Çıplak yıkananlarda delilik alametleri görülebilir…

Vesveselerin çoğu banyoda bevletmekten ileri gelir. Efendimiz aleyhisselam hadislerinde; bizi bundan sakındırır. Adam banyoya giriyor: “Şimdi tuvalete gitmeyeyim, banyoya girmişken burada bevledeyim!” diyor Havuza girdiği zaman; orada 100 kişilik bir havuzda bevletmek ne kadar edepsiz bir şey ise! Ne adar aşağılık bir kul hakkıysa! Banyoya girdiğin zaman bevletmek de bu kadar edepsiz ve aşağılık bir şeydir! Banyo “temizlenme” yeridir. “Kirletme” yeri değil! Banyoda büyük abdest bırakma olur mu? Olmaz! Banyoda bevletmek de olmaz! “Banyoda bevlettiğin zaman şeytanların vesvese vermesinin büyük sebebi buradan olur.” diyor. Efendimiz aleyhisselam. Bizi bu noktada ikaz ediyor! Dolayısıyla banyoya girmeden önce def-i hacete gireceksin! Pisliği boşaltacaksın, ondan sonra banyoya gireceksin! Yine bir hadis söyliyeyim. Bu da çıplak yıkananlara gelsin! “Kim gece çıplak olarak yıkanır da kendisinde delilik alameti görülürse; kendisinden başka kimseyi kınamasın! Müslümanların bir kısmı banyoya girdiğinde; çıplak giriyor! Müslüman çıplak bulunmaz! Yatağa çıplak girmez! En azından üstünde bir atlet olur, bir şort olur. En azından… Asla çıplak olmaz. Şeytanların ve cinlerin tasallutu bundan olur! Banyoya girdiği zaman da çıplak olmaz! En azından bir şort, bir iç çamaşırı olur, bir havlu olur. Edep nedir? Göbek deliği ve diz kapağı… Bunun ikisi arasını bir havluyla kapatmaktır! Edep budur! Bunu yapamıyorsan bir şort giy! Şort ile yıkan! Ama asla çıplak yıkanma! Çünkü; seni gözleyen cinler ve şeytanlar vardır! Dolayısıyla bunlara karşı dikkatli olmamız lazım! Ondan sonra adam geliyor, diyor ki: “Hocam bana su oku! Bana dua oku! Ne oldu kardeşim? “Cinler tasallut etti hocam!” Şunu yapıyor musun? -“Evet yapıyorum. -Bunu yapıyor musun? -“Evet yapıyorum.” Çağırmışsın! “Gelin bana demişsin,gelin bana!” “Hemhal olalım, beraber olalım. “Kardeşim cinlerle beraber olma! Bunlar, başına dert açar! Bunlar, başına sıkıntı çıkartır! Bunlar, yalancıdır! Çoğunluğu kafir! Müslüman cin azdır! Sen bunlardan uzak dur!

Tebliğ et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir