Kur’an Allah kelamıdır! Delili: Yürüyen güneş

“Veş şemsu tecrî li mustekarril lehâ” “Güneş de kendisine takdir ettiğimiz bir yolda yürür gider.” “Akar gider.” Güneş’in yaratıcısı kimdir kardeşler? Allah Teala Hazretleri’dir. Bu güne kadar, yakın zamana kadar bilim, gök bilimiyle uğraşan insanlar ne diyorlardı? “Samanyolu’ndaki bütün gezegenler döner, hepsi bir seyir halinde döner, önce kendi eksenleri etrafında bir de bir çizgi üstünde.…