Mevlâ ne demektir ?

Bismillâh elhamdülillah. Vessalatu vesselamu alâ Resûlillah. Mevlâ ne demektir? Mevlâ sahip, mâlik, seyyid anlamlarına gelir. Allah-u Teâlâ’nın isimlerindendir. Mesela ayet ne diyor? Allah sizin Mevlânızdır, sahibinizdir demek olur bu. Kur’an-ı Kerim’de, Enfâl Sûresinin 40. ayetinde, Hac suresinin 78., Muhammed Suresinin 11, Tevbe suresinin 51. ayetlerinde Mevlâ kelimesi bunun için kullanılmış. Allah Mevlâmızdır. O ne güzel…