Gelin çeyizine bakmaktan gerdeğe girmeyi unutan damat!

Bunların tamamı sebeplerdir. Bu sebeplere dalıp bataklık gibi içine düştüğümüz zaman, müsebbibi unuturuz yani yaratıcıyı unuturuz. Yaratıcıyı unuttuğumuz zaman imtihanı kaybederiz. Efendiler, biz buraya imtihanı kaybetmek için gelmedik. Cennetin yolunu öğrenmeye geldik, Allah’ımızın cemalini görme yolunu öğrenmeye geldik. Bu dünyada, Rabbimizin cemalini göremeyeceğimize göre vaade kulak asmamız lazım. Vaat nedir? ”Cennette onlara hüsna vardır.” Hüsna,…