HZ.MUHAMMED (S.A.V) VEFAT EDELİ 40 DAKİKA OLDU !

Mearic suresinde geçen bir ayet var, çok ilginç ya Allah Allah! Bu sefer 4. ayette geçiyor: “Melekler ve ruh ona (Arş’a) miktarı 50.000 yıl olan bir günde yükselir.” Melekler, Arş’a ne kadar zamanda yükseliyor? 50.000 yıl. Kime göre miktarı 50.000 yıl? Bize göre 50.000 yıl. Şimdi bir baksak şöyle: hani bizim için 50.000 yıl denen olay melek için neye denk geliyor? Neye denk geliyor biliyo’ musun Sinan? 1 güne denk geliyormuş. Bizim dünyamızda (görünen alemde) 50.000 yıl geçirdiğimizde melekler için 1 gün geçiyor. Bu ne demek biliyo’ musun? Bir insan 100 yıl yaşasa, melekler aleminde 3 dakika geçmiş demek. Biliyorsunuz zaman izafi bir şey. En küçük zerratın harekatıyla zaman oluştuğundan dolayı, anlaması biraz rahat gibi. Tabi ki rahat derken hani: kavramı anlaması rahat ama nasıl bir şey anlayamıyorsun. Yani sen 100 yıl yaşıyorsun, Melekler aleminde “3” dakika geçmiş. Aynı mantıktan devam edersek eğer hani: Efendi’miz Aleyhisselam’ın hadisi vardı: “Ben ve kıyamet iki parmak gibi yakınız.” İnsanlar da soruyordu: “Nasıl yakınız ya? 1.400 yıl geçmiş daha kıyamet gelmemiş.” Şu hesaba göre: Efendi’mizin dünyadan vefatı daha 40 dakika olmuş. Bak yakınlığa bak! 40 dakika olmuş. Peki ortalama insan ömrü 50-60 yıl diye geçiyor değil mi? Aynı hesaba tekrar vuralım 50-60 yıla göre. Bizim 50-60 yıl yaşamamız demek, bu ayete göre melekler aleminde 2 dakika geçti demek! Hadi o gözlüğü takıp bakalım: “2” dakikalık ömrün var. “2” dakika! Ahireti, Sırat’ı ya Daru’n-Nedve’yi veyahut Darü’l-Erkam’ı -o kapılardan birini- geçmek için 2 dakikan var. Dünyanın küçüklüğüne bak ya! “2” dakika Nefis ve şeytan el ele “Tevehüm-ü ebediyet!” Sanki sonsuz yaşayacakmış gibi bir vehim (kuruntu) içerisine bizi sakladığından dolayı, hiç bitmeyecek gibi geliyor. Ama tam o sorgu anında Münker ve Nekir’in ayak izleri geldiğinde sanki dünyada bir kaç dakika kalmışız gibi hissedeceğiz. Şu hesaba göre insan kendisine sorsa, “2” dakikalık dünya için değer mi Allah ile ilişkilerini böyle bozmaya, onu sürekli geri plana atmaya? Çok güzel cevaplar alabilir diye düşünüyorum…..


İngilizce

There is an ayah in the sourat Al-Ma’arij. It is very interesting. Allah Allah! It is in the fourth verse (ayah) this time. “The angels and the Spirit will ascend to Him during a Day the extent of which is fifty thousand years.” (Al-Ma’arij, 70:4) “The angels and the Spirit will ascend to Him during a Day the extent of which is fifty thousand years.” (Al-Ma’arij, 70:4) The angels… How much does it take for them to ascend? 50.000 years. Whom is it relative to?… It is 50.000 years relative to us. The quantitiy is fifty thousand years. Now let’s look at this… in a way that … The action which takes 50.000 years for us… How much does it correspond for an angel? Sinan do you know how much is it? It happens to be corresponding to a single day. When we spend 50.000 years in our world,(realm of witnessing), same time passes for the angels as it is a single day. Do you know what does it mean? When we spend 50.000 years in our world,(realm of witnessing), same time passes for the angels as it is a single day. Do you know what does it mean? If a person lives for 100 years. It means that … the time passed in the realm of angles is 3 minutes. You know that time is relative. Due to the time is the movement of the tiniest particule, It is a bit like easy to understand, in that aspect. Of course while saying easy… It is easy to understand the concept but you can not understand what kind of a thing it is… That, you live for 100 years but it has only passed 3 minutes in the realm of angels. If we continue with the same logic; There is a hadith of our prophet(ﷺ) which is: “…The time of may Advent and the Hour (Doomsday) are like these two fingers. (very near)” (Sahih al-Bukhari, Vol. 6, Book 60, Hadith 458) Allah knows the best… And the people were asking… Like; how on earth we are near to it that much? It has passed 1400 years after him but still no doomsday. But according to that calculation, after our master’s (ﷺ) time, it has passed only forty minutes… Look at the closeness… Just 40 minutes. Well. Is not it the avarage life time of a person is 50-60 years…. Let’s apply the same calculation for 50-60 years Our life time of 50 or 60 years… According to that ayah (Al-Ma’arij, 70:4); in the wandering world of angels… is only two minutes… Let’s check this out with that aspect… You have got a two minute life. Two minutes… …to pick, al-ahirah (Afterlife), as-sirat (The bridge of yewm ad-din), either the Darun Nadwah (Assembly House of mushrics at the pre-islamic age of ignorance) or Darul Arqam (Assembly house of very first muslims in the age of ignorance) You have got only two minutes to enter one of those two doors. Look at the shortness of our time…. ..two minutes… And I strongly believe that, after we die at the end of our life exam… .. we will be astonished and say “Dear Lord, was it only few minutes that you have sent me to earth for?” Ego and Satan hand to hand… twahhum-u abadiyyah (presumption to live everlastingly) Because they keep us in an illusion which makes us think that we will live forever, it is like it will never end. But, right in that moment of interrogation (very first moments of death) by Munkar and Nakir (Angels)… at the time when you feel the footsteps of them, we will start to feel that we have been on earth only for few minutes. Based on this, if one asks to himself.. Is it worth it for this “two minute life”, to break the relationship with Allah in such way… to push Him into the background. I think, he/she could get very good answers.

Tebliğ et!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir