Cehennemde en hafif azabı gören adam kim olacak?

Sultan’ım aleyhisselâm bize mahşerden bir sahne anlatıyor. Allahü Teala mahşer gününde bir kula, şöyle seslenir… Cehennemde en hafif azap gören bir kula, şöyle seslenir… “Ey benim kulum!” “Şayet dünyanın tamamı senin olsaydı ve fidye olarak bana verip, bu cehennemden çıkma durumun olsaydı?” Dünyanın tamamı bu kula ait olacak, fidye olarak Allahü Teala’ya verir ise cehennemden kurtulacak. ”O dünyanın tamamını bana verir miydin vermez miydin?” ”Allah’ım hemen verirdim.” ”Hemen verirdim.” Çünkü ateşte. Ama hadisin başında ne buyuruyor Efendimiz aleyhisselâm, “cehennemde en hafif azapta olan kişiye.” En hafif azaptaki adama Rabbimiz soru soruyor. Peygamberim bunu anlatıyor. Adam şöyle der; “hemen verirdim Ya Rabbi, hiç düşünmezdim.” Allahü Teala şöyle buyurur. “Ben, sen dünyada yaşıyorken, senden bundan çok daha hafif bir şey istemiştim.” “Çok daha hafif bir şey istemiştim.” “Bana hiç bir şeyi ortak koşma.” “İstediğim tek şey buydu.” “Ama sen bana ortak koştun” Hocam, Allah’a ortak koşmak demek, şirk demektir. Cehennemden çıkma ihtimali yok zaten o adamın, o adam kafirdir. Hayır! Bu hadisteki ifade edilen mesele bir müşrik değildir. Bu Hadisin muradı Müslümandır, Müslüman. Nefsine tâbi olan, nefsine tapan Müslüman. İbadetini yapmayan Müslümandır. Bu Hadisin muhatabı budur. Çünkü cehennemden çıkma ihtimali olan bir adamdan bahsediyor Allahü Teala. Hadis Şarihleri, muhaddisler bu Hadisi böyle yorumlarlar. Nefsine tâbi olan, nefsinin isteklerini yerine getiren, Allah’ın sınırlarını belirlememiş, O’na hürmet etmeyen ve saygı göstermeyen Müslüman işte budur. Cehennemde azap görecektir. Ama Allahü Teala dünyadayken, sağlıklı iken, yaşıyorken ondan çok az bir şey istemiştir. Efendiler, bu hadisin muhatabı buradaki bütün genç kardeşlerimizdir. Hepimiziz. Eğer nefsimize tâbi olursak, Allah’a tabi olmazsak bizi kötü bir yer bekler. Bütün âyet ve hadisler burayı bize anlatır. “Allah’ın vaadi haktır, Allah sözünden dönmez” âyetleri bunun delilidir. Allah için çok dikkat edelim. Şu kısa dünya hayatında, sonu olmayan yaşamı kaybetmeyelim. Kazanmaya çalışalım. Allah bize acısın, Allah bize doğru yolu göstersin. (Amin) İmam Rabbani ile bitireyim. Yolumun, silsilemin büyüğü. Şöyle buyuruyor; “Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana,belki sen kavuşursun biz varamadıksa da.

Tebliğ et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir