Şii’ler neden kendilerine sopa vuruyor? Hz. Aişe annemize iftira ettikleri için! – İlahi adalet

Allah’ın dinine uymadığın yol, şeytanın yoludur. O feyiz, feyiz değildir o. Sekinet, sekinet değildir. O şeytanın gazıdır. Şeytan sana gaz vermiş. Şeriattan kıl kadar ayrılan, tarikattan dağ kadar ayrılır. Sapar o adam, ayağı kaymış demektir. Bid’at ehli ile görüşen adam, yılanla görüşen adam demektir. Hocam bid’at ehli adamlar buldum. Şia, Vehhabiye… Bid’at ehli, çok feyizli sohbeti var. O feyiz değil o. Şeytanın verdiği bir gazı almışsın sen. İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? “Bid’at ehliyle arkadaşlık etmen, kobra yılanıyla arkadaşlık etmenden daha kötüdür. Neden? Kobra yılanı bir kere sokar. Zehrini toparlayıncaya kadar birkaç hafta geçer. Ama bid’at ehli, bir saat içinde onlarca defa sokar ve seni zehirler. Kobra yılanı soktuğu zaman ölürsün, imanlı isen cennete gidersin. Bid’at ehli; Mutezile, Mürcie, Vehhabi, Şia… Bunlar soktuğu zaman ölürsen cehenneme gidersin.” İmam Rabbani soruyor? “Hangisi daha tehlikeli? Kobra yılanı mı bid’at ehli mi?” Kardeşler, Allah Teâlâ Hazretleri bizi bid’at ehlinden korusun. (Amin) Kurtarsın. (Amin) Amin. Bak, adamlar şimdi Muharrem ayı vesilesiyle kendilerine sopayla vuruyorlar. İnsan kendi bedenine zarar verir mi? İslamiyet’te caiz midir bu? “Kendinizi bile bile tehlikeye atmayınız.” Ayet-i Kerimesini bilen bir adam, kendisine böyle eziyet verir mi? Mümkün değil vermez. Hazreti Hüseyin Efendimizi kestiler diye zalim sapıklar, bunlar ne yapıyor? O acının aynısını benim de çekmem lazım diyor. Alıyor sopaları, alıyor zincirleri böyle sallıyor kendisine. Haberlerde gördüm. Yine başlamışlar yapmaya. Kim bunlar? Şia ve uzantısı Caferiye. Kendilerine zarar veriyorlar. Ben bunu bir şeye bağlıyorum. Neden bu adamlar kendilerini sopayla dövüyor? Kardeşler, İslamiyet’te bir namuslu kadına iftiranın cezası had’dir. Celde denir buna. Yüz sopa. Yüz sopadır. Namuslu bir kadına, bir adam dedi ki: “Ben bunu zina yaparken gördüm.” Ama kadın namuslu, zina yapmamış. Sırf kadınla beraber olmayı istedi, kadın reddettiği için bu adam ne diyor? “Ben bu kadını zina ederken gördüm.” diyor ve iftira ediyor. Ama üç tane daha şahit getiremiyor. Bu adama ne cezası verilir? Celde. Had cezası, yüz sopa. İftira ettiğinden dolayı. Şimdi bu Şia, bunlar kime iftira ettiler? Kur’an’ın on beş ayetle akladığı Âişe anamıza hâlâ kötü kadın diyorlar. Zina etti diyorlar Âişe anamıza. Allah Teâlâ diyor ki: “Bu yalan haberi ortaya çıkaranlar, içinizden bazı münafıklardır.” Ayettir. Yalan haber diyor Allah Teâlâ. Bunlar ne diyor, bu Şia? Yalan değil. Zina etmiştir. Rasulullah’a ihanet etmiştir, diyor. Âişe anamıza, namuslu kadınların en üstününe ne diyorlar? Zina etti diyorlar. Bu iftiranın en büyüğü değil midir? Şimdi bu Şia efsanesine, bu Şia batakçılarına Müslümanlar sopa vuramıyor. Sopayı kim vuruyor? Kendi kendilerine vuruyorlar. Allah Teâlâ bunlara öyle bir lanet etmiş ki kendi kendilerine her sene sopa vuruyorlar. Boyuna vuruyorlar sopayı, boyuna. Sebep? Güya Hazreti Hüseyin için vuruyor. Hayır. Sen o sopayı, sen o zinciri, sen o kılıcı, bıçağı Hazreti Hüseyin için vurmuyorsun. Âişe anamıza iftira ettiğin için vuruyorsun. Allah sana lanet etmiş kardeşim. İnşa’Allah kurtulursun.