Kur’an’da Türklerle ilgili ayet var mı?

Allah’ımız devam etti. “Eğer onun yolunda sefere çıkmazsanız elem verici bir azap size gelecektir.” ”ve yestebdil kavmen gayrakum” “Bunu yapmazsanız, cihad etmezseniz Allah sizi helak eder, yerinize başka bir kavmi getirir.” Burası çok enteresan! Kardeşler, Allah’ımız için herhangi bir şeye ol demek, yok etmek ya da var etmek çok kolay birşey değil midir? Bak Kur’an’dan bir tane örnek vereceğim. Rabbimiz Teâlâ buyuruyor ki: “Allah için bir insanı yaratmak bütün insanlığı yaratmak gibidir.” Tek bir insan ve bütün insanlık, bütün insanlık milyarlarca insan demek tek insan bir insan demek. Bizim için bir çantayı yapmakla yüz bin çantayı yapmak bir olabilir mi? Olamaz. Ama Allah için bir diyor Kur’an. Şu gücün kudretin sonsuzluğuna bakın. Allah’ımız diyor ki bizi tehdit ediyor, cihad etmezsen ne olur diyor, azap veririm. Peşinden de diyor ki senin cihadına da ihtiyacım yok. Peygamberim seni savaşa çağırdığı zaman, seni İslama davete çağırdığı zaman, seni insanların İslama sevk olması için Allah’ın dinini anlatmaya çağırdığı, davet ettiği zaman sen bunu yapmazsan sakın gurura kapılma. Bak peygamberin bana ihtiyacı var, bu dini yaymak için bana ihtiyacı var, Allah’ın bu dini yaymak için bana ihtiyacı var diye gururlanma kendinle. Allah, “ve yestebtil: tebdil eder.” Türkçe’mizde kullandığımız bir kelime. Tebdil eder. Sizi yok eder, başka bir kavimle tebdil eder. Bu din hani kavme indi? Araplara indi. Sonra Araplar yayıldılar, dünyaya yayıldılar İslamı anlattılar. Sonra Yemenliler Müslüman oldu, İranlılar Müslüman oldu, Şamlılar, Iraklılar Müslüman oldu, Türkistanlılar Müslüman oldu İslama hizmet ettiler, sonra Türkler Müslüman oldu, İslama hizmet ettiler. Risale-i Nur’un müellifi Said Nursi Allah ona rahmet etsin. Büyük bir ehli sünnet alimidir. Mübarek diyor ki: “Ben bu ayet-i kerimedeki bahsedilen kavmin kim olduğu konusunda çok konuştum.” Kendisinin ırkı nedir? Said Nursi hangi ırktandır? Kürttür Kürt. Müslüman mıdır? Müslümandır. Müslümansa Kürt’ü, Türk’ü, Arnavut’u, Laz’ı yoktur. Kardeştir ve hepimiz eşitizdir. Hiçbirimizin diğerimize üstünlüğü yoktur. Said Nursi hazretleri diyor ki: “Ben ayet’n bu kısmını okurken devamlı düşündüm. Acaba ‘sizi yok eder başka bir kavmi getirir’deki kavim hangi kavim? İslama çok hizmet eden kavim hangi kavim? Ve ben kanaat ettim ki bu kavim Türk kavmidir.” Çünkü Allah Anadolu’yu Türklerle açmıştır. Anadolu’ya İslamı Türklerle getirmiştir. Çünkü Allah Avrupa’ya İslamı Türklerle getirmiştir. Muhammed aleyhisselam, olay daha vaki olmadan yüzlerce yıl önce, İstanbul’un fethini bize bildirdi mi kardeşler? Vaki oldu mu bu olay? Allah’ıma hamd olsun vaki oldu. Sorum şu hangi ırka nasip etti Allah bunu? Türklere nasip etti. Sultan Fatih bir Türk komutandır. Kudüs’ün fethini Allah kime nasip etti? Bir Kürt’e nasip etti. Selahaddin Eyyübi bir Kürt komutandır. İslama hizmet edersen Allah ırkına bakmaz. Müslümansan seni yüceltir, yükseltir. Said Nursi diyor ki: “Benim görüşüme göre ayet-i kerimedeki burada anlatılan ırk, Türk ırkıdır ve ben bu ırka hizmet eden bir İslam davetçisi olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum” diye eserine bunu da yazmış. Bana göndermiş kardeşlerim. Çok hoşuma gitti. Bunu da nakletmeden geçemedim kardeşler. ”Eğer yapmazsan” Türk olmasaydı ne olurdu? Allah bunu başka birine nasip ederdi. ”O komutan ne güzel komutan, o asker ne güzel askerdir” diyor Muhammed aleyhisselam hadis-i şerifinde İstanbul’u fethedenler için. Peki Türkler yapmasaydı, Cihada girişmeseydi, bu zor şartlara göğüs germeseydi, Sultan Fatih etrafındaki o laçka vezirlerinden bazılarını dinleseydi… Vezirlerin bir kısmı ehl-i sünnet mü’min, bir kısmı da laçka. Her yöneticinin yanında muhakkak zayıf insanlar vardır. Zayıf karakterli adamlar vardır. Ne dediler Sultan Fatih’e? “Biz bunu başaramayız, başaramayız. 29 defa fethedildi bu İstanbul yapamadılar biz mi yapacağız ya?” “Otuzuncuyu biz yapacağız ve Allah da bize yardım edecek” dedi. Etti mi? Allah’ıma hamd olsun etti. Ve Mevla Teâlâ hazretleri en güzel komutan tabirini ona yakıştırmış oldu. En güzel asker tabirini de onun askerlerine yakıştırmış oldu. Bu ne kadar güzel birşeydir. Allah Teâlâ o askerlerle, o komutanlarla karşılaşmayı bize nasip etsin. Amin ya Muîn. İşte yaptığın hiçbir işten gururlanmayacaksın, sakın ola İslamın bana ihtiyacı varmış gibi hissetme, sakın Allah’ın yaptığım şu işe ihtiyacı varmış gibi hissetme! Kerem yoksa İsmail var. İsmail yoksa Mehmet var. Sen gidersin öbürü gelir. Ben bu Zeytinburnu’nda hizmet yapmazsam bütün gençler cahillikten ölür. Hiçbirisi namaz kılmaz, helak olur bunlar. Boş muhabbet, boş muhabbet. Allah her zaman birilerini bulmuştur. Sen gözünü aç, uyanık ol, haris ol, açgözlü ol bu nimeti senden başka birisinin almaması için var gücünle çalış. Eğer kibir, gurur yaparsan Allah bildiğin her şeyi sana unutturur. Dilini bağlar, göğsünü darlaştırır, ilmini unutturur. Bu ilmi bize Allah verdi, istediği anda almak onun elinde değil midir? Bir anda hafızanı kaybedersin. Yolda gidiyorken kafana bir top gelir, mahallede çocuklar top oynarken bir top gelir. Toptan ne olur hocam? Fazla bir şiddeti olmaz. Bir damara gelir o, küçük bir kılcal damara gelir. Damar da tıkanır bir hafta açamazlarsa kurur, kuruduktan sonra da hafızan yerine gelmez. Böyle tonla örnek var. Adamın kafasına tuğla düşüyor ya! Kafasına tuğla düşüyor, geçmişindeki 30 seneyi hatırlamıyor. Hoca adam. Başına gelemez mi yani böyle bir garantin var mı Müslüman kardeşim? Yok. O zaman sen ne yapacaksın? Allah’ın bana ihtiyacı yok, ben olmasam bile Allah bu dini her şekilde yayacaktır. Ben ama niye bu kadar koşturuyorum, niye bu kadar çalışıyorum? Ben bu nasibi başkasının almasını istemiyorum. İşte sen böyle aç gözlü olacaksın, dilencilik yapacaksın. Kardeşim bu hafta vaazımız vardır. Gelir misin? Üç beş kelime belki bir şeyler öğrenirsin. Etrafındaki insanlara faydan olur. Neden böyle? O adam senin sohbetine gelip bir şeyler öğrenirse bunun vesilesi sen olmuş olursun. Öğrendiği şeyleri kaç kişiye aktarırsa sen onlara gitmişsin sanki klonlanmışsın böyle 8-10 tane Kerem olmuş orada 8-10 kişiye aynı anda anlatıyormuş gibi olur. Aynı sevabı alırsın. İslam budur kardeşler. İslam’da kes yapıştır yoktur. Kopyala yapıştır vardır. Kopyala yapıştır. Aynı dosyanın birden fazla yerde bulunması. Sen vesile ol. ”Hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir.” İşte ayetin bu kısmı bunu söylüyor. “Sakın ola gururlanmayın, kibirlenmeyin. Sizi yok etse bile, eğer tembellik sebebiyle cihad’a gitmezseniz Allah sizi yok eder, bir anda yok eder. Peşinize sizden çok daha hayırlı bir kavim, bir topluluk getirir. O topluluk islamı bütün dünyaya yayar.” Osmanlı dünyanın her tarafına İslam’ın işaretlerini götürdü mü götürmedi mi? Dünyanın her tarafında şu anda islamın işaretleri vardır. Sebebi Osmanlıdır. Güçlü Devlet. Güçlü Devlet olursan işaretlerini her tarafa bırakabilirsin.

Tebliğ et!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir