Mü’min Marka Giyer

Bizim hayata bakış açımızı abi bazı konularda mallesef değiştiremiyoruz yani yanlış bir bakış açımız var mesela biriyle sohbet ediyorum aytekin abi adama diyorum ki abi hiç uçağa bindin mi? bindim ama hiç kullanmadım diyor (hafif kahka seseleri) ya şimdi ya ben onu mu soruyorum yani anlatabiliyor muyum? bir bakış açısı farkı var hüseyin abi abi…

ÜNAL AMCA: BİZ ÜFLEYECEĞİZ AVRUPA OYNAYACAK

Hoşgeldiniz, hoşgeldiniz. Ben de hoşgeldin, sizde hoşgeldiniz. Biz evvel gelenlerden hoşgeldik siz sonra gelenlerdensiniz. Çünkü Üstad diyor ya, bu dairenin asıl sahipleri alemi ervahtan gelecekler, fenlerle mücehhez olacaklar, aktar-ı âleme Kur’an’ı neşredecekler. Doğru mu? Sadece siz değil Geliyor, geliyor. Onun için Üstad diyor ki, mezar-ı müteharrik bedbahtlar gelen neslin kapısın da durmayın, mezar sizi bekliyor.…