Şu günlük zikirleri herkese tavsiye ediyorum…

İftitah tekbirini getirmeden namaz yoktur. İftitah tekbiri sonra kıyam, ayakta duracaksın. Namazın farzlarından bir tanesi. Burada ne diyor Allah? “…fez’kurûllâhe kıyâmen” (Nisa, 103) “Ayaktayken Allah’ı zikredin.” Namazı kıldın. Peşinden Resulullah Aleyhisselam’ın hadislerinde geçen otuz üçer kere tesbihatı yaptın. Sübhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber. Peşinden ellerini açtın, duanı yaptın. Allah’tan isteyeceğini istedin. Sonra ne yapıyorsun? Camiden çıkmaya başlıyorsun. Görüştüğün komşularla musâfaha ediyorsun. Nasılsın kardeşim? İyiyim, hamdolsun. İşler nasıl gidiyor? Derken, çıkarken neye başla diyor Allah Teala? “Fez’kurûllâhe kıyâmen” Ayakta Allah’ı zikretmeye başla. Müslümanların görevlerinden bazıları… Yaşıyorken, geziyorken, görüyorken karşılaştığı bazı durumlarda hemen Allah’ı tespihe başlamak durumundadır Müslümanlar. Kaliteli Müslümansa Allah’ı zikreder, zayıf Müslümansa boş kelimeler eder. Malayani ile boş sözlerle anı geçiştirir. Kaliteli Müslüman ne yapar? Bir şeye şaşırdığı zaman… Karşılaştığı güncel meselelerde herhangi bir şaşırdığı bir şey gördü. Ne der? “Sübhanallah.” Allah’ım seni tenzih ederim. Bu müthiş bir şey. Bu hârikulâde bir hâl. Ama sen bundan çok daha güzelsin, çok daha üstünsün. Ne diyor zikir olarak? Sübhanallah. Peki cahil Müslüman ne der? “Vay bee, vay anasını be!” Boş… Boş kelime… Kaliteli Müslüman ne diyor? Sübhanallah. Allah’ım seni tenzih ederim, sen çok güzel bir şey yapmışsın. Ama ben biliyorum ki sen bundan çok daha güzelsin. Sübhan, tenzih etmek demektir. Allah’ı yarattığı her şeyden tenzih etmek. Kaliteli Müslüman bunu yapar. Herhangi bir şeyi yapmaya niyetlendiği zaman ne der? “İnşallah bunu yapacağım.” İnşallah! Zayıf Müslüman ne der? “Hocam, o iş bende!” Kardeşim şu sohbet kesimlerini hallettin mi? “O bende hocam merak etme.” O bende… İki hafta geçiyor, vazife yapılmamış. O bende yok, o bende. Her şey Allah’tadır. “Er-rızku Al’Allah.” Rızık, Allah’tadır. Ya bu hafta nasıl halledeceksin haftalığı oğlum? “O bende baba merak etme.” O sende değil kardeşim. “Er-rızku Al’Allah.” Rızık Allah’tadır. Resulullah Aleyhisselam hadislerinde hep böyle söyler. Allah’ta olan rızkı sen talep edeceksin, isteyeceksin. İstemek iki türlüdür: Bir, fiziki olarak çalışacaksın. İki, dua edeceksin. Allah’ım bana temiz, helal rızıklar ver. Ama bu adam ne diyor? “Kesin hallettim o işi, olmuş bil hocam!” Bir de bizim bazı dervişler var, kesinci! “Olmuş bil hocam. Çözdüm ben o işi.” diyor. Kardeşim yapma bunu ya. Allah bir mani çıkartır, bir engel çıkartır mahcup eder. Bunu böyle yapmayın. Muhammed Aleyhisselam Yahudilere vermesi gereken cevabı veremedi. Allah’ın Peygamberi! Yahudiler üç tane sual sordu. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? “Ben bunların cevabını size yarın vereceğim.” Neyi unuttu? İnşallah! İnşallah demeyi unuttu. İnşallah demediği için Allah Teâlâ cevabını on beş gün boyunca vermedi. On beş gün sonra Cebrail Aleyhiselam’ı yolladı ve o ayeti kerimeleri gönderdi. “Herhangi bir işe niyetlendiğinde ben bu işi yapacağım deme! İnşallah de.” (Kehf, 23-24) Eğer Allah dilerse yapacağım. Anladınız mı kardeşler? Bu kaliteli Müslüman’ın işidir. Kaliteli Müslüman böyle yapar. Herhangi istediği bir şey olduğu zaman; talep ettiği bir şey vardı, arzuladığı bir şey vardı Allah da ufak bir çalışmanın akabinde bu kula bunu verdi. O ne der? “Elhamdülillah.” Bakın ayakta zikreden bir kul. Dilinden zikir eksik olmayan bir kul devamlı bahaneler arar. Karşılaştığı her meselede o bir zikir ortaya koyar. Allah’ı bir şekilde zikreder. Bir beklentin vardı. Çocuk sahibi olmak istiyordun. Üç sene geçti, dört sene geçti, beş sene geçti Allah sana vermedi. Altıncı sene sana çocuk verdi. Sen ne diyeceksin? “Çok uğraştım, çok çalıştım en sonunda başardım be!” Akıllı Müslüman böyle der mi? Madem çok yeteneklisin, çok beceriklisin altı senedir neredeydiniz siz karı koca? Çok uğraştınız, çok çalıştınız ama sonuç yok. Kim verecek çocuğu? Çocuğu Allah verir. Milyon tane spermin içinde milyon tane canlı tohum vardır. Milyon tane! Bunlardan bir, iki ya da üç tanesi… Anormal doğumlarda ikiz ya da üçüz, dördüzü bile gördüm ben. Kadın hamile kalır. Allah, “ol” demedikçe hamile kalmaz. “Hiçbir dişi Allah izin vermedikçe hamile kalamaz.” (Fussilet, 47) Ayettir. Hiç bir dişi! Şu hâlde sen ne yapacaksın? Allah sana evladı verdi mi? Sen ne diyeceksin? “Elhamdülillah. Rabbim bana bir çocuk verdi.” Zikretmek için bahane arayacaksın, onu devamlı yücelteceksin. Allah övülmeyi sever. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? “Övülmeyi Allah kadar seven yoktur.” İnsanlar övülmeyi sever mi? Sever. Allah övülmeyi en çok sevendir. Şu hâlde insanları bazen methederiz, güzel iş yapan insanları teşvik etme babında övebiliriz. Ama en çok öveceğimiz kimdir? Allah Teala’dır. Onun şanı ne yücedir. Herhangi bir şeyden korunmak istediğimiz zaman kaliteli bir Müslüman ne der? “Hafezanallah. Allah bizi muhafaza etsin.” Bu kaliteli Müslüman’ının yaptığı bir şeydir. Allah bizi muhafaza etsin. Zayıf Müslüman ne der? “Uuu!” Nasıl yapıyordu? Hah. Kulağını çekiyor ondan sonra böyle yapıyor. (Masaya vurma sesi) Ne bu? Bu kitapta böyle bir şey yok. Muhammed Aleyhisselam’ın binlerce hadisini okudum, böyle bir şey yok. Tahtaya vurun, herhangi bir şeyden korktuğunuz zaman tahtaya vurun bir de kulağınızı çekin. Ağzıyla hareket yapanı bile gördüm. Ağzıyla hareket yapıyor, kulağını çekiyor sonra da tahtaya vuruyor. İki olmazmış, üç defa olması lazımmış. İşin sırrı oradaymış. Üç defa vurursan Allah seni ondan korurmuş. Uydurma! İslamiyet’in i’sinde yok böyle bir şey. Uydurma! koca karı masalları. Müslüman ne der? “Hafezanallah. Allah bizi bundan muhafaza etsin.” Kaliteli Müslüman! Sonra, çok güzel bir şey gördüğü zaman ne der Müslüman? “Peh arkadaş be! Ne güzeller var be! Allah sahibine bağışlasın.” Güya ne yapıyor? Dua yapıyor. Önünden bir çıplak kız geçiyor ya. Sahtekâr esnaf! Çıplak kız önünden geçiyor, yanındaki arkadaşa da şöyle diyor: Hani ben ona kötü gözle bakmıyorum. “Allah sahibine bağışlasın be, ne kadar güzel be!” Sahtekâr seni! Ne yapacaksın? Gözlerini oradan çevireceksin. Kardeşim bu bize haramdır. Bu başkasının kızıdır, başkasının karısıdır. Nasıl ki buradaki esnafların benim hanımına bakmasını istemiyorum, bende ona bakamam. Ne diyecek? “Maşallah!” Çocuğu sünnet ettireceksin. Çocuğun sünnet olacak. Çocuğa ne diyeceksin? “Bende bir çocuk var Allah bana en güzelini verdi. Hiçbir çocuk benim çocuğum kadar güzel değil.” Sen şu anda nazar topluyorsun. Çocuğun üzerine nazar topluyorsun. Senin ne demen lazım? “Maşallah. Allah nazardan saklasın.” Esnaf arkadaşım dedi ki: “Hocam bir avukat buldum. Avukatın ismi Maşallah.” Daha önce duydunuz mu böyle bir isim? Vallahi ben ilk defa duyuyorum. Maşallah… Dedim kardeşim hemen o avukatı tut. Hemen tut! Beddua bile etsen işlemez. Bak! Allah senin belanı versin, nazardan korusun demek. Allah senin belanı versin Maşallah, dese bir adam ne demiş olur? Allah senin belanı versin, nazardan korusun. Hem bela versin diyor peşinden de diyor ki nazardan korusun. Bela dua iç içe… Tutmaz! Şu hâlde herhangi bir güzellik gördüğümüz zaman, kötü nazarımız geçmesin diye ne diyeceğiz? Maşallah. Başka? Allah’ın gücünü gördüğümüz zaman, bir yaratış, bir kuvvet, bir kudret… Güneş tutulması. Bu anormal bir şeydir. Ay tutulması. Gündüzün üçünde, yaz mevsiminde güneş yüzde elli, yüzde altmış ışık verme kapasitesini kaybediyor. Ve sanki bir nevi akşam vaktini yaşıyorsun. Saat yediyi, sekizi yaşıyorsun. Allah Teala bunu otuz saniyeliğine, kırk saniyeliğine yapabiliyor. Bir anda veriyor bunu. Hiçbir teknolojik alet bunu başaramıyor. Güneşi kırpamıyor.

Üzerimdeki yorgunluğu nasıl atabilirim?

Arkadaşlar talebe de, alim de insandır. Ettir, kemiktir. Yorulmaz, bitmez, tükenmez, Peygamber bile olmaz. Hastalanmış Peygamberimiz var bizim. Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem. Aişe’sine kendini dinlettirmiş, biraz rahatlat beni Aişe diyen Peygamberimiz var. Ölüm sancısından dolayı ızdırap duyan Peygamberimiz var. Et ve kemik, alimin de yapısıdır. Talebenin de yapısıdır. Bu sebeple, hovardaca kullanılan bedenler Ravvihu enfüsekum seaten fesea. Bunun seaten ve seaten diye de yaygın rivayeti var. Yani, adım adım, zaman zaman, dinlenmesini de bilmek lazım arkadaşlar. Bu dinlenmenin mantığı, kaç yaşındaydınız siz? 25 Kaç yaşında sen kısa sûreleri ezberledin? 10 yaşında 15 senedir فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ diyor, şimdi bana soru soruyor. فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ ne demek? Bir iş bitince, öbürüne geç demek. Bu Müslüman Halet-i Ruhiyesidir. İş ile dinlenmek. Çok basit bir misal arkadaşlar; Kardeşimizin Nuru’l-İzahtan imtihana gireceğini, 200 sayfaya bu gece çalıştığını kabul edelim. Kesin yorulacaktır. Çay içerse akılsızlık eder. Bu akşam çay içen sabahleyin 10 puan düşük alırsa şaşmayın siz. Az düşünmek için çay içmek iyi bir malzemedir. Çay uykuyu bile bozuyor. İdrar yollarını etkiliyor. Allah İmam Nevevi’ye rahmet etsin. Kıyamet günü gezdiği yerlerden geçmek bize de nasip etsin. Yanında dururuz dersek biraz, mübalağalı bir istek olur gibi geliyor da hani.. koridorların kenarından filan biz de dolaşalım. Salatalık yemezmiş arkadaşlar. Halbuki Suriye salatalıkların iyi yetiştiği bir yermiş o zaman. Niye yemediği sorulduğunda da, bu çok tuvalete götüren bir şey, beni ikide bir tuvalete götürüp abdestle meşgul etmesini istemiyorum demiş. Şimdi, arkadaşlar açın bakın ansiklopedilerden %95’i suymuş salatalığın. Buna Nevevi’nin kerameti mi dersiniz, bilmiyorum kerametin bol olduğu bir zamandayız yani, bir isim bulun. Çay içerek değil, ama mesela kardeşimizin muhakkak yazı yazma kabiliyeti vardır. Dersten yorulduğunda, şöyle bir yazı denemesi yaparak, jimnastik yaparak.. Ben şahsi kanaatimi, uygulamamı söyleyeyim.. Çok yorulduğum zaman yürümek beni dinlendirir. Çok ciddi, ciddi dinleniyorum yürürken. Masanın üstünde 10 dakika uyumak böyle yeniden yaratılmış kadar heyecan veriyor bana, rahatlıyorum. Ben öyle uyguluyorum. 10 dakika, 15 dakika yetiyor bana. Yarım saat yürüdün mü, akşam oldu uyudum, sabah oldu kalktım gibi oluyor. Ama bu bünyeden bünyeye değişebilir. Yemek hariç her şey doğru bir dinlenme tarzı olabilir. Yemek, kendisi bir bela. Onunla nasıl dinleneceksin? Bir gün bir doktor arkadaşa dedim ki yahu elma yiyerek kilo vermem mümkün mü? dedim. Asitli filan diye.. Ya dedi hoca adamsın dedi hiç yiyerek dedi zayıflanır mı ya unut dedi. 🙂 Şimdi arkadaşlar, kardeşimizin sorusu doğrudur. Hiçbir insan 5 saat üst üste bir şeye dikkat edemez. Çok basit bir test yapın. Şunda motifler var mesela görüyorsunuz. Bu mushaf zaten buna zevkle bakıyoruz da.. Herhangi bir motifli birşeye, motifli bir halıya duvara hiç sağa sola kaydırmadan gözünüzü 5 dakika aralıksız bakın, başımızın döndüğünü göreceksiniz. 5 dakikalık yoğunluğu 5 saate böldüğünüzde de fark etmeden durum budur. Bir insan inşaatta çalışırken de yorulur, kitap okurken de yorulur. Çünkü yorulan kaslardan önce beyindir. Ne yapmak lazım? Sporunu vesairesini dinlenme malzemesi olarak kullanmak lazım ama e dinlenmek işten daha yoğun olursa, bu gülünç olur tabii. 1 saat çalışıp, 5 saat dinleniyorsan biraz gülünç olur. Yani 1 saat çalışıp, 20 dakika dinlenilebilir. Üçüncü bir tarz arkadaşlar, tavsiyem; Pek çok Hocaefendi’nin uyguladığını gördüm. Rabbim lütfetti çok hoca gördüm. Çok alim ile oturdum kalktım. Korkuyorum kıyamet günü bunların hesabı beni ezecek diye. Evlerine girdim, bana evlat muamelesi yaptılar.. Yani çok ama.. 10, 20, 100 falan değil.. Birkaç yüz hocaefendi gördüm. Kendim zaten bir alimin çocuğuyum. Evimiz de öyle bir alimlerin uğrak yeri gibi bir evdi Elhamdülillâh. Bazı alimler de muhabbetle dinleniyorlar. Babamın arkadaşları vardı, çok bunaldım hoca bir yarım saat gelelim sana derlerdi, yarım saat onlar kendi aralarında bir şeyler şakalaşırlardı, Ya Allah yeniden giderdiler. Yani bu bir tarz arkadaşlar. Böyle menhiyattan bir şey olmadığı sürece herkes dinlenme tarzını kendisi belirlemelidir. Ama bunun temel felsefesi فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْۙ dır. Birini bitirince, öbürüne geçiştir.