Varoluş Sorgulaması – Allah Beni Ve Kainatı Neden Yarattı?

Allah insanı neden yarattı? Neden bizi yokluktan varlık alemine çıkardı? Bu kainatın ve insanın yaratılış amacı nedir? Neden Dünya gibi bir yere gönderildik? Ve yaratılış sebebini sorgulayan daha birçok soru… Bunlar felsefenin işin içinden çıkamadığı ve birçok insanın cevabını aradığı sorular. Şimdi yedi farklı tespitle bu soruları cevaplayacağız. Hadi başlayalım. Varlık, her zaman yokluktan iyidir. Nasıl ki her cemâl ve kemâl sahibi kendi cemalini yani güzelliğini ve kemalini görmek ve göstermek ister, Allah dahi bir sergi alanı açıp sanat eserlerini burada sergilemek istemiştir. Farklı farklı yaratılışlar, farklı farklı kavramlar iç içe geçmiş ve sergilenmiş. Mesela Allah koku diye bir kavram yaratmış ve binlerce de çeşidini… Veya renk diye bir kavram yaratmış kainatı adeta renklendirmiş. Veya tat diye başka bir kavram yaratmış ve binlerce de farklı lezzetli yiyecekler… Ya da ses diye bambaşka bir kavram yaratmış; yağmur sesi, rüzgar sesi ve kuş sesleriyle adeta bir ses şöleni oluşturmuş. Birbiriyle alakası olmayan kavramlar ve çeşitler iç içe. Veya yarattığı çeşit çeşit mahluklara bir bakalım. Mesela küçük bir bebeği düşünün veya kırmızı bir gülü düşünün. Ya da gökyüzünde gördüğünüz bir gökkuşağını ya da bir tavus kuşunu, yağmur tanelerini, yıldızları veya kar tanelerini… Birbiriyle alakası olmayan çeşit çeşit sanatlar. Yani özetle, devasa bir sanat galerisinin içerisindeyiz. Ve aslında güzel olan bir noktada şu ki: İnsanlar bu galeriye özel olarak davet edilen misafirler olmuş. Şimdi birisi çıkıp dese ki: “Ben sanata ve sanatçıya karşıyım. Dünya’daki tüm sergi alanları, sanat galerileri kapatılsın.” Elbette büyük bir tepkiyle karşılanır ve hatta yobaz ve cahil olarak görülür. Aynen öyle de, “Allah neden bu kainatı yarattı? Bana mı sordun bunu yaratırken? Hiç gerek yoktu yaratmaya.” demek de aslında sanat galerileri kapatılsın demeye benziyor. Evet ortada bir sanatkar varsa, sanatını icra etmek isteyecektir. Allah dahi sonsuz maharetlere sahip bir sanatkardır. O dahi istedi ki bir sergi alanı açılsın ve gelen misafirler bu sergi alanında hem merhametle hem de binler çeşit nimetlerle ağırlasın. Ve sergi alanını gezdikten sonra da padişahın asıl sarayına davet edilip, sergideki yorgunlukları giderilsin ve ebedi olarak orada ağlarsın. Elbette böyle bir istek isyanla değil, teşekkürle karşılansa gerek. Allah’ın bu kainatı yaratması, kendi zatındaki özelliklerden kaynaklanır. Yani kendi isim ve sıfatlarının yansıması ve tecellisidir. Mesela Rahim ismi, şefkat edilecek mahlukların varlığını gerektirirken, Cevad ismi yani cömertlik sıfatı da ikram edilecek varlıkları gerektirir. Düşünün mesela Dünya’nın en cömert kişisi sizsiniz. Birisi de elinizi kolunuzu bağlamış ve insanlara ikramlarda bulunmanızı engelliyor. Bu ne kadar faydasız ve mantıksız bir hareket olur. Aynen öyle de Allah da Cevad-ı Mutlak’tır. Yani sonsuz cömert sahibidir. Allah da varlık alemine binler çeşit mahlukları çıkarmış ve onları nimetlendirmiştir. Madem cömertlik onun özelliğidir, elbette ikram etme özelliği de açığa çıkmak isteyecektir. Cömert olana, “Sen neden cömertsin?” diye bir soru sorulur mu? Elbette sorulmaz. “Neden kainatı yarattı ki?” diye sitem etmek de, aslında cömert birisine “Neden cömertlik yaptın?” demeye benziyor. Allah’ın diğer bir ismi de Hakim’dir. Yani her fiilinde en üst seviyede fayda gözeten, her işi en uygun ve en mantıklı şekilde yapan manalarına gelir. Kainatın ve insanların yaratılmasının bir sebebi de bu isminin yansımasıdır. Allah, Hakim isminin yansımasıyla en faydalı, en uygun ve en mantıklı işi göz etmiş ve kainatı yaratmayı tercih etmiştir. Mesela Dünya’nın en iyi doktorunu düşünün. Tüm hastalıkları iyileştirebilecek bir yöntem bulmuş ve böylece bütün insanların da ona ihtiyacı olan bir doktor olsun. Eğer bu doktor mesleğini yapmak yerine, yani insanların sağlığı için koşturmak yerine, “Doktorluğu keyifi olarak bırakıyorum. Ben hayatıma berber olarak devam edeceğim.” dese bu elbette mantıklı ve hikmetli bir hareket olmaz. Yani en hikmetli şekilde hareket etmemiş olur. Evet doktorluğu hiç yapmayadabilir. Bu bir tercihtir. Ama burada önemli olan nokta, en faydalı işi gözetmiş mi, gözetmemiş mi? Aynen bu örnekteki gibi de Allah her fiilinde en faydalı işi gözetendir. Allah tüm hazinelerin, nimetlerin sahibi ve sonsuz güç sahibi olup, bu hazinelerini kainatı ve insanları yaratarak sergilemiş ve en hikmetli olanı tercih etmiştir. Elmas ruhlu 124 bin peygamberin ve 124 milyon evliyanın ruhlarındaki güzelliklerinin yeşermesine fırsat tanımış. Yani insanlara hayat suyunu serperek özgür bir irade vermiş ve imtihan sahasını açarak kabiliyetlerin açığa çıkmasına fırsat tanımıştır. Yani en hikmetli olanı yine tercih etmiştir. Yani dediğimiz gibi, hikmet en faydalı olanı ve en mantıklı olanı tercih etmektir. Yani bu kainatın yaratılması Allah’ın Rahim ismi, Kerim ismi, Cevad ismi ve Hakim ismi gibi daha birçok isminin yansıması ile yaratmayı tercih etmesiyle oluşmuştur. Zariyat Sûresi 56. ayette, “Ben cinleri ve insanları ancak beni tanıyıp bana kulluk etsinler diye yarattım.” buyrulur. Bir hadiste de şöyle geçer: Evet yaratılışın temel sebeplerinden birisi de Allah’ı tanımaktır. Kainatı ve insanlığı yaratan Allah, halife olarak insanı göndermiş ve ondan kainatı ve varlığı incelemesini, kainat kitabını okuyarak kendisini tanımasını istemiştir. Yani çok kıymetli ve değerli bir görevimiz var aslında. İnsana özel bir kıymet verilmiş: Allah’ı en iyi şekilde tanımak da Dünya gibi bir mekan ile olur. Çünkü “Her şey zıddıyla bilinir.” kaidesince, Allah’ın Şafi ismini tanımak için hastalıkların, Rezzak ismini tanımak için açlığın olması gerekir. Veya Tevvab ismini tanımak için de günahların olması gerekir. Dünya da bu şekilde insanın Allah’ı tanıması için çok iyi şekilde ayarlanmış bir mekandır. Demek ki Dünya gibi bir zeminin olması, adeta dedektif olarak yaratılan insanın Allah’ı tanıması için gerekliydi. Mülk Sûresi 2. ayette şöyle buyrulur: “O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.” Evet diğer bir nokta da Allah’ın Adil isminin tecellisidir. Adaletin tam olarak tecelli etmesi için de kainat yaratılmıştır. Evet kim daha çok iyilik yaparsa, onun daha iyi mertebede olması, adaletin yani Adil isminin gereğidir. Özgür bir iradeye ve akla sahip olan insan, kainata bir yolculuğa çıkmış. İmtihanlarla karşı karşıya kalıp, kendi tercihleriyle özgür bir şekilde hayat geçirir. Allah’ın gönderdiği kitaplarla ve gönderdiği rehberler olan peygamberlerle de bu yolculukta doğruyu ve yanlışı öğrenmeye başlar. Yani yöntemi öğrenir, nasıl hareket edeceğini anlamaya başlar. Artık gerisi kendi tercihine kalır. İşte buradaki tercihleri ise onun cennetteki makamını ve seviyesini belirler. Yani Allah cennetteki seviyeleri bile adaletle belirlemek istemiştir. Şöyle de düşünebiliriz: Mükemmel bir fizik üniversiteniz var ve çok kaliteli fizikçileri oraya alacaksınız ve orada normal okulların dışında içerisinde çok kaliteli faaliyetler dönecek. Öncelikle o güzel faaliyetleri kimlerin ulaşacağını ve kaliteli fiziki vasfına kimlerin sahip olacağını anlamak için bir sınav yaparsınız ki çalışanlar ve çalışmayanlar adaletle birbirinden ayrılsınlar. Aynen öyle de, Allah da cennet gibi bir mekanda hazırladığı lezzetleri, bunu hak eden insanlara sunacaktır. Ruhu temiz kişilerle, ruhu kirli kişiler ayırt edilecektir. hayatı boyunca insanlara yardım edenle, hayatı boyunca binlerce insana zarar verenleri ayırt etmek adaletin gereğidir. Evet bu dünya sahası kimin daha iyi işler yapacağının, kimin nefsi ve şeytanla mücadelesi ile beraber daha üst seviyeye çıkacağının belirlenmesi için yaratılmıştır. Allah, insanların cennetteki makamlarını bizzat kendi çabalarıyla belirlemelerini istemiş, bu ise Allah’ın adaletinin göstergesidir. “Allah bizi neden yarattı?” Haşa “Allah’ın bizim ibadatlerimize ihtiyacı mı vardı?” sorusunu da çok duyuyoruz. Halbuki ihtiyaç dediğimiz kavram, acizlikten gelen bir meseledir. Yani bir maddenin eksikliği ile bir zarar görüyorsak, orada ihtiyaç dediğimiz kavram devreye girmeye başlar. Mesela benim suya bir ihtiyacım vardır. Neden? Çünkü suyun eksikliğinde yaşamla alakalı bazı sıkıntılar yaşarım. Bununla beraber de eksiklikten kaynaklı ihtiyaç kavramı ortaya çıkar. Peki Allah için haşa bir eksiklik, bir acizlik söz konusu mu ki bir şeye ihtiyaç duysun? Elbette hayır. Allah acizlikten uzaktır. Demek ki yaratması ihtiyaç gereği değildir. Sonsuz güç sahibi olan Allah’ın güçsüzlük göstermesi zaten mantıksız olur. Kendi içerisinde bu bir çelişkidir. Aslında bu sorunun temelinde ihtiyaç ile istek kavramlarını karıştırmak yatıyor. İhtiyaç ayrıdır, istek ayrıdır. Mesela bir bebeğe şefkat gösteren bir anne için, “Sen neden bebeğine şefkat gösteriyorsun, buna ihtiyacın mı var?” diye bir soru olmaz. Bu mantıksız olur. Anne şöyle söyleyecektir: “Ya bu ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Bu benim bir özelliğim. Şefkat duyuyorum, bebeğimi seviyorum.” diye bir tepki verecektir. Yani özellikten kaynaklanan bir durumdur. Anne o çocuğa kendi şefkat özelliğinin yansıması olarak şefkat duygusunun neticesinde bunu yapar. Bu bir istektir, ihtiyaç değildir. Aynen öyle de Allah dahi kainatı ihtiyaç duyup yaratmamıştır. İsteği ve iradesiyle birçok hikmet ve fayda üzerine kainatı yaratmıştır. Allah’ın bizlere görevler vermesinin bizleri ibadete yönlendirmesini hikmetlerinden birisi de dünyaya dalarak unuttuğumuz kıymetimizi tekrar bize hatırlatmaktır. Yoksa bizden ibadet istemesi yine dediğimiz gibi onun ihtiyacından kaynaklanmıyor. Yine bizim faydamıza olan bir meseledir. Düşünün, sonsuz için yaratılmışız. Ruhumuz, kalbimiz hep sonsuzluk istiyor. Ama bizler geçici Dünya’da küçük meselelerde boğulup kalabiliyoruz. Dedik ya insan kainatı halife, dedektif olarak gelmiş ve okumak, anlamak, tanımak gibi ciddi ve önemli görevleri var. İnsan bu kıymetli makamını unutunca, kendi değerini, kıymetini düşürebiliyor. İbadetlerle ve namazla da o unuttuğu kıymeti aslında Allah ona tekrar veriyor. Geçici küçük meselelerde boğulan ve gereksiz yere ruhumu sıkan insanların ferahlığa çıkması için Allah ibadetlere ve namazlara, insanı yönlendiriyor. Yani yine kendisi için değil, insan için ibadetleri istiyor. Bir de, “Kainat neden yaratıldı?” Haşa “Allah egoist midir?” diye bir soru gelebiliyor. Öncelikle egoizm ne demek ve egoist kime denir, bunu iyi bilmek gerek. Egoist sadece kendini düşünen, kendi menfaatini ön planda tutan demektir. Halbuki yaptığımız tespitlerle de anladık ki, kainat zaten insan için yaratılmış. Nimetlenen kim? İnsan. Yokluktan varlığa getirilip, yeryüzü ayaklarının altına serilen kim? Yine insan. Peki ebedi mutluluğa doğru yola çıkarılan yolcu kim? Yine insan. Gözle gördüğümüz bunca nimet elbette egoizm düşüncesini ortadan tamamıyla kaldırıyor. Egonun tanımı için kullanılan iki temel kavram daha var: Bu tanıma haşa Allah’a ait bir özellik gibi göstermek zaten mantıken imkansızdır. Çünkü zıtlığın olmadığı yerde derecelendirme olmaz. Işığın olmadığı yerde karanlığın seviyesi olmadığı gibi, acizliğin devreye girmediği Allah için kudretinin derecelendirmesi de olmaz. Mutlak yani sonsuz kudret sahibidir. Yani Allah ne kendinde olmayanı kendinde gibi gösteriyor, ne de olanı fazla gösteriyor. Cenab-ı Allah, “Ben Kadir’im, gücüm her şeye yeter.” diyor. Elbette doğru olan zaten budur. Allah’ın gücü her şeyi yetiyor. “Allah ben Alim’im, her şeyi bilirim.” diyor ve zaten doğru. Her şeyi biliyor. Yani kendisini bize bir bakıma tanıtıyor. Öyleyse bu da egonun tanım içerisine dahil değildir. Ayrıca Allah’ın kendisinden bahsetme sebeplerinden birisi de insanların son derece aciz olmasından dolayı güçlü birisine yönelme ve dayanma ihtiyacıdır. Nasıl ki Dünya’nın en iyi doktorundan bahsedilse, “Filan doktor Dünya’nın en iyisidir. Ona gidebilirsin.” denilse insanlar ona yönelir, hasta olduklarında ona doğru gitmeye başlar. Aynen öyle de Allah insanlara bir dayanak noktası olması ve huzur içinde güvende olduklarını hissetmeleri için kendisinden Şafi, Rahim, Kadir, Tevvab, Semi, Basir gibi isimlerle bahsediyor. Aslında bu sorular psikolojik olarak sıkıntı yaşayan dönemlerde insanın sorduğu sorulardır. İnsan bir zorlukla karşılaşınca üzüntü ve bunalım evrelerinde iken hayata bakış açısı değişebiliyor. “Keşke hiç yaratılmasaydım. Zaten neden yaratıldım ki?” gibi bir moda girebiliyor. Halbuki tam tersi modda neşeli ve mutlu ve huzurlu olduğu bir anında da yaşamak ne güzel gibi naralar atabiliyor. Mesela bir fotoğraf makinesi alıp manzara fotoğrafları çekmeye başlayabiliyor. Yani hayatı mutlu ve huzurlu bir mekan olarak görüyor. Yani mutlu anında hayat güzel, mutsuz iken “Bu hayatın ne anlamı var?” denilebiliyor. Demek ki bu sorunun temelinde hisler daha ön planda. Halbuki bu mod değişikliklerini çözebilsek yani bakış açımızı değiştirsek sorunu da temelden çözmüş oluruz. Tabii bu bakış açısını yakalamak da yine Allah’ı tanıma da saklı.

Kuran’da Penguenler, Uzay Gemileri Geçiyor Mu? – Kuran Evrensel Midir?

“Kur’ân-ı Kerim evrensel bir kitap mıdır yoksa bölgesel bir kitap mı? Evrenselse neden develerden bahseder de kutup ayılarından ya da penguenlerden hiç bahsetmez? Sonuçta tüm hayvanları Allah yaratmadı mı? Veya neden ileride çıkacak helikopterden, atom altı parçacıklardan bahsedilmemiş?” Bunlar bu dönemde sıkça gelen sorular arasında. Artık imani meseleleri delilleriyle bilmemiz gereken bir çağdayız. Peki Kurân-ı Kerim’in evrenselliği ispatlanabilir mi? Gelin hep beraber bakalım. Evrensellik bütün insanlığı ilgilendiren, tüm insanlar için geçerli olan anlamlarında kullanılır. Peki sizce bir fikir evrenselliğe nasıl ulaşır? Öncelikle merkezde o fikrin kabul edilmesi gerekir. Mesela suya atılan bir taş düşünün. İlk önce merkezde küçük bir dalga oluşur. Devamında gitgide dalgalar büyümeye başlar. Aslında bir fikrin herkese yayılması, evrenselliğe ulaşması da merkezde oluşan böyle küçük bir dalgayla başlar. Devamında büyüyen dalgalar gibi fikir de genişleyerek artık yayılır. Ama merkezdeki bu dalgayı hiç oluşturamazsak, devamındaki yayılmadan da bahsedemeyiz. İşte İslamiyet ve Kur’ân hükümleri için de olaya böyle bakmamız lazım. Yayılımdaki merkez, Arap Yarımadası’ndaki insanlardır. Kur’ân da bu merkeze ulaştıktan sonra tüm insanlığa yayılarak evrenselliği de yakalamıştır. Peki anlatılan bilgileri daha ilk kişiler bile anlayamayıp kabullenemeselerdi, o zaman bu hikmetli bir iş olur muydu? Mesela helikopterden veya atom altı parçacıkların isimlerinden bahsetse ya da hiç duyulmadık hayvanların isimlerinden bahsedilseydi, anlaşılması zor olmaz mıydı? Düşünsenize karşınızda 300 kişilik bir grup var ve siz onlarla hiç konuşmuyorsunuz, bulunduğunuz zamandan bahsetmiyorsunuz. Halbuki bilgiler öncelikle ilk hitap edilen kesime kolaylıkla ulaşmalı, devamında tüm zamanlara ve insanlara işaretlerle hitap etmelidir. Yani öyle bir kitap olmalı ki tüm insanlar onun temel mânâlarını anlayabilmeli ve bilgide derinliği yakalayanlar ise içinde birçok mânâlar bulabilmelidir. İşte Kur’ân da aynen böyle bir kitaptır. Hem merkezdeki insanlara en ikna edici şekilde ulaşabilmiş, hem de tüm insanlığa bu bilgileri ulaştırmıştır. Düşünün, Kur’ân hakkında 350.000 tane tefsir yazılmış. İçinde nice derin mânâlar yakalanabilmiştir. Anlaşılır ifadelerle genel meselelere değinen Kurân, derin mânâları da işaretler ile bildirmiştir. Mesela Hz. Musa (as)’ın kıssası gibi bazı olayları anlatmış ve bunu da tüm insanlar için büyük mânâların, büyük düsturların bir işareti yapmıştır. Kurân’ın bu yöntemle evrenselliğe ulaştığının delili de bir avuç insan ile başlayan dinin, şu anda 1.5 milyardan fazla inananı ile Dünya’nın en hızlı büyüyen dini olmasıdır. ‘Kurân neden tüm hayvanlardan bahsetmemiş, mesela neden penguenlere hiç değinmemiş?’ diye sorular da geliyor. Buradan da demek ki evrensel değildir diye bir sonuç çıkarılmış. Halbuki Kur’ân bir zooloji, bir hayvan bilimi kitabı değildir ki bütün hayvanlardan tek tek bahsetsin. Veya ‘Neden gökyüzündeki bilgilerden ayrıntılarıyla detaylı bir şekilde bahsetmemiş?’ diye soruluyor. Halbuki Kur’ân yine bir astronomi kitabı da değildir. Kur’ân, evrenin mânâlarını insana anlatan bir mânâ kitabıdır. Kur’ân her şeye kıymeti nisbetinde bir makam verir. Mesela evrenden bahsederken maddesel özelliklerinden daha çok, mânâlarını ön planda tutar. Yani Kur’ân insandan kainatı okumasını istiyor. Temelde amacı budur. Evrenden yaratılışındaki mânâ ve sanatkârına işaret eden anlamlar için bahseder. Mesela Güneş’ten bahsederken; ‘Güneş, Dünya’nın çapının 109 katına eşittir.’ gibi maddesel özelliklerinden ayrıntılı olarak bahsetmez. Daha çok Güneş’e bakıp çıkarmamız gereken derslerden bahseder. Mesela Güneş’in Allah’ın emri altında çalışan bir asker gibi olduğundan ve insanlar için aydınlatıcı bir ışık, bizler için bir ikram, bir nimet olarak yaratıldığından bahseder. Yani aslında bu soruları sormak, Kur’ân’ın alanının ve amacının tam anlaşılmadığını gösteriyor. Mesela matematiğin temel amacı ve önemi adında bir kitap düşünelim. Matematiğin önemini anlatan ve herkese yönelik hazırlanmış bir kitap olsun. Şimdi insanlar gelip itiraz etseler; “Neden matematik hakkındaki bütün konular bu kitapta anlatılmamış? Toplamadan çıkarmaya, türevden integrale kadar her şey ayrıntılı ayrıntılı neden burada anlatılmamış?’ deseler mantıklı olur mu? Tabii ki hayır. Ya da Biyoloji bölümü öğrencisi gelip, “Biyolojiyle alakalı tüm bilgiler neden bu kitapta anlatılmamış?” dese, tamamen mantıksız bir yaklaşım olur. Çünkü kitabın hem alanı farklı, hem de alan içindeki amacı farklı. Kur’ân’da temelde dört kavramı ele alır. Bunlar: Tevhid, nübüvvet, haşir ve adalettir. Kur’ân, kainatın yaratılış hikmetini anlatmak ve insanın en temel görevlerini bildirmek üzere konuları anlatır. O yüzden ‘Kurân’da kainattaki bütün bilgiler, tüm ayrıntılarıyla isim isim neden zikredilmemiştir?’ sorusu da mantıksız olur. Çünkü kitabın asıl alanı ve amacı farklı. Düşünün, 124.000 peygamber gelmesine rağmen, Kur’ân’da sadece 28 peygamberden bahsedilir. Demek Kur’ân en kıymetli kişiler olan peygamberlerin bile hepsini zikretmemişken, “Kainattaki tüm ayrıntılardan, tüm hayvan ve bitki çeşitlerinden neden bahsedilmemiştir?’ denilir mi? Ayrıca her şeyden tek tek bahsedip de ciltlerce kitap halinde bir eser olsaydı, bu sefer herkese ulaşabilip evrensel bir kitap olabilir miydi? Bu da ayrı bir konu. Her dönemin insanlarını uyarıp bilgilendirir. Zaten evrensellik dediğimiz de budur. Kurân sadece 21. yüzyıla hitap edip sürekli yeni buluşlardan bahsederek, eski zamanlara hitap etmeseydi bu hikmetsiz olurdu. Bu sefer de geçmiş dönemdeki insanlar çıkıp, “Bu kitap bize hitap etmiyor. Evrensel değildir.” diyebilirlerdi. Özellikle televizyon, internet, uçak, elektirik gibi medeniyet harikalarından açık açık bahsetseydi, geçmiş dönemdeki insanlar için hiçbir anlam ifade etmeyecekti. Belki de yeni gelişmeler keşfedilene kadar kitabın ütopik, karışık ve gerçeklikten uzak olarak algılanmasına sebep olacaktı. Hem de her dönem için ibret alınacak, ders çıkarılacak örnekler ve mânâlar verilmemiş olurdu. Veya düşünsenize günümüzdeki buluşlardan açık açık bahsedilmesi, bizim için de imtihan sırrına ters bir hareket olmaz mıydı? Gökyüzünün tamamen karanlığa bürünüp de bir anda 500 yıldızın belirerek ‘La ilahe illallah’ yazdığını düşünün. Herkesin ister istemez kabul edeceği, imtihan sırrını ortadan kaldıracak bir olay olurdu. Demek ki en mantıklısı herkesi ilgilendiren konuları temelde ele alıp ileride gerçekleşecek olaylardan da işari olarak haber vermektir. Mesela örneklerde kullandığımız evrenin genişlemesi gibi Kur’ân mucizeleri de, bu işari mânâlar bölümünde düşünülebilir. Demek ki geniş çapta düşünürsek, mantık ilmiyle tartarsak şu sonuç çıkıyor. Öncelikle hedef, hitap edilen her kesim için anlaşılır bir kaynak oluşturmak ve devamında işaretlerle bilgileri vermek olmalıdır. Kur’ân kıssalarında tüm insanların hayatlarını yönlendirecek öğütler vardır. Hem de kişilerin hangi tarihte, hangi bölgede yaşadığı fark etmeksizin her hayat şartına uygun olarak doğru yolu gösterir. Zaten öğüt her insan için faydalıdır. Bu yüzden Kur’ân’ın belli tarihlerde inip oradaki olayları anlatması veya geçmiş kıssalardan bahsetmesi evrenselliğini değiştirmez. İnsan hayatında karşılaştığı her durumda, her türlü sıkıntı da bir danışman, bir yol gösterici aradığı gibi; Kur’ân da o dönemde bahsettiği olaylarla veya bahsettiği peygamber kıssalarıyla her döneme hitap ederek, insanlara bir örnek, bir öğüt ve yol gösterici olmuştur. Mesela hastalanan insanların çektiği sıkıntıya nasıl sabredileceğinin örneği, Hz. Eyüp (as)’ın yaşadıklarıyla bize anlatılır. Ve bu her dönemde, her insanın ihtiyaç duyduğu evrensel bir konudur. Veya evlat acısıyla ömür geçirmenin örneği, Hz. Yakup (as) ile anlatılır. Ve bu duruma düşen her insan için bir yol gösterici olur. Veya haram sevdayla nasıl mücadele edileceğinin örneği, Hz. Yusuf (as) ile her topluma örnek olarak gösterilir. Ya da toplum tarafından dışlanma ve yalnızlıkla mücadele örneği, Hz. Nuh (as) ve Hz. İbrahim (as) ile bizlere anlatılır. Yani her dönem ve her insan için yaşanılabilecek bu duygusal durumlar ve bunlara verilen en faydalı çözümler Kur’ân’ın evrenselliğinin göstergesi değil de nedir? Şimdi Kur’ân hükümlerini bir düşünelim. Kur’ân’da kişisel, sosyal ve toplumsal hayatın nasıl olması gerektiği ile ilgili birçok hüküm vardır. Bu hükümler her dönem ve her insan için en iyi çözümü bize anlatmıştır. Mesela namazda insana hem ruhsal, hem bedensel açıdan faydaların bulunması… Veya oruçta hem sağlık açısından, hem toplum için insanların birbirini anlaması açısından birçok faydaların bulunması… Veya faiz yasağıyla toplumları bitiren bir meselenin yasaklanması ve böylece toplumun düzene sokulması… Ya da zekat sistemiyle tüm insanlar arasında maddi dengenin sağlanması… Veya hac ibadetiyle insanların tek çatı altında toplanıp sosyalleşmesi ve birlikteliğin oluşması… Dil, renk, ırk fark etmeden insanların bütün olup kaynaşmaları gibi birçok kuralla insanların en faydalı ve en iyi şekilde yönetilmesi de ve böylece toplumların düzeltilmesi de evrenselliğe delildir. Buraya kadar Kur’ân’ın evrensel olduğunu ispatladık. Şimdi Kur’ân’ın evrensel olmadığını iddia edenlere birkaç soru soralım. Kur’ân-ı Kerim eğer evrensel bir kitap olmasaydı, şu an sayısı en çok artan din İslamiyet hiç olur muydu? Veya Kur’ân eğer evrensel bir kitap olmasaydı; her kıtadan, her bölgeden, her tarzda insanlar İslamiyet’i kabul edip hayatlarına kolaylıkla geçirebilirler miydi? Veya Kur’ân sadece indiği topluma hitap etseydi, uygulanabilirliği de yüzyıllar geçtikçe azalıp Müslümanların sayısında da bu süreçte ciddi bir azalış olması gerekmez miydi? Veya İslamiyet’in hangi hükmünü uygulamaya çalıştınız da uygulanamadı? Ya da hangi hüküm, hangi toplumda hikmetli ve güzel sonuç vermedi? İslamiyet’in hangi anahtarı herhangi bir kapıyı açamadı da ‘Evrensel değildir.’ denilebilsin? Zaten bu videoyu şu anda izlemeniz, 1400 sene önce gelen bir dini hâlâ kolaylıkla yaşayanları bizzat görmeniz ve İslam hakkında ikna edici, akla yatkın ve çürütülemez yüzlerce ispatlar duymanız, onun günümüze hitap ettiğine yani:

Ahireti Gözünle Görmek İster Misin? İşte 7 İşaret

Ölüm hepiniz için kaçınılmaz bir gerçek. Ölümü düşünmek kimisini tedirgin ediyor, kimisini sevindiriyor. Tabii bu kişinin ahirete olan inancındaki kuvvete de bağlı. Peki ölümden sonra bir hayatın yani ahiretin varlığı aklen de ispat edilebilir mi? Görür gibi inanmak herhalde daha güzel olurdu. Şimdi her gün karşılaştığımız ama belki de fark edemediğimiz 7 farklı işaretle ahiretin ispatını yapalım. Bir binayı ilk defa inşa etmek mi daha zordur yoksa ona benzer 2. bir binayı inşa etmek mi? Veya bir orduyu ilk defa düzenleyip kurmak mı daha zordur yoksa dinlenmek için dağılmış olan bir orduyu tekrar bir araya toplamak mı? Elbette bir şeyin ilk defa yapılması daha zor, 2. defa yapılması daha rahat ve kolaydır deriz. Peki evrendeki bütün atomlar emrinde birer ordu gibi çalışan… “Allah bu orduyu dağıtıp 2. defa tekrar toplayamaz.” denilebilir mi? Evreni 1. defa zaten yaratmış olan Allah’ın bunun tekrar bir benzerini yaratması neden akıldan uzak olsun? Ayrıca Allah her saniye nice varlıkları yaratarak zaten dikkatimizi çekiyor ve yeni bir yaratılışın delillerini bizlere sürekli sunmaya devam ediyor. Etrafınıza bakmanız zaten bunları görmeniz için yeterli. Her bahar yeniden yeniye tazelenen yeryüzünü, çeşit çeşit bitkileri, çeşit çeşit hayvanların yaratılışlarını bir düşünün. Kışın ölen yeryüzünün her bahar yeniden canlanması, yeni bir yaratılışın da işareti aslında. Üstelik sonsuz güce sahip olan Allah için kolaylık ve zorluk gibi kavramlar zaten yokken, yeni bir yaratılış elbette Allah için sonsuz kolaylıkta olacaktır. Yani evrende gördüğümüz tüm yaratılışlar, yeni bir yaratılışın da delilidir. Cömert bir insan zenginliği derecesinde ikramlarda bulunur. Mesela cömert bir öğrenci bir bardak çay ısmarlayabilirken, cömert bir padişah ise geniş ve zengin bir sofra ile ikramlarda bulunur. Yani cömertliğin ve zenginliğin seviyesi arttıkça, ikram da o nispette artar. Peki ya cömertlik ve zenginlik sonsuz olursa? İşte sonsuz zenginlik ve sonsuz cömertlik sahibi olan Allah’ın ikramının da sonsuz olması gerekir ama bu özellik bu dünyaya sığmıyor çünkü bu dünya geçici ve sınırlıyken, insanın kendisi de geçici ve sınırlıdır. Mesela 2. baklavadan sonra 3. baklavayı ne kadar istese de insan yemekte zorlanır ya da insanın ruhunda sonsuzluk isteği varken ne kadar istese de bu nimeti tadamaz. Yani bir yanda Allah’ın sonsuz zenginliği ve sonsuz cömertliği varken, diğer yanda ise kısıtlı bir dünya ve kısıtlı bir insan yapısı var. O zaman mantık çıkarımıyla diyoruz ki: ”Allah’ın bu sonsuz cömertliğinin ve sonsuz ikramının tecelli edeceği bir ahiret diyarı gereklidir.” Ebedi bir güneş ebedi yansıyacak bir aynayı gerektirir. Dualar sadece dil ile yapılmaz. İhtiyaçlarımızın varlığı da aslında bizim dualarımızdır ve ihtiyaçlarımızın karşılanması da dualarımızın kabul edildiğini bize gösterir. Mesela bir bitki suya ve güneşe ihtiyaç duyarken, tam da gereken şekilde yağmur ve güneş onun yardımına yetiştirilir veya güçsüz yavru bir kuş. Hayatta kalmak için yiyecek ve korunmaya ihtiyaç duyarken, annesine verilen şefkat hissiyle tüm istekleri karşılanır veya insanın sadece midesinin ihtiyacı bile binler çeşit yiyeceklerle karşılanmış. Demek ki her bir canlının ihtiyaç duaları, ince ince ayarlanarak şefkatle kabul edilir. Kimsenin duasına sessiz kalınmıyor. Bir insanın sadece midesinin ihtiyacı için bile milyon çeşit yiyecek sunan Allah, o halde insanın en büyük isteği olan ahiret ihtiyacını, sonsuz bir hayatın varlığı ve sevdikleriyle orada buluşma duasını hiç kabul etmez ve görmezden gelir diyebilir miyiz? Küçücük bir sineğin bile küçücük isteklerini karşılayan Allah, varlıkları arasında en kıymetli olan Peygamberimiz (asm)’ın en büyük duasını kabul etmez denilebilir mi? Evrende gördüğümüz tüm dualar ve onların kabul edilmesi, ahiret duasının da kabul edileceğine birer delildir. Dünyaca meşhur Mimar Sinan seneler sürecek masraflı bir iş almış ve yeni bir saray yapıyor olsun. Şimdi Mimar Sinan’dan bahsetsek, herkes onun ne kadar mantıklı işler gören birisi olduğunu zaten bilir. Yapacağı yeni saray için de 19 sene uğraşmış, geriye sadece çatıyı yapmak kalmış olsun. Bu durumda biri çıkıp gelse dese ki ”Mimar Sinan çatıyı yapmadan, işi tamamlamadan burada bitirecek. Yani her şeyi heder edip sarayı da yağmura, rüzgara hedef yapıp bırakıp gidecek.” dese inandırıcı olur mu? Tabii ki olmaz. Hayatında hep hikmetli işler yapan Mimar Sinan’ın böyle mantıksız ve israflı bir iş yapması elbette beklenemez. Özellikle 19 sene uğraşıp, bunu boşa çıkaracak bir adım elbette atmayacaktır. İşte buradaki mesele hikmettir. Allah ise Hakim-i Mutlak’tır. Yani yaptığı her işte en hikmetli olanı yapar. Organlarımızın görevlerinden tutun tüm canlılara verilmiş ayrı ayrı kabiliyetlere veya gezegenlerin düzenli hareketine kadar her yerde hikmet delillerini görebiliriz. Dünya gibi bir sarayı inşa eden Allah içerisine sayısız masraf yapıp büyük amaçlar için varlıkları yaratmış. Elbette bu sarayın çatısını yapmadan yani ahireti getirmeden, bir sonuca bağlamadan yaptığı tüm masrafları boşa çıkarmayacaktır. Yani israf yapmayacaktır. Her işinde hikmet imzasını gördüğümüz Allah, hikmetin tam tersi böyle bir israf elbette yapmaz. Yani kısaca, kainat sarayının çatısı olan ahiret elbette gelecektir. Şimdi çocukluk anılarınızı bir düşünün. Belki 5 yaşında yaşadıklarını hatırlayanınız bile vardır. Anılarımızda ve hafızamızda saklanan bu bilgilerin aslında ahiretin ispatı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Evrende gözümüze çarpan bir muhafaza edilme, saklanıp korunma delili var. Allah her şeyi koruyup saklıyor. Mesela bir sonraki baharda çıkacak meyveler tohum ve çekirdeklerinde ya da hayvanlar yumurtalarında, insanların hayat boyu yaşadıkları anıları ise hafızalarında saklanıyor. Demek Allah evrende her ayrıntıyı muhafaza ediyor ve önemsiyor çünkü bir şey korunuyorsa, onun değerli olduğuna işarettir. O zaman madde itibariyle geçici ve önemsiz görünen şeyler bile böyle düzenli bir şekilde korunup muhafaza edilirse, en kıymetli varlık olan insan öldükten sonra muhafaza edilmez diyebilir miyiz? Ve insanın her yaptığı amelleri hiç korunmaz olur mu? Hafızamızda geçmişte yaşadıklarımızın bir defter gibi kaydedilmesi ahirette büyük bir hesap defterinin varlığına delildir. Bir tohumun toprak altında korunup baharda tekrar yeşerdiği gibi insan da toprak altında korunup ahirette dirilecektir. Allah Adil-i Mutlaktır. Yani tam bir adalet sahibidir. Zaten en ufak bir haksızlıkta bile içimizde oluşan adalet arayışı, Allah’ın kendisinin adil olduğunu anlamamız için bizlere verdiği bir histir. Allah’ın adaleti 2 türlü tecelli eder. Birisi her şeyi bir ölçü içinde yerli yerinde yaratmasıdır ki bunu her yerde görebiliyoruz. Havadaki oksijen azot dengesinden tutun veya gezegenlerin bir ölçüyle dönmesi ya da canlılara verilen belli miktarlarda güç ve özellikler buna örnek olarak verilebilir. Adaletin diğer tecellisi ise haksız ve zalimleri cezalandırmaktır. Kavimlerin helak edilmesi birçok insanın yaptığı zulümlerin karşılığını dünyada bulması da yine buna örnek olarak verilebilir ama dünya üzerine baktığımızda nice zulümler nice haksızlıklar dünyada tam olarak karşılığını bulamayabiliyor. Düşünün milyonlarca insanı öldürenler bu dünyadan rahatça geçip gidebiliyorlar ya da tam tersi hayatı boyunca iyilik yapan masum insanlar birçok haksızlıkla ve zulüm görerek buradan göçüp gidebiliyorlar. Demek ki tüm olaylar adaletin tam bir şekilde gerçekleşmesi için büyük bir mahkeme salonuna erteleniyor. Burada hesabı görülmeyen her mesele orada tam bir adaletle karşılık bulmayı bekliyor. Küçük suçlar küçük mahkemelerde, büyük suçlar büyük mahkemelerde görülür. Mesela iki kişi aralarında ufak bir tartışma yaşasa hemen o anda barıştırılabilir ama birbirini yaralamayla biten ciddi bir tartışma varsa bu artık daha büyük bir mahkemeye taşınır. Bunun gibi de dünyada gerçekleşen büyük suçlar hemen dünyada değil daha büyük mahkemeye erteleniyor. Evrende her yerde gördüğümüz Allah’ın Adl isminin tecellisi de bize ahireti ve oradaki büyük mahkemeyi ispat eder. Yangında esir kalmış bir çocuk düşünün. Annesi de hemen gelip yangından çocuğunu kurtarıyor. Devamında ise tüm ihtiyaçlarıyla birebir ilgileniyor. Sağlığından tutun yemesinden içmesine kadar her ihtiyacını gideriyor. Hatta ona özel 10 katlı bir ev alarak hayatı boyu mutlu olacağı bir ortam hazırlıyor. Annesinin çocuğuyla bu kadar ilgilendikten sonra evin 10. katına gelip de bir anda çocuğunu terastan aşağıya atması beklenir mi? Elbette beklenmez. Bu çok mantıksız olur. Eğer böyle bir niyeti olsaydı zaten yangından hiç kurtarmaz ve bunca ikramlarda bulunmazdı. Annenin şefkat duygusundan hiç bahsetmiyorum bile. Yani böyle bir şey asla beklenemez. Aslında insanda bu örnek gibi yokluk karanlıklarından varlık alemine getirilip, hayatı boyunca birçok ikramla karşılaşır. Eğer ölümden sonra yeni bir hayat olmazsa yapılan tüm ikramlar, gösterilen tüm şefkat hiçe iner. Aynı 10. kattan çocuğu atmak misali insana bu kadar kıymet verip onu ebedi hiçliğe atmak da mantıksızdır. Hem eğer insan yokluğa gidecekse neden varlık alemine getirilmiş olsun? Bu mantıklı değildir. Zaten şefkate de ters düşer çünkü şefkati şefkat yapan ahiretin varlığıdır. Allah madem şefkatli olduğunu sayısız nimetleriyle bildiriyor, annelere şefkat özelliğini veren dahi madem ki Allah’tır. O zaman elbette insanı ölümden sonra hiçlik karanlıklarına bırakmayacaktır. Çok güzel bir söz var aslında tüm olayı özetliyor:

Bu İman Testini İzlemek Yürek İster Hiç Bulaşma

İşitme engelli kardeşlerimiz için ufakta olsa bir katkı niyetiyle altyazı eklenmiştir. Risale-i Nur külliyatında en ciddi bahsedilen iki ayrı bi mesele! Taklidi iman, tahkiki iman. Babaannemden duydum, dedemden gördüm, benim amcalar hacıydı, babam ters takla ile tavaf ederdi. O yüzden dini seviyoruma. Taklidi iman! Örnek göstereyim mi taklidi imana? Gel Sufle ver, sufle ver. Taklidi iman suflesi ver bize. Taklidi iman suflesi? Bize bir taklidi iman örneği göster. Ömer Sen Sen tahkiki iman göstermeye çalış zaten yapamayacaksın ben oradan senin taklidi iman olduğunu ispatlarım. Tahkikiyiz yaa. 🙂 Benim dedem tahkiki. 🙂 Ağzıma içki koymadım. Heh! Kaç yıldır gayrimeşrudayım içki koymadım ağzıma. Tahkiki mi iman? 🙂 İnanmıyorsan dayıya sor. 🙂 Taklidi iman örneği ver bana. Taklidi imana sahip olanlar hangi cümleleri kullanır? Kalbim temiz. Kalbim saf. Annem, babam namaz kılıyor diye kılıyorum. İşte ya benim tanıdığım Allah beni cehenneminde yakmaz ki ne kadar tanıyor yani?! İnanmıyorsan dayıya sor. 🙂 — Var mı başka örneklerin? Devam et. — Başka örneklerim? Iıı ben bu konuya çalışmadım. 🙂 Tamam buraya kadar problem yok. Şimdi bana tahkiki imanın örneğini ver. Tahkik ne demek? Tahkik hakiki demek. Sağlam iman. Tahkik ne demek? Tahkik ne demek? Şu kadraja gel kadraja gel. 🙂 Tahkik ne demek? Bak işte şu an bir taklidi iman örneği görüyoruz yine. Ben zaten şey için yani hakikat için böyle yapıyorum. Yoksa biliyorum yani. Tahkik ne demek? Araştırmak demek. Tahkiki iman ne oluyor? Araştırdığın iman oluyor. Yani sebep – sonuç ilişkilerine bağlayarak çıktığın katettiğin bir mesafe oluyor. Doğru mu? — Evet. Burada da hadi varsaydım kabul ettim yani tamam biliyorsun. Tahkiki iman kaça ayrılır? 🙂 Tahkiki iman kaça ayrılır?? Tahkikimiymiş iman? 🙂 Tahkiki iman kaça ayrılır? Bak mesela sen şu an ikiye ayrıldın. Bedenin burada ama aklın başka yerde. Snapsların iflas etti. Bırakın artık beni terkedin diyor. Şimdi ben diyorum ki peki tahkiki iman kaça ayrılır? Kaça ayrılır? Sen söyle la Ömer? Arkadaş var ki burada. 🙂 Ömer gelsene bir gel gel gel. Ömer gel buraya gel gel gel gel. Bütün kadrajları kapat gel buraya gel Ömer. Gel Ömer. Nefsi ile gemi çeken adam gel. Ömer. Abi sığmıyor. — Sığmıyoz mu? Aslan gel sende gel. Gel gel gel iyice sıkış. Yok sende onun yanına gel. Sığdığı kadar sığmadı kader. Ömer tahkiki iman kaça ayrılır? Az önce arkada dans ediyordun. Ömer Tahkiki iman kaça ayrılır? Can sen söyle? Gel la buraya gel. Gel buraya. Kameralara kim bakacak! At gibi koşmak kolay. Bütün ekip burada. Tahkiki iman kaça ayrılır? Bilmiyorum abi. Tahkiki iman sizin gibi 3’e ayrılır. Birincisi ilmel yakin. Yani bir yerde duman görsen orada ne var dersin. Ateş. Ne ile bildin bunu. İlminle. İkincisi aynel yakin. Gittin ateşi gördün aa burada ateş var dedin. Bu bir üst mertebesi. Üçüncü de hakkel yakin. Elini soktun yandın ve ateşi hissettin. Şimdi dağılın buradan. Ben biliyordum aslında konu başlığını unuttum. Yanlış derse çalışmışım. Üç temel mertebeden oluşan hakiki yani tahkiki yani araştırmacı iman neden benim için önemli olsun Mehmet kardeşim? Yani bu kadar meseleleri anladın çok önemli olduğunu bahsediyorsun sebebi nedir? Sebebi şudur: Karşımda çok güçlü bir adam olduğunu düşünün! Aslan Giray gel lan yine yapak gel hişt gel gel gel. İyi malzeme. Aslan Giray’ın karşımda duran çok güçlü bir adam olduğunu düşünün. Elimde bir parça elma tutsam. — Aslan Giray bu elimdeki elmayı istediğin zaman alabilir misin benden? — Her türlü alırım. Her türlü alırsın. Peki ben bu elmayı ağzıma yaklaştırsam sen yine muazzam güçlü bir adamsın. Tam buradan da alabilir misin bu elmayı? — Alırım abi. — Alırsın. — Peki ağzıma soktum tam ısırdım. Oradan da alabilir misin bu elmayı? — Alırım yine alırım. — Alırsın çok güçlü bir adamsın ayırır alırsın. Attım elmayı midemde daha birinci saniyesi oradan da alabilir misin? Ya bıçağı takar yine alırım. Bıçağı takar yine alırım diyorsun. Peki ben o elmayı yedikten sonra sindirdim ve vücudumun envai çeşit yerine gitti ve tenefüs etti. Ondan sonra alabilir misin? Alırsın ama elmayı değil. 🙂 Aslında kovulmayacağımı bilsem onu da alırım da. 🙂 Kovmirem ulan. 🙂 Tamam. Dağıl şimdi kaybol. Arada yine işe yarıyor. Mide de sindirilmiş bir elmaya artık şeytanın eli yetişemediği gibi. Sizde de ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin mertebeye ulaşmış bir iman artık şeytanın elinin ulaşamayacağı bir yerde demektir. İmanın mertebesinin faydasını ne olduğunu insan iyi anlaması lazım. Şöyle düşünün: Bir gün bir yerden ev aldığımı söylüyorum size ve sizde arkadaşımsınız tabi ki de soracaksınız. Köşe bir mahalleden 5 bin liraya mı ev aldın? Yoksa akıllı sistem ev yüzlerce milyarlık ev mi aldın diye. Nasıl ki basit bir evin bile mertebeleri, kalite farkı mevcutsa cennetin de tabi ki mertebeleri olacak. Ve sizin imanınız ölçüsünde cennetin hangi kademesine yerleşeceğiniz tayin olunacak. Meseleyi derinleştirmenin vakti geldi sanırım. Sen desen ki Mehmet abi cebimde 3 milyar param var. Bende desem ki tamam oğlum inandım. İşte buna taklidi iman denir. Ama desem ki ya Yusuf hele bir göster şu parayı ben nereden bileyim cebinde olup olmadığına delilli bir şekilde gösterilmesi ise bu işin tahkiki iman kısmı olur. Efendimiz aleyhisselam peygamberliğini ilan ettiğinde bu koca kainatın bir yaratıcısı olduğuna inanmamızı istedi. Biz ‘tamam hemen inandım’ demeyiz. Gerçekten elçi misin? Bir Allah var mı? Varsa O bir midir? Tabi ki de sorgulamak isteriz. Hatta kimilerine bu sorgu da yetmez. Belki mucize görmek isterler. Ben uzun süre yani eski hayatımda bir Allah’ın varlığına inanıyordum. Ama nasıl bir Allah? Nasıl O razı edilir? Özellikleri, sıfatı, esması bunlar nelerdir bunları bir türlü anlayamıyordum. Sadece dedikleri için inanıyordum! Ta ki kainat kitabını müşahede edene kadar! Bir gün ağaçtan düşen bir yaprak bulsanız taklidi imana sahip birisi işte bunu Allah yarattı der ve geçer. Ama tahkiki imana sahip birisi üzerinde incelemeler yapar. Ve der ki: Bu yaprakta ince bir sanat var. İnce bir geometri var. Hassas bir ölçü var. Nizam ve intizam var. Demek bu yaprağı önüme sunan Allah’ın bu sıfatları mevcuttur. İman hakikatleri temeli olmayan bir insan, zemini örülmemiş bir binanın kartonpiyerlerini yapmak ne kadar mantıksızsa aynı şekle dönüyor. Bizim ise esas problemimiz iman hakikatlerinde zafiyetler, hastalıklar, bedeni yiyen kurtçuklar mevcut iken hala ibadetlerin daha ön planda tutulmasını sağlıyoruz. Bir dönem İstanbul’da muhabbet ettiğim birisi tadil-i erkan ile namaz kılan bir çocuğa denk geliyor. Tabi çocukla muhabbetlere başlıyorlar. Allah, kitap, Kur’an vs. Çocuk tadil-i erkan ile namaz kılan muazzam takvalı bir çocukken konu meleklere geldiğinde bence melekler konusu saçma aklımda almıyor zaten diyor. Soruyorum sana kardeşim Sence bu çocuğun o an ki durumu nedir? Paket olan iman hakikatlerini bozduğundan dolayı belki de namaz kılan bir kafirdir! Etrafınızda muhabbetler edin. Çevrenizde nasıl bir Allah’a iman ettiğini sorun. Ben soruyorum ve duyduğum cevaplar inanılmaz. Bir tanesi şöyle dedi: ”Ben Allah’a senden çok inanıyor ve senden çok seviyorum. Ama benim inandığım Allah yakmaz ki”! ”Siz abartıyorsunuz” dedi. Soruyorum sana! Kur’an’ın bahsettiği Allah ile Onun inandığı Allah aynı Allah mı? İnsan kainata bu şekilde baktığında anlıyor ki Gündüz güneşin resmi, gece her şeyin üzerine çekilen örtü. Gittiğiniz bir piknikte sallanan yaprak. Bütün bunlar San-i Zülcelal olan Allah’ın birer sanat eseri sizlere ben buradayım. Özelliklerimi tanıyın deme şekli. Birden eline konan bir sinek alalade bir şey değil. Allah’ın bütün kainat toplansa benzerini yaratamayacağı bir sanat eseri. Romantik arkadaşlar iyi bilir. Eşinizin size bir gül uzatması ne demektir? Seni seviyorum. Çok kıymetlisin benim için. Peki bütün kainatı güllerle ve envai çeşit çiçekleriyle senin için süsleyen Allah sence seni sevdiğini beyan etmiyor mu? İstese daha küçük bir lamba ile aydınlatabilecek iken dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneşi işte bak! Gör! Bunun üstü başka biat edebileceğin başka bir güç boşuna arama diye koymamış mıdır? Sanatkar ile bağlanınca üzerimdeki esma mühürleri okununca sen bile ruy-i zemine bir halife oluyorsun. Yoksa bil kasaptaki et senden daha kıymetli. Çünkü o yenir. Sen mundarsın, yenmezsin. Şu an yapılan bir hata. Genç kardeşlere sürekli ilk olarak ibadetlerin anlatılması. Bize düşen iman hakikatlerini ders vermek. Çünkü o çocuk nasıl namaz kılacağını biliyor. Ama ne için namaz kılacağını bilmiyor. Bize düşen o balı yedirmek. Biz ona balı yedirirsek suyu kendisi arayıp bulacaktır zaten. Gelsene lan sen bitir. Gel. Ne diyim? — Bitti de lan. Bu kadar mı sadece? Sadece bu videoyu bitti demek için mi çağırdın beni? Hı hı. 🙂 Sana bu bile fazla. Bitti. Tamam. Eğer bu video size ulaştıysa paylaş başkasına vesile ol. Sende bu hizmetimize ortak ol. Dualarımda pay al. Ahirette kardeşimiz ol.


İngilizce

Subtitle was added for hearing impaired people with the view of contribition even if just a smidgen. Two different issues which are mentioned seriously in Risale-i Nur corpus! Imitation faith and investigation faith. “I heard from my grandma, I saw from my grandpa, my uncles were haji, my father would circumambulate the kaaba with somersault. I love Islam because of this.” This is imitation faith! Shall I hold up as imitation faith? Come Give prompting, give prompting. Give us prompting of imitation faith. Prompting of imitation faith? Hold up as imitation faith to us. Ömer You Try to hold up as investigation faith, in any case you will not be able to do it. I prove that you have imitation faith from there. We have investigation faith 🙂 My grandpa has investigation faith 🙂 I have never drunk. Heh! I have been illegal for how many years, I have not drunk. Is it an investigation faith? 🙂 If you dont believe, ask uncle 🙂 Hold me up as imitation faith. Which sentences do those who have imitation faith use? My heart is clean. My heart is pure. I perform salaah in order that my parents perform salaah. Allah who I know does not burn in hell.But how much does he know Allah?! If you dont believe, ask uncle 🙂 Do you have another examples? Continue. -Another examples? Iıı I did not study this topic:) Okey there is no problem hither. Now hold me up as investigation faith. What is the meaning of investigation? It means true. Durable faith. What is the meaning of investigation? What is the meaning of investigation? Come to viewfinder, come to viewfinder. 🙂 What is the meaning of investigation? Look now, we are seeing example of imitation faith again. After all I do like that for truth. Otherwise I know it. What is the meaning of investigation? It means “investigate”. What is “investigation faith”? It means faith which you investigate. In other words a distance you cover by attributing to cause and effect relation. Is it true? -Yes. Here, I assume that you know it. Okey you know. How many does it split into? 🙂 How many does investigation faith split into?? Is faith investigation? 🙂 How many does investigation faith split into? Look for example you splited in half. Your body is here but your mind is elsewhere. Your synapse crashed. It is saying “let me be. Abandon me.” Now I say that “How many does investigation faith split into?” How many does it split into? Say Ömer! There is friend here 🙂 Ömer come, come, come, come. Ömer come here, come, come, come, come. Cover all viewfinders, come here come Ömer. Come Ömer Man who pulls ship with his nafs. Ömer. Brother, he outgrows. -Do we outgrow? Lion, come come. Come come. Squash well. No come to near him, too. As far as it squashes, if it does not squash, it is fate. Ömer, how many does investigation faith split into? You was dancing at the back just now. Ömer How many does investigation faith split into? Say, Can. Come here come. Come here. Who will check on cameras? Running like a horse is easy. Whole team is here. How many does investigation faith split into? I dont know, brother. It splits into three like you. The first one is “ilmel yakin”. Namely if you see a smoke anywhere, what do you say? Fire. With what did you know it? With your knowledge. The second one is “aynel yakin”. You went and saw and you said “aa there is fire here.” This is it’s upper stage. The third one is “hakkel yakin”. You touched it and you burnt. You felt fire. Now go from here. I knew. Actually I forgot topic title I studied wrong lesson. Why is investigation faith consists of three stages ( researcher faith) important for me Mehmet brother? Namely, you told these issues and you mentioned that these are so important. What is it’s reason? It’s reason is that: Think that there is a strong man in front of me! Aslangiray, come, lets do it again. Come, hist! come, come Good material. Think that Aslangiray is storng man who is in front of me. If I keep an apple in my hand. Can you take it from me whenever you want? -Yes I can. Yes, you can. Well, ıf I approach it to my mouth and you are so strong man. Can you take it from right here? -I can take brother. You take.Well, I put it my mouth and bite it. Can you take it from there? -I take. Again I take. You take. You are so strong man. I swallow it. Can you take it from my stomach at its first sec? I take it by thrusting it into your stomach. You say I take it by thrusting it into your stomach. Well I digested it after I ate it.It went to all parts of my body and penetrated everywhere. Can you take it after this? You take but not apple. 🙂 Actually I take it, if I know that I will not get fired. 🙂 I dont dismiss you. 🙂 Okey now get out of here. He is useful sometimes. Like devil’s hand can not reach out apple which is ingested its hand can not reach out your faith which reaches stages of “ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin.” People have to understand what is benefit of position of faith. Think such: I say to you that I buy a house from somewhere. And you ask me of course because you are my friends: Did you buy it with 5000 liras from ghetto? Or did you buy a smart home with hundreds of milliard? Just as an ordinary house has stages and quality difference, heaven has stages. And which stage of heaven you will stay in will be determined according to your faith’s stage. It is time to deepen the topic. ıf you say “I have 3 milliard in my pocket, Mehmet brother” and if I say “Okey I believe in you.” This is called as imitation faith. But if I say ” Yusuf, show it. How can I know whether it is true or not.” Showing it with evidences means investigation faith. When our prophet Muhammed (pbuh) declared his prophecy, he wanted us to believe in presence of creator of universe. We dont say ” okey immediately I believe.” Are you really ambassador? Is there Allah? If there is Allah, is Allah one? Of course we want to interrogate. Even this interrogation is not enough for some. Maybe they want to see a miracle. I believed in presence of Allah long time in my former life. But how an Allah? How can Allah be persuaded? What are Allah’s properties, characters and names? I could not understandthese. I believed only in order that they said! Until I observe book of universe! If one finds a leaf which drops from tree,one who has imitation faith says only “Allah created it” and he or she goes. But one who has investigation faith reconnoitres on it. And says that “there is good art on this leaf.” There is good geometry. There is precision measurement. There are system and regularity. In this case these qualities of Allah who offers this leaf me are available. If how illogical making papier-maches of a house whose base is not built, Person who does not has base of faith truths do the same thing. Our fundamental problem is “prioritizing worships while there are problems, weaknesses, worms which eat body in our truths of faith. One who I chat in Istanbul came across a boy who performs salaah in the correct way (tadil-i erkan) . He and boy started to chat. Allah, book, Quran etc. While boy is with taqwa and while he performs salaah in a correct way, when it came to angels, he said “I think angels issue is nonsense. Anyway it is beyond me.” ı ask you my brother. What is the situation of him at that moment according to you? Maybe he is a heretic who performs salaah because he ruins truths of faith which are packaged. Chat with people around you. Ask him how an Allah he believes. I always ask and answers I hear are incredible. One said like that: “I believe in Allah and love Allah more than you. But Allah I believe does not burn.”! He said “you exaggerate.” I ask you! Are Allah which Quran mentions and Allah which he believes same ? When person looks at universe like that, he understands that picture of sun daytime, cover which cover everything at night, leaf which shakes in the picnic you go… These are their form of saying “we are art of Allah (sani-i zülcelal) and know our qualities.” A fly which settles on your hand suddenly is not ordinary thing. It is an art which nobody can not create it’s similar, even if all universe come together. Romantic people know. What does it mean when your husband gives you a rose? It means “I love you. you are so valuable for me.” Well, Does not Allah who decorates whole universe with roses and a wide array of flowers say that “I love you” according to you? If Allah wants, Allah can enlighten world with smaller lamp. Look at sun with 300000 times magnitude than world! See! Does not Allah put it there so that you dont search a different power thereover who you obey? When it is linked to creator and when sigils of names of Allah are read on you, even you become a caliph for earth. Otherwise, know that meat in the butcher is more valuable than you. Because it is eatable. You are unclean, you are not eatable. A mistake which is made now: Telling youngs worships continuously and firstly. Thing is incumbent on us is teaching truths of faith. Because this boy knows how he performs salaah. But he does not know why he performs salaah. Thing is incumbent on us giving honey. If we give him honey, he will find water on his own. Come, finish it. Come. What will I say? -Say “finished” Is that all? Did you call me only in order that I say “finished”? Yes:) This is much for you. Finished. Okey If this video reached you, share it. Conduce to someone else. Participate in our duty. Participate in our prays. Be our sister or brother in afterlife.

Allah Cennete veya Cehenneme Gideceğimizi Biliyorsa Bizi Neden Yarattı ?

iman mesleğimizden şunu anlamamız lazım şimdi iman paket halinde bir olgu mesela.. imanın bir çok rüknü mantıklı gelse ama meleklere imanı anlamadım desen bu tam bir iman olmaz çünkü… bütün her biri, bir ötekine zincirleme bağlı yani mesela şimdi sen meleği inkar ettiğinde otomatikman vahyide inkar ediyorsun eee kuranda geçen melek bahsi var onu inkar ediyorsun RESULALLAH Aleyhisselama eee cibril gelip bir çok vahiy naklediyor eee sen o zaman bunuda inkar etmiş olabiliyorsun..! bu yüzden iman rükünleri birbirine paket halindedir bunu bozmanın imkanı yok mesela bir gün İstanbul’da bir arkadaşım birinden bahsetti öyle bir kardeşim MAŞALLAH tam böyle islami usüllere göre giyinmiş namaz kılıyor konuşuyorlar ALLAH, Kitap, Peygamber yani Şok oldum gerçekten bunu duyunca birden konu melek bahsine geçiyor çocuk melekler bana göre saçma bir mesele diyor yani böyle mesele olmaz diyor ne kadar namazını da düzgün kılsa ne kadar bu işleri de düzgün yapsa o arkadaş üzülerek söylüyorum çok acı bir şey ama..! namaz kılan bir kafir oluyor çünkü iman paket halinde bozulamaz rükünlardan oluşmaktadır yani şöyle düşün mesela..! ben senin varlığını kabul ediyorum dedenin varlığını kabul ediyorum ama baban hiç olmamıştır diyorum yani mantıken bu denklem bozuluyor bu algoritma kırılıyor aynen öyle imanın bir tane rüknü ile oynadığın anda iş tamamen çöküp bitiyor elinde bunların içinde en ince olanı Kader bahsı zaten dikkat edersen altıncı rüknü olarak yani bir çok mesele anlaşıldıktan sonra belki tam oluşacak manası olabilir mi? bir ihtimal olabilir.. mezheb imamlarından Ahmed İbni Hanbel şöyle bir cümle naklediyor çok muaazzam bir cümle ALLAH’ın kudreti idrak etmiş bir insana kader bahsini ayrıyeten ele almaya lüzum yoktur diyor yani cenabı ALLAH’ın kudret kalemi ile boyanmış şu kainatı iyice anlayan başına gelen hadiselerde zarfı açıp mazrufu okuyan insanlar kader bahsini daha net idrak edebilecek insanlar olacak bu kader bahsi ile ilgili yani üniversite camiasından bir çok genç kardeş ile oturuyoruz ve.. en çok akıllarına takılan sual şöyle oluyor yani ALLAH beni cennet’e veya cehennem’e gideceğimi biliyormu? tabi biliyor yani ezeli ilmi var eee madem biliyor benim bu dünyada ne işim var? beni niye yarattı? beni direkt gönderse olmaz mıydı?

Bana Nasıl Kız Tavlanır Diye Sordu – Hocalarımız Allah’tan Bahsetmiyor

Mehmet abi, maşaallah enerjiksin – Allah razı olsun. Abiler, cümleten Selamun Aleyküm. – Aleyküm Selam Abiler Şimdi, şu kardeşiniz öğretmen olduğundan dolayı Sabri Abi, çok fazla öğrenci görüyorum tabii ki Şimdi, yani, gönül ister hepsi çok masum olsun Hepsi böyle, canımız ciğerimiz, kardeşlerimiz ama gerçekten liselerde yaşanan olayları bir anlatsam Fatih Abi şurada üzüntüden ders işleyemeyiz hakkaten Mahsun, dikkati bi ver. Çok önemli bir ders bugün hakikaten Yani ben bu çocuklara böyle bulduğum yerde sondaj yapmaya çalışıyorum abi Başlıyorum Allah, kitap, peygamber… Öyle topluyorum etrafıma Tabii içlerinden bir tane böyle kırık, fırlama çıkıyo “Ya abi sen bırak bunları” diyo ya “Bize nasıl kız tavlanır onu anlat” diyo çocuk yani Çocuğun dikkati çok ayrı bi yerde Bir gün bir tanesi böyle sinirlendirdi Sabri Abi Sektirdim buna tamam mı? Dedim ulan ahiret var, Allah var, kitap var… En son dedim “Bak kardeşim sana bir akıl vereyim.” dedim. “Hocam” dedi, “Verirken sana kalmayacaksa benim için riske girme.” dedi. gülüşmeler Yani, çocuk var ya akraba evliliği midir nedir yani Şu cevaba bak abi, gerçekten yani durum çok üzücü Yani çocukların durumları. Verdiği cevaplar o noktada… Tabii problem sadece çocukta bitmiyo, öğretmende de çok sıkıntı var Mesela bir gün yaşlı bir tane hocayla muhabbet ettik Tabii ben ona göre talebeyim, yani küçücüğüm böyle çok yaşlı, yani ölmüş ölmekten yaşıyo o kadar yaşlı anladın mı abi? O varmış, yer küre üstüne… Çok yaşlı… Böyle acıdı bana. “Ya yazık.” dedi. “Gencecik diman var, pırıl pırıl gençsin, ömrünü dine adamışsın.” dedi. O bana bunu diyo Sinan Abi, ben diyorum “Yazık, kaç yaşına gelmiş kadın, hala şarabın yanında hangi balık yenir İşte pamuk nereden… Onları konuşuyo diyorum. O bana üzülüyo, ben ona üzülüyorum gülüşmeler En son “Ya Mehmet, canım evladım.” dedi. Sağ olsun öyle de konuşuyo. “Sen böyle namaz, tesettür anlatıyorsun da bunlar farz değil.” dedi. Dedim ki “Hocam, bunların farz olmadığına nasıl kanaat getirdiniz?” “Ya benim çok dindar bir tanıdığım var.” dedi. Böyle biliyorsun abi kimin elinde Kur’an görseler hemen çok dindar… “Ben onunla uzun uzun konuştum, bana anlattı.” dedi. Çat bir de kartını uzattı. Bir baktım “H.H.H. Fatih” yazıyor. Lan bu H.H.H. Fatih ne demek? “Hacı, Hoca, Hafız” dedi. gülüşmeler Lan var ya, küfür ağzıma yakışmıyor ama o adama çok yakışırdı yani Ya bu nasıl bir iş Sinan Abi düşünüyor musun? Bir de adam yememiş içmemiş tasdikletmiş olayı yani Kartlı martlı… Onur, tesettürün, namazın farz olmadığını kartlı ispatlarını yapıyorlar artık nerelere düştüysek Ama şu kardeşinize sorarsanız: Ben problemin en temel yanının okullarda olduğunu düşünürüm çünkü çocuğun iradesinin bir rol model alacağı yaş evresi o yaşlar ve kimi görse çocuk hemen rol model kapacak yani kendi hayatına yakın bir hayat görse ve o yakın hayat namaz kılsa belki çocuk namaza sevk olunacak ama maalesef, bak çok üzüntülü bir şey söyleyeyim size Okullarda -tabi herkese demiyorum ama- kısım kısım böyle zümreler var, öyle bir Allah anlatılıyor ki maalesef “Kur’an’ı başka bir Allah yaratmış, kainat kitabını da başka bir Allah yaratmış.” E şimdi böyle olunca çocuğun gözünde nasıl gözüküyor? Allah’la bilim birbirinden çok uzak gözüküyor Fatih Abi. Şimdi ben şöyle bir şey sorsam size: Bir Allah’ın bazı sıfatlarının tecellisi olan bir kitap -dimi abi “Kelam” sıfatı tecellisi Kur’an-ı Kerim- ve başka başka sıfatlarının tecellisi olan başka bir kitap “kainat kitabı” hiç birbiriyle çelişebilir mi Sinan Abi? Bunlar birbirinin açıklayıcısı olması lazım. ama maalesef okullarda çocuklara anlatım tarzı böyle olmuyor. Bazı dine çok yakın hocalarımız Allah razı olsun onlar var ama bir atomu anlatırken “Bak bu senin Rabb’inin sanat eseri…” bunu diyen sayısı çok az. bi Besmele ile ders başlasa, atomlardan Rabb’ini anlatsa, Fatiha ile ders bitse ne kadar güzel olur yani bunlar bilmiyorum, imkansız gibi mi geliyor size ama bana çok güzel geliyo çocuğa en çok ulaşılacak evre, en çok ulaşılacak yaş grubunda çocuklara böyle ulaşılması lazım ama bu olana kadar başka bir formülümüz daha var Fatih Abi. Üstad Hazretleri zamanında, bu benim gönül yangınıma benzer bir vaka yaşıyorlar “Kastamonu’da, lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldi.” diyor Bediüzzaman Hazretleri ve bu gelenler içinde, ben hatıralardan dinledim, yanılmıyorsam Abdullah Yeğin abi de mevcut. Üstadın yanına geliyor genç yaşında “Bize Hâlık’ımızı tanıttır, muallimlerimiz -yani hocalarımız- Allah’tan bahsetmiyorlar.” diyo. Bak abi, belki bunu dedikleri evre 1925-1950, dinin, İslam’ın en çok tahrip edilmeye çalışıldığı… Ben 1-2 tane eski fotokopi kağıdı gördüm. Doğrudur, yanlıştır bilemiyorum. Ama kağıtta Allah anlatılmadan önce “Tabiat Ana” vurguları anlatılıyor. Şöyle bir cümle gördüm yüreğim… Benim kafama ondan sonra dank etti. Haşa, estağfirullah şöyle yazıyordu: “Ve Muhammed mağarada hatıralarını yazıyordu.” diyo Kur’an-ı Kerim için… Ya küçüklükten böyle bilgi alan bir çocuk 1925-50’lerde… ondan sonra sen evde bunun üzerine ne kadar bir yaratıcı bina edebilirsin? Çocukların akıllarında “tesadüf, tabiat ana” kelimeleri ve haşa az önce söylediğim cümleler dolanırken “Bu çocuk nasıl düzeltilebilir?” soruyorum sana. “Bize Hâlık’ımızı tanıttır.” diyor bak üstada. B.S.Nursi: “Muallimlerimiz Allah’tan bahsetmiyor.” dediler. Ben dedim: ” Sizin okuduğunuz fenlerden her fen… Bir fen söyle Fatih? – Biyoloji Bi tane daha abi? – Kimya Kimya, matematik… Doğru mu? Öyle devam eder. “Her fen kendi lisan-ı mahsusi ile mütemadiyen” -yani sürekli, her bahsedilen konuda- zaten hepsinde olmasa Allah sonsuz olmaz “…mütemadiyen Allah’tan bahsedip, Hâlık’ını tanıttırıyor.” Abi cümleye dikkat, Fatih çok dikkat. “Muallimleri değil, o dersleri dinleyiniz'” Formül nasıl? Şimdi, bu gün belki herkesi medreseye gönderme imkanımız olmayabilir. Doğru mu abi? Ama bir çocuk şu dersi alırsa, her gittiği okulu bir medreseye çevirir bu çocuk. Bak abi Şurayı anlamak lazım. ‘Atomlardan, partiküllerden Rabb’ini tanımak.’ Buna ‘Marifetullah İlmi’ deniyor. İslam’da akâid ilmidir bu. Fıkıhtan vesâir birçok ilimden üstte gelir marifetullah denen akâid ilmi. Yani bir çocuğun Rabbi’ni tanıması. Bak şimdi 1-2 örnek verelim pekişsin kafamızda Ömer abi Şimdi ben bir matematik öğretmeni kardeşinim. Yarım yamalak dandik de olsa bir iki formül biliyorum. Şimdi bildiğim formüllerden bir tanesi -olasılık diye bir konu var- belki bir çoğunuz liseden hatırlarsınız. Sövmeyin de şimdi. Olasılık diye bir mesele var. Bak şöyle bir şey düşün. Şimdi Yunus ben şu yanıma bir tane maymun oturtsam. Hani şimdi okulda çocuklara hep ‘tesadüf, ateizm deizm’ -öyle değil mi?- ‘Darwin çok iyi bir adamdı.’ falan. Sürekli bunlar empoze ediliyor ya. Bunların ne kadar saçma, ahmakça olduğunu beraber izleyelim Sabri abi hazır mıyız? Yanıma kimi oturttum Sabri abi Bir tane maymun oturttum. Maymunun ismi tesadüf olsun. Var mı problem? Ben bu maymunun eline bir tane daktilo versem. Desem ki:”Ey maymun! Kendi ismini tesadüfen daktilodan yaz bakalım.” desem Alfabede kaç harf var? 29 Birinci harf olan T’yi isabet ettirmesi 29 da 1 ihtimaldir. Doğru mu? Var mı problem? İkinci harfi yazması lazım değil mi? İsmini tamamlaması için. -7 harfli ‘Tesadüf’- Samet anlaşılıyor mu? T’yi ve E’yi doğru tutturabilme ihtimali 841 de bir ihtimaldir 7 harfli tesadüf kelimesini bu maymunun daktiloya basarak yazabilme ihtimali 17.249.876.309 (on yedi milyar iki yüz kırk dokuz milyon sekiz yüz yetmiş altı bin üç yüz dokuz) da bir ihtimaldir. 29 harfli alfabenin ihtimalini konuştum doğru mu? Benim vücudumdaki DNA’da üç buçuk milyar nükleotit var. Yani üç buçuk milyar tane harf var. üç buçuk milyar tane harften her daim doğrusunu tıklayıp Bütün organlarıyla beraber her an Mehmet’i yaratmak! Hangi tesadüften bahsediyoruz? Sabri abi bir kıyak geçelim mi? Ben bu işi tesadüfün yaptığını kabul edip kıyak geçeyim adamlara. Hazır mısın? Madem buraya kadar tesadüf diyelim Cansız atomlardan Canlı bir Mehmet’in yaratılmasını Nasıl açıklayacaksın? Bakın abiler Dikkat edin Allah’ın varlığı ile ilgili bir şey söylemedik. Bunları Allah yaratıyor da demedik Bu fen kendi lisanıyla böyle bir tesadüfe ya inanılacak kadar dangalaksındır Ya da bunları Allah’ın yarattığını anlayacak kadar insaflı dersindir. Biz buzlu camda gölge görmedik İman ettik Elimizde delillerimiz var imana Anlatabiliyor muyum? Dedem söyledi Babaannem çok iyi biriydi. Bunlarla iman etmedik. Bak bir örnek daha verelim abi Şimdi beni elimde 6 tane zar olsun. Fatih abi 6 tane zarı attım. ve altı zarın istediğim rakam gelme ihtimali 46.656 (kırk altı bin altı yüz elli altı) da bir ihtimaldir. Neden altı zardan bahsettim Mehmet kardeş? Çünkü benim kulağımda altı kemik var. Şimdi şu altı tane kemiğin tesadüfen oluşabilmesi için o altı kemiğin tesadüfle atılıp yan yana gelmesi için 46.656 (kırk altı bin altı yüz elli altı) da bir ihtimal var. Şimdi benim benim vücudumda 206 (iki yüz altı) kemik daha var. Hesapla. Yaşayan yedi milyar insan var onu da hesapla! Geçtiğim kıyağı fark etmedin Ali Eren. Kemikleri yaratılmış verdim eline. Anlıyor musun meseleyi? Şimdi kemikler nasıl oldu? Bilmiyoruz. Yaratılmış verdim. Bakın abiler. Bakın çok ince mesele. Tekrar söylüyorum Az önce Allah var demedik. Kim insaflı kalbiyle şu dersi dinlese Bunları yaratan sanatkar bir Allah’ı bulacaktır elbet. Yani ders kendi lisanıyla bize Hâlıkımızı tanıttırıyor. Bak abi Bir proteinin kâinatta tesadüfen oluşma ihtimali Bir protein. 10 üzeri 161 Zaten bu rakamı söyle dersi kapatayım. 10 üzeri161. Bak Basit bir karıncada 238 (iki yüz otuz sekiz) tane protein var. Ulan sen karıncayı doğrultamazsın Kainata ilahlık kudretin nerede senin? Hangi tesadüf abi? Kim bu tesadüf diyen? Bak az önce karıncadan bahsettim. Başka bir noktaya değineyim mi kardeşim? Benim vücudumda saniyede elli milyon atom yıkılıp Elli milyon atom geri yapılıyor. Hangi tesadüfün eli bu elli milyon hücrenin yapım ve yıkımına ve bunların proteinlerine karışabilir? Soruyorum size. Hiç akıl kârı mıdır abi? Bizim bu meselede Allah kelimesini kullanmamıza gerek var mı? Yoksa bu ders zaten kendisi Bir Allah’ın varlığını ve birliğini Ayan beyan insaflı kalplere anlatıyor mu? Bak Bizim Urfalı bir çocuk var Fatih abi. Azat diye Yani Manyağın önde gideni Çok Çok kırık bir çocuk Zaten siz çocuğun Şimdi ben düşündüm Dedim kürsüye çıkıp bu Azat’ı anlatayım dedim. Nasıl anlatacağımı bulamadım. Bu manyak Günlük böyle ses kaydı gönderiyor bize. Çekip çekip gönderiyor. Dedim ‘Bir iki ses kaydını dinleyeyim çocuğu tanıtın.’ Can bir dinletsene şunları. Bak şimdi çocuğa “Bu gecee, bu gece Mehmet abi yakacak gene haa…(?)” “…?…” “Size kravat lazım papyon lazım Mehmet abii.” Bu çocuk abi Canı sıkıldıkça ses kaydı gönderiyor. Bir tane daha at bakalım. “Abi.” “İrfan abi” “Siyahın kaderi suçlanmak.” “Beyazın kaderi kirlenmek.” “Yalnız sana ne siyah ne beyaz.” “Bundan sonra sana” “kırmızı yeter…?…” “Yakışır abime.” Can başka var mı? Bir tane daha aç ya. Çocuğu bir tanıyın abi. “Ayy” “Ayy” “…?…” Abi böyle bir manyak. Urfa’dan kalkmış buraya gelmiş. Mehmet abii dedi Oturduk konuştuk. Ama bana nasıl mübarek davranıyor. İrfan ayırttırdı çocuğu Dedi ‘Sen Urfalısın. Bir kırıklık vardır.’ dedi. İrfan çözdü çocuğu Neyse Oturduk abi. Muhabbet ediyoruz çocukla. Çocuğa böyle Soruları vardı sordu. Atom partikül. Bunları anlattım bu dersleri Anlattım anlattım anlattım. ‘Anladın mı?’ dedim ‘Anladım ağabey’ dedi. ‘Ne anladın?’ dedim ‘Hepimiz Allah’ın itiyiz abi.’ dedi. Ya burada atom parçalıyoruz bu mu ya? Yaa böyle bir kardeşimiz de imtihanımıza ortak oldu. Şimdi abiler. Son bir örnek daha var. Onunla dersi bitireceğim. Üstad hazretlerinin bir cümlesi var Fatih abi. Diyor ki “Baharı icat etmeyen bir elmayı icat edemez.” diyor Biraz deşelim mi abi cümleyi? Deşelim değil mi? Bir elmanın var olabilmesi için elmanın içindeki atomlar lazım mı? Lazım Elmanın içindeki meyve asidi lazım mı? Lazım. Karaciğer için lazım. İçindeki bikarbonat atomu lazım mı? Lazım. Sindirim için lazım. O elmanın ambalajı lazım mı? Lazım. Sinan abi toprak lazım mı? Lazım Fatih, Güneş lazım mı? Lazım. Dünya’nın, kendi ekseninde bin altı yüz yetmiş Güneş Sistemi ekseninde yüz sekiz bin kilometre hızla dönüp Samanyolu Galaksisindeki dört yüz milyar yıldızın birbirine çarpmadan tespih gibi dönmesi lazım mı? Lazım. Dış basınç lazım mı? Atmosfer tabakası lazım mı? Lazım. Güneş Sistemi, yağmur, toprak, hava, azot döngüsü karbonlar Bir elmanın olabilmesi için tüm kainat lazım mı Mehmet abi? “Lazım abi.” Abi bak çok iyi dinleyin ha Çok iyi dinleyin. Sabri abi Bir elma sonsuz ihtiyaç sahibi diyebilir miyim? Derim Peki bir elmanın sonsuz ihtiyacı karşılanıyor mu? Karşılanıyor. Yağmuru, Güneş’i, bulutu, çamuru Hepsi karşılanıyor. Bir şeftalinin olması için tüm kâinatın olması şart mı Ali Eren? Şart. Peki bir şeftalinin Sonsuz ihtiyacı var mı? Evet. Bir şeftalinin sonsuz ihtiyacı karşılanıyor mu? Evet. Bir Yavuz’un olabilmesi için Tüm kâinatın olması şart mı? Evet. Bir Yavuz’un sonsuz ihtiyacı var mı? evet. Peki Bir Yavuz’un sonsuz ihtiyacı karşılanıyor mu? Evet. Şimdi iyi dinle. Usta iyi dinle beni Kâinattaki her şeyin var olabilmesi için tüm kainatın olması lazımsa ve kainattaki her şey sonsuz muhtaçsa ve bu sonsuz muhtaçlıkları sürekli karşılanıyorsa hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir sonsuz karşılayıcı tarafından kainatta her daim bütün eksiklikleri an ve an yaratılmak zorundadır. İşte biz bu karşılayıcıya “ALLAH” diyoruz Bundan sonra da Hâla o ateist arkadaşlar iman etmiyorsa Bizim de bir çift sorumuz olacak. Putperestler puta tapıyorsa ateistler de ata mı tapıyor abi? Abiler Unutmamak lazım. yani Böyle entelektüel gibi ‘ay ben inanmıyorum’ falan Unutmamak lazım Her şey aslına rücu eder (döner). Ebe tokadı nereye vuruyorsa imam pamuğu oraya tıkar. Yani gidecen. Onu Unutmamak lazım Şunu da unutmamak lazım Sabri abim Sabri reis Mesele bu dünyada Allah demek abi Öbür dünyada her türlü dedirtirler abi Bir zat şöyle dedi. İnşallah tam doğru manayı anlarsınız. Ömer abi, şöyle diyor. Mahmut Efendi hazretleri de olabilir onun yakını da olabilir. O güruhtan bir arkadaş. Allah râzı olsun ondan. Diyor ki: “Cehennem ehlinin hepsi ehl-i imandır.” diyor. “Lâkin” “İş işten geçtikten sonra iman etmişlerdir.” diyor Lİllahil teâlâ El- Fâtiha Bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için Siz de paylaşın. “Sebep olan yapan gibidir.”


İngilizce

Mehmet brother, praise be! you are energetic. -May Allah bless you. Brothers, Salamun Alaikum. -Peace be upon you. Brothers. Now, because I am teacher, Sabri brother, I see lots of students of course. Now, one would wish that they are innocent. All of them are our sisters and brothers. But If I tell events which is lived in high schools Fatih brother. we can not really teach a lesson here because of sadness. Mahsun, pay attention to here. This is very important lesson. I try to tell something them whereever I find them. I start : Allah, prophet… I gather them around me. Of course there is bastard one inside them. “Brother come off it!” he says. “Tell us how can we chat up a girl” he says. He has half an ear on something. One day one of them annoyed me Sabri brother. I said to him ” there is afterlife, there is Quran.” I said in the end ” let me give advice to you.” He said “teacher, when you give your mind to me, if it does not stay in you, dont take the risk for me.” (this is turkish humour) (laughters) Is he result of a kin marriage, I dont know. Look at this answer. The case is really very sad. Namely, situations of children.. Answers they give.. Of course problem is not only in children but also in teachers. For example one day I had a chat with an old teacher. I am student according to her. She was very old. As if she died. There is her, sphere is on her…Very old… She felt pity for me. “Pity you!” she said. “You are so young, you devote your life to Islam.” she said. She said this to me Sinan brother. I said “Pity! she still thinks that which fish is eaten with wine, even if she is old.” She speaks about them.She feels sorry for me, I feel sorry for her. (laughters) At the end she said ” Mehmet, my dear son.” She speaks like that. “You tell salaah, modest dress. But these are not fardh.” she said. I said that ” My teacher how were you convinced that?” “I have a religionist friend.” she said. You know brother when they see Quran in someone’s hand, they say he is so religionist… “I talked to him at length, he told me.”she said. She gave me his business card. I looked at it. It is written that ” H.H.H. Fatih”. I said what is it mean? “Haji,Hodja, Hafız.” she said. ( laughters) Swearing is not suitable for my mouth but it would be suitable for this man. How work is this? Sinan brother. He certified this by not eating, drinking. Onur, they prove salaah and modest dress with business cards. But if you ask me, I think the basic problem is in schools. Because children take someone as a model at these ages.Whoever they see, they take them as a model. Namely Maybe they take someone who prays as a model. But unfortunately, Let me say a sad thing. There are some coteries such – of course I dont say to everybody- They tell Allah such a bad that. “Else Allah created Quran and else Allah created universe” they tell such. Now, when this become like that, how does it seems like in children’s eyes.Allah and science seems like remote from each other. Now I ask you something such: A holy writ which is reflection of some characters of Allah, is it true?. Quran is reflection of kalam character of Allah. and has other book whose name is book of universe ever conflicted with Quran? These are have to be descriptor of each other. but unfortunately in schools they dont tell these to children like that. There is some teachers who is close to Islam.May God bless them. But while they are telling atom, number of teachers who say “look this is artwork of your Lord” is too little. I wish they started to lesson with basmala and told Lord with atoms and finished lesson with Fatiha. I dont know, are these impossible for you? but it seems like good for me. This is age we can reach them most.We have to reach them. But we have other formula. Bediüzzaman lived an event like I lived. “In Kastamonu, some of high school students came to me.” he says. and there was Abdullah Yeğin brother among these students. I listened from memories. They said “Introduce us our Lord. Our teachers didnt mention about Allah Look brother, the year they said these are 1925 or 1950 which Islam was tried to be blasted most. I saw one or two copying papers. I can not know whether it is true or not. But in paper, before Allah is told, point of mother nature is told. I saw such a sentence. My heart… After this came home to me. Far from it, not at all! it is written such : “and Muhammed was writing his memories in the cave.” it is said for Quran. A child who gets such an information in littleness in 1925-1950s… After this how can you tell Allah in home? While words of coincidence and mother nature and sentences I said just now are strolling in their minds I ask you “how can these children be improved?” “Introduce us our creator.”they said to Bediüzzaman. They said ” our teachers dont mention about our creator.” I said “every science of sciences you read…” Tell me a science Fatih! -Biology One more brother? -Chemistry Chemistry, maths…Is it true? It continues like. “Every science with their body languages, always…” If all of them had not mentioned from Allah, Allah would not have been endless. “…always by mentioning from Allah, they introduce creator.” Care for sentence Fatih. “Listen these lessons, not your teachers!” How a formula? Now, maybe we have not opportunity to send everybody to madrasah. Is it true brother? But if a child take this lesson, he converts every school he goes into madrasah. Look brother! We have to understand here: Introduce creator with atoms and particles. This is called science of Marifetullah. This is science of dogmas in Islam. It surpasses all sciences like fiqh. Namely, knowing Allah of a child. Look now Lets give examples, let topic become strong in our minds Ömer brother. I am a math teacher. I know some formulas. One of the formulas I know.. There is a topic whose name is possibility. Most of you can remember from high school. Dont swear me now! There is a issue whose name is possibility. Think something like that: Now Yunus I seat a monkey here. In schools they tell to children coincidence, atheism, deism etc. True? They say ” Darwin was very good man” etc. These are imposed on them everytime. Lets watch how these are odd together. Are you ready? Who did I seat here Sabri brother? I placed one monkey. Let it’s name be ‘Coincidence’ Is there any problem? If I give a typist to it’s hands. And I say ” Hey monkey! Write your name accidentally. How many letters are there in alphabet? 29 Nicking of the first letter ‘T’ is a chance in 29. Is it true? Is there any problem? It has to write the second letter. To complete it’s name. ‘coincidence’ with seven letters. Samet is it understood? T and E chance of writing true T and E is a chance in 841. Writing true this word with 7 letters is a chance in 17.249.876.309 I said chance of alphabet with 29 letters. Is it true? In DNA that is in my body there are 3.5 milliard nucleotides. Namely, there are 3.5 milliard letters. Create Mehmet every moment with his all organs always by clicking true letters from 3.5 milliard letters!! Which coincidence we mention about? Sabri brother shall we go easy on? I go easy on them by accepting that these are made by coincidence. Are you ready? Now that, lets say it is coincidence thus far. How will you explain being creating of alive Mehmet with lifeless atoms? Look brothers! Hold on to your hat! We did not say something about presence of Allah. We did not also say Allah creates these. This science with it’s own language… Either you are as stupid as to believe coincidence or you are as equitable as to understand that Allah makes these. We did not see shadow in opal glass. We have faith in Allah. We have evidences for faith. Can I tell? We did not believe in Allah by saying “my grandpa told or my grandma was very good person.” Lets give an example more. Now I have 6 dices in my hands. Fatih brother I threw them. and chance of being true number which I want is a chance in 46.656 Why did I mention about six dices Mehmet brother? Because there are six bones in my ear. There is a chance in 46.656 to comprise these 6 bones accidentally by being thrown and to come side by side. There are 206 bones more in my body. Calculate! There are seven million people who live. Calculate this, too! I went easy on. You did not notice Ali Eren. I gave bones to you as created. Do you understand issue? Now, how do bones become? We dont know. I gave them as created. Look brothers! This is very important issue. I am saying again. We did not say there is Allah just now. Whoever listen this lesson with his or her equitable heart, They will find artist Allah who created these of course. Namely lesson introduces us our Lord with it’s own language. Look brother!. Chance of formation of a protein accidentally in universe… A protein. 161 on 10. Tell me this number and let me finish lesson. 161 on 10. Look There are 238 proteins in a tiny ant’s body. You can not rectify an ant. Where is your ability of being god for universe? Which coincidence brother? Who is this saying ‘coincidence’? I mentioned about ant just now. Shall I speak to another point? In my body 50 million atoms are ruined and 50 million atoms are made. Which coincidence can join formation and destruction of 50 million cells and protein of these cells? I ask you. Is it within reason? Do we have to use word of Allah in this issue? Or does this lesson tell presence and oneness of Allah to equitable hearts? Look There is a boy who is from Urfa, Fatih brother. whose name is Azat. Namely he is frontrunner of maniac He is very very crazy boy. Anyway you can.. I thought I said “let me tell Azat in rostrum.” I could not find formula that how I will tell. This crazy boy sends sound recording to us. He sends everytime. I said that ” let me make you listen to them and know him. Can, make us listen to them. Look at boy, “At this night, Mehmet brother will fire again haa…(?)” “…?…” “You need tie and dicky Mehmet brother.” This boy sends recordings as long as he is bored. Open one more. “Brother.” “İrfan brother” ” destiny of black is being accused.” “destiny of white is getting dirty.” ” but for you neither black nor white.” “hereupon for you” “red is enough for you..?..” “It suits my brother.” Is there else Can? Open one more. Know the boy brother. “Aww” “Aww” “…?…” Brother such a manic. He came here from Urfa. He said “Mehmet brother.” We spoke and sat. But he treats me as if I am holy. İrfan endured him to awake. Irfan said “you are from Urfa. You are a bit maniac.” İrfan solved him. Anyway We sat. We chat with him. To him… He had questions and asked them. Atom, particle… I told these. I told, I told, I told. “Did you understand?” I said. “Yes brother.” he said. “What did you understand?” I said. “All of us are dog of Allah.” he said. I crashed atom here, is this it? Brother like that participated in our test. Now brothers. There is one more example. I will finish the lesson with it. There is a sentence of Bediüzzaman, Fatih brother. He says that: “Person who does not create spring can not create an apple.” Lets open this sentence! Lets open, true? Should atoms in apple be for presence of an apple? Yes. Should acid of fruit in apple be? Yes Does it has to be for liver. Should bicarb in it be? Yes It has to be for digestion. Should packing of apple be? Yes Sinan brother, Should soil be? Yes Fatih, Shoul sun be? Yes Should 400 milliard stars in milky way galaxy rotate and earth rotate around itself 1670000 speed and in the solar system with 108000 speed like a tasbih? Yes Should external pressure be? Should atmospheric layer be? Yes Solar system, rain, soil, air, nitrogen cycle, carbons… Should all universe be for presence of an apple, Mehmet brother? “Yes brother.” Listen carefully, it is so important. Listen so carefully. Sabri brother. Can I say that needs of an apple are endless? I say. Well. Are endless needs of an apple answered? Yes. Rain, sun, cloud, mud… All of them are answered. Should all universe be for presence of a peach Ali Eren? Yes. Well Are there endlees needs of a peach Yes. Are endless needs of a peach answered? Yes. Should all universe be for presence of Yavuz? Yes. Are there endless needs of Yavuz? Yes. Well. Are endless needs of Yavuz answered? Yes. Now listen carefully. Listen to me carefully. If whole universe must be for presence of everything in universe and if everything in universe has endless needs and if these needs are answered everytime every needs has to be created by a creator who needs nothing. We call this creator as “Allah” After this, if these atheist friends will not still believe in Allah there are questions I have to ask: If idolaters worships to icons, do atheists worship to horse? (this is a Turkish joke.) Brothers Dont you forget this namely intellectual people who say ” I dont believe in Allah”… Dont you forget Everything converts into it’s original. where the midwife slaps, imam tampons cotton there. Namely you will go. Dont you forget this. Dont you forget that Sabri brother. Sabri chief. Saying Allah in this world is important, brother. They will have it said in afterlife. A person said such. I hope, you can understand it correctly. Ömer brother, he said such. It can be Mahmud effendi or intimate of him. May Allah bless him. He said that ” people of hell are believer. but they believe be like closing the stable door after the horse has bolted.” Al-Fatiha. This video reached to you after someone shared it. For it reaches to more people share it “Those who cause are like those who do it.” (hadith)