KİMİNLE BERABERSİN? MÜSLÜMANLARLA MI PAPAYLA MI?

Efendimiz Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem Allâh-u Teâlâ’nın ināyeti ile, lütfuyla Bizans’ın fütuhatın önünde demir bir kapı olacağını Cenab-ı Hak ona lütfediyor ihsan ediyor vahyediyor görüyor Peygamber Aleyhisselâm görüyor, konuşuyor geleceğe dair haberleri var Olmadan önce, Efendimiz Aleyhisselâm’a haber veriyor e Kur’an-ı Kerim gayb’ın bilgisi değil mi? Allâh-u Teâlâ ona vahyedince bilmez mi? bilemez mi? elbette bilir ama neyi bildiriyorsa, onu bilir Peygamber Aleyhisselâm İstanbul’un İslamın olacağını biliyor 835 yıl sonra ümmetinin içinden biri çıkacak ona aşık yoluna aşık, davasına aşık, anam, babam, gençliğim, yoluna feda olsun Ya Resûlullah! senin davanı, şu dağların ötesinde, şu surların ötesinde kimler varsa onlara ulaştırmaya memurum Ya Resûlullah diyecek bir kahraman çıkacak Allah’ın inayeti ile 2. sahabe dönemi, devri yeniden başlayacak Sultan Fatih Rahmetüllahi aleyh onun yürüyüşü, onun fethi, o anlama gelir Roma’nın zaviyesinden kilisenin zaviyesinden bakarsanız anlayamazsınız Sultan Fatih Rahmetüllahi aleyh yine bit fethe çıkıyordu 52 yaşındaydı hasta ama o halde yine yola çıkıyor Üsküdar’a kadar geliyor orada hekimi çağırın diyor doktorlar geliyorlar 52 yaşında orada ruhunu Allah Azze ve Celle’ye teslim ediyor vefat haberi Sultan Fatih’in Papa’ya Vatikan’a ulaştığı zaman emrediyor Papa tüm kiliseleri açın diyor 3 gün bayramdır Sultan Fatih be adam Sultan Fatih İstanbul’u işgal etti diye adam sen Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın, onun öğrencilerinin safında mı duruyorsun? yoksa Sultan Fatih’in vefat haberi Vatikan’a ulaştığı zaman 3 gün kiliseleri açın sokaklara dökülsün bütün Hristiyanlar 3 gün bayram ilan ediyoruz diyen Papa’nın safında mısın? nerede duruyorsun?

Tebliğ et!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir