Ölüden himmet istenir mi?

Çok sorulan bir sualdir: “Ölüden himmet istenir mi?” Bazı kullar ne yapıyor? Peygamberin kabrine gidiyor. Bir velinin kabrine gidiyor. Şehit kardeşinin kabrine gidiyor ve ondan himmet istiyor. “Bana dua et kardeşim. Allah işlerimi yoluna koysun.” Buna himmet istemek denir. Bana yardım et, demektir himmet. Ölüden himmet istenir mi? Mealci ne diyor? -Şirktir. Vehhabi/Selefici -İngiliz Müslümanı-…

Miraç’tan önce, namaz kaç vakit kılınıyordu?

Efendimiz Aleyhisselâm’a peygamberlik verildiği anda iki vakit namaz vardı: Sabah namazı, akşam namazı. İki vakit. Bütün peygamberler iki vakit namaz kılmıştır günde. Musa Aleyhisselâm’ın kavmi elli vakit namaz kılmıştır. Çok isyan ettikleri için peygamberlerine, Allah Teala ağır bir yük vermiştir. Elli vakit namaz vermiştir. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselâm da iki vakit namaz kılarken “tahiyyat” yapıyor muydu?…