HAYATIN SIRRI BU AYETTE GİZLİ: “HEPİMİZ FİTNEYİZ”

Bir hakikat daha var. Kur’an-ı Kerim Furkan suresinin 20. ayetinde çok net bir kural koyuyor. Keşke bunu parti kuran Müslümanlar anlasaydı. Keşke bunu dernek kuran, vakıf kuran Müslümanlar anlasaydı. Keşke dört kızım var, dördünü de evlendirdim, dört dünürüm var diyenler anlasaydı. Dört oğluna, beş oğluna, beş gelin bulduğu için ailesinin kocaman olduğunu, her birinden dörder dönüm dört çarpı dört, on altı etti elhamdülillah, böyle kalabalıklarla, insanla, içli dışlılıkla insan yoğunlaştıkça, şirket çalışanı çoğaldıkça, işlerin iyi gittiğini veya işlerin onun hesapladığı gibi olduğunu zannedenler bu ayeti daha önce duymuş olsalardı: وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةًۜ İnsanlar olarak, sizi birbirinizin fitnesi yaptık Allah buyuruyor. اَتَصْبِرُونَۚ bakacağız sabırla bu süreci geçirebilecek misiniz? اَتَصْبِرُونَۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَص۪يراً۟ Senin rabbin her şeyi izliyor, görüyor. Bu ayeti anlamayan Kur’an’dan bir şey anlamaz. Bu ayeti anlamayan Resûlullah Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem’in torunu niye şehit edildi bunu anlayamaz. Peygamber Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem’in müşriklerden bir yığın eziyet çektikten sonra ona iman edenler arasında niye sıkıntı çektiğini anlayamaz. Musa Aleyhisselam’a ne oldu ne bitti anlayamaz. Niye Çanakkale’de savaş yapılırken birileri filan yerinde Anadolu’nun fitne fesat çıkarıyordu, bir de namaz kılıyorlardı anlayamaz. Yahu bu kadının hiçbir derdi yok, kocası ona niye bela oldu anlayamaz. Bu erkek namaz kıldığı halde, teheccüd kıldığı halde niye zalim oldu anlayamaz. Ya bir tane camimiz var burada ne kavga ediyorsunuz ya bırak imamı müezzini kıl namazını git nedir derdin, anlayamaz. Dört kardeş dörde bölseniz, 14’e bölseniz, onu bir daha 10’a bölseniz buralar size yeter kavga etmeyin, anlayamaz. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةًۜ ‘yi anlamak zorundasın. Bir insan yarattı Allah, bir insan daha yarattı onları birbirinin fitnesi, yani imtihanı yaptı. Babaysan oğlunu, oğlunsa babayı, kadını kocasına, kocasını kadınına, dernekte yönetim kurulu yönetilene, yöneteni yönetilene, herkesi birbirine siyasetçiyi vatandaşına, vatandaşıyı siyasetçisine kadını erkeğe, erkeği kadına, fakire zengini, zengine fakiri toplumda 100 insan varsa, kadınlı, erkekli, çocuklu, 100 kareköklü 100 eylem demektir bu. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةًۜ Dolayısıyla biz, kaçıp gidelim o zaman insansız bir diyara desek, imtihandan kaçııyorsun, zaten senin kağıdını parça parça ederler o zaman. Sen imtihandan kaçtın. E bu imtihan benim şeklime göre olsun, sussun herkes itaat etsin bana dersen eğer, e sen o zaman ne biçim imtihan oluyorsun ki? Nasıl sana itaat edecek herkes? Böyle imtihan olur mu ya? Sen imtihana geliyorsun, şu soruları bana sorar mısınız lütfen diyorsun. Öyle bir imtihan dünyada var mı ya? وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةًۜ Birbirimizin imtihanıyız biz. Dolayısıyla çocuğu doğan elhamdülillah deyip sevinç için kurban kesiyor ya, aynı zamanda bir de bir dosya açmalı. Bir çocuk verdi Allah, hayır getir sonunu Ya Rabbi diye. Bedava yok bu dünyada. Bela da değil bedava, nimet de değil bedava. Bu dünyayı böyle kurdu Allah. Peygamberleri, böyle yaşadılar. aleyhimüsselâm cemîan. Bize mi farklı bir muamele yapacak Allah-u Teala? Nerede bir gül bittiyse, onun dalının dibinde dikeni göremeyenin gözü kördür. Gözü kör olduğu için onun hep eli kanar. Dikeni tutuyor çünkü. Dikensiz gül olur mu? Olur ama, plastikten olur. Doğal olmaz o. Dikenin geçmişi böyle. Gülün de geçmişi böyle, İkisini bir araya getiren o gülü yaratandır. Onun için, bu dünyada ne oldu? Ya bu Müslümanlarla biz bir arada kurduk bu vakfı da, niye şimdi birbirimize düştük? وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةًۜ Biz birbirimiz için yaratıldık, اَتَصْبِرُونَۚ Bir arada durmayı becerebilecek misiniz? اَتَصْبِرُونَۚ Sabır Ya Rabb! demekle mi 50 sene, bu kaynanaya, bu kaynataya, bu geline, bu damada, bu arkadaşa, bu kardeşe, dayanabileceğiz mi? Hainliğine karşı dayanabileceğiz mi? Laçkalığına karşı dayanabileceğiz mi? İftirasına karşı dayanabileceğiz mi? Kendimizi ezdirmeden, seviyemizi de düşürmeden dayanabileceğiz mi? Bunun için varız biz. اَتَصْبِرُونَۚ Bütün bu olaylar, 7 milyarın işte 7 milyar çarpı 7 milyar daha üst türevleri ile beraber olan ilişkilerini وَكَانَ رَبُّكَ بَص۪يراً۟ Rabb’in izliyor. O Allah bizim Allah’ımızdır Celle Celâlühü. Biz bu sürecin, Mü’min’leriyiz. Onun için ne dedik? Olayı anlamayan, yanlış anlayan, tersten bakan çatlar. Ya da hayvan gibi yaşar. Orada durdu trafik bekliyor akşama kadar bekler. Ne var ilerde, niye durduk bunu anlamaz.

Niye Sevmiyorsun Ki Beni – Kadirşinas

İngilizce

what is the important one for you the Quran or your ideas or are you using Quran for improve to your ideas if you are making this that way is very dark way dude if the Quran is the important one we cannot choose the verses like “this verse is very important but the others isn’t like this”hasha we cant think like this especially when we are talking about the other muslims sentences of what we use are very efficient on our life and we can suppose like “ooh if this guy saying this it needs to be truth” or “ahh i saw this guy on the social media all these guys are harmful” or”look it that after three years they will show us their harmful face” we can use on a deformation we need to leave from the stories and we need to trust Quran so we need to say”my ideas are unimportant against Quran’s main diciplines” Allah say’s in the Quran If a wicked person comes to you with any news, ascertain the truth lest ye harm people unwittingly, and afterwards become full of repentance for what ye have done. infact all the chapters in the Quran are guides to us so we need to be more respective to Quran and we needn’t to search Quran to be harmful on muslims we need to look all the chapters as united and we need to open our hearts all of the verses unfortunately we’ve got another problem ofcourse it’s not on all the muslim groups maybe its making from 3-5 persons that type of person’s tell all the time who enter to islamic way new”the only right way is ours this type of groups got habits they always tell from the other group like”ohh they’re harmful they’re wrong” but they doesn’t tell about their pretty sides if u look their good sides may u cant find a their good sides but they need to improve themselves somehow they need to say “we are here” so they’re prefer to tell about themselves as good they’re making this with deformation about the other islamic group if a person using Quran for making himself good and if he uses Qor’an for deformation about the other people u must stop at there dude Allah says in the Quran”And hold fast, all together, by the Rope which Allah (stretches out for you), and be not divided among yourselves; and remember with gratitude Allah’s favor on you; for ye were enemies and He joined your hearts in love, so that by His Grace, ye became brethren; and ye were on the brink of the pit of Fire, and He saved you from it. Thus doth Allah make His Signs clear to you that ye may be guided” if we really be faithful we convert to be unity so why we’re splitting because we’re dont understand the Quran there’re a lot of islamic group and if its inside borders of ehl-i sünnet(hz.Mohammed’s way)it means we’ve got a lot of good kind of think how the military is united but it splits on ground,air and marine forces this is reason of another ways of islam well its like if a group tells to young guys it doesnt works on old people how a group works in first city and it doesn’t works on at the second city’s citizienship well infact all of this another islamic gruops has got another good taste’s if they’re in the ehl-i sunnah especially teenagers can be effected of this movements and when he tried second after first may he can think wrongful about the first one from the wrong management and he ask by himself “first one has got mistakes but the second is correct” but when he passed to the third one then he’ll be think all of this for the both of two if he pass to the 4’th movement of islam he will thinks all of three so we need to understand it struggle of islam won’t continue from one way and islam won’t be the only groups struggle we’re saying only one ways time century of happiness only at that time we had one source and he was Mohammed(pbuh) well that time we had a one way well how they’re a big persons for islam even if we tell the Abubekir the loyal if we talk about Omar the fair if we talk about the Ali the wise nobody can be prophet Mohammed(pbuh) cause the one way time was his time at his time islam was just one thing and all people got one nationality if people live a disagreement in themselves they always went to him all the problems solved from him and this was very possible but now we’ve got as muslims there are very different islamic groups and all these are in borders of ehl-i sunnah and if these groups live a disagreement nobody can solve problems like Mohammed(pbuh) yes we’ve got same Qor’an and sunnah but we’ve got another ideas on commentary of the Quran but do you know there’s a big wisdom on this commentaries and this unbeleivable wisdom as well as this wisdom is a kind of exam Allah says in the Quran “He it is Who has sent down to this the Book: In it are verses basic or fundamental (of established, clear meaning); they are the foundation of the Book: others are not entirely clear. But those in whose hearts is perversity follow the part there of that is not clear, seeking discord, and searching for hidden meanings in it, but no one knows its interpretation except Allah And those who are firmly grounded in knowledge say: “We believe in the Book; the whole of it is from our Lord:” and none will grasp the Message except men of understanding.” unfortunately some people still look to this subject like fanaticism of football unfortunately they says”the only right movement is mine and the others is wrong,they’ll go to the hell and you need to stay away from them” when you’ll be a ripe person you’ll be understand islamic struggles won’t be goods of only one group about this splitting and about brotherhood we’ve got excellent two verse one of them is “they became divided only after Knowledge reached them it came from just between in their enmity and their ambition” it means just a thin can be split peoples after knowledge its just ambition well knowledge can be innocent till they are racing against themselves but after that jealously the main subject is goes to very different point the real knowledge need to be like in this verse “Say: “Whether ye believe in it or not, it is true that those who were given knowledge beforehand, when it is recited to them, fall down on their faces in humble prostration” it means the real knowledge is makes people modest it doesn’t turns to an argue if you havent got the real knowledge knowledge doesn’t like usable from you it doens’t make you cry and it doesn’t make you sadder for another peoples faithless if you havent got the real knowledge you are just a chatty you’re not another thing it means you know a lot of islamic great persons a lot of commentary of Quran but it doesn’t changes you’re cruel this is indepent thing from academic information heart shakes and you cannot stop yourself and you find yourself at prostrarion well guys we’re talking on this subject a lot of times for example some people be effected on when a person read Qor’an from his mind or risale-i nur or another commentaries of Qor’an like İbn-i kesir’s commentary or hadith’s that group of people thinks like”ooh look at this guy he’s got knowledge” or “ohh this guy has got verses on his memorization and whatever he say it needs to be truth” but they’re making mistake when they’re think like that but as we know there’re a lot of faithless people can read Qor’an perfectly well its not our main criteria well if a person can talk wery well its about his abilities is it true if a person saying verses from his memorization its about his mind well this abilities doesn’t makes people the wise one it means some people doesn’t talk like wise but they’ll enter to heaven but some chatty’s always talk’s like wise but they’ll go to hell like faithless because they aren’t act with their islamic knowledge well it’s possible do you understand like “look it that guy he’s translating Arabic verse to Turkish” these are very well abilities but if that guy is faithful or if that guy smothering with his lore that knowledge is very harmful for muslims i repeat today as we know lot of faithless people can read Qor’an very well they can prey as well as you and me we should think from this side we’re making mistakes century after century from we aren’t think like this Bediüzzaman Said Nursi Says at the commentaries of Quran “you can say the best way is my way,but you cannot say the only right way is my way well it means for example Mr.ulusoy who is the best mom in the world?” Mrs.Hatice(Mohammed’s(pbuh)wife) ahh you’re using joker dude 😀 you need to say from other moms who is the best mom for you Suna Ulusoy she’s your mom well is she the only good mom in the world? nope Yunus has got another good mom 😀 well we cant like that hah? for example if you ask me i have got the best mom in the world but it doesn’t means the other are bad well we need to look islamic ways like that if you ask me the best way is Hayalhanem’s way to me but the only no i can’t talk like that well people could love his job and his islmaic way so he can stand at there may he can give his life to there so then we can say the best way is my way but you can’t say the only good way is my way and even if you love there it doesn’t means the other ways are bad you must to understand this bro so at this point we need to follow the truth wo needn’t to be a fan of a group for example Yunus there’s a İslamic building at Mersin and another one at İstanbul or another where maybe it’s at Urfa it doesn’t matter for example there’s an agreement Mersin’s İslamic guys and Urfa’s but very big problem OK there’s very harmful guys u understand and think about it Urfa’s people will be a fan of Urfa’s guys and Mersin’s people for Mersin OK it means nobody didn’t understand anything about islam we’re not fans of football distances are unimportant for us or loving another guy tis is unimportant too we need to go to the truth but all the peoples statut’s are different why? because its about money for example Mersin is right OK there’s a lot of harmful thing maden in Urfa OK harmful for ummah but there’s guys line up with Urfa why do you know? because Urfas guy say to himself “i was talking with those guys or i was made my trade with those guys too”so he afraid for that and that guy left Allah’s consent for these but at the truth Allah’s consent is the most important thing you musnt left that for anything it’s like just beeing fenerbahçe’s or galatasaray’s fan well is it important for that guy memorization of Quran it won’t save him it means people must to go where is the thruth distance isn’t important for thruth if its important 100.000 companions doesn’t went another faithless lands it means the truth what’s the orders of Quran when a people got mistakes you must to say to your friend from 30 years “dude u have got mistakes to Quran” do you know Omar the fair was like that so people said for him “Beeing friend with Omar but when a person want a friend that person goes direct to him” because your friend must to talk direct about for your hereafter for example I describe myself a ex naugthy boy because i lived my life at clubs and i beleive if I’m working for Islam this came from from our brotherhood and I’m happy with that Alhamdulillah and i can’t explain all subjects of islam I’m not enough but i want to be help my brothers.I’m a men like that now you need to beleive me when ı see another Islamic groups at another subjects or islamic ways and I’m very proud with that well I be happy unbeleivable and I tell to myself Alhamdulillah there’re a group a that way we’re working on social media or another strange guys at university we’re working on these areas but when i see another islamic groups at another areas I be happy with that well if you collect all of the colours you can be product the rainbow do you understand well I’m looking all of these groups like organs of body for example think about it my foot is hurt and it’s bleedin but my hand laughing from there infact if foot bleed after that hand will hurt from bloodless we must to look like that OK we’re on the same ship well if a guy death at Kenya it won’t mekes me happy it’s foolishness we need to be sad we’re a body if there bleed it means all the body bleeds well I dont understand how muslim’s doesn’t think like that well I always tell this storie I was preying at mall’s mosque a guy came to my side and he said”ohh Mehmet bro I saw you at internet” and I said “come to our center maybe we can drink tea uh” but he said no because “I have contact with another Islamic group” look at that status it’s completely different thing can you beleive that we can’t drink tea as muslims if a atheist guy become a muslim we’re hugging with them but we can’t doing this as muslim how muslims can do that it’s not obeying rules of Quran Allah says in the Quran “The Believers are but a single Brotherhood” we’re nothing outside of brothers what are you doing with your main bro you need to make that with muslims you need to hug you need to love him need to prey for him or you need to drink his soup his tea… if you don’t do that devil are entering between us some of the harmful guys be removed from their group it means their cruelty return back to them well they makes a cruelty to muslim after that some of wises understands this status and removing them for this harmfulness after that when they’re stay alone they always lies classic you know it’s like “uh my story’s like Joseph(pbuh) i fallen to a pit” but it doesn’t means all of these liars are rightful for example in our village snakes live at the pits if you look to that just Joseph(pbuh)rise from pit but all the snakes live at there and also you’ll fall to the pit but you won’t be rightful how it can be i dont know

SANA NE? (EFEKT İÇERİR)

İngilizce

I’m looking at Muslims. We are 1.5 billion If we blow, we can put out the fire of the Islamic world Why can’t we be one! Why can’t we be together! Why can’t we be! Which traitors prevent that I feel sorry when I see these So we’ve got troubles inside Today, we are 1.5 billion Muslims When Prophet Muhammad accomplished many things, there were only dozens of people beside him. Today, like a brave like a man an Umar, an Abu-Bakr, an Ali, an Uthman (they are first 4 chalips and friends of the Prophet) If he had someone with that disposition, that would be over We are divided each other (backbites) Does it suit us! this kind of Muslim Does it suit us like Ubeyy ibn Halef The man who’s coming here, like a magazine when you come (backbites) It’s none of your business You don’t even pray yet. Unconscious!!! It’s none of your business Does this subjects suit for a Muslim What’s the difference from Ubeyy ibn Halef?


Almanca

Ich schaue mir die islamische Welt an: Wir sind ganze 1,5 Milliarden! Nur mit einer Puste könnten WIR heute das Feuer der brennenden islamischen Welt erlöschen. Wieso schaffen wir es nicht, eine Einheit zu sein? Wieso schaffen wir es nicht, eine Ganzheit zu sein? Wieso gelingt uns dies nicht? Wer hindert uns denn daran? Mich macht es traurig, wenn ich das sehe. Unsere Probleme sind also intern/innerhalb unserer Gemeinschaft. Heute sind wir ganze 1,5 Milliarden! Als der Gesandte (s.a.v.) viele gewaltige Hürden meisterte, hatte er nur ein paar 10 ihn unterstützende Menschen um sich. Hätten wir doch heute tugendhafte Männer wie Omar (r.a.), Abu Bakr (r.a.), Ali (r.a.) und Uthman (r.a.) – Nur einen Mann mit solch einer Fitrah (natürliche Veranlagung der Gottergebenheit) und all unsere Probleme wären behoben. Wir sind untereinander gespalten! “Hast du gehört, was er gesagt hat?” “Hinter diesem würde jene Person stecken.” ” Hast du gesehen, was dieser gemacht hat?” Passt das zum Islam? Passt es uns, wie Ubey zu sein? Kommt ein Mann zu uns – bei all seinen 20 Besuchen wie die Paparazzi. “Bruder, man sagt die Gemeinde XY sei soundso?” “Jene Gruppierung soll soundso sein?” Was geht es dich überhaupt an? Du praktizierst nicht einmal deine Gebete! Du “bewusstloser” Kerl! Was geht es dich überhaupt an? Gehören sich solche Gesprächsthemen für einen Moslem?! Was unterscheidet uns denn dann noch von Ubey?

2020’DE BAŞIMIZA GELEN OLAYLARIN 3 SEBEBİ – Duaların Şimdilik Aşikâre Kabulleri Görünmemesi – LAHİKA

Birkaç gündür şeyi düşünüyom böyle, zihnimde, İrfan. Şimdi bi tane lahika mektubu var da, Kastamonu 25’te. Onu okuyacaz ama onu okurken bu sefer kafanda şunu düşün: Muhabbetin ne kadarı kâfî? Ben böyle şeylerde böyle bi denge bulduğumda kendi adıma çok mutlu oluyorum. Neden mutlu oluyorum? Çünkü bunlar metodoloji. Anladın mı? Biri bana mesela: “Al bulaşıkları yıka” diye cif verirse, bu cif bittiğinde ben ona yine muhtaç olurum. Ama cifin nasıl yapıldığını öğrenirsem başka birine muhtaç olmam. Bunlar da bana bu yüzden denklem gibi geliyor. Bu denklemi bildiğimde, artık bu denklem üzerinden bütün ilişkilerimi yönlendirebilirim. Mesafenin nasılı makbûldür, neyden sonra muhabbet güzeldir? Neyden önce muhabbet hızlı zâyi olur, sathîdir? Belki çiğdir belki içinde sunîlik vardır Anlatabildim mi demek istediklerimi? Ardından, şeyi düşündüm yani; arkadaş dedim, bazı insanlar var adam, hayatımda gördüğüm en güzel siyeri anlatıyor belki. Belki, dedim hayatımda gördüğüm en güzel Risale-i Nur’u anlatıyor. Bazısı var hayatımda gördüğüm en güzel Kur’an’ı okuyor belki de mi? Var de mi abi böyle adamlar? Şahane siyer anlatıyor. Şahane Risale-i Nur okuyor. Şahane Kur’an okuyor. Ve aynı zamanda bu adam hayatımda gördüğüm en basiretsiz aynı adam diyorum bazen, oluyo mu sizin de öyle? Bir adam görüyorsun, Allahım ya Rabb’im. Anlattığı siyer meselelerini hani kitap kurcalamayla da ilgisi yok. Onla onu bağlamak ayrı bir yetenek. Yani siyerdeki o meseleyle o meseleyi çok düzenli bir şekilde bağlamış. Bir bakıyorsun adamın anlattığı siyer muazzam seviyelerde. Mükemmel düzeyde ama adam bu kadar yüksek dozda siyer anlatmasının yanında hayatımda gördüğüm en basiretsiz adam. Ya da başka bir şekilde, de mi başka örnek görüyorsun. Bir Risale-i Nur dinliyorsun, kelimelerle raks ediyor adeta. İşte Risale-i Nur’un şurasındaki şu kelime, şuradaki şu cümleye de bakıyor, falan diye. Hayatında gördüğün en güzel Risale-i Nur’u anlatıyor belki adam ama bunun yanında aynı adam, hayatında gördüğün en yüksek fitnelere sebeb olabilen bir adam oluyor. Allah Allah diyorsun ya. Sebebi ne biliyor musun? Adamda esas var ama usûl yok. Şimdi derler ki ”Usûl esastan mukaddemdir.” Bu cümleyi yazabiliriz. Şimdi Risale-i Nur Külliyatı kaç sayfa abi? 6000 sayfa. Bu 6000 sayfa içerisinde Külliyatı 3 temel noktada tasnif edebiliriz, sınıflandırabiliriz. 1. kısma “İman meseleleri” diyebiliriz. Yanılmıyorsam 130 parça iman meseleleri var. Onun haricinde “Müdafaalar” var. Onun haricinde “Lahikalar” var. Bu iman hakikatlerinin bahsedildiği kısım toplamda 3000 sayfa oluyor. Yani diğer 3000 sayfa yani Risale-i Nur Külliyatı’nın diğer yarısı ne? Müdafaa ve lahika Bizim burada esas dediğimiz olay, iman hakikatleri, usûl dediğimiz yani bu iman hakikatlerini şöyle kullanman lazım dediğimiz olay da; lahika mektupları oluyor. O yüzden bir insanın sadece ve sadece iman hakikatlerinin bilmesi, hakikati anlamasında asla yeterli değil. Bir insan sadece iman hakikatlerini bilse, hakikati anlayamaz ve kesinlikle anlatamaz. Bunun için “Usûl, esastan (nedir?) mukaddemdir.” Yani bu işlerde usûl minimum, esas kadar kıymetli. Şimdi sizle hayal edelim, esas cihetinde bir tren düşünelim. Dünyanın görmediği teknolojide bir tren yaptık. Saatte 500 km hız yapıyor bu tren ve trenin içerisi hayal edebileceğiniz bütün saraylardan daha lüks bir tren. İçinde havuzu var, lokantaları var, aynı otel tarzında bir tren yaptık. Mükemmel yani. Dünya görse herkes diyecek ki “Böyle bir trene sahip olmam lazım!” diyecek. En az bu tren kadar, tren rayı önemli midir değil midir? Önemlidir. Burada esas, tren mi tren rayı mı? Esas tren. usûl ne? Tren rayı. O treni ne kadar kıymetli ve güzel yaparsan yap, hatta tren de Hicaz bölgesine gidecek diyelim. Sen o rayları güzel döşemek hatta güzel bakımını yapmak ve gideceğin istikamete doğru güzel sürmek zorunda mısın? Zorundasın. Tren kazalarına baktınız mı? Bu tren kazalarının kimileri böyle ilginç doğal afetlerden, birçokları da tren rayından dolayı yoldan çıkmış başka bir şey olmuş. Yani tren kazalarının ekseriyesi, tren rayından dolayı problemler çıkarak olmuş. Yani esası nasıl Ömer? Çok iyi! Ama usûlü nasıl? Usûlü berbat o yüzden tren napıyor? Raydan çıkıyor. Mesela 2004’te Sri Lanka’da bir tren kazası oluyor. 1700 kişi ölüyor. Bu tren kazasında bir doğal afet, tsunami de rol oynuyor. Bu yüzden halk, hareket eden trenin önüne-arkasına saklanmış. Tren raydan çıkınca hepsini birden ezmiş o yüzden 1700 kişi. Anladın mı sadece tren içindekiler değil, raydakilerle birlikte ezmiş. Ardından Hindistan’da, onların kutsalı olan inek, o kutsala çarpmayayım, diye yine raydan çıkıyor. Başka bir şey oluyor trende bu sefer noluyor? 800 kişi ölüyor. Bunun gibi o kadar çok haber var ki, ben 2 tanesini örnek gösterdim. İçi ne kadar kıymetli de olsa o esasın, mükemmel de olsa -bizim esastan örneğimiz neydi? İman hakikatleri. Burada örneğimiz neydi? Tren. Usûlden örneğimiz nedir? Lahikalar, metodoloji. Burada örneğimiz nedir? Ray. Demek ki bir insan ne kadar muazzam esas bilirse bilsin, yani tren, mükemmel esas biliyor; Siyeri biliyor, Sîret-i Nebî biliyor, Megâzî biliyor, Risale-i Nurları biliyor, Kurtubi biliyor, İbn-i Kesir biliyor, Kütübü Sitte biliyor, Tabâkât’ı ezbere biliyor. Yani aklınıza gelip gelebilecek neler var ya, hepsini muazzam bir şekilde ezbere biliyor; bir bakıyorsun hayatında gördüğün en basiretsiz, fitneye en müsait, aldanmaya en müsait, egoya en müsait, kibre en müsait adam Şaşırıyorsun diyosun Allah Allah bu kadar bilgiyle bu adam nasıl bu hale düşmüş, diyorsan adamda esas var mı var, usûl var mı? Usûl yok! Bu yüzden kimse diyebilir mi “Ya ray da çok önemli değil, burada önemli olan trendir.” ? Madem o kadar önemli değil 5 metresini koymayalım istiyorsan. Ray, en az tren kadar önemlidir. Yani o ray olmadan tren ne kadar kıymetli olsa içinde neler olursa olsun bunun hiçbir önemi kalmayacak. Kendi bildiğinize göre namaz kılabilir misiniz? Ha? Ya namaz çok güzel. Namaz nedir bu arada? Esastır. Kılınışı nedir? Usûldür. Mesela Kur’an’da namazdan bahseder, esasından bahseder. Usûlü nereden alınır namazın? Hadis-i Şeriflerden. Cibril-i Emin, Efendimiz’e (s.a.v.) öğretmiştir. “Ya Muhammed (asm)! Namaz bu şekilde kılınır.” diye. Şimdi bir insan dese ya ben burada esası aldım, namazı. Namaz çok güzel çok kıymetli ve ben bildiğim metodlarla kılmak istiyorum, dese o namaz kabul olur mu? Olmaz. Demek namaz kadar nasıl kılınacağı da aynı seviyede önemli mi? Önemli hatta biz buna ne diyoruz? Tadil-i Erkan diyoruz. Hiç kimse diyemez de mi “Ya ben esası aldım arkadaş, usûlün ne olduğu önemli değil.” Demek ki bir insan sadece iman hakikatlerini muazzam şekilde bilse, o İslam’ı o dini yaşayıp muazzam bir mü’min olduğunun garantisi midir? Değildir! Aynı ölçüde, usûlü de öğrenmesi lazım yani lahikaları da bilme zorunluluğu var. Risaleleri de bilmek yetmez Lahikaları da bilip nasıl anlatacağın da aynı derece önemlidir. Mesela, ne diyor ayette? Hz.Musa’ya ve Harun’a, Allah Azze ve Celle, Firavunun yanına giderken nasıl davranılıyo biliyor musunusuz abi? “kavli leyyin” ile. Kimin yanına gidiyor? Firavunun yanına gidiyor. Nasıl bir insan Remzi, Firavun? Zalim, zalim oğlu zalim. Şimdi Firavun, kralların o dönemdeki genel ismi. O dönem gittikleri Firavunun adı, Amnofis. Amnofis’in yanına giderken nasıl davranılıyor? Kavli leyyin ile yumuşak bir dille davranılıyor. Şimdi, bir insanın elinde mükemmel bir hakikat olsa ama gitse yumuşak dille değil de “Öğrensene lan bunu, namaz işte! Namussuz adam kılsana lan!” dese, yani esası çok iyi biliyor, ama usûlde hata yapıyor. Sizce bu onun için bir tebliğ olur mu yoksa ne tebliği, adamın günaha bile girme ihtimali var mı? Demek bir insan, elinde ne kadar kıymetli bir esasa sahip olduğu usûle sahip olmasıyla, minimum eşdeğer eşittir. Bu yüzden derler ki; “Usûl, esastan mukaddemdir.”. Lahika ne demektir, lahika, ek demektir, ilave demektir, zeyl demektir, eklenen gibi manaları vardır. İstilahi olarak burada daha çok tetimme yani büyük bir mektubun tamamlayıcısı, bütünleyeni manasındadır. Yani neyin bütünleyeni lahikalar? İman esaslarının, iman hakikatlerinin bütünleyicisi, yani o olmadan olabilir mi? Hayır, asla! O olmadan olamaz yani. Aynı imanla eşdeğer görmek icap eder. 3 ana lahika vardır: Barla Lahikası, Kastamonu Lahikası, Emirdağ 1 ve Emirdağ 2 Lahikası Ben Emirağ 1 Emirdağ 2’ye bir dedim. Bir de Şuaların bir kısmı gene lahikalardan sayılıyor. Mesela 13.Şua, Üstad Hz.nin genel hayatındaki önemli mektupları derç ediyor.(topluyor) 14.Şua da Üstad’ın Afyon’da başına gelenleri anlatıyor. O yüzden lahikalar deyince insanın 12.Şua, 13.Şua ve 14.Şuayı da unutmaması lazım. Peki bu lahikaların bütününü toplasak bu bütüne ne diyim Koyuncu ben? 27.Mektup Yani lahikaların tamamı aslında 27.Mektup diye geçer. Yalnız belki biraz daha nazar-ı dikkati celbedilsin, önemi daha fazla ortaya çıkabilsin diye, onları böyle ayrı müstakil bir şekilde kitaplaştırmış Üstad Hz. o dönemde. Şimdi benim lahika deyince, metodoloji deyince, harekat tarzı deyince, yürüme metodolojisi deyince; Üstad Hz.nin Zübeyir Gündüzalp isminde bir talebesi var, Haydar duymuş muydun? İşte hep Zübeyir Abi geliyor aklımıza, bir de bizim buradaki arkadaşların çoğu, onun hayatıyla ilgili çok fazla eser, çok fazla kitap ve Zübeyir Abinin tâ zamanında bir talebesine verdiği notlar var. O notları da okuduk biz yani. Çok karışık kitaplar halinde notlar var, onları da okuduk. O yüzden Zübeyir Gündüzalp dediğimde böyle benim aklıma mükemmel, her şeyde yapıcı bir yol bulabilen, kumandan, kilosu ne kadar zayıf olsa da şöyle dik durduğunda Dünya’yı belki yörüngeden çıkarabilecek kadar kararlı bir insan geliyor benim aklıma. İşte Zübeyir Gündüzalp, bu lahikalarla ilgili: “İman bahisleri okuyanlar, ehl-i takvâ ve ehl-i salâhat (yani kurtuluşta olurlar) fakat başka cereyanlara aldanabilirler.” Ne demek bu abi? Yani birisi iman hakikatlerini okumuş, muazzam bilgileri var, sen belki neyi söylesen her konuda ıttıla var, malumatı var. Sana bir dönüt veriyor: “Evet ya bu konu böyleydi bak zamanında bu iş böyleydi, şu tefsirde de böyle geçiyor.” diye. Ama böyle insanlar Allah’ın herhangi bir imtihanına giriştiğinde, yahut değişen gündemler, meselelere giriştiğinde, Anında o cereyanlara kapılabiliyor.Neden kapılabiliyor? Çünkü usûl, yani lahika noktasında zafiyetleri var. Tren nasıl? On numara. Ray var mı? Ortada ray yok. (Sol üstü okuyor.) Nerede geçiyor bu? Risale-i Nur’da geçiyor. Şimdi hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Peki nasıl gözüküyor? Suret-i haktan. İnsanlar o noktada muazzam gözüküyor. İşte, lahika bilmeyen birisi, suret-i haktan gözüken, “Bizim amacımız İslam’a şöyle şöyle şunu şöyle yapmak, bunu böyle yapmak!” diye insanları ifsad edenlere aldanmaz. Eğer bir insan lahika bilirse. Ama bir insan lahika, yani metodoloji bilmese, İslam’ın iman hakikatlerini ne kadar iyi bilirse bilsin, böylelerine aldanır mı? Mükemmel şekilde aldanabilir. “Onlar da suret-i haktan görünen bazılarına kanabilir.” Kimler kanabilir Volkan? Usûl bilmeyen de mi? Ama esas noktası nasıl? Şahane. Zübeyir Abi diyor ki: “İman bahisleri okuyanlar, ehl-i takva ve ehl-i salâhat olurlar. Fakat başka cereyanlara aldanabilirler. Müdafaa okuyanlar, davasının müdafaasıyla mücehhez olurlar.” (mücehhez=donanımlı) “Hayır kardeşim benim davam haktır ya!” Yani Risale-i Nur noktasında, iç dünyasında mutaassıp bile olabilir. (mutaassıp=bağnaz) Anladın mı? “Bu benim davam ya, bitti bu mesele ya!” Risale-i Nur budur yani, Risale-i Nur hakikattir. Anlatabiliyor muyum demek istediklerimi? İç dünyasında mutaassıp bile olabilir yani. Neden? Müdafaaları tam benimsemiş, anlamış. “Amma en elzemlerinden lahika okuyanlar, hadiseler karşısında nasıl hattı harekette bulunacağını öğrenmiş olurlar.” Bütün dünya yandı kavruldu, hayatında görmediğin imtihanlar, fitne ateşleri ortalarda savruluyor, lahikayı bilen bir insan, kökleşmiş, 600 yıllık Çınar gibi yerinde sabit kalabilir… Neden? Çünkü onların her biri geçmiş zamana bakan meseleler değil her zamanı ihata eden, metodoloji ve formüller. -Mesela şöyle abi, diyelim ki Allah’ın varlığı – birliği, meleklere iman, hepsinde ayrı ayrı ispatımız var. Çok güzel bir şey ama elbette bu hizmette bir şeyler yaşanıyor, yürüyor. Bir anda herhangi bir zorlanabileceğim bir şey çıksa eğer usûl olmazsa hiçbir faydası… ya Allah’ı biliyom, tamam meleklere imanım var da nasıl gidecem, öyle kalıyon yani. +Evet, aynen öyle. – Belki de fitnelere dalabiliyorsun, usûl olmazsa. +Aynen öyle. 1-) Burada Dünya’yı mı tercih edeyim mesela? Bu metodolojidir. 2-) Önce hangisini ön plana almam lazım, bu bir metodolojidir. 3-) Diyelim 3-5 tanesinin dişi salyası sana bulaşıyor. Ben onla mı uğraşmam lazım, işimle mi uğraşmam lazım? Bu bir nedir? Bu bir metodolojidir mesela. Bu ve bunun gibi ya da 2 kardeş arasında akıllara zarar olaylar oldu. Mesela bir örnekleyelim. Ömerle ben tartışıyoruz. Ben de tamamen haksızım. Tamamen ya, ısrar ediyorum ya. “Kardeş olur mu bu böyle” diyor Ömer de haklı bir adam. Hangimizi tutarsın, normal standartlarda? -Normalde Ömer’i +Ömer’i tutarsın, niye; adam haklı. Üstad diyor ki: Ben ise haksız olanı tutarım. Çünkü haklı adam zaten insaflı olur, diyor. Umûmun hakkı için geri çekilir diyor. Haksızı tutarım ki o sussun, diye diyor. Nasıl bir olay? Şimdi bu, kazdığımızda sahabelerin yaşantısındaki en ince vakalardan alıntı meseleler. İsâr ruhu. Kardeşini, kendi nefsine tercih etme. Risale-i Nur’da da nasıl geçiyor? Fâni olmak, tefâni mesleği. Yani onun nefsini kendi nefsime tercih ederim. Bu, ahiret cihetiyle istediğin kadar adamın nefsini kendi nefsine tercih et, %100 senin faydanadır. Sen nefsini eline almış oluyorsun, sen ihlasını arttırmış oluyorsun, sen ahiretini genişletmiş oluyorsun, sen mertebeni yükseltmiş oluyorsun, sen, Peygamber (a.s.m)’a komşu olma ihtimalini arttırmış oluyorsun… Yani belki 5 dk için, biri görse der ki: “Ya, kardeşim ya bak yoruldu da biraz afal.” Ama 5 kattrilyon yıllık bir süreyi şöyle genişlettiğimizde sen bu hareketinle kendin, Allah’ın rızasını o kadar güzel bir şekilde KAZANIYORSUN Kİ… Tarif edilmez bir olay. Bu neyle kazanılabilecek bir şey? Usûlle. Mesela esas düşünelim, benim elimde bir muazzam bir tarihî eser var. Bu esas mı, tarihî eser? Esas. Nasıl bir tarihî eser olsun? 1.Murat Hüdavendigâr’dan kalma, hançer var elimde. Yani şöyle bir şeyin bende olduğunu söylesen ne olur? Dünya sıraya girer para almak için doğru mu? Esasım nasıl esasım? Çok güzel. İrfan’la da konuştuk “Yav gardaş bunu napak?” diye İrfan da dedi ki “Yav şu bit pazarının yanında Demirciler Çarşısı var, gel orada okutalım.” dedi. Gittik, şimdiki zamanın parasına göre 20 TL para verdiler, bir tane tantuni parası. Esasım çok iyi, usûlüm nasıl? Leş gibi. Bak nerede aldandım abi? Usûlde aldandım. Demek usûlle esas, minimum eş derecede birbirine eşit. Zübeyir Abi de onu diyor: “Lahika okuyanlar hadiseler karşısında nasıl hattı harekette bulunacağını öğrenmiş olurlar.” “Lahikalarla meşgul olan birisi, insî ve cinnî şeytanların vartalarına düşmezler Zübeyir Abi.” Yani bir insanın artık kendisi lahika olmuşsa, bu arada tabii ki herkes lahika okuyor yani burada hakkıyla okuyan mesleği mevcut. Yani şey çok komik mesela, İhlas Risalesi’nin 2.düsturunda “Kardeşinle uğraşma.” derken, başka bir yerde “Madem imanı var o noktada kardeşimiz” derken, Risale-i Nur’un başka bir yerlerinden cımbızla kelime çekse, insanları birbirine düşman etse, bu zaten usûlsüzlüktür otomatikmen. O usûlün en temelinde ne var, Risale-i Nur için? En temelinde şu var, Hizmet Rehberi’nde geçiyor Esas umde (ilke), İhlas ve Uhuvvet Risalesi, diye geçiyor. Şimdi bir insan Risale-i Nur’un tamamına vakıf olamaz de mi? Çok zordur yani, olamayabilir. Peki tamamına vakıf olmasam, karşımda da tamamına vakıf bir olsa, beni bilmediğim bir şeylerle susturabilir. Peki bir insan tamamına vakıf olmazsa onun savunma mekanizması nasıl olmalı? İhlas ve Uhuvvet Risaleleri olmalı. Demek Risale-i Nur’da insan İhlas ve Uhuvvet Risalelerini çok iyi bir şekilde bilmek zorunda. Karşıdan gelen yorumlar ve cümleler, İhlas ve Uhuvvet Risalesine uyuyorsa 3 yaşında çocuktan da alıp baş tacı edebilirsin. Karşıdan gelen yorumlar ve cümleler, İhlas ve Uhuvvet Risalesine uymuyorsa böyle yılan gibi zehir atıyorsa, sürekli tefrikaya sebep oluyorsa, insanları ifsad ediyorsa, muazzam konuşsa almayacaksın. “Lahikalarla meşgul olan birisi, insî ve cinnî şeytanların vartalarına düşmezler Zübeyir Abi. İnsan. Kâbız ismi…” Allah’ın bir ismi. Kabza giriyor musunuz hiç? De mi? Kalpte bir darlık yaşanıyor mu? Bu da Kabız ismi tecellisi. “İnsan, Kabız ismi tecellisine uğrasa bunun da en güzel ilacı, gene lahikalardır.” Burada kalbin ona uyumlu olması çok önemli. Bazısı, ezbere bilir, hayatında gördüğün en basiretsiz adamdır. Bazıları böyle belki cümleleri söyleyemez ama öyle güzel yerleri, anlamış, yakalamış, tutmuştur ki; o adam etkilenmiyor yani. Hakikatten başka bir yol tutamıyor artık. Lahika mektupları, nuranî bir meclistir. Hiç, bu cihetten de baktınız mı? Lahika mektuplarında kaç insan birbiriyle yazışmış, sayısız. Ve içinde bahsedilen çok fazla insanlar var. Bir sürü mukarrebîn var, evliya var, asfiya var. Bunları da hesapladığında yüzlerce insan var o mektubun içerisinde de mi İhsan? “İslam’a dair metot bilmemeye bir örnek de şudur ki: Piyasada…” Mesela, piyasada bir insan tanıyorsun de mi? Hak namına çıkıyor. Ben bu insanı yapıcı işlerinden dolayı mı tanıyorum? Gerçekten ortaya güzel bir şeyler bırakmış, böyle mi tanıyorum? Yoksa şuna laf çakmış, öbürüne laf atmış, öbürüne bilmem ne demiş, ben bu adamı böyle mi tanıyorum? Eğer 2. şekil tanıyorsam bu benim hiç hoşuma giden bir tanıma şekli değil. Çünkü menfî bir cihette tanınan biri, müsbet bir hakikati nasıl bahsedip herkese anlatıp yetiştirebilecek? Ama ben o insanı yaptığı bir eserden dolayı tanıyorsam, bir güzellikten (cemalden :)) dolayı tanıyorsam, birilerinin gönlüne dokunmuşsa, birilerine, belki mazlumlara yetişmişse, bir yerlerde insanların karışmış fikirlerini böyle örmüş, düzeltmişse mesela, dün duydum, Erdemli’de bir zat varmış, tâ 1940’larda orada yaşamış, onun adında da bir camii varmış, Erdemli’de. Dedi ki: “Erdemli’de niye bu kadar Kur’an Kursu falan var biliyor musun?”dedi, “Bilmiyorum” dedim; İşte o zat 1940’ta gelmiş, Erdemlinin bütün boyasını böyle, manevî ritmini değiştirmiş, Erdemliler de onun adında bir camii yaptırmış. Noldu, nasıl tanıdık bu insanı? Yaptığı müsbet bir iyilikle de mi? Ortaya bıraktığı güzel bir eserle tanıdık. Ama öteki türlü tanısaydık: “Aa bu adam buna laf çakmış, aa bu adam buna giydirmiş!” falan diye. Bu benim hoşuma giden bir tanıma şekli değil. Piyasada dolaşan laf atmalara bakınız. Maksadı, laf attığı insanları çürütmek değil kendisinin daha isabetli olduğunu anlatma çabasıdır. Mesela sen burada vazifedârsın Ömer. Böyle bilindik de bir vazifedâr. Birileri sürekli sana laf atıyor. İnan, maksadı sana laf atma değil. “Ya bu kötü ki, bak ben daha iyiyim bunu iyi bil.” demek yani. Bu, demenin başka bir şekli. Doğu’da bir laf var: Erkekliğini babasını asarak ispat ediyor, falan derler. Duydun mu hiç? Şimdi dışarıda bakkala git, 2 tane ters laf söyle, ekmekle kovalar seni. Ekmekle kafana vurur vurur durur. Ama baba öyle değil ki kıyamaz. Baba, çocuğuna kıyamayacağından; çocuk, babaya kıyabilir. “Kendi kemalâtını başkalarının noksanlıkları üzerine bina etmek demektir bu. Kendisi, bir levhanın altında oturmuş; ama hiçbir düsturu içinde yaşamazlar. Burada bize düşen, internetten hoca seçmemektir. Neden? Çünkü eskiden birileri dert çekermiş, birileri gidip dert çekenlerin videolarını çekermiş. Şimdi biz de dahil olmak üzere evet, herkes video çekebiliyor ama arkasında dert var mı acep? Bunun için ne yapmak lazım? Ona şuna buna öbürüne değil, gelip ehl-i insaf şekilde bir çay içmek, en güzel çözüm yolu olur değil mi? İnsan kendisi bizzat tahkik etmiş olur. “Çünkü bir tanesi kendisine hareket tarzı olarak muhalefeti seçebilir.” Ne demek bu muhalefet seçmek? Sürekli birilerine reddiye, sürekli birilerine karşı gelme, bunları hareket tarzı olarak seçebilir. “Ama, sen seçmediğin için ona cevap veremezsin. O sana onu yapsa da sen ona cevap veremiyorsun. Umarım 2 tarafı da dinleyenlerin ruhlarında anarşi yoktur. Çünkü anarşi varsa nereyi seçeceği belldir. Ama İslam, tahrip değil tamir içindir. Şimdi bir esas var bir de usûl var. İkisi birbirinden az önemli değil, hiçbiri! Demek bir insan ne kadar muazzaam seviyelerde iman hakikatleri de bilse, bak biz yıllardır ne yaptık mesela? Bir iman hakikatinden ders yaptık, bir lahikadan ders yaptık. İman hakikatini ders yapmak ve neşretmek ne için önemlidir biliyor musun Sedef? Dışarıda bu kadar değişen gündemler, bu kadar değişen cereyanlar, belki birbirine laf atan, belki arada sana laf atan insanlar varken; sen sürekli iman hakikatlerini neşredersen, hem gönüllere yapıcı olur, hem inanıyorum ki, Rıza-yı İlahi bununla kazanılır. Yani ben iman hakikatlerinde neşretme noktasında ısrarcı olmanın, en büyük yapıcılık olduğu kanaatimdeyim. Çok tahrip olmuş bir hale düşmüş diyelim, bir şeyler. Gene bunun çözümünü nasıl yapalım, derseniz, bunun en güzel çözümü gene sıfırdan hep iman haikatlerinin neşri olacağı kanaatindeyim kendi adıma. O yüzden insan en kuvvetli enerjisini buraya vermesi lazım ve video cihetiyle düşünecek olursak, iman hakikatlerinin neşredilmiş şekilde bir videonun 50.000 izlenmesi, Sadece magazinsel ve geçici gündem olarak izlenmiş bir videonun 1.000.000 izlenmesinden hayırlıdır. Sadece bazen o iman hakikat videosunun fazla izlenmesi için geçici gündem videosunu da tetinme olarak kullanırız. O cihette o hayırlı olabilir yoksa saf bir şekilde eline aldığında bir faydası olmaz. Yani ben iman hakikatlerini anlatmak, neşretmek kadar büyük bir yapıcılık bilmiyorum. Peki artık iman hakikatleri deyince lahikalar da aynı önemi, zihnimizde ve kalbimizde yer aldı mı, aldı. O zaman şu an anlattığımız noluyor? Kardeşim sen bir önceki videodaki iman hakikatini anca bu lahika ile kullanabilirsin. Üstad Hz.nin bu mektubu yazdığı dönemlerde müslümanlar, safderûn bir halde. Ne demek bu? Allah ile ilgili inançları biliyorlar, meseleleri biliyorlar, ama usûl bilmiyorlar. Neye çok müsaitler? Kandırılmaya çok müsaitler. Üstad Hz. olayı fark ediyor, görüyor İslam’a zarar veren belli başlı yapılara sürekli, zarar vermesin, diye “Allah’ım bunların önünü kes, bunların yolunu kes!” diye dualar ediyor. Bir bakıyor ki dualarının hiçbiri kabul olmuyor. Çok garip de mi Sinan? Yani hayır bir şey için dua ediyor Üstad. Ama dualar kabul oluyor mu? Kabul olmuyor. En son bir bakıyor, diyor ki: “Aa, dualarımın neden kabul olmadığını anladım!” diyor. “Esas noktasında bir şeyleri bilen ama usûl noktasında bilmeyen safderûn müslümanlar, kandırılmış ve benim perişan olsun diye dua ettiğim şeye, Allah’ım sen onu koru, diye dua ediyor.” O dua onu koruduğundan, diyor; benim duam kabul olmadı, diyor. (Sol taraf okunuyor…) Bak bir de Ramazan’da. Ne diyor? Dualar ettik, dualar ettik, Allah Allah, dualar kabul olmadı ya! Aşikâre zahirde gözükmüyor bu dualar. Kimler? Ehl-i sünnetin selameti ve necatı kurtuluşu için yani, ortada kurtuluş varsa durum vahim demektir. Ortada İslam’ın kurtuluşuna dair bir şey varsa temel ve esaslarına taavvuz (?) vardır, tazyikat vardır. Şimdi bu şekilde müslümanlar, umum müslümanlar, dua ediyor. Ne için? Selamet ve necat için dua ediyor Alllah’ım! Çok sıkıntıdayız, perişan olacaz. Bize kurtuluş ver bu cihette, diye bir olay için dua ediyor. Ve o dualar kabul görmüyor. A aa niye kabul olmuyor? Devam abi. Şimdi insanların bu asırda en ciddi kalplerindeki hastalık nelerdir? Bugün bir arkadaşla konuştum, arkadaşım dünya namına çok ağır işler yapıyor. Yani böyle, “Ben benim!” diyen 3 adam bence yapamaz o işi. O kadar disiplinle yapıyor ki Ömer, aklın çıkar yani. 2 mesleği var, ikisi de birbirinden ağır çok ağır ve o meslekler için, yani günlük hayatını çok muazzam tanzim etmesi gerekiyor ve hepsini beceriyor. Ama bu adam 5 vakit namazı, bu kadar ağır işi yapan bir adam için 5 vakit namaz ne biliyor musun? Molasından bile daha hafif bir şey. Ama bunu yapmıyor. Neden? Namazı namaz bildiği halde, elması elmas bildiği halde, kırılacak cam şişeleri tercih ediyor. Dünya namına istikametini muvaffakiyetini, elde edeceği şeyleri o kadar ön plana o kadar önceliğe koymuş ki namazı namaz bildiği halde bu onun için bir önem arz etmiyor. Demek ki bir insanın hakikati duyduğu anda kalbinin yönünü hakikate çevirmemesi, yani elması elmas bildiği halde cam şişelerini tercih etmesi otomatikman usûlünü iptal eder. Kalbinin basiretinde sukut oluşturur, o adamın yürüyebileceği yol harekatını belirleyeceği tayin edebileceği hiçbir şey onun kalbinde bırakmaz! Buna dair istek bırakmaz. Buna entelektüel enerji deniyor. Hani bizim spor enerjimiz varya İrfan, kas kuvvet. Buna entelektüel enerji deniyor. Onu yapabilme isteği. Böyle bir istek dahi içinde kalmaz. Devam edelim… Üstad’ın o bahsettiği asırda, Ehl-i İslam’ın temel özelliği neymiş? Safderûn. Ne demek safderûnluk? Yani çok güzel bir şeyi zikrediyorlar. Ama zikrettiklerinin zıttıyla amel ediyorlar. Esas çok iyi, usûl tam zıttı. Yani, Üstad diyor ya: “Çokları vardır ki, iyilik zannıyla fenalık eder.” diyor. Tam o işte. İyilik zannıyla fenalık ediyor. Safderûnluk bu abi. Devam edelim… Şimdi bak; Ehl-i İslam’ın fevkalade bir iki kusuru varmış. 1-) Safderûnluk: Bir elması bilir, camı tercih eder. 2-) Safderûn 3-) Cânileri affeder. Âl-i cenab ne demek? Yüce gönüllülükle. “Çok dehşetli câniler ama o da böyle bir babayiğitti işte!” falan diye affediyor yani adam, belki İslam’ın tam zıttı bir adam. Ama dünyevî cihetlerde yaptığı 3-5 tane hayır var, o hayır da onun işine yaramış. O yüzden affedebiliyor. Bu menfaatin karşılığı değil mi? Devam edelim… Yani ortada kötü bir adam var, adamdan bir iyilik görüyor mu? Görüyor. Muhtemelen menfaatine dokunan bir iyilik. Ardından adam, umûmun hukukuna tecavüz edercesine ortalarda icraatlar yapmış. (Devam et anlamında el hareketi) Yine de o adama taraftar çıkabiliyor. Neden? Hak cânibinden bakamadığı için. Allah cânibinden bakabilse, İslam’a aidiyet hissetse “Bu tavırların umûm-u İslam’a zarar verir, bana cüzzî ne kadar menfaati olursa olsun!” diyebilecek bir gönle sahip olacak. Ama bizim bu Mersin’de bir tabir var: “Ufakçı” derler. Hani mesela eve girer, evde ne indirir böyle? Peçeteyi çalar diyorum, atıyorum 10 yıl yatar peçete çalmaktan. “Ufakçı” olur. Anladın mı? Mesela 2 tane dost edinir Sedef, amacı nedir? “Lan bunlar da bi yemek ısmarlasa kardeşim.” diye. Yani kendisine değen bir ufak menfaat var, ama umûma teşmîl edildiğinde, başta İslam’a hukuk-u ibâda yani umûm kullanım hukukunu komple mahvediyor. Ama bu asrın bir hastalığı, insanlar ona taraftar çıkabiliyor işte… Devam… Ne demek ekall-i kalîl? Küçüğün küçüğü manası de mi? Azın da azı. Kılletten geliyor. Devam… Bak şimdi normalde yoldan sapmışlar, nüfusu fazla mı? Değil de mi? Nüfusu az, ekall-i kalîl. Devam… Yani kendileri, delalet ehlinin kendileri çok mu? Hayır az. Ama safdil dedik ya az önce; esası biliyor, usûlde yanlış yapıyor. Onlar ona taraftar olduğundan ekseriyeti teşkil etti. Allah Allah… Bak düşünelim: Ömerle İrfan, kötü iki tane adam, İslam’a zarar verici mahiyette. Tamam mı? Şu İrfanların oturduğu koltuk, İdris de dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, onlar da Üstad’ın öyle İslam için dua ettiği bir heyet, gibi düşünelim. Onlar da hep İslam’ın mukadderatını geleceğini düşünüyorlar: “Allah’ım İslam’a zelal verme!” diyorlar. Şimdi normalde bunlar 2 kişi, bunlar 6 kişi. Normalde bunlar bu arkadaşları döver. Ama baktığında şu bölge komple taraftar olduğundan ekseriyet teşkil etmişler. Fazlalık olmuşlar. Devam… Şimdi, o ikisi ifsata meyilli, onlar da taraftar oluyor; İrfanlar 4-5 kişi koltukta, hakikat yalnız kaldı.. Kader diyor ki: “Madem ekseriyet, bilmesi gerekeni bilmiyor. Safderûnluğuyla aldanıyor, ehl-i dalalete taraftar çıkıyor, ben de bu musibetin uzamasına fetva veriyorum!” diyor. Sonra diyoruz ki: “Bu depremler niye?” “1 ayda başa gelen musibet 10 yılda gelmedi, bunlar niye?” Devam… (Tercih edilse’den sonra) Bak korku da girebiliyor işin içine. Evet… Başta diyordu ki ya: ” Küçük bi menfaatten dolayı taraftar olur.” diye; onda da bunu söylüyor işte. Korkudan dolayı, tama’dan dolayı, hevesten dolayı, bir ihtiyacından dolayı böyle yapsa bir de tokata müstehak olur diyor. Peki umûm, ekall-i kalîl olan ehl-i dalâlete ittiba etse, ekseriyet teşkil etse, yenilecek tokat kaçına gelir? Umûma gelir. Onlara bile gelir. Devam… (Affedebilir’den sonra) Bir kişi sadece bana zarar verse ben bunu affedebilir miyim? Edebilirim. (Hakkı var) Sadece benim hakkım söz konusu ise vazgeçebilir miyim? Vazgeçebilirim. Yani umûmun hakkı çiğnenmiş ama ben onu affediyorum, o babayiğittir demeye hakkı yoktur. İşte birçoklarının kalpleri bu yüzden, paramparça olur. Kime taraftar ise onun hissedarıdır insan. Sen, Allah cânibinden tâ tepelere kadar mertebe cihetiyle çıkarılmış bir insana taraftar olursan, onun hayrına da şerik, ortak olmuş olursun. Sen, Allah katında zalim diye isimlendirilen birisine taraftar olursan, onun zulmüne de şerik olmuş olursun, ortak olmuş olursun. Konuştuğunuz insanların kalplerindeki tevhide bakın, muhabbetin sonunda da kimlere muhabbet edip, taraftar olduklarına bakın. İkisi mutlaka ve mutlaka birbirine uyumlu olacaktır. (Üstü okuyor…) Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ a’llemtenâ inneke entel a’lîmül hakim ve ahiru de’vehüm enilhamdülillahi rabbil âlemin. El-Fâtiha maes salavat (Altyazıda hatam olduysa affola, selametle… :))

YANLIŞ KİŞİYİ SEVDİĞİNİ GÖSTEREN 3 İŞARET – Mü’min, Münkir, Münafık

Şu an ben insanı sıfat olarak 3’e ayırmak istiyorum 1) Münkir ne demek münkir? İnkar eden kafir demek. 2) Mü’min ne demek mümin? İman eden, inanan. 3’üncü olarak da münafık ne demek? Müslüman yani mü’min gibi gözüküyor ama tam bir dessas,tam bir hilekar. Şimdi Ebu Cehil acaba bunlardan hangisiydi? Ebu Cehil kâfir değidi. Müşrik’di Münkir’in alt kolları bunlar. Ne demek müşrik? Bir Allah var diyor şirketten aklınıza gelsin ortaklık demek. Evet bir Allah var ben bunu biliyorum diyor ama Allah’ın sıfatlarında şirke giriyor. Evet bir Allah var ama bana sağlığı bu put verir diyor. Şifa verici kim? Allah. O ne diyor bu put verir diyor. Bir gün bir çocuk istersem bu puta giderim diyor. Bir gün mutluluk ve huzur istersem bu puta giderim puttan alırım diyor. O zaman Ebu Cehil ne yapmış oldu? Evet bir Allah var demiş oldu ama devamında Allah’ın sıfatlarında şirke girmiş oldu. Şimdi bizim halimize baktığında biz de bazen “evet bir Allah var” diyoruz ama bankadan beklediğimiz huzur’u ondan beklemiyoruz. Etrafımızda riyakârane insanlardan aldığımız huzuru ondan alamayacağımızı düşünüyoruz. Peki biz Allah’ın sıfatlarını ne yapmış olduk? Dağıtmış olduk.Kim gibi? Allah muhafaza etsin. Ebu Cehil gibi. Demek ki bizde Mü’min ne demek? Münkir ne demek? Münafık ne demek? Bunları da bilmek bence çok önemli Çünkü bunları bilemediğinde o sıfatlara haiz kim varsa,onu nereye koyacağını da bilemiyorsun. İnsanları sıfatlarına göre tanımak ve ona göre bir çözüm oluşturmak modern psikolojide çok kolay. Modern psikolojide her neyi sorsan,adam karşılığını cevabını veriyor değil mi? Böyle bir ruhi problemimiz var onun karşılığında bunu yapmanız lazım diyor ama realite de yani gerçekte böyle değil o yüzden insanları o cihetlerde tasnîf edebilmek elzem. Kur’an’da kişilik tipleri 3 sınıfta tasnif edilir. Mü’min, Münkir ve Münafık Biz bu kişilik tiplerini bilmemiz lazım,çünkü biz bunları bilmediğimiz zaman bu sefer karşımızdaki düşmana karşı sürekli bir aldanmışlık yaşıyoruz. Yıllardır karşımızdaki düşman nedir ve ona nasıl mukabele edilir biz asla bunu bilmiyoruz aynı yanlışları yapıp yapıp duruyoruz. Allah Resulü ‘Mü’min aynı yerden iki defa ısırılmaz.’ der. ama biz on defa aynı yerden ısırılıyoruz. Önce mü’min’den başlayalım. Mü’min amellerinde problem ve eksik olsa da niyetinde problem olmayan kişi demektir. Çok güzel betimleme değil mi? Yanlış yapabilir,hata yapabilir yapabilir ne demek yapar yani. Var mı tanıdığınız hatasız bir arkadaş falan? kusursuz kim var? Allah var. demek biz birbirlerimizi kusurlarımız ile seveceğiz. Yani kusurlarıyla sevmek kusursuz sevmektir. Doğru mu? Mü’min de amellerinde hata olabilir ama niyetinde olamaz. Efendimiz a.s Mü’min’e karşı sürekli merhamet üzere davranmıştır. Yani etrafımızda bir Mü’min varsa Mü’min’e muamele şekli nasıl olması lazım? Merhamet şeklinde olması lazım. Bir örnek vericek olursak Hatıb Bin Ebi Beltea bu sahabe okçular tepesini terk edenlerden bir tanesidir. Mekke fetih gününde Müslümanların sırrını karşı tarafa verir-Ebu Sufyan’a. Hz.Ali Mekke’ye haber olarak ulaştırılan mektubu Ebu Leheb’in kölesi olan bir kadının saçında yakalar. Tam o sahnede Hz.Ömer’i bir düşünün böyle tam öfke küpü olmuş ve içinden şunu geçirir: Şimdiye kadar “Kılıcını kınına koy ey Ömer” diyen Allah Resulü herhalde şimdi “Çıkar şu kılıcı,vur şunun kafasına” diyecektir diye Hz.Ömer böyle bekliyor. Bu arada o sahabenin mektubu gönderme niyeti Mekke’de kensinin belli başlı malları var ve o mallar zarar görmesin niyetiyle yani haşa estağfirullah böyle bir hainlik niyetiyle değil de ya orda mallarım var mülklerim var haber ulaştırayım da savaş olmasın da, onlar da mallarımı ziyan etmesin niyetiyle gönderiyor. Efendimiz a.s ‘Yavaş ol ey Ömer.’ ‘Onun niyeti bozuk değil’ der ve bu sahabeyi affeder. Çok ilginç değil mi? Mekke fetih gününde haber ulaştıran bir sahabeyi affediyor. Bizde Twitterda bir Mü’min yanlış harf kullansa doğduğuna pişman ediyoruz,doğduğuna DOĞDUĞUNA ve diyoruz ki,bu Mü’min’in kusurlarını ortaya çıkarmak benim gibi bir Müslümanın vazifesidir. Allah,Allah.. Allah Resûlunun Mü’min’e karşı tavrına bak neymiş mü’min’e tavır?Merhamet.Bir de bizim tavrımıza bak.. Münkir ise yani inkar eden ise amellerinde bazen iyilikler olsa da niyeti tamamen bozuk ve kötü kişidir. Allah Resûlu münkir’e karşı sürekli akıl ile davranmıştır. Münkir’e yani inkar edene örnek de Nadır Bin Haris’ı verelim. o biçim bir akıl var bu adamda. Diyor ki siz ona büyücü, şair dersiniz ama insanlar tam olarak buna ikna olmaz. Siz deyin ki o zat çol çocukla ana babanın arasını bozuyor ve onları birbirinden ayırıyor deyin, umum’a bu şekilde fitne verin bakın netice ne olacak diyor. Fitneyi görüyor musun? Bedir savaşı öyle değil mi?Mesela Bedir savaşı deyince ne geliyor aklına? İman eden çocuklar ile inkâr eden ana babaların savaşı resmen değil mi?Öyle bir mâna olarak denebilir. Efendimizin geçtiği yerin arkasından def çalarak kıssalar anlatıyor bu adam ve etrafı sürekli kışkırtıyor. Bu adam tam Bedir günü Müslümanların eline düşüyor. ve Allah Resûlu Hz.Ali’ye ‘Öldür bu adamı’ diyor. Çünkü böyle bir adama alan açılmaya devam edilse o çatal dili ile binler adamı zehirlemeye devam edecek. Tabi bu anlattığım nerdeyse hemen hemen 15 yıllık bir süreç içeriyor. Münafık ise aman ya Rabbi en tehlikelisi pirincin içindeki beyaz taş gibi adeta. Münafık münafığı bir nebze tanır. Münafığı ambalaja yani şekle takılmayan bir Mü’min kişilik tanır. Münafık için menfaat her şeyin üstündedir. Güneş nerede? Münafık orada Rüzgar nerede? Münafık uçmuş gitmiş. Korku onların hayatlarının tamamına hakimdir. Orada sebep şey yani,Allah’tan tanıyıp korkmuyor ya mecbur insandan korkuyor, mecburen.O yüzden korkaklar. Fitne çıkarmak ise onların en önemli işidir. Yani bir fitne olaylarında o ipin ucunu biraz tutun arkasında kesinlikle münafık ahlaklı insanlara denk geleceksiniz. Toplumu ifsad eden o çatal dillilere. Efendimiz a.s münafıkla ihtiyat yani tedbir üzerinde bir strateji uygulamış. Derslerde çok zikrettiğimiz ve çok bilinen Abdullah Bin Übeyy İbni Selûl Yani dönemin en büyük münafığı adam. Bu adamın münafıklığı 5 yılda tescilleniyor ve Allah Resulu sürekli tedbir ve ihtiyat ederek ilişkisini devam ettiriyor. Oğlu Abdullah işi öğrendikten sonra gelir ve “Ya Resullah müsade et,ben babamı öldüreyim” der. “Hayır” der ve öldürtmez Allah Resulu çünkü İbni Selül’e inanan birçok kitle onun münafık olduğunu bilmediğinden dolayı bir bozgunculuk çıkabilirdi ortaya. Efendimiz a.s ‘ın şu ince stratejisine bak çok ilginç. Tebük seferi, Tebük gazvesi hariç bütün seferlere yanında götürmüş ki kaldığı yerde fitne doğurmasın diye. Stratejiye bak..Öldüğünde oğlu Abdullah’ın isteği üzerine cenaze namazını kıldırır ve hırkasını ona verir. Hz.Ömer “Ne yapıyorsun sen ya Resulallah” deyince “Bırak,ya Ömer,Allah beni muhayyer kıldı” diye Ömer’i geri çeker. Sonra ayet gelir ve “Kılma.” der Zamanında verilen o hırka o cenazeyi kıldırdığı görülen binler adamın gönlünün kazanılmasına ilginç bir stratejiyle vesile olur. Efendimiz a.s bu bilgiler ile bedeviliği kaldırmak için geldi. ama biz şu an bu bilgilerden uzak öyle bir haldeyiz ki cehaletimiz ile bedeviliği bile aratır hale geldik. Kandırılmaya çok müsait bir hale geldik…


İngilizce

I divide humans into 3 main categories 1)The munkar, what was this? The deniers 2)The mumin, those who are believers 3) The munafiqeen, which are… The hypocrite who behave like Muslims to trick people What category does Abu Jahl belong to? He wasn’t a kuffar, he was a mushrik These are subcategories of Munkar What’s mushrik? It means to hold partners to Allah They believe in Allah but commit shirk in Allah’s titles There is Allah but health is provided by this idol Who provides health? Allah. They claim it’s their idols They pray to a statue when they want a child They pray to their idols asking for peace and happiness So Abu Jahl agrees that there is Allah… but commits shirk in Allah’s titles/powers We also claim that there is Allah but… We expect pleasure from the bank but not from Allah We don’t believe that we can get the same satisfaction that we get from useless people by turning to Allah So what have we done to Allah’s titles/powers? We rejected them. Just like who? May Allah protect us but just like Abu Jahl So who are Munkar, Mumin and Munafiqeen If you don’t grasp these concepts, you won’t be able to place them in the right spots In modern psychology, it’s easy to recognize people by their titles and to find specific solutions for them Modern psychology claims to have all the answers If there’s an x spiritual problem, there’s a y answer But reality is far from this and that’s why… It’s important to classify people correctly Quran specifies humans in 3 types Mumin, Munkar and Munafik We have to know these 3 types If not, we’ll be tricked by the enemy that we face We don’t know the enemy we’re facing… And we don’t know how to fight against it We just repeat the same mistakes “Mumin won’t be bitten from the same spot twice” But we get bit 10 times from the same spot Let’s start with Mumin. This is the person that has no problem in their intention but may have some issues in execution. They can make mistakes of course, Do you know anyone who never makes mistakes? Who are flawless? Only Allah C.C. So we have to love one another with our faults. Loving with flaws is flawless love Mumin have no problems in their intention but some issues in their execution Our prophet S.A.V. was always merciful against Mumin How should we treat Mumin among us? It should be with mercy For ex., Hatib ibn Abi Balta He left the arrowmen’s hill He gave the secrets of Muslims to Abu-Sufyan during the conquering of Mecca The letter that was being sent to Mecca was caught… in the hair of Abu Laheb’s slave’s hair Right at that time, he thinks of Omar R.A. He was filled with anger and was furious He was predicting that Omar R.A. would order him to… Take his sword and cut his head off. That particular letter was actually sent because the sahaba had some property in Mecca… and didn’t want them to get damaged So in order to protect his property… Not because he was a traitor but he just wanted to protect his wealth He sent a letter to stop the war and to protect his land That was his intention Prophet S.A.V. says: -“Slow down Omar…” -“His intentions weren’t bad” And he forgives the sahaba, very interesting right? He forgives the guy who exposed a secret during conquering of Mecca But we mock the Mumin because they happen to spell a word wrong on Twitter… We humiliate them We take it upon ourselves to show the mistakes of our Muslim Mumin (Very disappointing) Look at how prophet treats the Mumin It’s full of mercy. Then look at our behavior Munkir, those who deny may have some good in their behaviors but their intentions are broken and they have bad characters Allah always treats Munkir with logic A good example of Munkir is Nadr Al-Harith Such a genious Allah says: -“Don’t call him a sorcerer or a poet” “You won’t convince people like that” “Instead say that he’s breaking up families, destroys relationships… between parents and their children” This type of disorder is very dangerous for society Remember the battle of Badr? It’s very similar It was between kids who believed against the parents who were deniers Right? Could be interpreted that way He follows the footsteps of the prophet and… spreads disorder and misconduct in those lands This guy gets captured by the Muslims Prophet S.A.V. orders Ali R.A. to kill him Because if he keeps conducting this behavior He will poison thousands of others Of course these events took around 15 years to take place The most dangerous of all is… The Munafiqeen It’s like the white stone in a bag of white rice Munafik recognizes another munafik easily Mumin who pays attention to details can recognize Munafik For Munafik, personal benefit is above everything Where there is the Sun, munafik is there Where there’s wind, Munafiq is flying that way Fear has taken over their lives Because they don’t recognize Allah and fear Allah They’re scared of humans… They have to be… Their job is to spread disorder If you see disorder somewhere, at the other end… You’ll definitely find the munafiqeen there. Prophet S.A.V. was cautious against… the munafiqeen who destroyed society That was his strategy Abd-allah ibn Ubay, whom we discuss in our lectures a lot Was the biggest Munafik of his time His munafiq status takes… 5 years to be confirmed. They were cautious against him during this time His son Abd-allah sees this and tell the prophet: -“Prophet, let me kill my own father” Prophet responds: -“No!” Because most didn’t know that he was munafiq and this could’ve caused even further… disorder in society Prophet was a careful stragetist Prophet took this man everywhere with him in every battle… to prevent him from spreading misconduct. Look at that careful strategy. When this man died, prophet S.A.V…. Prayed his janazah prayer and gave him his cardigan Omar asked: -“Why would you do that!?” Prophet says: -“Allah sent me as a choice” Then an ayat was sent down ordering not to pray the janazah That single cardigan allowed thousands of people… who came to the janazah to feel sympathy for the prophet Prophet was sent with this knowledge to destroy nomadic degeneracy But we’re so far away from these teachings that with our ignorance… Even those nomads would be more civilized! We’re so vulnerable to be tricked!

PEYGAMBERİMİZİN (sav) CEHENNEMDE GÖRDÜKLERİ

peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem cehennemde gördükleri Bir kavim gördüm karınları dağlar gibi şişmişti içine yılanlar akrepler dolmuştu orada hareket edip ızdırap veriyorlardı Bunlar ayağa kalkmak istedikleri zaman karınlarının büyüklüğünden ve yılanların Akreplerin hareketlerinden kalkmaya güçleri yetmiyordu yıkıyorlardı Bunlar kimlerdir dedim Bunlar ümmetin izden faiz yiyenlerdir Sonra bir kavim gördüm ki tam su sandıklarından ötürü susuzuktan bu yakınıp feryat ile su istiyorlardı onların bu isteklerine karşılık ateşten kadehlere kaynar sular verilip iç diye zorlanıyordu Onlar bu kadehi ağızlarına yakın götürdükleri zaman o suyun şiddetli kaynamasından yüzlerinin etleri pişip Kadehin içine düşüyordu içince de bağırsakları parça parça olup dübürlerinden dışarı dökülüyordu Bunlar kimlerdir dedim ümmetin izden şarap ve keyif verici şeyleri içenler dir bir ümmetin izden şarap ve keyif verici şeyleri içenler dir bundan sonra birtakım erkekleri ve kadınları gördüm bunları bakırdan fırınlar içine oturtmuşlardı altları ateşler alevler çıkıp başlarıyla beraber bütün vücutlarını bürüyordu gayet kötü kokular geliyordu ona Bunlar kimler dedim bunlar zina edenlerdir sonra cehennemde bir alay erkek ve dişi kimseler gördüm Bunların azabı birbirine benzemiyordu her birine bir başka türlü azap ediliyor bunları ateşten sopalar üzerinde asmışlar etleri pişip dökülüyor sadece kemik kalıyordu o Hak Teala onların etlerini bitiriyor Yine önceki gibi etleri pişip dökülüyordu Bazıları da ateşten zincirlerle bağlanmış lardı Böylece azap oluyorlardı Ama bunlar kimlerdir diye sordum Bunlar vücut sağlığı yerindeyken namazı terk edenlerdir sonra dil ve dudakları kesilen ve herkesin işte tekrar eski haline dönen bir kavme rastladım Bunlar kimlerdir diye sordum Bunlar insanları fitneye çağıran kimselerdir bir sonra bir alay adam gördüm Bunlar kendi yanaklarının etlerini koparıp ağızlarına koyuyorlardı yemeyip ağızlarında gizliyorlardı ama Zebaniler onlara yiyin diye zorlayıp istemeselerde yediriyorlardı tekrar koparıp ağızlarına alıyorlardı Zebaniler tekrar yemeleri için onları zorluyorlardı bu şekilde onlara azap ediliyordu Bunlar kimlerdir dedim Ama bunlar ümmetin izden şu kimseler gibidir ki insanların yüzlerine karşı ayıp lar lar Ayrıca arkalarından kötüleyip Gıybet lerini eder elleri dudakları kaşları ve gözleriyle işaret ederek insanları alaya alırlar Bundan sonra bir alay kadınlar gördüm Bunların Kimisi göğüslerinden asılmışlar Kimisi de ayaklarından baş aşağı asılmış lardı Bunlar feryat figan edip duruyorlardı Bunlar kimlerdir Bunlar zina edenler Ayrıca çocuklarını düşürüp katil işini işleyenler dir çocuklarını düşürüp katil işini işleyenler dir ve şöyle dedim ey MALİK! kapıyı kapa bakacak Takatim kalmadı Malik şöyle dedi ya resulallah mübarek gözünüzle müşahede ettiğiniz azapları gördüğünüz gibi ümmetin bize bildirin ümmetin izi çok çek indirin günahlardan Allah’ın emrine aykırı hareketten onları alıp Men edin Allah’a tam itaate teşvik edip ibadet yoluna getirin Allah’ın azabı şiddetlidir Cehennemi yedi tabakadır Bu gördüğünüz daha ilk tabakadır aşağı daha şiddetlidir Allah Ali İmran suresi 89. ayetinde şöyle buyuruyor Ancak bundan sonra Tevbe edenler Salih olarak davrananlar başka Çünkü Allah gerçekten bağışlayandır esirgeyendir Videoyu beğenip paylaşalım.


İngilizce

what our prophet saw in sallallahu and sallam hell I saw people their bellies were swollen like mountains İinto snakes the scorpions were full, they were moving there and they were suffering When they want to stand up the size of their bellies and of snakes Scorpions could not afford to get out of their movements were washing ı said who are these These are those who eat interest from the nation’s trail. Then I saw a group of people from thirst because of their full water chests they complained and wanted water with bellow n response to their wishes boiling water was given to glasses of fire and forced to drink When they take this goblet close to their mouths from the boiling of that water the meat of their faces is cooked Into the cup he falls inside the intestines are torn apart and It was falling I said who are these those who drink wine and joyful things from the ummah the ones who drink the enjoyable things after this I saw some men and women they placed them in copper ovens.fires flames come out and successfully together they were covering their bodies t smelled pretty bad Who did i say hese are adultery Then I saw a male and female mockery in Hell did not look alike Then I saw a male and female mockery in Hell did not look alike the meat is cooked and poured, only the bone remains Hak teala finishing their meats, as before, their meat was cooked and poured Others were tied with chains of fire, so that they would be tortured But I asked who are they when body health is in place are those who abandon prayers Then I came across a people whose tongue and lips were cut and everyone was back to work I asked who are they people who call people to fitna then i saw a taunt man They cut off the flesh of their cheeks they put it in their mouths they were hiding it in their mouths without eating but they were forced to eat them to eat them plucked again they put it in their mouth they were challenged to eat them again, so they were tortured I told him who are these these like those from your nation shame on people’s faces also worsen behind them hands pointing lips with eyebrows and eyes they make people mocked after that i saw a mock women some of them were hung from the breasts, some of them they were hung upside down from their feet they were crying out who are these these are adultery also are the ones who drop their children and process the killer business and I said O Malik, I don’t have any questions to close the door. Malik,said:Rasulallah as you can see the torments you witness with your blessed eye let your community know pull your nation too far from sins Encourage them to take full obedience to Allah by taking them from the act contrary to Allah’s order whether bring to the way of worship THE TORMENT OF ALLAH, IS SEVERE Hell is seven layers This is the first layer you see more severe down Allah says in surah Al-i Imran verse 89 ”But after that, those who repent Those who act righteous because God is truly forgiving, merciful”