Kur’an’da mucize yok diyenlere, Kur’an’dan tokat!

Bu nasıl iş ya? Şimdi, bakalım Allah’ımız ne diyor. Kur’an’da mucize var mıymış yok muymuş okuyalım. Sebe suresi 12. ayet: “Ve li Suleymâne” “Biz Süleyman’ın emrine verdik.” Onun hizmetine verdik. Onun bir sözüne verdik. “er rîha” “Rüzgârı onun emrine verdik.” Kime vermiş Allah? Rüzgârı kimin emrine vermiş? Süleyman Aleyhisselam’ın emrine vermiş. Peygamberimizden önce gelmiş olan büyük peygamberlerden bir tanesi. Babası Davud Aleyhisselam’dır. Zebur’un indiği peygamber. Süleyman Aleyhisselam’a kitap inmemiştir. Zebur ile hükmetmeye, Tevrat ve Zebur ile hükmetmeye devam etmiştir. Ancak Allah’ın en çok mucize verdiği peygamberlerden bir tanesi kimdir? Bu peygamberdir. Allah’ın selamı üstüne olsun. (Amin) “Ve li Suleymâner rîha guduvvuhâ şehrun” Bakın. “Biz Süleyman’a rüzgârı verdik sabah esişi bir aylık mesafe olan.” Bir rüzgâr esiyor. Bir adamı alıyor ve bir aylık mesafeye… Tıpkı kim gibi? Efendimiz Aleyhisselam’ın Mekke’den Kudüs’e Mescid-i Aksa’ya götürmesi gibi. Allah Teala “Ben götürdüm.” diyor. “Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilâl mescidil aksallezî bâraknâ havlehu li nuriyehu min âyâtinâ innehu huves semîul basîr.” “Kulumuz Muhammed’i bir gece aldık ve bir yolculuğa çıkarttık.” Nereden? “Minel mescidil harâmi” “Kabe-i Muazzama’dan, Mescid-i Haram’dan” “ilâl mescidil aksallezî bâraknâ havlehu” “Etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götürdük, bir gece.” Allah İsra suresinin hemen başında anlatıyor. “li nuriyehu min âyâtinâ” “Ayetlerimizden bazısını göstermek için” Neden götürmüş Allah? Ayetlerinden bazısını göstermek için. Şimdi burada Allah hangi mucizeden bahsediyor? Süleyman Aleyhisselam’a verdiği bir rüzgâr mucizesinden. İsra suresinde Efendimiz Aleyhisselam’a verdiği bir gece yürüyüşü mucizesinden. İsra demek “gece yürüyüşü” demektir. Süleyman Aleyhisselam’a bir mucize veriyor. “guduvvuhâ şehrun” “Sabah çıkışı bir aylık yol o rüzgarın.” “ve ravâhuhâ şehrun” “Akşam gelişi de bir aylık mesafe olan ona bir rüzgârı emrine verdik.” İmam Fahreddin er-Râzî ayeti tefsir ederken diyor ki: “Tıpkı bir iş verenin emri altındaki bir adama emretmesi gibi.” – “Alper al şu arabanın anahtarını. Git şu atölyeciye. Altı yüz tane çanta bitirmiş. Al bana getir.” Bu iş verenin emri altındaki adama bir emir vermesidir. Râzî Hazretleri diyor ki: “Allah Süleyman Aleyhisselam’a sanki bir işçi gibi, bir hizmetçi gibi bir rüzgârı musahhar kılmıştır. Onun emrine hizmetkâr kılmıştır.” Süleyman Aleyhisselam ordusu ile beraber bir yere seyahat edeceği zaman karalarda gemiler yapmıştır. İnsan karada gemi yapar mı? Bir, Nuh Aleyhisselam yaptı karada gemi çünkü daha su gelmemişti. İki, bizim ceddimiz yaptı: Fatih Sultan. Allah’ın selamı onların üstüne olsun. (Amin) Karada gemi yaptı, onları yürüttü karanın üstünde. Süleyman Aleyhisselam da karada gemi yapanlardan bir tanesi. Niye karada yapıyor? Karada gemiyi yaptıktan sonra ordusuna ve emri altındaki hayvanlara diyor ki: “Gemiye binin.” Bunların tamamı gemiye biniyor. Sonra Allah kime emir veriyor? Rüzgâra emir veriyor. Rüzgâr Süleyman Aleyhisselam’ın bir emri ile gemiyi havaya kaldırıyor. Ve bir aylık mesafeyi bir anda götürüveriyor. Orduyu savaşın ortasına gemi ile beraber atıveriyor. Zaten düşman olan insanlar böyle bir sahneyi gördüğü anda otomatikman bu futbol maçına iki sıfır mağlup başlıyor. “Karşımızda bizden çok daha anormal bir kuvvet var. Belli ki tanrılar ona yardım ediyor.” Tabii ki onlar tek Allah’a iman etmediği için tanrılar deyip geçiştirdiler. “Tanrılar bu adama yardım ediyor.” diyorlar savaşı baştan kaybediyorlar. Dünyada müminler içinde dünyanın tamamına hükmetmiş olan iki tane insan vardır. Hadisi şeriftir. Bir tanesi Zülkarneyn Aleyhisselam’dır. Yecüc ve Mecüc’ü setin arasına koyan peygamber. Kıyamette koyduğu set yarılacaktır ve o iki grup setlerden ayrılıp fitne çıkartacaktır. Bir tanesi de kimdir? Süleyman Aleyhisselam’dır. Dünyanın tamamına hükmetmiştir. İki tane de asi vardır. Dünyanın tamamına hükmetmesine izin verdiği. Bir tanesi kim? Nemrut’tur. Bir tanesi de Bühtü Nasır’dır. Zulmü, ilahlıklarını bütün dünyaya ilan etmiş olan iki tane adam. Cehennemi boyladılar. Allah Teala Hazretleri bir zata daha dünyanın tamamına İslam’ı sevk etme, götürme kuvvetini verecektir. Kimdir o? Allah nasip eder ise Hazreti Mehdi gelecektir. Kıyamete yakın bir zamanda. Hazreti İsa da yardımcısı olacaktır. Şimdi Mevla Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede bir mucizeden bahsediyor mu bahsetmiyor mu? Başka ayetlerde: “Davud’a demiri yumuşattık.” diyor, Davud’a. Süleyman Aleyhisselam’ın babası Davud Aleyhisselam’dır. Her ne kadar çok büyük bir peygamber olsa da Süleyman Aleyhisselam kadar saltanat sağlayamamıştır. Özelliği ne? Allah ne mucize verdi Davud Aleyhisselam’a? Demircileri bilirsiniz. Bir demirci demiri yumuşatmak için ne yapmak zorunda? Bu demiri alacak ve çok sıcak olan bir yere koyacak. Demir orada kıpkırmızı bir hâle gelecek. Sonra demiri çıkartacak ve örsün üzerinde çekiç ile vurmaya başlayacak. Isıtmadan demire çekiç ile vursa ne olur? Şekil verebilir mi? Mümkün değil. Isıtmak zorundadır. Peki Davud Aleyhisselam’a Allah nasıl bir mucize verdi? Tıpkı bir insanın kas liflerini çevirmesi gibi. Tıpkı bir çantacının bitmiş olan bir çantayı çevirmesi gibi ve ona şekil vermesi gibi. Davud Aleyhisselam bir demir parçasını alıyor ve ona istediği gibi eli ile hamur gibi şekil verebiliyor. Kardeşler bu bir mucize değil midir? Bu kadar teknik ve bilim ilerledi. Hadi bakalım alın bir demir parçasını, bir çelik parçasını elinizle bükün de göreyim. Mucizeleri inkâr eden mealistler, al bir tane demir parçası, bük. Bu nasıl iş ya? Bu kadar kolay mı? Allah’ın verdiği mucizeleri yalanlamak, Allah’ın peygamberlerini yalanlamak bu kadar kolay mı? Oğluna ne verdi? Oğluna birçok mucize verdi. Allah Teala Hazretleri Süleyman nebiye ne verdi? Bir, rüzgârın hakimiyeti iki, hayvanlarla konuşmak. Bu kitap bir insanın hayvanlarla konuştuğundan bahsediyor. Bu bir mucize değil midir? Hayvanlarla konuşabilmek bir mucize değil midir? Mucizedir. Ama mealistler ne yapıyor? “Bunların hepsi uydurma.” “Başka bir şeydir o.” “Başka bir şeydir.” diyor. Ve mucizeyi inkâr ediyor. Mucizeyi inkâr etmesinin sebebi ne? Ümmetin Allah’ın gücüne olan itimadını sarsmak. Allah’a olan inançlarını bitirmek. “Allah’tan bize yardım gelemez.” “Bu mümkün değil.” “Allah harikulade şeyler beceremez, yapamaz böyle şeyler.” bilincini vermek için mucize inkârı yapıyorlar. Bunu yaptıkları zaman ne olacak? Ümmeti Muhammed Aleyhisselam’dan kopartacak. Sahtekârlar, sahtekârlar. Hayvanlarla konuşuyor. Mesela, karınca ile konuşması olayını anlatıyor Allah Teala Kur’an’da. “Süleyman ordusu ile beraber, rüzgârla gökte giderken alt tarafta karıncalar konuştu. Ey karıncalar çabuk yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu istemeden sizi kırıp geçirmesin.” Karıncaların lideri emri altındaki karıncalara bunu söylüyor. Ayettir. Bu bir mucize değil midir? Süleyman Aleyhisselam’a Allah bu kelimeleri duyuruyor. Ve aşağı iniyor ve toprakta o karınca ile diyaloğa giriyor. Konuşmaya başlıyor. Bu bir mucize değil midir? Hayvanla konuşmak bir mucize değil midir? “Cinleri emrine verdik.” diyor. Rüzgârı Süleyman Aleyhisselam’ın emrine vermesi gibi başka bir şeyi de emrine vermiştir. Bakın, hiçbir peygambere böyle bir güç vermedi Allah. “Cinleri ve şeytanları onun emrine verdik.” diyor. Bu bir mucize değil midir?

Tebliğ et!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir