Oral meselesi hakkında bilgi, harammıdır, mekruhmudur?

yine Ali Rıza geçen gün işte olay çıktı bayağı bir gazetelere yani müstehcen karı çıplak karı resimleri basan boy boy gazetelerde bu mevzu olmuş geçen gün burada işte oral bilmemne şey ile ilgili bir soru sormuş kadın ona o da demiş ki katiyen haramdır demiş haramdır deyince işte o da gülme krizine girmiş nasıl konuşuyorsun hocam şöyledir böyledir neyse e şimdi bu milletin çoğunun başında böyle bir imtihan var çoğunun sen şimdi bunu haram derken nereye dayandın? duvara dayandın nasıl haram diyorsun buna şimdi? haram başka, caiz değil başka şimdi اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ Ve la tekulu lima tesifu elsinetukumul kezib dillerinizi yalana alıştırıp da هٰذَا حَلَالٌ وَهٰذَا حَرَامٌ haza halaluv ve haza haramun şuna haram buna helal demeyin bu Kur’an’ın Nahl suresi لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَۜ li tefteru Alellahil kezib Allah’a yalan uydurmuş olursunuz Allah adına yalan uydurmuş olursunuz الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ innellezine yefterune Alellahil kezibe Allah adına yalan uyduranlar لَا يُفْلِحُونَۜ la yuflihûn asla felâh bulamayacaklar مَتَاعٌ قَل۪يلٌۖ metaun kalil dünyada az yaşarlar geçinirler وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ ve lehum azabun elîm çok acıklı, acı veren azab onları bekliyor (Nahl Suresi – 116,117) şimdi kardeşim evvela şunu konuşalım Şâfiî mezhebinde buna ruhsat verilmiş çünkü Şâfiî mezhebinde meni temizdir pis değildir kan pistir çıkarsa abdest bozulmaz Şâfiî’de ama elbisene değerse elbisende kan olursa pistir necâset hükmündedir elbise bakımından namaza mani olur dirhem miktarını el ayasını geçen bir kan varsa şimdi abdesti bozmamak başka pislik, pis olup olmamak başka anlatabildim mi? peki meni nedir? meni çıkarsa gusül icâb eder tabii ki şehvetle çıkarsa orada da ihtilâflar var meni çıkarsa gusül icab eder ama meni Hanefî’ye göre pistir ama elbiseden ufalanabilir yani sertleşirse şey olursa kurursa ufalanabilir yıkamadan da temizle olabilir eğer ki görünen bir noktadaysa ufalarsın izale edersin ama hani Şâfiî mezhebinde meni temizdir ne demek temizdir? Yani bütün peygamberler ondan doğdu diyor nasıl pis diyeceğim diyor e Kur’an-ı Kerim’de اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَٓاءٍ مَه۪ينٍۙ Elem nahlukkum mim main mehîn (Mürselât Suresi – 20. Ayet) “Biz sizi alçak bir sudan halk etmedik mi?” buyuruyor o alçaklık yani itibarsız birşey yani insanın sevmediği birşey manasındadır alçak başkadır necis başkadır diyor Şâfiî diyor bunu Hanefi mezhebinde meni necistir anlatabildim mi? Şâfiî mezhebinde meni necis olmadığı için de bu oral meselesinde de meni şey olsa da bile pis saymıyor onu bir ikincisi Mâlikî’de de bu hususta bayağı bir genişlik var yani Endonezya Malezya vesaire oralardakilerin çoğu Mâlikî’dir ve bir kısmı Şâfiî’dir oralarda bu iş tamamen hacı hoca yani herkesin normal gördüğü bir şey mezhep meselesinden dolayı Hanefî mezhebine gelince yani biz ekserimiz Hanefî’yiz tümümüz Hanefî değiliz şurada 50 kişi 100 kişi cemaat geliyor 3-5 en az 10 tane Şâfiî de çıkar yani onun için Şâfiî’yi konuşmak lazım Türkiye’de Şâfiî var Mâlikî, Hanbelî yok ama Şâfiî var onların da fetvâsını vereceğiz e şimdi geldik Hanefî mezhebine Hanefî mezhebinde nedir? Hanefî mezhebinde Fetâvâ-yı Hindiyye’nin Kerâhiyye bahsinde yani Kerâhiyye demek mekruh işler bahsinde Fetâvâ-yı Hindiyye’nin ki Hanefî’de muteber bir fıkıhtır bu kitap burada diyor ki “Ve kıyle” denilmiştir ki “lâ be’se bihî” bunda beis yok ha beis yok demenin altında ne yatıyor? mekruhluk yatıyor kerahat var beis yok yani bir kerahat var ama haram asla denemez “Ve kıyle” bir kıyl de var ki “lâ-yecûzü” caiz değil diyor bak haram demiyor hiçbir fıkıhta haram demiyor ben size ne dedim? her haram caiz değildir ama her caiz olmayan haram değildir çünkü haram demek çok zordur sigara gibi sen sigaraya nasıl haram dersin? nasıl haram dersin Efendi Baba Ali Haydar Hazretleri: “Oda dolusu altın verseniz bir tane içiremezsiniz, oda dolusu altın verseniz haram dedirtemezsiniz” çünkü derdi “haram işi çok tehlikelidir evladım” derdi haram denmez bir şeye kuvvetli nas lazım çok kuvvetli nas lazım hele ki ihtilâf varsa Şâfiî ve Mâlikî gibi ihtilaf Hanefî’de bile lâ yecûz var lâ be’se var böyle bir durumda haram hangi mezhebe göre, hangi hadise göre haram diyorsun? hangi? ayeti bıraktım ayet yok. hangi hadise göre haram diyorsun? şimdi o zaman efendi kardeşlerim mekruhluk var mı? var “Ağızlarınızı temiz tutun.. Kur’an’ın yollarıdır” sen Kur’an okuyorsun bu ağza bu yakışmaz e çünkü kadın da Kur’an okuyor e bu Kur’an okuyor, namaz kılıyor bu temizlik olmuyor ondan sonra mikrobik bölge tıbben uygun bir şey değil ondan sonra dinen uygun bir şey değil yani Hanefî mezhebinde uygun bir şey değil hatta lâ-yecûz diyelim caiz değil tarafını alalım biz velâkin sen buna haram demen için nas lazım nereden buldun haramı? atıyor ortaya bir haram haram çok zor demek bu işlerde en çok ileri giden benim ama takvâ başkadır fetva başkadır takvâyı soruyorsan hiç böyle işlere yanaşılmaz ama fetvayı soruyorsan e caiz değildir ama haram diyebilir miyim? e diyemem

Tebliğ et!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir