Yanardağ patladı BMW oldu! – Büyük patlama: BigBang

Allah’ımızın varlığının bir başka delili nedir kardeşler? Büyük patlama! Şu anda bilim, aşağı yukarı bir elli sene, yüz sene önce bir şeyi tespit etti. Nedir o? Big Bang. Big Bang. Büyük patlama. Bilimin ilerlemediği dönemlerde; bin dört yüz sene önce indirilen, bozulmamış kitap Kur’an’da Allah Teala Hazretleri: “…biz yerleri ve gökleri bitişikken ayırdık.” (Enbiya,30) buyuruyor…