Müslüman erkeğin bakımı! – On şey fıtrattandır…

Efendimiz Aleyhisselam fıtratı bir hadiste şöyle tarif eder. Üstteki başka bir tarifti. Şimdi zikredeceğim, zahiri durumumuzla alakalı, bedeni durumumuzla alakalı fıtri meseleler. Allah için bunu iyi anlayın. Bu da Müslim hadisidir. “On şey fıtrattandır: Bıyığı kısaltmak, sakalı bırakmak.” Bir, bıyığı kısaltmak. Bu kimin sünneti? İbrahim Aleyhisselam’ın sünnetidir. Sakalı bırakmak kimin sünneti? Muhammed Aleyhisselam’ın sünnetidir. “Misvak kullanmak.” Efendimiz Aleyhisselam dişleri ne yapardı? Misvakla temizlerdi. Fıtri bir meseledir bu. İnsan fıtratında diş temizliği vardır. Dişini temizlemeyen fıtratına aykırı hareket ediyor demektir. Sonra on beş yaşına geliyor, yirmi yaşına geliyor. Yemiş çikolatayı, yemiş şekeri, “Benim diş etlerim boyuna kanıyor hocam. Bana bir dua et.” Diş fırçası kullan kardeşim, misvak kullan kardeşim. Fıtratını bozmuşsun, o dişler daha çok kanar. Fıtratı bozmamak için bunları temiz tutacaksın. Bu dişler Allah’ın bize verdiği emanetlerdir. Tıpkı babanın sana verdiği para emaneti gibi. “Al bunu, şu dükkana götür, beş yüz lirayı teslim et.” Sen bu beş yüz lirayı götürürken yüz lirayı düşürürsen ne olur? Emanete ihanet etmiş sayılırsın. Bu emaneti kullanmadığın zaman, düzgün bakmadığın zaman ihanet etmiş sayılırsın. Allah senden razı gelmez. “Burna su çekmek.” Biz her gusül abdesti aldığımızda… Guslün farzlarından bir tanesi nedir? Burna su çekmek. Bir tanesi farz, diğer ikisi vaciptir. Gusül alırken muhakkak bir kere gargara yaparız. Bir kere de burna, genze su çekeriz acı verecek kadar. Normalde sünnet olan nedir? Üç defa yapmaktır. Ama bir kere bile yapsak olur mu? Olur. Efendimiz Aleyhisselam bunu üç defa yapardı, üçünü de genzine verirdi, acı verirdi. Üç defa da gargara yapardı. Ondan sonra ağzını çalkalar ve tükürürdü. Bu fıtrattandır, temizlik fıtratındadır. “Tırnakları kesmek.” Tırnakları en az haftada bir defa muhakkak kesmemiz lazım gelir. Fıtri meseledir. “Tırnaklarını kesmeyenlerin tırnaklarının altında şeytan gölgelenir.” buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Adamda bu kadar sakal var, tırnakları upuzun. “Ben çok temizim hocam, bembeyaz bak! Kir yok bende.” diyor. Yani bu ne demek? Bırakabilir misin anlamına mı geliyor? Bu mu? Hayır kardeşim. Fıtratta kısaltmak vardır. Ehl-i sünnet âlimlerini anlatan kitaplarımızda ne anlatır? O kadar kısaltırlardı ki deriyle tırnağın bittiği yere kadar. Parmak uçlarına acı verirlerdi. Âlimlerimiz tırnaklarını keserken böyle yaparlarmış. Neden? Hadisten korkuyor. Şeytan uzun tırnakların altında gölgelenir, hadisinden korkuyor. Devam ediyor. “Parmak aralarını yıkamak.” Yine fıtrattan… Biz abdest alırken nasıl abdest alıyoruz? Yalap şap değil. Parmak aralarını hilalleyeceksin. Efendimiz Aleyhisselam hilallemeyen ümmetine ne diyor? “Orada cehennem ateşini görüyorum. Ateş mahşer günü bunları yakacak!” diyor. Parmak araları, ayak parmak araları muhakkak abdest alırken hilallenecek. “Koltuk altını temizlemek.” Haftada bir defa, iki haftada bir de yapılabilir. İki haftayı geçmek mekruhtur. Muhakkak bu koltuk altları temizlenecek. Esnaf arkadaşım anlatıyor. “Almanya’ya gittim hocam. Havuza çağırdılar beni.” diyor. “Tabii biz her hafta tıraş olduğumuz için havuza bir gittim, üstümü çıkarttım, koltuk altlarım sıfır.” diyor. “Bir baktım bizim Türklere, hepsinin koltuk altı Fransız, İngiliz gibi full dolu.” diyor. Bana dediler ki: “Kardeşim, sen ne yapıyorsun ya, utanmıyor musun?” “Benim koltuk altlarım temiz, bunlarınkisi full kıl dolu!” Bana diyorlar ki: “Utanmıyor musun?” Dedim ki: “Siz ne diyorsunuz ya?” Burada, Almanya’da koltuk altlarını tıraş edene eşcinsel derler. Fıtrat bozulmuş efendiler, fıtrat bozulmuş. Türkler söylüyor bunu Almanlar söylemiyor. Onları karıştırmıyorum ben, onlar zaten İslam dışı. İslam içinde olduğunu söyleyen insanlar, sorsan Müslüman’ım diyecek adamlar ne diyor? Koltuk altlarını uzun kalması lazım. Biz erkeğiz, erkeklerin işareti budur. Böyle işaret mi olur ya? Allah’ın Peygamberine mi bakacağım ben, senin kafandaki sapkın görüşe mi bakacağım? Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki: “Koltuk altlarını tıraş edeceksin.” İslam fıtratı budur. “Etek tıraşı olmak.” Yoruma gerek yok. “İstinca ve istibra.” Haa bunu açmam lazım. Bak, burada çok Müslüman sapıtıyor. Hacısı hocası bunu hiç yapmıyorlar. Son iki fıtrat bunlardır. İstinca ne demektir? Su ile temizlenmek. Biz Avrupalılar gibi kâğıdı sürüp kaçmayız. Su ile temizleriz, ondan sonra kurularız. Avret mahallimizdeki temizlik su ile olur. Buna istinca denir fıkıhta. İstibra nedir hocam? İstibra, defi hacetten çıktıktan sonra adım atmak demektir. Efendimiz Aleyhisselam muhakkak adımlar atardı ki tenasül uzvundan herhangi bir idrar damlası kalmışsa dışarı çıksın. Abdestten sonra dışarı çıkarsa abdesti geçersiz olur. Bundan dolayı Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife ne der? İstinca ve istibra bizim mezhebimizde vacip hükmündedir. Muhakkak defi hacetten çıktıktan sonra adım atılmak zorundadır. Müslümanların çoğu malesef bunu bilmiyor. Hacılar özellikle ayakta bevletme yarışına girmiş. Ayakta bevlediyorlar. Bu rezalettir!

Tebliğ et!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir