Peygamberimizin Sana Seslendiği İşte O Hadis! – Hiç Duymuş Muydun? – Fatih Yağcı

Artık kılıçlar çarpışmıyor. Fikirler, ilim, bilgi, ideolojiler artık bunlar kapışıyor. Bence sen Bedir savaşının zamanında yaşasaydın o savaşa katılmazdın. Bakın İngiliz sömürge bakanı eline Kur’ân-ı Kerim’i alıyor. ”Biz bu Kur’ân’ı Müslümanların elinden almadıkça, biz onlara hakim olamayız.” Ya bunların elinden Kur’ân-ı Kerim’i alacağız. Ya da öyle bir nesil yetiştireceğiz ki Kur’ân-ı Kerim’i kendi eliyle rafa…