Sülük tedavisi caiz mi?

Evet, sülük tedavisi caizdir. Bunun ile alakalı bir çok hadisi şerif vardır. Sıhhati tespit edilmiş, teşhis edilmiş, onaylanmıştır. Hem günümüz ilmi çalışmaları, ilmi verileri ile, hem de Muhammed aleyhisselam zamanındaki sahabelerin uygulamaları ile sülük tedavisi faydalıdır.

Konuşma ve kekemelik sorunum var, hangi duaları yapmalıyım?

Konuşma ya da kekelemik sorunu olan kardeşlerime, “Göğsüme genişlik ver” sohbetimi gönderiyorum, orada Musa aleyhisselam’ın yaptığı bir dua var. Bu duadan sonra Allah Teâlâ hazretleri O’nun kekelemeliğini kaldırmıştır. Bir çok kardeşimde faydası olmuştur, inşaAllah sizde de olur. İkinci mesele, “İsmi azam duası” sohbetimi seyredin, buradaki duaları da yapın. Şifa Allah’tandır. Allah, dilinizdeki düğümü çözsün.

Kesin cennete giderim diyen kişi kafir olur mu?

“Ben, yaptığım ibadetler sebebiyle kesin olarak Cennet’e gideceğim” diyen bir adam, sonundan emin olduğu için, gaybi olarak bir haber verdiği için, gayba yani Allah’ın kesin bilgisine ortak olmuş olur, yani şirk koşmuş olur. Peygamberlerin dışında son nefeste imanını kurtarma garantisi kimsede yoktur. Hiç bir sadıkta, hiç bir velide ya da hiç bir alimde böyle bir şey olmaz, hepsi son nefeslerinde imanlı gitme konusunda korku içindedirler. Son nefeste imanı şeytana kaptırma konusunda, korku içindedirler. Bizim de aynı korku içinde, aynı düşünceler içinde olmamız gerekir. Herhangi bir kişi derse ki “kesin ben Cehennemliğim” kafir olur, yine herhangi bir kişi derse ki “ben kesin Cennetliğim şu, şu amellerimden dolayı” yine bu adam da kafir olur.

Gelecek hakkında tahminde bulunmak caiz mi?

Gelecek hakkında tahmin yapmakta bir sakınca yok. Bir hava tahmini yapmak gibi ya da bir öğrencinin bu sene sınıfta kalacağını düşünüyorum, bu öğrencim tembel bir çocuk demek gibidir. Burada bir sakınca yoktur. Yeter ki kesin bir ifade kullanılmasın. “Ben, gaybı biliyorum” “Ben, geleceği bilirim” gibi net ve kesin bir ifadeyi, sadece Allah’ın bilebileceği bir şeyi kul kendine addederse, O’na ait bir sıfatı kendine monte ederse bu küfür olur.