Senin dün bulduğun Big Bang’i, Kur’an, 14 asır önce anlattı..

Ateistler cahildir. Sadece sallamayla iş yaparlar. Kardeşim! Niye ilimle konuşmuyorsunuz? Niye bilgiyle konuşmuyorsunuz? Niye delil getirmiyorsunuz? Kâinatin yaratılışına dair Big Bang söylediniz. Araştırmalar yaptınız. Big Bang! Benim kitabım 14 asır önce söyledi bunu. 14 asır önce! Bana bir tane nakil getir. Bırak 14 asır önceyi! 4 asır önceden büyük patlamaya dair bir tek nakil getir. Bu kutsal kitap 14 asır önce büyük patlamayı: “Yerler ve gökler bitişik iken biz onları ayırdık.” Ayet açıktır! (Enbiyâ Suresi 30. Ayet) Benim kitabım meydan okuyor. Haydi sen de bir tane nâkil getir bakayım! Bir bilgi kırıntısı getir! Ama getiremiyor. Patlama oldu diyor bunu kabul ediyor. Ondan sonra sapıtıyor ve şöyle diyor: Patlamadan hemen sonra bir patladı Venüs oldu. Bir kütle gitti o tarafa Jüpiter oldu. Bir kütle bu tarafa gitti Ay oldu. Bir kütle öbür tarafa gitti Dünya oldu. Hepsi müthiş bir sistemle yörüngeye tesadüfen oturdu ve hayat böyle ortaya çıktı. Peki ilk insan? İlk canlı? İlk canlı hücreler. Bir tane hücre kendi kendine oluştu. Kendi kendine hiçbir şey oluşmaz! Nereden uyduruyorsunuz bunları?

Tebliğ et!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir