salça oluyor böyle her şeyi çok seviyor böyle için evde ne kadar saklama kabı varsa Üstüne çıkıp çıkıp Çat düşüyor Bu çok Teşekkür alıyor diye falan böyle şimdi tam elini uzatsa Ben eline vurur ederim Ecmel terbiyeli olurum o terbiyeyle biliyorsun hat Hudut sınırı bilmek Ceylan’ın beden elbisesiyle benim beden elbisemin farkı rububiyet oluyor ihtiyacı binaya benim bedenimi sen böyle terbiye edilmiş ve ben büyük kilo aldıkça zayıfladıkça terbiyesi devam ediyor Öyle değil mi Ceylan’ın ki de aynı şekilde terbiye edilmiş şimdi buradan rububiyet demiyorum sen buraya bir odun sobası yapsam Ama odun da onu yaksam Uğur sen de orada izlesen hemşireyiz yani Ey Hemşerim diye hitap ettiği hemşireyiz dedim diye hitap edersin bana ya bu kadar devam yok mesela Hemşehrim ne yapıyorsun falan oğlum soba var geldi sobaya Bir şey demeyecek misin odun sobası yapmışım içinde odun yapıyorum Başka garip bir şey değil mi yani odundan odun sobası yapıp içinde olduğunu yaksan herkes sana güzel değil mi Çimen etmiyor muyum diyorum Her de pişiyor Evet sobada pişiyor işte Etin içinde et pişirmesi ruyete giriyor ya çok garip bir şey sadece rububiyet nedir bu manayı konuşacak olsak sabahlara kadar başka hiçbir ders yapamayız Arapçada 30000 böyle terminoloji kelime geçiyor Şimdi hadisleri de katalım biraz eski sana bin kere söyledim Bana öyle bakma diye ya Desem gerçekten bir kere söylemiş miyim demek bugün mecaz oluyor şimdi bir hadiste bir manayı anlamak için Ekstra neler lazım O hadiste geçen o kültürü ayrıntılı tanıman lazım yine bütün ayrıntılı tanıyan mesela Benim dedem köyde doğmuş köyde büyümüş Köyü vefat etmiş ya bu ne yapıyorsun Bir kimya laboratuvarında çalışan birisinden daha çok oturacak görmüştüm ben onu daha fazla görmesi onlar gibi ilaç yapabileceği anlamına mı geliyor Allah’ın mütehassısı olacaksın Bir de hususi şimdi herkes Çat diye Ben doktor mu şunu hemen olayım olabiliyor musun Hayır onu ayrı bir yetenek ayrı bir tat var çoğu zaman ilmin yetiyor bakan görmeye gitmiyor yani orada tıkanıyorum geri çekiyorsun kendini gibi gibi Çünkü bu kadar dediğin kelimeler sacı kelime konuştuk a bunu cümlesi var onun manası var bütün çıkarma olayı var o kadar derin yapılar barındıran bir Kuran’ı Evet bu manası var Bunu demek istiyor falan diye gerçekten insan kendisinde selahiyeti nasıl görüyor hayret ediyorum oluyor mesela Eskiden Dünyada yaşayan insanlar şöyle yukarıdan baktığında güneşi görmüş Güneş nasıl gündüz geliyor gece gidiyor hareket ediyor Şimdi onu İnsanlar bir bakış açısıyla güneşe baksalar ne derler dünyamı dönüyorlar Güneş dönüyorlar Güneş duruyorlar değil mi Bu meallim bir bakış açısı oldu yani gördüğüm neyse o demektir aradan yıllar geçtikten sonra bu işin mütehassısları devreye girmiş astronomi cihetiyle fen cihetiyle bir dikten sonra bir ölçmüşler bir bakmışlar ne dönüyor demişler Hayır ya Güneş dönmüyor bir güneşin etrafında dönüyor Demişler bu da bu işin ne oluyor meal ile tefsir arasındaki fark bu kadar uçurum seviyede içtim kadar mı önemli bu kadar öğrenmiş Yani senin mealden anlamaya çalışın olayla tefsirdeki onun Murat’ı arasında uçurumlar vardır mı İşte İsmi Azam müsait okuduk da talim ettiği 30 lira Orada mesela bazen sayfalarca 7.30 8.00 saatler yaptığımız oldu aralıksız 18 saat boyunca yaptığımız derste okuduğumuz yerin başını hatırlayan var mı rabbinin yoluna hikmetle çağırmak bir ayete bakıyor bir A7 muradını anlamak için 7-8 saat burada Mütalaa müzakere yapıyoruz ve binde birini anlayabiliyor muyuz emin değilim yani sen bu kadar derin manalar barındıran muhteviyat barındıran bir ayet için diyeceksin ki bunu meali benim karşımda olsun Ben o Keskin bakışımla baktığımda ne burada diyor ben bunu anlarım Hatta üç tanesini yanyana alır döküm çıkabilecek komik değilmi bir deste yaparken mühendis var Eczacılar doktoru var matematikçi var maliyeti var mimarı var iktisatçısı var fizyoterapisti var talebesi var ya bu kadar adam var bu kadar adamı anladığımız ben söylüyorum sana al e-posta Diğerleri de kaynatalım pozitif ilimlerin ek kaynak kitabı bilmediğim meal Kur’an da denebilir ama Kur’an dönemez okyanustaki bir bardak su kazandırmaya meal veya tefsir okuduk kendimiz oradan bir ders çıkarabildi kaynak çıkarabiliriz ama hüküm çıkaramayız bunu da vurgulamak zorundayız Çünkü hüküm çıkarmak çok ayrı bir alandır işi mütehassısı mı Yapabilir Ha senin bebeklerde sorun var diye işin ancak tıp alanında mü kansızmı yapabilir Çünkü çıkarmadan müfessiri olmanın ötesinde Fatih olman gerekiyor hüküm istihbaratında Yani en büyük mu istinbât etmek için sadece nefes ile olmakta değil vakit olmam gerekiyor muhaddis olman lazım şimdi bu sloganları çıktı ya Kuran’ı yurtkuran tek başına yeter Kur’an Müslümanlığı kur’ancılık ne demek Bu sadece Kur’an’a Hadi sünnet hepsini köşeye Afedersiniz Bırak hiçbir sıkıntı olmaz Kur’an’a herkes okuyor Bütün İslam anlayabilir bu kelimeleri ne demek istediğini o insanların neler yapmak istediğini nasıl tarif etmek istediğini anlama seviyor bu kelimeleri bir konuyu anlatırken bile kullanamazsın Sen kullanarak ne ediyorsun diye seni tepeler Belki de şu an anlayamıyorum ciddi bu noktada kurayım Niye Çünkü lafı çok üstüne hızlı yani Zaten direkler Sağ ol fırından başlıyor kardeşim Kur’an her şeyi yeter şimdi kim Hayır etmezdim kardeşim ayette geçiyor yaş kuru ne varsa apaçık bir Kuran’dır ay etmek Emrah Hayır diyecek Anladın mı demek istedim işte tek ayet çektiğinde boğuluyor Kur’an tek başına bütün hayatımıza Yeter mi yetmez ve yetmez mi Sen namaz kılacak Kur’an’da namaz vakti var peki namazının ayrıntılarını nasıl anlayabilirsin mesela soralım Kuran’ı açalım ve bakalım Namazın nasıl kılınacağı bahsedilmiş nereden biliyoruz nasıl kılınacağını sünnetten biliyoruz Efendimiz Aleyhisselam bildirmiş bize civril Emine Allah azze ve celle demiş git Habibi Zişan namazı göster demiş cibril-i Emin efendimize selamlarımızı gösteriyor ben zarar sana bize gösteriyor yani bugün sünnetçi kopardığın bir Kur’an sonucunda Sen namazı kılmaz Kur’an sünnet kıyas İcma değil mi İslam’ın özünü yani sadece Kur’an’ın meali okuyup bütün İstanbul çözüm böyle bir şey yok ya İstanbul kendi genetiği uyandım namaz vakitleri hangi vakitler Buyur konuşalım nereden anlayacak namaz vakitlerini sünnetten amca Nereden alacaksın Hadi buyur bakalım namazı bölükmeşe namaz vakitlerini konuşalım nereden bulacaksın sünneti kopardığın da oradan mı geliyorsun işte orada yaşayamıyoruz zekat hiç geçiyor Tamam sünnetleri koparalım Haraç nedir Cizye nedir üşümedi kırılabilir Buyur açıklama silah namazı hata yaptık servis edeceğiz ve hatta bir adam farz namazını üçüncü rekatta yetişti ne yapacak çok güzel çok güzel çok derinden Yani yaşanabilecek bildiğin kalamaz elinde sünneti kopardı anda az önce mesaj at Örneğin nasıl yapacaksın zekatı yani sünnetleri çıkardığını anda ne oluyor elinde hiçbir şey kalmıyor hafizanallah 10000 muhaddis 4 yüzyılda hadisleri toplayacak ve sen bir günde onların hepsini al anlayacaksın bana ne güzel dünya [Müzik] abone ol


İngilizce

dear brothers, we are starting now one day a woman went to cleric asked for a fetwa from the cleric(müslims) cleric asked will i give this fatwa according to the Quran and sunnah? or will I give according to imam-ı azam ebu hanife of course the woman said give according to imam-ı azam ebu hanife cleric was suprised for example ask yourself this question you want fatwa how do you want your answer to be according to the Quran and sunnah do you want or according to the imam-ı şafi, imam-ı azam ebu hanefi, ahmet bin hambel,imam-ı mali do you want ask yourself when woman said according to imam-ı azam, cleric was suprised Do you think the view of Imam-Azam is more important than Quran and Sunnah? ” woman answered–no,I find imam-ı azam’s understanding of the Quran and sunnah better than your understanding of the and sunnah.???????? reading the Quran is something different derive idea from Quran is somthing different When I understand that it is difficult to derive ideas from the Quran also we just understand this challenge once again I understood their importance for they give a lead Because in order to fully understand a verse, it is necessary to have knowledge of all verses. Let’s get 2 verses from here, let’s get 3 sunnah from here,Let me present the opinion,there is no such thing .no one can give a definitive conclusion with 1-2 verses and sunnah. so To make certain judgments from the Qur’an, it is necessary to being a foundation(so know) all verses. imam-ı azam made a lot of effort for her ummah for example abbasi state in the time imam-ı azam fell into dungeon for not saying “Quran is a creature” died in the dungeon after years of persecution he was a very good muslim ebu-l hanife had many different features the global world has improved a lot, right? you are in germany in a few hours after a few hours later you are somewhere else so you can be in 3-4 countries in 1 day sometimes we had this We visited 3 countries close to the borders in one day It’s easier for people to get together imam-ı azam’s in time When it was very difficult to bring people together, the imam brought together 40,000 student 40.000 student another feature is Another feature is that she reads the Quran from the beginning when she thinks she gave wrong information from the Quran. when he taught the wrong information he made a lot of effort to fix it. which cleric makes this maturity Which Teacher realizes that the information she says is wrong and explains it in the program 3 days later. this situation is very difficult this situation want bravery There are conditions for producing meaning from verses The best way to understand the meaning of verses is that someone who knows all the verses makes sense of this verse so what I’m trying to explain They interpreted not to a few verse they created sects.their work looks easy, right? their job is not easy at all your ego can think how you can’t do what they do if you are not familiar with the pharmacy, egon can say the same sentences for the pharmacy When you go to the pharmacy, can you ask your pharmacist how she made this medicine and what she put in it? can you tell the pharmacist, you can’t say can we challenge the doctor’s diagnosis we don’t object even if we don’t know its meaning what do you saying? you are saying” okay doktor” why? because they are experts in this field in their short life they are very relying on to their field but for an eternal life deep knowledge like the Quran, containing these deep topics like the universe guide their not rely to experts who interpret this area “I can interpret it like them” says ego a very ridiculous situation these experts gave us the meanings of difficult-to-understand sentences a very big thing they did in my view there is a building that stones are formed by referring to each other Well, when you pull a stone from there, the building collapsed the Qur’an = building all the verses(even all words, letters) in the Quran=the each stone in the building this is one of the wonderful miracles of the Qur’an if all the verses are interconnected like stones, To understand the judgment of a stone there, you must have the judgment of all stones so interpreting is a very different and difficult task 350,000 commentaries have been written until today The meaning of some of the Qur’an, which contains endless meanings, can only be interpreted by experts. what is commentary(tafsir) TAFSİR means activity of understanding Allah(god) TAFSİR is an effort to discover God’s purpose MEAL(it is arabic so it is not english) is to convey what she understands from the verse with her own interpretation what is in the MEAL? there are comments is it possible for him to give the whole Quran.Never the point to be considered here I am not saying never read MEAL The Quran is not understood only by reading the MEAL. now There was an delusion period in my life I lived this period in high school I was just reading tafsir at that time do you know what this means I thought that I would understand all of Islam just by reading MEAL there are very difficult ways in islamic tradition you will think I’m exaggerating but in such cases for even to take a step You need a leader our master tells in simple language but this is not that simple interconnectedness of verses in Quran, the meaning it contains, imagine we misunderstood or you are go to someone who misunderstands same result,right? for example those who killed Hz.Ali in the time, due to an incident related to muaviye in the referee case for believe in God again they determined his out of religion can you think?imam-i aliye they did this they are saying” believe in religion”to imam-ı ali who contributed a lot to our religion how they do it they are giving a meaning to quran according to what according to them nowadays according to of 2-3 verses from the Quran it is so easy to impose meaning You will be surprised Currently, there are a lot of people who care about MEAL only. modernism and easy understanding are among the main gifts of this situation. then a period when selfishness also increased the people even enjoys printing her surname on a his shirt me,me my life at a time called ,in such a period If you say to people as “Anyone can understand the Quran” Anyone can understand the Qur’an anyway, but I say it is very different to interpret the Quran I say ” everyone can use the medicine but everyone can not medicine create” if you are create wrong to medicine, medicine turn to poison The Quran is not something everyone can comment on It is very simple to create your own interpretation from the few verses and hadiths you want,but this is very wrong Do you know who can resist this? people who have received the right information from the right people can resist for example If we didn’t know the place of the Companions in religion methods comes before basis so,If we didn’t start our Islamic teaching with this What does the Companions mean? you will try to behave like her whichever you hold, like a star you will try to imitate Could it be like a Companion even if the whole world is brought together? you will do everything to look like her but impossible to be in her position[ because Those who are in the assembly of our Prophet (alayhissalatu vesselam) are called the Companions(sahabe).] there are companions known as mukalit sahaba who directly conveyed what they received from our prophet What happened as the process after the death of our prophet was prolo nged? situations such as understanding,situations such as understanding and interpretation have increased and interpretation have increased Going deeper doesn’t mean adding more meaning when the prophet is close to our master, the depth of understanding it is different as we get a little further away you want to add meaning what do you think this verse means to this century because the verses did not come as a finished book According to the social events that have taken place, and will take place, it has become a whole in 23 years so the Quran makes us need commentary so take your own medicines from this century’s Quran pharmacy Quran a pharmacy you need to take your own medicines from her from such subtle, delicate verses without knowing any Islamic mythology Imagine that someone who knows nothing adds her own interpretation based on 3 verses and 2 hadiths. can make a companion(sahabe) the worst man in the world and they are already doing those are easy things why is that there is no way to understand when it isn’t method let’s start to maths today from zero we start with the derivative integral Do you accept almost everyone went through this teaching,right? How can you learn the derivative and integral without knowing 2 * 2=4 imagine that we talked about this detailed way of Quran today comfortably (i don’t understand this word) how sensitive we are when addressing a person, right? for example during a religious speech you know that fighting is not right how do you know fine information like this is easily explained in tafsir (risale-i nur) while telling you this lesson I don’t humiliate the other side when I explain how important those people are never mind, no need to waste time on that topic the important thing is to explain the value of tafsir we must explain this when we look at the opposite of that when I understand what pure tafsir means and what the Qur’an means apart from sunnah I don’t need to listen to anybody (i don’t understand ” kametikemet like a word”) If you are a jeweler and have an emerald, we don’t need to tell you about emeralds if you are a wrecker and have an emerald what can this man do now but the emerald has no crime here the problem is related to the man’s profession, right? there are different kinds of words in the Quran for example there are “istilahi words” ,this means words that not everyone can understand and there are words that get the exact meaning of the word,do you understand? Let’s exemplify these words among us for example “mevt word” what is the meaning of this word means death the word mevt is the same in all languages translate to english ” death” translate to turkish ” ölüm” translate to arabish “mevt” Does anyone know another language translate to kurdihs “mırın” translate it to the language you want, no problem why? because this word has exact meaning but There are words called “istılahi” i give example from maths before zeki ,do you remember maths? do you remember functions I don’t ask a formula do you remember subject? dont worry????,I will not ask you to solve question I asked if the subject remembered in general we wrote at least 90-100 equations related to functions, right? also we’re just talking about pure functions for example i never forget in the university exam they asked the function and modular arithmetic in the same question I said “question like a piece of art” I’m really saying I don’t know if anyone is facing that question now You are saying “Who cares about this question, the Qur’an is more important than that”???? now function is a field of mathematics Do you know the exact meaning of “function” not transformation(dönüşüm)? now I gave this information to you your maths teacher came to class teacher–hi guys, topic today”function” students–okay teacher students–what does function mean? teacher–that means transformation can you solve all the questions with this information? this is impossible,right? why? because this word doesn’t has exact meaning so “istılahi” how words terminological words so, we have to learn from experts of the field of that word for example “rububiyet” word from Quran, there are the rububiyet adjective adjective of Allah the meaning of this word means educatory (interpreter–I really had a hard time finding the English of the word :)) how can we understand this word with “educator” meaning Let’s look at the events in the universe Helium eruptions occur continuously in the sun, which is 100 times the size of the world we are very surprised that despite the size of the sun, it sends constant heat to the world but, We cannot achieve heat balance in our homes even with air conditioning, the formation of seasons, etc. right? people are saying “why does sun always explode to the same extent?” Why are summers always the same, why are winters always the same for example, let the sun blast twice today (like the dragon’s flame spread) The answer to how the sun is balanced is based on this attribute of Allah. so, allah’s “rububiyet” adjective for example imagine we’re walking here with my daughter she plays with all the cups here also she likes to play with kitchen tools the other day she pressed to all plates with her foot in us house and fell to the ground ???? and şhe gives herself effect “aha”???????? (laughing) If şhe try to touch the cups, what do I say by hitting her hand? I say “be decent ” do you know “the decent” i use here means “know your limit” The difference of Ceylan’s body dress from my body dress is based on this “rububiyet”. due to your need. Dressage of my body dress go on as long as i losing weight or gain weight right? Gazelle’s body suit continues the same as mine this is also called “rububiyet” for example if i make wood fireplace here if i flame fireplace uğur, you are watching me too we are from the same city call me “O citizen” how would you address me? uğur(his friend)—O citizen (laughing) is that all? no more? for example O citizen! how are you? uğur—How is it going my son,wood fireplace is burning here don’t you say anything for fireplace? uğur–you made a very beautiful fireplace I made a fireplace from wood and I’m burning wood in it uğur–I say “are you crazy” go on uğur–I say “your psychology is broken” Isn’t it strange? If you make a fireplace from wood and burn wood in it, everyone will laugh at you,right? now, am i eating meat? i am eating where is it cooking? meat is cooking in the fireplace so, God’s cooking meat in meat is called rububiyet. do you understand me? something very strange If we talk about “rubub”, we cannot teach any other lessons. there are 30 thousand terminological words in arabic like this Let’s add hadiths “Oh zeki, I said 100 times don’t look at me like that” if i say did i really say 100 times Isn’t that a figurative meaning? now,to understand the meaning in any hadith what do we need extra? we also need to know the culture in that hadith in detail. for example, my grandfather was born in the village grew up in the village died in he village do you know what this means? my grandfather saw more weed,bugs than someone working in the chemistry lab well,Does his seeing more herbs mean he can do better medication? you also need to be an expert in the field this is a particular issue now, If someone says “I want to be a doctor right away” can s e be a doctor right away? no s e can’t be doctor, requires a separate skill often you know enough but you can’t stand seeing blood you’re stuck on that and you have to retreat so deep works -we just talk about deep words,there are also deep sentences,deep meaning,interpretation I do not understand how some judgments are given to the Qur’an with very deep meanings I don’t really understand how people see this authorization in themselves for example in the old times of the world when people looked in the air, they saw the sun how is the sun? it comes in the mornings and goes in the nights. so,in motion well,what do those people say when they look at the sky do they say the sun is turning or do they say earth is turning audiences–they say “the sun is turning” right? this Meal’s will be a perspective 20 years later the experts of this field came into play with the field of astronomy, with the field of science As a result, experts conducted experiments and observations what did the experts say? experts—no, the sun is not turning we are (world)turning around the sun- they said this is the tafsir of this work The difference between Meal and tafsir is as big as the cliffs is it so important? it’s so important so, with the meaning you are trying to understand from the Meal its meaning in tafsir is as different as the mountains We read the risale-ismi azam , right? sometimes we spend 7-8 hours of classes here, we read pages of books uninterrupted Anyone remember the beginning of our lesson for 8 hours? viewer- Nahl suresi 125. verse we negotiate 7-8 hours to understand the meaning of a verse We talked a very small amount of the meaning it contains. for the verse with such deep meaning you will say May this verse’s Meal be in front of me Let me understand what it means with my sharp look even, I take 3 of them and make judgments is not it funny while we do these lessons there are here engineer, doctor, pharmacist, mathematician, financier, architect, economist, physiotherapist, university student bla bla there are so many men I telling you things we understand with many men ultimately the science of universe in others isn’t it positive science? yeah “the Meal is from quran but Meal isn’t quran” Meal is as much as a glass of water in the ocean “we read Meal or tafsir and we can learned a lesson from their we can learn moral lesson but we cannot judge!!. we have to highlight that too because judging is a very different field. the expert of field just can do it “your kidneys have problems” only the doctors can say this sentence In addition to being a good commentator in making judgments, it is also necessary to be a scholar of fiqh. just being a good commentator is not enough to make a judgment you must be your fiqh scholar audience–it is necessary to be a muhaddis some slogans occurred quranism, quraniyyun the Quran alone is enough, quran muslimism what does this mean bases only on the Quran sorry, Put aside the hadith and sunnah there is no problem If everyone reads only the Quran, everyone understands Islam. if you don’t understand how they wants to destroy, what these people want, the meaning of these words you cannot use these words even when describing a topic They may say you are talking bad about the Qur’an maybe they can beat you ???? now the people who understand this are serious quranism… why is that because this word is a very high word a word that already started the race 10 steps ahead “my bro, Quran is enough for everything” who will say “no can’t be enough” brother, the Qur’an is telling us clearly “whatever is wet and dry is clearly in this quran” this is a verse from the Quran who will say no do you understand what i mean? if you write a comment from a single verse, it is like this is Quran enough for our whole life not enough what for? for example you will to pray(namaz) quran is telling this(namaz,pray) well, how can you understand how prayer is performed? for example, i’m asking Let’s open the Quran and see Did it tell you how to pray? no, it didn’t well, where do we know how to pray????? we know from the sunnah our prophet (pbuh) has informed us Allah said to Gabriel, “teach prayer to hz.muhammed(sav)” gabriel teaches our prophet(sav) to pray our prophet (pbuh) is showing us so today, If you separate the sunnah from the Quran, you cannot pray Quran-sunnah-comparison (islamic law)-ijma(islamic law),right? The essence of Islam consists of these you cannot just read the meaning of the Qur’an and solve all Islam no such thing!???? the structure of Islam is like this when is the prayer time? let’s talk where will you understand your prayer time? you will understand from sunnah Divide prayer times by five..random..LOL how do you know When we separate circumcision from the Quran, everything is broken the alms..Is it mentioned in the Qur’an? yes, it is let’s separate from sunnah what is tribute? what is cizye? what is tax? what is 1\40? spit it out audience–for example, we made a mistake while praying what will we do? very beautiful, very deep meanings Things change when leaving circumcision recent alms example how will you do alms? When you remove the sunnah, you have nothing in your hands 10,000 experts will gather hadiths in 400 years and you will deny them all in one day what a beautiful world subscribe to channel because they will show you the right way if you watched this video, you did awesome something we wait everyone to hayahanem

BENİ İKNA EDEMEZSİN DİYEN DEİST MÜSLÜMAN OLDU – Sokak Röportajı

İngilizce

+what is your religious belief Kaan Brother? -I’m Deist. -I think, religions are unnecessary. -I think, religions are trying to impose something entirely to keep people together. -Islam and Christianity, all religions are the same with this . -Religious beliefs are really mixed. +If I prove that the Qur’an is right book…. – OK, I listen to all what you say but I totally believed this belief -deism-. – Maybe you can say “you blindly believed”. +Eşhedü en la ilahe illallah -Eşhedü en la ilahe illallah +ve eşhedü enne -ve eşhedü enne +Muhammeden -Muhammeden +abdühü ve resulühü -abdühü ve resulühü +what is your religious belief Kaan Brother? – my religious belief? oww I think, religions are really mixed. -I’m Deist. – I don’t believe in religions. +Why Bro? -I think, religions are trying entirely to keep people together. -Islam and Christianity, all religions are the same with this . -They are trying to impose something to people. – There is a God, but I do not think, there are religions to prevent chaos. This is my religious belief. -Maybe my opinion would be different, If the faith didn’t use for control to people -But they separate people by using religious you are like this and the other is like that + For example when I was teenager, I researched DEİSM . + I had questions in my mind lead me to deism, I was thinking Islam is wrong and I researched DEİSM +How was it in you? I researched Islam, Christianity .. … I listened knowledgeable people in my around with this topic It does not sound sensible religion could not make me believe And I said religions entirely superstition + If ı prove Quran is right book, here bro, Do you change your mind? How so, what does right book? So, example a person can not write it, the Quran was written by dwine power If I prove… Well, I can listen maybe you can say right something but I totally adopt this belief. -Maybe you will say “you blindly believed” + yeahh +Bro, I understand your problem bro because I had something problem with that topic +But you can think ; for example teaching is sacred. Right? – Yes. exactly It like this +But every year maybe dozens of perverts, Right? +However, these abusive people don’t make us to become distant to teaching +Am I right bro? -Yes you are right, exactly +OK, I agree with you, Muslims and Christians are not enough for their religions and they are dont follow them +religion is explained and misrepresented +They live the religion wrong -Probably you think I shouldn’t be affected by people, you’ll say that +We must not become estranged from religion, with this reason because it’s not sensible + Because you know, we not became estranged from teaching in last example + Do you know we will do what? +Now I will say verses that cannot be written by a person in Qur’an and I’ll explain thats to you OK? OK, Now there is some verses in Qur’an, He say +”We are shrinking the earth” +If he say “we shrunk the earth” we say yes, earth is geoit and ıt’s can be reduced +We would accept +But do you know ? when he say “we are shrinking the earth” what happen? + The world is getting smaller and smaller +OK? – OK +Now, what do we need to observe cosmos? – Telescope or something +Yes, we need a telescope, right? +If we had a telescope for observe cosmos … or, ıf before 1400 years had a telescope + examples in space were acceptable, right bro? – Yes, ıt was acceptable. I agree with you +But topic is the shrinking of the world, we need computers or satellite + always it need to control by people + Now, we know there was telescope in the past +However, they have never sent satellite to space +We know that too. -Yes +About 5-6 years ago …a research is being done that the world is getting smaller …at Benedictine University +They sending out a satellite from earth … and the earht is observed from this satellite … and they proved “the earth shrinks 1 mm a year” -Yes, ıt can be right. +before 1400 years ago from now +without sending satellite into space … a man say “came a book, came revelations … and there are thats in this revelations + A person cannot write that, can you understand bro? -Yes, that can be right +I contiune …Qur’an says a baby has three dark stages in the mother’s wombbefore birth …Scientists proved this 5 or 6 years ago 1. Trimester, 2.Trimester, 3. Trimester What do we need to look at the mother’s worm – we need device + We need ultrasound, is not it? … If a person says this thing when there was no ultraspund, this opinion isn’t his +I continue bro +There is a star called Pulsar star. …Maybe you herad -Yes, I heard …Qur’an mention this star called Tarık Star …Tarık Star comes from root of “Tark”, meaning to knock on the door …Scientest reserach about Pulsar. ….and you know, we don’t hear some voices ….Like ultrasonic voices +They measure voices of the star with a device for hear ultrasonic voice .. The voice like knocking the door +Even if there was a telescope at that time, there wasn’t device to hear ultrasonic sounds ıf a person says such verses, these verses are not his …This can be divine, is not it? -You say right and there are many such things??? +There are many proved things ….There is seas don’t mixed each others. …There is a verses ‘we sent down iron’ +There are many verses like this ….Could i explain? -We need a god for such things happen. – There are many things like Deism and Ateism. -I said I respect everthing endlessly -There is a god certainly. I think this things should have meaning, these can be right, I do not deny -Praying isn’t suitable for me I’m not interested in praying. +Yess one’s interest is football; and the other’s interest is not football and he says ” bro, I love basketball.” If you say it is not my interest this is different thing. Like you support Galatasary but you say I support Fenerbahçe. there is a constitution in Turkey. Right? it is different to not comply with and refuse the constitution. Am I right? Punishmnet is different in both. If you refuse constitution you are terrorist, but if you don’t comply with constitution you can get penalty +Is it right? – It is right I am saying ‘denying religionis different, not practicing religionis different’ If you accept, you can find a way of salvotion. Don’t say “I’am deist” ya Do you know what we should do? I think we should say”Shahada” OK? You can say later or we can say now You can login to some institution with paperwork, paperwork of Islam is ” Shahada” I bear witness that there is no god but Allah, and I bear witness that Muhammed (phub) is the servant and Messenger of Allah Saying this is the rectuitment phase. If you want, tell me. Let me hear and relax bro**** -Tell me, I will repeat. +Eşhedü en la ilahe illallah -Eşhedü en la ilahe illallah +ve eşhedü enne -ve eşhedü enne +Muhammeden -Muhammeden +abdühü ve resulühü -abdühü ve resulühü That’s it Bro*


Almanca

Welchen Glauben hast du Bruder, Kaan Bruder? Ich habe mir den Glauben des Deismus komplett angeeignet. Religionen sind komplett nur leerer Glaube! LEERER GLAUBE! Ich glaube, dass Religionen nur etwas sind, um Menschen zusammenzuhalten. Also alle versuchen etwas aufzuzwingen. Sei es der Islam oder das Christentum, alle sind für mich gleichgültig. Die Glaubensangelegenheit ist sehr kompliziert… Wenn ich beweisen würde Bruder, dass der Qur’an das einzig wahre Buch ist..? Also ich würde dir in allen Fällen zuhören, aber ich habe nun diese Ansicht komplett angeeignet. Also vielleicht würdest du über mich sagen: Der glaubt einfach blind . Ich bezeuge: Es gibt keinen Gott außer Allah, -Ich bezeuge: Es gibt keinen Gott außer Allah, Und ich bezeuge, -Und ich bezeuge, dass Muhammad, – dass Muhammad, der Diener und Gesandte Allahs ist. -der Diener und Gesandte Allahs ist. Genau so Bruder, lass dich umarmen Bruder. Welchen Glauben hast du Bruder, Kaan Bruder? Meine Religion? Ehrlich gesagt ist meine Ansicht zur Religion sehr kompliziert. Ich habe den Glauben des Deismus komplett angeeignet. Ich glaube nicht sehr an Religionen. Warum Bruder? – Ich glaube, dass Religionen nur etwas sind, um Menschen zusammenzuhalten. Also sei es der Islam oder das Christentum, alle drücken für mich dasselbe aus. Also alle versuchen etwas aufzuzwingen, aber ich sage :,, Ja es gibt einen Gott, einen Schöpfer, jedoch denke ich nicht, dass es Religionen gibt. Ich denke, dass sie einfach für das Hindern eines Chaos kreiert wurden. Das ist mein Glaube. Aber ehrlich gesagt, wäre die Religion nicht dafür genutzt, um Menschen zu kontrollieren, hätte ich vielleicht eine andere Ansicht, jedoch ziehen sie die Menschen mit der Religion zu viel an eine Stelle an, zerspalten sie zu sehr. Indem sie z.B. sagen: ,,Du bist so, du bist jenes…” Zum Beispiel hatte ich als eine Person, die den Deismus in der Zeit der Oberschule recherchiert hat, sehr viele Fragen, die mich zum Deismus drängten. Ich dachte, dass das im Islam falsch sein könnte. Somit habe ich den Deismus recherchiert. Wie ist es bei dir passiert? Ich habe geschaut. Ich hab mir das Christentum angeschaut, den Islam hab ich mir angeschaut, Ich habe in meiner Umgebung Leuten zugehört, die darüber Wissen haben und mir kam es nicht glaubwürdig. Also, mich haben die Religionen in dieser Hinsicht nicht angezogen. Dann habe ich gesagt, dass die Religionen nur leere Glauben sind. Wenn ich beweisen würde Bruder, dass der Qur’an das einzig wahre Buch ist, würde sich deine Ansicht ändern? Was meinst du mit einzig wahrem Buch? Also wenn ich beweise, dass es nicht von einem Menschen geschrieben sein kann, sondern dass es von einer göttlichen Kraft geschrieben wurde. Also ich würde dir in allen Fällen zuhören. Es gibt auch bestimmt Stellen, wobei du Recht hast. Jedoch habe ich mir diese Ansicht komplett angeeignet. Also vielleicht würdest du über mich sagen: Der glaubt einfach blind. Vielleicht würdest du das sagen.. Schau Bruder ich hab das Problem verstanden, weil ich hatte auch dieselben Probleme an diesen Stellen, Jedoch stell dir es so vor; Z.B. ist der Lehrerberuf ist geehrt oder? Ganz genau. Aber jedes Jahr in unserem Land tauchen über zehn, hundert, tausende von Vergewaltigern, Belästiger, sexuell Belästiger unter den Lehrern auf, richtig ? Und jedoch haben wir niemals bei diesen widerwertigen Situationen eine Distanzierung zum Lehrerberuf eingenommen, stimmt’s Bruder? Stimmt, genau haben wir nicht. Deshalb sage ich: Ja ich stimme dir zu, dass Muslime oder andere Praktizierende sie falsch ausleben. Es wird falsch aufgezwungen, falsch erzählt, falsch gelebt. Also du bist der Meinung, dass man davon nicht beeinflusst werden sollte? Ja genau, dass wir bei der Religion beeinflusst werden ist etwas unlogisch Bruder, weil bei dem Lehrerberuf in dem vorherigen Beispiel wurden wir nicht beeinflusst. Weißt du was wir machen. Ich werde dir die Verse im Islam aus dem Qur’an sagen, erklären, die zeigen, dass der Qur’an nicht von einem Menschen geschrieben sein kann, okay Bruder? Also es gibt zwei Verse im Qur’an. In diesen beiden Versen sagt Allah: ,, Wir verkleinern die Erde.” (Enbiya/44, Ra’d/41) Wenn er sagen würde wir haben sie verkleinert, dann könnten wir sagen: Okay ein Geoidobjekt wurde von beiden Seiten gehalten und verkleinert, dies könnten wir akzeptieren. Aber weißt du was das bedeutet, wenn er sagt wir verkleinern es sagt? Das bedeutet das die Erde immer verkleinert wird, okay? – Okay. Jetzt; was brauchen wir um das Weltall zu beobachten? Meinst du ein Teleskop? – Genau wir brauchen so etwas wie ein Teleskop, richtig: Hätten wir ein Teleskop um das Weltall zu beobachten oder gäbe es vor 1400 Jahren ein Teleskop, könnte man die Beobachtungen des Weltalls akzeptieren, stimmt’s Bruder? Stimmt. Aber wenn es darum geht, dass die Erde sich verkleinert benötigen wir ein Satellit, Computers und eine ständige Verfolgung, richtig? Nun; wir wissen, dass es damals Teleskope gab. – Ja. Aber ein Satellit wurde noch nicht ins Weltall damals geschickt. Das wissen wir auch. -Jua In der Berliner Universität, vor ca. 5-6 Jahren, wurde eine Recherche über das Verkleinern der Erde durchgeführt. Ein Satellit wird von der Erde geschickt, die Erde wird beobachtet und es wird bewiesen, dass die Erde sich jedes Jahr um 1 mm, schau sehr klein, 1 mm sich verkleinert. Vor 1400 Jahren, ohne einen Satellit ins All zu schicken, behauptet jemand, dass er ein Buch, eine Offenbarung herabgesandt bekommt und in dieser Offenbarung stehen diese Sachen drin. Das kann ein Mensch nicht schreiben Bruder. Weißt du was ich mein? Du hast Recht. Dazu sag ich nichts. Lass fortfahren. Zum Beispiel bevor ein Kind auf die Welt kommt, sagt der Qur’an Al Kerim, dass das Kind im Mutterbauch 3 Phasen (Trimester) erlebt. Dies wird ebenfalls vor ca. 5-6 Jahren bewiesen. Das erste, zweite und dritte Trimester, auch die wurden erst neu bewiesen. Was brauchen wir um in den Bauch der Mutter zu schauen? – Ein Gerät. Wir brauchen einen Ultraschall, stimmt’s. Wenn in einer Zeit, wo es keinen Ultraschall gab, jemand dies sagt, kann es nicht seine Idee sein. Ich mache weiter Bruder. Es gibt einen Stern namens Pulsar. Hast du bestimmt schon mal gehört. – Ja hab ich. Im Qur’an kommt er als Tarikstern vor. Der Tarikstern kommt vom Wortstamm tark. Das bedeutet an der Tür klopfen. Die Bedeutung ist die Tür klopfen von dem Namen des Verses. Es wird eine Recherche gemacht Bruder. Wie du weißt können wir einige Geräusche nicht hören. Ultrasonic-Geräusche. Um diese ultrasonic Geräusche zu hören, werden die Geräusche des Pulsarsterns mit einem Gerät gemessen. Es kommen Geräusche, die eines Türklopfen ähneln. Wenn in dieser Zeit, auch wenn es einen Teleskop gibt, als es keinen einzigen Gerät gab, um ultrasonic Geräusche zu hören, jemand diese Verse sagt, bedeutet dies, dass diese nicht ihm gehören. Sie müssen göttlich herabgesandt sein, stimmt’s. Du sagst es auf jeden Fall richtig. Es gibt sehr viel solcher Aussagen, die gesagt werden. Natürlich hab ich die nicht selber gelesen. Es gibt auch sehr viele Bewiesenes. Dann gibt es auch noch den Fakt, dass die Meere sich nicht vermischen, der Vers über das herabgesandte Eisen. Es gibt noch viele ähnliche Verse wie dies. Kann ich mich ausdrücken? -Es muss einen Schöpfer geben, damit diese Sachen entstehen. Wie ich gesagt habe es gibt vieles; Es gibt den Atheismus, den Deismus, es gibt vieles. Es gibt Leute, die an keinen Gott glauben. Wie ich gesagt habe, ich habe vor allen unendlichen Respekt. Wie ich gesagt habe, ich glaube an einen Schöpfer. Auf jeden Fall müssen diese Sachen eine Bedeutung haben. Und das es so steht, ist bestimmt auch richtig. Diese Sachen verleugne ich auch nicht. Sei es das Beten zum Beispiel, ist nichts für mich. Aber wie ich gesagt habe, wenn ich sage, dass es nicht so ganz mein Interessenbereich ist, wäre es am besten. Es gibt bestimmt einiges Richtiges, aber das ist genau so wie beim Fußball. Während der eine sich dafür interessiert, hat der andere kein Interesse dafür. Der sagt dann:,, Bruder ich mag Basketball mehr.” Stell dir das so vor. Hmm ja Bruder, wenn du sagst, dass es nicht dein Interessenbereich sei, ist es etwas Anderes, Aber während du für die Mannschaft Galatasaray bist gleichzeitig sagst, dass du für Fenerbahce bist, das ist etwas Anderes Bruder, weißt du, was ich mein? In der Türkei gibt es ein Grundgesetz stimmt’s? Das Grundgesetz nicht zu akzeptieren ist etwas Anderes, als sie nicht zu befolgen, richtig? Bei beiden bekommst du eine andere Strafe. Wenn du das Grundgesetz nicht akzeptierst bist du ein Terrorist, richtig? Aber wenn du sie nicht befolgst, kannst du bei bestimmten Straftaten, bestimmten Fehlern vielleicht mit einer Geldstrafe entkommen, richtig? Und ich sage Bruder; Die Religion abzulehnen ist anders, als sie nicht zu befolgen, richtig ? Wenn du sagst:,, Ich akzeptiere!” könnte es für dich eine Rettung geben, aber wenn du von vorne rein ablehnst.. -Genau, ich habe auch diese Absicht es zu akzeptieren. Sag nicht, dass du ein Deist bist. Weißt du was wir deshalb machen sollten? Ich finde, dass wir die Glaubensbekenntnis sagen sollten, okay? Du kannst sie jetzt sagen oder später. Wenigstens-wie man auch in bestimmten Vereinen sich mit Papieren anmeldet -genauso hat die Glaubensbekenntnis die Funktion einer Anmeldung. Also sie sagt: Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und wieder bezeuge ich, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist, richtig? Dies verbal mit Wörtern zu sagen ist der Eintritt in diese Sache, okay? Wenn du willst sag die Glaubensbekenntnis Bruder, damit ich sie höre und tief Luft holen kann Bruder. Wenn du sie wiederholst wäre es besser. Sag du sie auf und ich wiederhole sie. 🙂 Eshedü en la ilahe illallah Eshedü en la ilahe illallah ve eshedü enne ve eshedü enne Muhammeden Muhammeden abduhu ve rasluluh. abduhu ve rasuluh. Ja genau so Bruder, lass dich umarmen Bruder. 🙂


Fransızca

quelle est votre croyance religieuse Kaan Brother? -Je suis Déiste. -Je pense que les religions ne sont pas nécessaires. -Je pense que les religions essaient d’imposer quelque chose entièrement pour garder les gens ensemble. -Islam et christianisme, toutes les religions sont les mêmes avec ça. -Les croyances religieuses sont vraiment mélangées. + Si je prouve que le Coran est le bon livre …. – D’accord, j’écoute tout ce que tu dis mais je croyais totalement à cette croyance -déisme-. – Vous pouvez peut-être dire “vous avez cru aveuglément”. + Eşhedü en la ilaha illallah – Eşhedü en la ilaha illallah + et ashedü enne -et hehedü enne + Muhammad sans -Muham + abduh et son apôtre -abduhü et son apôtre + quelle est votre croyance religieuse Kaan Brother? – ma croyance religieuse? oww je pense que les religions sont vraiment mélangées. -Je suis Déiste. – Je ne crois pas aux religions. + Pourquoi Bro? -Je pense que les religions essaient entièrement de garder les gens ensemble. -Islam et christianisme, toutes les religions sont les mêmes avec ça. -Ils essaient d’imposer quelque chose aux gens. – Il y a un Dieu, mais je ne pense pas, il y a des religions pour empêcher le chaos. Ceci est ma croyance religieuse. -Peut-être que mon opinion serait différente, si la foi n’utilisait pas le contrôle aux gens Mais ils séparent les gens en utilisant des religieux tu es comme ça et l’autre est comme ça + Par exemple, quand j’étais adolescent, j’ai fait des recherches sur DEİSM. + J’avais des questions dans mon esprit me conduisant au déisme, je pensais que l’islam est mauvais et j’ai fait des recherches sur DEİSM + Comment était-ce en toi? J’ai fait des recherches sur l’islam, le christianisme .. … J’ai écouté des gens bien informés autour de moi avec ce sujet Cela ne semble pas raisonnable la religion ne pouvait pas me faire croire Et je dis que les religions sont entièrement superstition + Si je prouve que le Coran est le bon livre, ici bro, changez-vous d’avis? Comment, qu’est-ce que le bon livre? Ainsi, par exemple, une personne ne peut pas l’écrire, le Coran a été écrit par le pouvoir dwine Si je prouve … Eh bien, je peux écouter, vous pouvez peut-être dire quelque chose de bien, mais j’adopte totalement cette croyance. -Peut-être que vous direz “vous avez cru aveuglément” + ouais + Bro, je comprends votre problème bro parce que j’ai eu un problème avec ce sujet Mais vous pouvez penser; par exemple, l’enseignement est sacré. Droite? Oui. exactement comme ça + Mais chaque année, peut-être des dizaines de pervers, non? Cependant, ces personnes abusives ne nous font pas devenir éloignés de l’enseignement Ai-je raison frère? -Oui tu as raison, exactement + OK, je suis d’accord avec vous, les musulmans et les chrétiens ne suffisent pas pour leurs religions et ils ne les suivent pas + la religion est expliquée et déformée + Ils vivent mal la religion -Tu penses probablement que je ne devrais pas être affecté par les gens, tu diras que + Nous ne devons pas nous éloigner de la religion, pour cette raison parce que ce n’est pas sensé + Parce que vous savez, nous ne nous sommes pas éloignés de l’enseignement dans le dernier exemple + Savez-vous que nous ferons quoi? + Maintenant, je vais dire des versets qui ne peuvent pas être écrits par une personne dans le Coran et je vais vous expliquer cela LA FLÈCHE? OK, maintenant il y a quelques versets dans le Coran, il dit + “Nous rétrécissons la terre” + S’il dit “nous avons rétréci la terre” nous disons oui, la terre est géoit et elle peut être réduite + Nous accepterions + Mais le savez-vous? quand il dit “nous rétrécissons la terre” que se passe-t-il? + Le monde devient de plus en plus petit + OK? – LA FLÈCHE + Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour observer le cosmos? – Télescope ou quelque chose Oui, nous avons besoin d’un télescope, non? + Si nous avions un télescope pour observer le cosmos … ou, si avant 1400 ans avait un télescope + des exemples dans l’espace étaient acceptables, n’est-ce pas? – Oui, c’était acceptable. je suis d’accord avec toi + Mais le sujet est le rétrécissement du monde, nous avons besoin d’ordinateurs ou de satellites + il doit toujours être contrôlé par les gens + Maintenant, nous savons qu’il y avait un télescope dans le passé Cependant, ils n’ont jamais envoyé de satellite dans l’espace + Nous le savons aussi. -Oui + Il y a environ 5-6 ans … une recherche est en cours sur le fait que le monde se rétrécit … à Benedictine University + Ils envoient un satellite de la terre … et la boucle est observée depuis ce satellite … et ils ont prouvé que “la terre rétrécit de 1 mm par an” Oui, ça peut être vrai. + avant il y a 1400 ans + sans envoyer de satellite dans l’espace … un homme dit “est venu un livre, est venu des révélations … et il y a des thats dans ces révélations + Une personne ne peut pas écrire ça, pouvez-vous comprendre mon frère? Oui, ça peut être vrai + Je contiune … Le Coran dit qu’un bébé a trois stades sombres dans l’utérus de la mère avant la naissance … Les scientifiques l’ont prouvé il y a 5 ou 6 ans 1er trimestre, 2e trimestre, 3e trimestre De quoi avons-nous besoin pour regarder le ver de la mère – nous avons besoin d’un appareil + Nous avons besoin d’une échographie, n’est-ce pas? … Si une personne dit cette chose quand il n’y a pas eu d’ultraspund, cette opinion n’est pas la sienne + Je continue frère + Il y a une étoile appelée étoile Pulsar. … Peut-être vous herad -Oui, j’ai entendu … Le Coran mentionne cette étoile appelée Tarik Star … Tarık Star vient de la racine de “Tark”, ce qui signifie frapper à la porte … Scientest recherche sur Pulsar. …. et vous savez, nous n’entendons pas de voix …. Comme des voix ultrasoniques + Ils mesurent les voix de l’étoile avec un appareil pour entendre la voix ultrasonique .. La voix comme frapper à la porte + Même s’il y avait un télescope à ce moment-là, il n’y avait pas d’appareil pour entendre les sons ultrasoniques si une personne dit de tels versets, ces versets ne sont pas les siens. … Cela peut être divin, n’est-ce pas? -Tu dis bien et il y a beaucoup de telles choses ??? + Il y a beaucoup de choses prouvées …. Il y a des mers qui ne se mélangent pas. … Il y a un verset «nous avons envoyé du fer» + Il y a beaucoup de versets comme celui-ci …. Puis-je expliquer? -Nous avons besoin d’un dieu pour que de telles choses se produisent. – Il y a beaucoup de choses comme le Déisme et l’Atéisme. -J’ai dit que je respecte tout sans fin -Il y a certainement un dieu. Je pense que ces choses devraient avoir un sens, elles peuvent avoir raison, je ne nie pas -La prière ne me convient pas Je ne suis pas intéressé à prier. + Oui son intérêt est le football; et l’intérêt de l’autre n’est pas le football et il dit “frère, j’adore le basket-ball”. Si vous dites que ce n’est pas mon intérêt, c’est autre chose. Comme vous soutenez Galatasary mais vous dites que je soutiens Fenerbahçe. il y a une constitution en Turquie. Droite? c’est différent de ne pas respecter et de refuser la constitution. Ai-je raison? Punishmnet est différent dans les deux. Si vous refusez la constitution, vous êtes terroriste, mais si vous ne vous conformez pas à la constitution, vous pouvez être sanctionné Est ce juste? – C’est correct Je dis “nier la religion est différent, ne pas pratiquer la religion est différent” Si vous acceptez, vous pouvez trouver un moyen de salut. Ne dites pas “je suis déiste” Savez-vous ce que nous devons faire? Je pense que nous devrions dire “Shahada” LA FLÈCHE? Vous pouvez dire plus tard ou nous pouvons dire maintenant Vous pouvez vous connecter à une institution avec la paperasse, la paperasse de l’Islam est “Shahada” Je témoigne qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah, et je témoigne que Muhammed (phub) est le serviteur et le messager d’Allah Dire ceci est la phase de rectuitment. Si tu veux, dis-moi. Laisse-moi entendre et relaxer mon frère **** -Dis-moi, je vais répéter. + Eşhedü en la ilaha illallah-Eşhedü en la ilaha illallah + ve Eşhedü enne -et Eşhedü enne + Muhammeden -Muhammeden + abduhü et son apôtre -abduhü et son apôtre C’est ça Bro *


Farsça

برادر کان باور دینی چیست؟ من دییست هستم. من فکر میکنم دین ها غیر ضروری اند. فکر میکنم دین ها سعی میکنند چیز هایی به ما تحمیل کنند تا مردم رو در کنار هم نگه دارند. اسلام و مسیحیت همه دین ها در این مشترک اند. باور های دینی خیلی قاطی پاتی هستن. اگر اثبات کنم که قرآن کتاب حق است… باشه.من گوش میدهم اما من کاملا به دییسم باور کرده ام. شاید میگین کور کورانه باور کرده… اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان و اشهد ان محمد محمد عبده و رسوله عبده و رسوله باور دینی ات چی هست برادر کان؟ باور دینی ام؟خداییش خیلی مسئله در هم رفته ای است. من دئیست هستم. من به هیچ دینی ایمان ندارم. چرا برادر؟ من فکر میکنم دین ها ابزاری هستن تا مردم را در کنار هم بگیرن. اسلام و مسیحیت.تمامی دین ها در این مشترک اند. آنها میخواهد چیزهایی رو به مردم تحمیل کنن. این جا خدایی هست.اما من باور نمیکنم دین ها وجود دارند فقط برای جلوگیری از آشوب تشکیل شده اند.این باور من است. شاید نظر من عوض میشد اگر ادیان رو برای برای کنترل مرم استفاده نمی کردند. اما آنها با استفاده از دین بین مردم تفرقه ایحاد کردند. تو شبیه این هستی و اون شبیه آن برای مثال به عنوان فردی که در نوجوانی دئیسم رو تحقیق کردم سوال هایی داشتم که من را به طرف دئیسم کشید.من فکر میکردم اسلام اشتباهه و در مورد دئیسم تحقیق کردم. تو چطوری شروع کردی؟ من در مورد اسلام و مسیحیت تحقیق کردم… افراد مطلع در اطافم را با این عنوان گوش دادم. خیلی باور کردنی نبود. از این جهت دین ها واسم زیاد جذاب نشدن و من گفتم که کلا دین ها باور پوچن. اگه من اثبات کنم که قرآن کتاب حق است آیا نظرت عوض میشه؟ چطور یعنی کتاب حق؟ خب.برای مثال یک شخص نمیتواند آنرا بنویسد.توسط یک قدرت الهی نوشته شده است. اگر اثبات کنم… خب.من گوش میدم شاید بتونی یه جیزای درست بگی اما من کلا به این دین باور کرده ام. شاید بگی که”کور کورانه باور کردی” آره رفیق.من مشکل رو فهمیدم چون من خودمم در این نکات مشکلاتی داشتم اما اینطور فکر کن.تعلیم(معلم بودن)مقدس است. درسته؟ کاملا اونطوری است. اما هر سال صد ها معلم منحرف دیده میشه. درسته؟ هر طور که هست.این افراد شیاد مسبب دوری من از یادگیری نمیشن درست میگم؟ آره درست میگی.کاملا باشه.من باهات موافقم.مسلمانان و مسیحی ها به اندازه کافی دینشان را تعقیب نمیکنند. دین ها اشتباه در زندگی اعمال میشن آنها دین هایشان را اشتباه زندگی میکنن. احتمالا تو میگی من باید تحت تاثیر اینگونه افراد قرار نگیرم. یعنی دلسردی از دین در اینجا یکم بی منطقیه. چون میدونی در مثال قبلی از یادگیری (معلم بودن)دلسرد نمیشیم. میدونی چیکار کنیم؟ حالا من آیاتی رو میگم که چرا قرآن نمیشه توسط یک شخص نوشته شه و بهت توضیح میدم. باشه؟ اوکی.چند تا آیه در قرآن هست که میگن “ما خشکی ها را منقبض (کوچک)میکنیم” اگه میگفت “ما کوچکش کردیم”ما میگفتیم که آره زمین یه جسم کروی است و میشه با فشار کوچیکش کرد. ما اینو قبول میکردیم اما میدونی؟ وقتی میگه ” ما زمین ا کوچک میکنیم”چی مشه؟ زمین رفته رفته کوچک و کوچک تر میشود باشه؟ باشه. حالا ما به چیزی جهت دید فضا نیاز داریم؟ تلسکوپ یا چیزی دیگه آره ما تلسکوپ نیاز داریم دسته؟ اگه من تلسکوپ واسه دید فضا داشته باشم یا اگه من 1400 سال قبل تلسکوپ داشتم… مثال ها موجود در فضا میشه قبول کرد. درسته داداش؟ آره.مورد قبول من باهات موافقم. اما موضوع کوچک کردن .ما نیاز به کامپیوتر و ماهواره داریم. همیشه لازم است تا توسط انسان کنترل شن. حالا.م میدونین قدیما تلسکوپ بوده. اما هیچ وقت به فضا ماهواره فرستاده نشده اینو هم میدونیم آره حدود 5_6 سال قبل یه تحقیق اینو تایید کرد که زمین داره کوچک تر میشه در دانشگاه بندیکت اونا ماهواره ای به بیرون از زمین فرستادند و زمین از ماهواره مورد مشاهده قرارگرفت… و اثبات کردند که”زمین سالیانه 1 م.متر کوچکتر میشود” آره.میتونه درست باشه. از 1400 سال قبل تا حالا بدون ارسال ماهواره به فضا یه مرد گفت که”یک کتاب. یک وحی آمده است” و در وحی اینا نوشته میشن… یه شخی نمیتونه بنویسه .فهمیدی داداش؟ آره میتونه درست باشه ادامه میدم… قرآن میگه که جنین سه مرحله تاریک در رحم مادر قبل از اینکه متولد شه داره… دانشمندان 5_6 سال قبل اثبات کردند… دوره سه ماهه اول.دوره سه ماهه دوم.دوره سه ماهه سوم چه چیزی نیاز داریم تا رحم مادر رو ببینیم؟ به یه دستگاه ما به اولتراسون نیاز داریم.مگه نه؟ اگه یه شخص در یه عصر اینو را بگه غیر ممکن است اینا فکر های اون باشه ادامه میدم یه ستاره است به اسم پولسار شاید شنیده باشی؟ آره شنیدم… قرآن میگه اسم آن ستاره تاریق(یا طارق) است ستاره طارق ریشه اش از “طرق”به معنی زدن در است دانشمندان در مورد پولسار تحقیق کردند… و میدونی بعضی صدا ها را ما نمیشنویم مثل صدا های فراصوت آنها صدای ستاره را با یه دستگاه که میتونه صدا های فراصوت رو بشنوه اندازه میگیرن صدا آن شبیه زدن در است… حتی اگه تلسکوپ باشه چون دستگاهی بای شنیدن صداهای فراصوت نیست اگه یه شخص چنین آیاتی رو میگوید .این آیات متعلق به او نیست باید الهی باشه درسته؟ راست میگی و چیز هایی خیلی زیاد شبیه این است اینجا چیز های خیلی زیاد اثبات شده ای است مثل دریا ها در هم قاطی نمیشوند یا آیتی است که “ما آهن را نازل کردیم” آیاتی خیلی زیادی شبیه این است تونستم توضیح بدم؟ ما به خدایی برای این کارا نیاز داریم همونطور که گفتم چیز های زیادی مثل آتئیسم و دئیسم است. همونطور که گفتم به همه چیز احترا بینهایت قائل هستم. مطلقا خدایی است. من فکر میکنم این چیزا باید معنی داشته باشن و درست هم هستن.من انارو انکار نمیکنم نماز خوندن واسم خیلی جذاب نیس اما بهتره بگم نماز خوندن زمینه مورد علاقه ام نیس کاملا زمینه مورد علاقه ات فوتباله. و دیگری از فوتبال خوشش نمیاد و میگه “من از بسکتبال خوشم میاد” اگه بگی زمینه مورد علاقه این متفاوته داداش.مثل اینکه وقتی طرفدار گالاتا سارای هستی بگی من فنر باغچه ایم. در ترکیه یک قانون اساسی است درسته؟قبول نکرن قانون اساسی یه چیز دیگه است تابع نبودن اون یه چیز دیگه. درسته؟هردو مجازات دارند. اگه تو قانون اساسی را رد کنی ترورست میشی اما اگه قانون شکنی کنی تو مجازات میشی. درسته؟ درسته. منم میگم که”انکار دین با تطبیق آن متفاوت است” اگه قبول کنی یه راه نجات است به خودت دئیست نگو میدونی چیکار کنیم؟ فکر میکنم بایدکلمه شهادت رو بگیم. باشه؟میتونیم الانم بگیم یا بعدا هم میتونی بگی. همونطور که تو به یه سازمان با یه مدرک وارد میشی به اسلام هم با شهادت وارد میشی. شهادت میدهم که الهی جز الله نیست و شهادت میده که محمد (ص)بنده و پیام آور اوست. گفتن این مانند مرحله ورود است اگه میخوای بگو تا منم بشنوم و خیالم راحت شه… به من بگو.من تکرار کنم +اشد ان لا اله الا الله-اشهد ان لا اله الا الله+واشهد ان -و اشهد ان+محمد-محمد+عبده و رسوله-عبده و رسوله همینه داداش

Akıl Almaz Çin İşkenceleri (Doğu Türkistan)

Ben o zamanlar 13 yaşındaydım. Yaklaşık 15 kişi küçük bir odada Kur’an ezberlemeye çalışıyordu. Odanın ışığını açamıyorduk. Çünkü yerimiz askerlere belli olabilirdi. Kapının köşesinde küçük yuvarlak bir delik açmıştık. Oradan süzülen ışıkla ezber yapıyorduk. Ben dışarı çıktığımda belli bir süre ışığa bakamazdım. Gözlerim kamaşırdı, sanki kör olmuş gibi çok acırdı. Akşam karanlığı çöktüğü zaman gelirdik buraya. Sabaha doğru da hava aydınlanmadan tekrar çıkardık. Yolda askerlere yakalanıp arkadaşlarımın (dijital cızırtı sesleri ve gümleme) öldürülmesine şahit olmuştum. (Silah sesi) Akrabalarımdan da ölenler vardı. Sağ eline yüzük taktığı için hapse atılan insanlara şahit olmuştum. Hani erkeklerde sağ ele yüzük takmak sünnettir ya; Müslüman olduğunu belli ettiğin anda (dijital cızırtı) direk hapse gidiyorsun. (yankılı sesle) Hapis ölümden de beter bir şeydi. Hiç duydunuz mu Çin işkencelerini? Normal bir yatağı olan mahkumların vakit doldurduğu bir hapishane gelmesin aklınıza. Mahkumların kıyafetlerini çıkarırlardı, çırılçıplak bir arada bekletirlerdi insanları. Dinden dönmemiz için her türlü işkence yapılırdı. Şöyle bir hedefleri vardı: Hapisteki insanları işkencelerle (dijital ses), zulümlerle etkisiz hale getirip karşılık vermeyecek halde bırakarak, kendi düşüncelerini asimile etmeye çalışıyorlardı. Hapse giren iyi Müslümanların iyi birer kominist, ateist olmasını istiyordu. (Gök gürlemesi) 24 saat boyunca işkence uyguluyorlardı. Bir yandan Müslüman insanları dininden döndürmeye çalışırken bir yandan da henüz inanç kavramı tam oluşmamış yeni yetişen zihinlere Çin tohumu ekiyorlardı. (Dijital gürültüler) Hapse atılan insanların çocuklarını alıp (dijital cızırtı) Çinlileştiriyorlardı. Okulda ateist bir eğitim veriliyor, ateist şarkılar ezberletiyorlar çocuklara. (Dijital çınlama) Çocuğun ilk öğrendiği şey Çin başkanı yücedir (gümleme), Allah yoktur (gümleme), Çin başkanı vardır. Haşa! (Giyotin sesi ve çınlama) Aile dağılınca (dijital cızırtı) geriye kalan yaşlı, kadın, çocukların evlerinde de zorla kalıyorlardı. Amaç aileyi sürekli gözetim altında tutmak, ibadet ediyorlar mı? Sağ elleriyle mi yemek yiyorlar? Veya sofralarına domuz etinden yemekler koyunca yiyorlar mı? Dil ile söylettiklerini kalbimizle de tasdik etmemizi istiyorlar (hafif gümleme) Hangi insan böyle bir şeyi kabullenir. (Yankılı sesle) Annenle, kardeşinle yabancı bir erkeğin aynı evde yaşamasını ister misin? (Gök gürültüsü) Bekar kızları da zorla Çin’li erkeklerle evlendiriyorlar, zorla dans etmeye, inançlarını, değerlerini bir tarafa bırakıp onların sarhoşhane safsatalarına bizi de uydurmaya çalışıyorlardı. Çin bizim vatanımızı işgal etti ama zihinlerimizi işgal edemedi (Giyotin sesi) (Yankılı sesle tekrar) Çin bizim vatanımızı işgal etti ama zihinlerimizi işgal edemedi Hapiste ibadet etmek de çok zor oluyordu. Abdesti teyemmümle zor alırdık. Aldırmazlardı. Normal şekilde başımızı secdeye koyarak kılmamız mümkün değildi. Ancak göz imasıyla kılınırdı; onu bile fark ederlerdi. Fark ettikleri an işimiz bitti (gümleme sesi). Bir Çin’li nasıl olur da bir Müslümanın göz imasıyla namaz kıldığını anlardı. İşte onlar bizi bizden iyi tanıyorlardı. Hapiste verdikleri yemekleri hayvanların önüne koysanız yemez. Buna rağmen verdikleri yemeği yemenin de şartı vardı. Önce Allah yok. Çin başkanı sonsuz yaşasın diyeceksiniz, ondan sonra yemek verilirdi (Gök gürültüsü). Benim yaşadığım ev hemen caminin yanındaydı, duvarlarımız bitişikti. (Fonda çok hafif ezan sesi) Daha çok küçükken hatırlıyordum gelen ezan seslerini. Ancak sonra bir daha duyamadım. Ben oradan çıkınca haberini aldım, evimizi, camiyi yıkmışlar; yürüyüş parkı yapmışlar. Şehirdeki çoğu caminin durumuda o şekildeydi. Ya yıkıp yerine başka bir şey yapıyor ya da ahır haline getirilip içinde domuz besliyorlardı. (Gümleme sesi) (Kalemle çizme sesi.) İşte! Doğu Türkistan! Ümmetin kanayan yarası. Müslümanım dediği için insanların öldürüldüğü coğrafya. Nasıl bir histi Allah’ım dinin ve canın arasında tercih yapmak (dijital cızırtı). Bize uzak olan bir duygu. Ancak tanıdık. Asırlar öncesinden şahidiz! Firavunun kızının hizmetçisi Maşita’nın da canıyla dini arasında bir tercihe zorlanarak işkence çektiğine şahidiz (Hafif gümleme) İnandığı İslam davasında her türlü eziyete rağmen zerre kadar taviz vermeyen Hazreti Bilal’in (r.a.) merhamet yoksunu efendisi tarafından kavurucu sıcaklar altında sırtını güneşin sıcaklığından ateş parçası haline gelmiş (gümleme sesi) kızgın taş ve kumlara sürttürüp göğsüne kocaman bir kaya parçası koydurarak “And olsun sen ölmedikçe yahut Muhammed’i (s.a.v.) ve dinini inkar ederek lât ve Uzza’ya tapmadıkça (gümleme sesi) bu azabı üzerinden eksik etmeyeceğim.” diyen (gök gürültüsü) ve Bilal’in de (r.a.) “Allah birdir, Allah birdir.” diye inlediği davasından şahidiz. İslam’ın ilk şehitlerinden peygambere tabi olduğu için hem karısının hem kendisinin türlü işkencelere, eziyet edilerek öldürülen Sümeyye (r.a.) ve Yâsir (r.a.) çiftinin inleyişinden şahidiz (Gümleme sesi) İşte iman ile inkarın davası asırlar boyunca hep vardı. Öyle ya bir yandan nur akıyordu, bir yandan kir. Peki ya biz hangi saftayız? Şahidiz ama neye şahit olduğumuzu biliyor muyuz? Yoksa sadece lafta mı şahidiz? Bizim için bu mesele gördüğümüz bir kaç resimle okunan bir kaç yazıyla üzülüp ardından unuttuğumuz bir meseleyse eğer biz sadece lafta şahidiz demektir. (Ağır düşen Giyotin sesi) Sen bu videoyu izleyen kardeşim şimdi sor kendine En son ne zaman korkarak ibadet ettin? Kur’an okuduğun için gözlerin acıdı mı? Senini için namaz kılmak ölümle eşdeğer oldu mu hiç hayatında? Annen, kız kardeşin yabancı erkeklerle bir arada kalmak için zorlandı mı? Hayır! Hayır Yaşamadık Allah’ım! Bu yüzden bilmiyoruz. Bu yüzden hala kendi küçük dertlerimizi dert sanıyoruz ve şımarıkçasına bir tavırla geçiyor günlerimiz. Davamız yok, derdimiz yok. Nasıl bir ümmetin en büyük sorunu sıkılmak olabilir? Nasıl gündüzlerimiz, gecelerimiz kulağımızı, gözümüzü kapatarak sadece heva ve heveslerimiz üzerine kurulu olarak geçebilir? Derttir insanı yürüten. İçin yanacak ki anlayacaksın kardeşinin halini. Sen kardeşim, sen! Sana ne oluyor ki İslam’ı çürütmeye çalışan bu zalimlere karşı durmaktan bî habersin. Ne zaman Kur’an’ı dinleyeceksin? (Gök gürültüsü) “İnnemel mü’minine ihvetün” demiyor mu ayet? “Mü2Minle ancak kardeştirler.” Peki sen kardeşim? Sen bu acı çeken kardeşlerini ne zaman düşünmeye başlayacaksın? “Mü’minler birbirlerini sevmeleri ve birbirine karşı merhametleri bakımından bir vücut gibidir. Vücudun bir uzvu hastalanırsa bütün uzuvları o hastalığın acısını duyar.” demiyor muydu Peygamber Efendimiz (s.a.v.)? Yoksa merhametimizi mi kaybettik? Kardeşlerimiz acı çekerken bizler nasıl acı çekmez hale gelmişiz böyle. Nasıl da uyuşturulmuşuz. Hayır! Hayır! Bilmiyoruz Allah’ım.. ve hiç bir zaman da tam anlamıyla bilemeyeceğiz. Peki bunun sebebi bize sorulmaz mı sanıyorsun? Rahat geçen günlerde Allah’a kul olmak ile yaşam ve ölüm arasında kul olmak bir mi sanıyorsun? (Gök gürültüsü) İşte kardeşim şimdi bize düşen farkında olmak. Hayat sadece gezip eğlenmekten veya bilgisayar oyunlarından ibaret değil. Kalbini saran gaflet perdesini yırt artık. Aç gözünü, bak etrafına. Onlar nasıl bizim imanımızı elimizden almaya çalışıyorlarsa biz de tam aksine iman kalemizi güçlendirmeye çalışalım. Onlar nasıl eğitime çocukluktan başlıyorsa biz de çocuklarımızı öyle bir şuurla yetiştirelim. Hakkı hak olarak gösterelim, batıla batıldır diyelim ve (batıla) taraftar olmayalım. Bizim inandığımız hakikatler utana sıkıla söylenecek şeyler değil. (Gümleme sesi) Bir Müslüman başı önde, rencide olmuş bir halde gezemez (giyotin sesi). “Zulmü engelleyemiyorsan sessiz de kalma.” demiş Hazreti Ali (r.a.) Ben ne yapacağım ki? Kime faydam olur? Daha kendime bile yok! DEME! Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Eğer biz işe kendimizden başlarsak inan bana kardeşim bütün ümmet değişir. Sen susmazsan tüm susanlar da konuşmaya başlar. SEN! bu videoyu izleyen kardeşim madem Allah’ımız bir.. Peygamberimiz bir, dinimiz bir, kıblemiz bir.. Bir bir, yüze kadar bir bir. Öyleyse kilometrelerin bir önemi yok. Bizim kardeşliğimiz daimi, davamız aynı. Buradan zalimlere de sesleniyoruz. Ve siz ey zalimler Rasulullah Salliallahu Aleyhi Vessellem Efendimizin buyurduğu gibi: “Allah size mühlet verdi. Sizi yakaladığı zaman da kaçmanıza fırsat vermeyecek.” (Gök gürültüsü) Önünüzde kabir kapısı kollarını açmış sizi bekliyor. Sakın zalimlerin yaptığından Allah’ı gafil sanma. O sadece onları gözlerin dehşetten donup kalacağı, bir noktaya dikilip bakacağı bir güne erteliyır.” (gümleme sesi) Evet sizler kardeşlerimizin üzerine bir tuzak kurdunuz; Allah da sizler için bir tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Sizler kendi yaptığınız zulümlerde boğulacaksınız (gümleme). Firavunun sarayında Hazreti Musa’yı (a.s.) yine o zalimin eliyle yetiştiren Allah sizin sonunuzu da o toplama kamplarında işkence ederek asimile ettiğinizi zannettiğiniz kardeşlerimizle getirecek (gümleme sesi) (Dijital cızırtı) “Zalimler için yaşasın Cehennem.” (Kuvvetli giyotin sesi ve çınlama) Ve sen Doğu Türkistan’lı kardeşim belki bizleri duymuyorsun şu anda. Belki çektiğin eziyetler, işkenceler sebebiyle çok acı çekiyorsun. Sana karşı çok mahcubuz bizler de Fakat kalbimizden geçirdiğimiz şu cümlelerimizi senin de kalbinin duyduğunu biliyoruz. Umudu kaybetme “Şu istikbal inkılabı içinde en gür sada İslam’ın sadası olacaktır. (Dijital cızırtı) Sen de bir gün özgür olacaksın. Dinini rahatça yaşayacaksın. Müslüman bir şairin dediği gibi “kanadı kırık bir kuş değiliz ki bundan dolayı zelil görünüp öldürülelim.” Kanadınız kırık değil sizin kardeşim. Tam tersi sizler Allah’ın izniyle İslam’ın sancağı altında, çift kanatlı şehit Cafer-i Tayyar gibi Cennet’e ve arşa uçacaksınız. Elbetteki Allah vaadini tamamlayacaktır. Ezanlar yükselecek minarelerden, (fonda ezan sesi) Allah birdir sadaları her yeri kaplayacak. Bizlerin şahitliği de artık sadece lafta değil kalpte olacak. Belki bu acı hatıralar hiç silinmeyecek zihinlerden. Silinmesin de zaten. Hatırlayalım ki asıl gayemizi unutmayalım, hedefimizi şaşırmayalım. Unutma kardeşim ne zulüm varsa Allah zalimi kahreder. (Gümleme sesi) Mazlumu da korur (gümleme sesi). Bize Allah yeter (gök gürültüsü) Biz birbirimize yeteriz. Bu videoyu izleyen kardeşim harekete geçme zamanı. Dualarımızda kardeşlerimizi eksik etmeyelim ve bu videoyu sesimizi duyurmak için paylaşalım. Selametle Altyazı M.K.

BİLİM ADAMLARI KUR’AN’DAKİ MUCİZEYİ DENEY YAPARAK İSPATLADI!

Şimdi, Fas’ta yaşayan bir Müslüman bilim adamı, Rabat Üniversitesi’nde Prof. Dr. Abdülmecid Belabid diye bir adam. Yanına aldığı birkaç ekip arkadaşıyla beraber iki yıl boyunca tohumları -başaklı tohum ve başaksız tohum- diye ayırıyor ve iki yıl boyunca her gün gözlemliyor, deney yapıyor. İki yılın sonucunda bir bakıyor ki, başaksız tohumların protein oranlarında ilk yıl yüzde 20, ikinci yıl yüzde 32 azalma tespit ediliyor. Bir senede yüzde 20 protein azalıyor. Protein azaldığı zaman, protein bittiği zaman çürümeye başlar hemen. Bize gıdayı veren, bize enerjiyi veren proteindir. Gıdaların içindeki proteindir. Şimdi, tohumları başaklarından ayırdığımız zaman ilk bir sene geçince bir baktık diyor, bir daha baktık, inceledik. Yüzde 20 protein miktarı düşmüş İkinci seneyi bekledik, bir baktık yüzde 32 daha düşmüş. Ne oldu? Yüzde 52’si gitti. Daha bir iki sene daha beklese, çürüyecek. Ama tohumuyla beraber sakladığımız başağı kontrol ettik. Yüzde 0. Kayıp miktarı, bozulma miktarı, protein kaybı miktarı, yüzde 0. Bakın, iki yıl burada tohum bozuluyor, çürümeye başlıyor, yüzde 50’si gidiyor. Burada iki yıl başağıyla beraber gizlenen tohum, sıfır çürüme. Bu ilahi bir bilgi değil midir? Yusuf Aleyhisselam nereden bilecek ziraatçı değil ki. Bilim adamı değil ki, mikroskobu falan yok, hiçbir araştırma aleti yok, nereden bilecek? Vahiy aldı. Bir peygamber vahiy aldığı zaman, o bilgi Allah’tan geldiği zaman, Allah bütün kâinatı aletsiz yaratan olduğu için her şeyin işleyiş tarzını en iyi o bilir. En iyi o bildiğinden dolayı ne, ne kadar, daha fazla, daha kolay, daha çok dayanır; yine Allah bilir. Allah bileceği için bu bilgiyi Allah, vahiy mahsulü olarak Yusuf Aleyhisselam’a söyledi, Yusuf Aleyhisselam da tohumları daha önce hiç uygulanmamış bir şey. Tohumları başağıyla saklama yöntemini, Mısır halkına, Mısır sultanına bildirdi ve ‘Yap’ dedi. Yaptı. ‘Amon Ra’ denilen, puta tapan rahipler bile, Mısır’ın putperest rahipleri bile Yusuf Aleyhisselam’ın ne kadar hayırlı ve düzgün bir adam olduğunu belirtileriyle anladıkları için; Onu yalanlasalar bile, onun peygamberliğini, onun salih bir adam olduğunu yalanlasalar bile, sözüne itibar ettiler. Ve halktan yardım olarak, biliyorsunuz; eski rahipler, Hristiyan papazları, Yahudi hahamları ve Şamanist rahiplerin tamamının en önemli özelliği ne? Ortak özelliği ne? Halktan ‘yardım’ adı altında, kendilerine devamlı bağış alırlar. Devamlı kendilerine para alırlar. İslam davetçilerinin en önemli özelliği ne? Onlar, peygamberler gibi sıfır bağış, sıfır para isterler. ‘Bana hiçbir şey vermeyeceksiniz, Allah’a vereceksiniz.’ derler. Özellikleri budur. Diğer bütün din adamlarına karşı, Müslüman din adamlarının özelliği budur. Para istemezler. ‘Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir.’ ayeti, onların sancağıdır. Şimdi, bu rahipler buğdayları sakladı silolarda. Yine silolar kiraladılar, ambarlar kiraladılar, buğdayları sakladılar. Ama Yusuf Aleyhisselam’a: ‘O kadar da değil ya, böyle saçma bir şey olur mu? Mısır’da görülmemiş bir şekilde, hem bu adam ziraatçı falan da değil. Dolayısıyla bu bilgi uydurmadır.’ dediler. Buğdayları başaklarından ayırarak sakladılar. Buğdayları başaklarından ayırdıktan sonra, yüzlerce tonluk buğday iki yıl içinde kurtlandı ve çöp oldu. Yusuf Aleyhisselam’ın buğdayları hâlâ orada başakların içinde duruyor. Tek başak düşünebiliyor musunuz? Bakın, bir tohum atıyorsun toprağa o tohumdan bir tane başak çıkıyor. O başağın içinde de ortalama yüz tane buğday çıkıyor. Bugün yediğiniz o hamur işi börekler mörekler var ya… Ben Arnavut’um börek hastasıyımdır. Biz Arnavutlar böreğe bayılırız. Tabi ben yarım Arnavut olduğum için diğer Arnavutlar gibi full yağlı börek yiyemiyorum, bana fazla geliyor. Çok az yağlı olacak benim yediğim börek. Pırasalı börek, ıspanaklı börek, kabaklı börek. Oo! Müthiştir. Bu lezzeti tatmanızı isterim kardeşler. Bütün bu hamur işleri nereden geliyor? Bu buğdaylardan geliyor, bu buğdaylardan. İşte Allah’ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam bu tespitini krala bildiriyor. Ve bir bilimsel bulguyu da bütün ümmete, kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmete, bildirmiş oluyor. Şimdi, sonra gelen ayette ‘Sonra bunun ardından bir yıl gelecek ki insanlar o yılda yağmura kavuşturulacak.’ diyor Yusuf Aleyhisselam, krala. Yedi sene bolluk, yedi sene kuraklık sonra on beşinci sene geliyor. O on beşinci sene, yağmur yağdıracak Allah. Müthiş bir yağmur yağdıracak ve ‘İnsanlar bolluğa kavuşacaklar.’ diyor Allah’ın peygamberi, Yusuf Aleyhisselam. Şimdi, kralın rüyasında ne vardı? Yedi inek vardı sadece; yedi semiz inek, yedi kurak inek, on dört sene demektir. On beşinci sene yağmurun geleceği var mı kralın rüyasında? Yok. Kimden geliyor bu bilgi? Bu bilgi, kralın rüyasında değil direkt Yusuf Aleyhisselam’a verilen bir vahiy. Bu vahyi veriyor, Yusuf Aleyhisselam diyor ki ‘Bir sene sonra, yani on beşinci senede Allah-u Teala öyle yağmurlar verecek ki kuraklık bitecek. Bizim yapmak istediğimiz tek mesele, o on dört yıllık sıkıntılı dönemi atlatmak, geçirmeye çalışmaktır diyor. Ve Allah… Açlıktan bir kişi bile, civar ülkelerdeki insanlar bile geliyor; Mısır sultanından, hükümdarından buğday talep ediyor. Bu olayın akabinde, ikinci bolluk döneminden sonra kıtlık dönemi içinde halk açlık çekmeyince, civar etraftaki birliklerden, toplumlardan da insanlar gelip buğday isteyince ve sultan da hükümdar da bunu karşılayabilince, Yusuf Aleyhisselam’a olan inancı, sevgisi, muhabbeti çok artıyor ve en sonunda şehadet getiriyor. Mısır’ın sultanı, Yusuf Aleyhisselam’ın bir tedbiri karşısında, şu mucizesi karşısında, şaşkına dönüyor, şehadet getirip Müslüman oluyor. ‘Benden ne istersin?’ diyor, Yusuf Aleyhisselam’a. Siz olsanız ne istersiniz? ‘Bana bir saray yaptır, dört tane cariye, en kral atlar benim emrimde olsun, şu kadar altın isterim.’ Yusuf Aleyhisselam bir tek şey istiyor. ‘Ne kadar put varsa bu ülkede, ne kadar put varsa, bir tane bile put kalmasını istemiyorum, hepsini yıkmanı istiyorum. Eğer biraz senin nazarında hatrım varsa bunu yap.’ diyor. Hükümdar bir tane bile put bırakmıyor, putların tamamını yok ediyor ve Mısır Müslüman oluyor. En eski Müslüman olan ülkelerden bir tanesi Mısır’dır kardeşler. Yusuf Aleyhisselam’ın dinine tabi oluyor. Allah’ın verdiği bir mucize, bir bilgiyle bir kavmin hayatı kurtuluyor ve bu kavim toplu bir halde yıllar içinde Yusuf Aleyhisselam’a tabi oluyorlar, peygamberliğini kabul ediyorlar. Daha sonraki meseleyi biliyorsunuz babası ve ağabeyleri kendisini ziyaret ediyor, o bolluk yılları içerisinde kendisini ziyaret ediyorlar ve kavuşuyorlar. ve böylece Yakup Aleyhisselam’ın sınavı, imtihanı bitiyor. Efendiler! Bu kişi, Allah’ın peygamberi Yusuf nebidir. Muhammed Aleyhisselam’dan sonra Müslümanların en çok sevdiği peygamberlerden bir tanesi. Sebebi? Ahsenü’l kasas denilmesi Kur’an’da. Onun hikayesine, hikâyelerin en güzeli denmesi. Daha Yusuf suresinin hemen başında, hikayelerin en güzeli tabiri geçer onun hikayesi hakkında. Sizden ricam, yarın dükkanınıza gittiğinizde ‘Yusuf suresi meali’ açın o bilgisayarda. Yusuf suresi mealini okuyun. Kısadır zaten. Yirmi dakikada bitirirsiniz. Mealini okuyun, o hikayeyi Allah’ın lisanından, Allah’ın ağzından bir dinleyin, Allah’ın kelimeleriyle dinleyin. Rabbimize karşı olan muhabbetiniz, aşkınız; peygamberimize karşı olan sevginiz, o nispette artsın.