PEYGAMBERİMİZİN (sav) CEHENNEMDE GÖRDÜKLERİ

peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem cehennemde gördükleri Bir kavim gördüm karınları dağlar gibi şişmişti içine yılanlar akrepler dolmuştu orada hareket edip ızdırap veriyorlardı Bunlar ayağa kalkmak istedikleri zaman karınlarının büyüklüğünden ve yılanların Akreplerin hareketlerinden kalkmaya güçleri yetmiyordu yıkıyorlardı Bunlar kimlerdir dedim Bunlar ümmetin izden faiz yiyenlerdir Sonra bir kavim gördüm ki tam su sandıklarından ötürü susuzuktan bu yakınıp feryat ile su istiyorlardı onların bu isteklerine karşılık ateşten kadehlere kaynar sular verilip iç diye zorlanıyordu Onlar bu kadehi ağızlarına yakın götürdükleri zaman o suyun şiddetli kaynamasından yüzlerinin etleri pişip Kadehin içine düşüyordu içince de bağırsakları parça parça olup dübürlerinden dışarı dökülüyordu Bunlar kimlerdir dedim ümmetin izden şarap ve keyif verici şeyleri içenler dir bir ümmetin izden şarap ve keyif verici şeyleri içenler dir bundan sonra birtakım erkekleri ve kadınları gördüm bunları bakırdan fırınlar içine oturtmuşlardı altları ateşler alevler çıkıp başlarıyla beraber bütün vücutlarını bürüyordu gayet kötü kokular geliyordu ona Bunlar kimler dedim bunlar zina edenlerdir sonra cehennemde bir alay erkek ve dişi kimseler gördüm Bunların azabı birbirine benzemiyordu her birine bir başka türlü azap ediliyor bunları ateşten sopalar üzerinde asmışlar etleri pişip dökülüyor sadece kemik kalıyordu o Hak Teala onların etlerini bitiriyor Yine önceki gibi etleri pişip dökülüyordu Bazıları da ateşten zincirlerle bağlanmış lardı Böylece azap oluyorlardı Ama bunlar kimlerdir diye sordum Bunlar vücut sağlığı yerindeyken namazı terk edenlerdir sonra dil ve dudakları kesilen ve herkesin işte tekrar eski haline dönen bir kavme rastladım Bunlar kimlerdir diye sordum Bunlar insanları fitneye çağıran kimselerdir bir sonra bir alay adam gördüm Bunlar kendi yanaklarının etlerini koparıp ağızlarına koyuyorlardı yemeyip ağızlarında gizliyorlardı ama Zebaniler onlara yiyin diye zorlayıp istemeselerde yediriyorlardı tekrar koparıp ağızlarına alıyorlardı Zebaniler tekrar yemeleri için onları zorluyorlardı bu şekilde onlara azap ediliyordu Bunlar kimlerdir dedim Ama bunlar ümmetin izden şu kimseler gibidir ki insanların yüzlerine karşı ayıp lar lar Ayrıca arkalarından kötüleyip Gıybet lerini eder elleri dudakları kaşları ve gözleriyle işaret ederek insanları alaya alırlar Bundan sonra bir alay kadınlar gördüm Bunların Kimisi göğüslerinden asılmışlar Kimisi de ayaklarından baş aşağı asılmış lardı Bunlar feryat figan edip duruyorlardı Bunlar kimlerdir Bunlar zina edenler Ayrıca çocuklarını düşürüp katil işini işleyenler dir çocuklarını düşürüp katil işini işleyenler dir ve şöyle dedim ey MALİK! kapıyı kapa bakacak Takatim kalmadı Malik şöyle dedi ya resulallah mübarek gözünüzle müşahede ettiğiniz azapları gördüğünüz gibi ümmetin bize bildirin ümmetin izi çok çek indirin günahlardan Allah’ın emrine aykırı hareketten onları alıp Men edin Allah’a tam itaate teşvik edip ibadet yoluna getirin Allah’ın azabı şiddetlidir Cehennemi yedi tabakadır Bu gördüğünüz daha ilk tabakadır aşağı daha şiddetlidir Allah Ali İmran suresi 89. ayetinde şöyle buyuruyor Ancak bundan sonra Tevbe edenler Salih olarak davrananlar başka Çünkü Allah gerçekten bağışlayandır esirgeyendir Videoyu beğenip paylaşalım.


İngilizce

what our prophet saw in sallallahu and sallam hell I saw people their bellies were swollen like mountains İinto snakes the scorpions were full, they were moving there and they were suffering When they want to stand up the size of their bellies and of snakes Scorpions could not afford to get out of their movements were washing ı said who are these These are those who eat interest from the nation’s trail. Then I saw a group of people from thirst because of their full water chests they complained and wanted water with bellow n response to their wishes boiling water was given to glasses of fire and forced to drink When they take this goblet close to their mouths from the boiling of that water the meat of their faces is cooked Into the cup he falls inside the intestines are torn apart and It was falling I said who are these those who drink wine and joyful things from the ummah the ones who drink the enjoyable things after this I saw some men and women they placed them in copper ovens.fires flames come out and successfully together they were covering their bodies t smelled pretty bad Who did i say hese are adultery Then I saw a male and female mockery in Hell did not look alike Then I saw a male and female mockery in Hell did not look alike the meat is cooked and poured, only the bone remains Hak teala finishing their meats, as before, their meat was cooked and poured Others were tied with chains of fire, so that they would be tortured But I asked who are they when body health is in place are those who abandon prayers Then I came across a people whose tongue and lips were cut and everyone was back to work I asked who are they people who call people to fitna then i saw a taunt man They cut off the flesh of their cheeks they put it in their mouths they were hiding it in their mouths without eating but they were forced to eat them to eat them plucked again they put it in their mouth they were challenged to eat them again, so they were tortured I told him who are these these like those from your nation shame on people’s faces also worsen behind them hands pointing lips with eyebrows and eyes they make people mocked after that i saw a mock women some of them were hung from the breasts, some of them they were hung upside down from their feet they were crying out who are these these are adultery also are the ones who drop their children and process the killer business and I said O Malik, I don’t have any questions to close the door. Malik,said:Rasulallah as you can see the torments you witness with your blessed eye let your community know pull your nation too far from sins Encourage them to take full obedience to Allah by taking them from the act contrary to Allah’s order whether bring to the way of worship THE TORMENT OF ALLAH, IS SEVERE Hell is seven layers This is the first layer you see more severe down Allah says in surah Al-i Imran verse 89 ”But after that, those who repent Those who act righteous because God is truly forgiving, merciful”

Tebliğ et!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir