Peygamberimiz, gençliğinde puta taptı mı?

“İsmet” Bu sıfat çok önemlidir. Birçoğunun ayağı bu sıfattan kayıyor. Peygamber de günah işlerdi, peygamberin de küçük ya da büyük günahları olmuştur diyen sapık hocaları şu anda işitiyorum. Ve şu anda internet üzerinen izleyebiliyorum. Artık deşifre etmek çok kolay. Hemen internetten bir link atıyorlar bize görüyorum oradan. Onlar da günah işler, korunmuşluğu falan yoktur. Hâlbuki…