Rahip Barsisa, son nefeste şeytana secde etti!

Son an böyle kritik bir şeydir. Üstadım İhramcızade Hazretleri, bir olayı çok naklederdi. Kim o ? Hristiyanlık zamanında, İslam gelmeden önce yaşamış bir adam: Rahip Barsisa. Azizlerden… Şimdi İslamiyet’te Allah’a yakın olan kullara ne denir? Evliya, veli, Allah dostu… Hristiyanlık’ta ne denir? Aziz, yüce insan anlamında. Rahip Barsisa denilen bir adam vardı. Allah Teâlâ buna harikulade hâller vermişti. Kime ne dua yapıyorsa, duası makbul oluyordu.Tıpkı Bel‘am-ı Bâûrâ gibi. Musa Nebi zamanında da Bel‘am-ı Bâûrâ vardı. Aynı kalibrede bir adam. Rahip Barsisa hayırlı bir adamdı. Şeytan, onun imanını çalmak istiyordu. Ama ilmi var, ama ihlası çok kuvvetli. Nasıl yapabilirim, nasıl yapabilirim? Ben ancak bunu güzel bir kızla aldatabilirim, dedi. Güzel bir kız! Rütbeli ve güzel bir kız seçmem lazım, dedi. Gitti, devrin kralının kızını seçti. Ve onun beynine bir cini musallat etti. Bu psikolojik hastalıkların çoğunluğu cinlerin tasallutundan ileri gelir. Beyninin içine girer ve sıkıntı verir, hastalık verir. Büyü dediğimiz şey, cinden doğan hastalık demektir. Allah bazısına izin verir, bazısına izin vermez. İzin verdiği, o kişiyi imtihan ediyor demektir. İzin vermediği, o kişiyi koruyor demektir. Kızın beynine cin girdi. Götürdüler Rahip Barsisa’ya. Barsisa dua etti, kız şifasına kavuştu, Allah şifasını verdi. Bir dönem sonra şeytan, iki tane cin kardeşini yolladı. Şeytanlarla cinler kankidir. Cinlerin soyundan gelmiştir şeytan. Araları iyidir bundan dolayı. İki tane cini musallat edince, dua kâr etmedi. Kız hasta oldu. Barsisa ne dedi krala? ”Bu kız bir dönem benim yanımda kalsın. Yemesine içmesine ben dikkat edeceğim. Her gün daimi olarak dualarını okuyacağım. Rabbim inşallah bundan sonra şifasını verir.” dedi. Kız Barsisa’nın yanında kalmaya başladı. Bir gün, üç gün, beş gün… Kıza dedi ki: ”Oraya git.” Kıza dedi ki: ”Su getir.” Kıza dedi ki: ”Yemek yap.” Kıza dedi ki: ”Gel yanımda otur, dua edeceğim.” Gördü, konuştu, etti… Kalp meyleden demektir. Meyleder! Barsisa’nın, o hayırlı, salih kulun kalbi kime kaydı? Kıza kaydı, kızı sevmeye başladı ve kıza aşık oldu. Barsisa kıza aşık oldu. Ve kıza çok büyük bir tutkuyla bağlandı. Ve kızla zina yaptı. Bakın! Hiçbirimizin garantisi yok kardeşler! Kur’an bundan dolayı, ”Yaklaşmayın.” diyor zinaya. Barsisa gibi bir adam zina yaptı. Efendi Hazretleri bunu çok anlatırdı. Sonra ne oldu? Kız bunu söylemesin diye şeytan geldi dedi ki: ”Bak sen bunla zina yaptın, kız yarın öbür gün babasına söylerse bu baba, bu kral seni paramparça yapar.” “Ee ne yapacağız?” “Sen bu kızı öldür.” dedi. Kızı öldürdü. Kızı oturduğu evin arka tarafına gömdü. Sonra şeytan insan suretine girdi. Tıpkı melekler gibi, cinlerin ve şeytanların insan suretine girme kabiliyeti vardır. Krala gitti ve olayları anlattı. Kral, Barsisa’ya geldi, bir sorgu sual çekti. Kızının cesedinin bulunduğu toprağı kazdırdı, kızı çıkarttı. Ve ”Alın bu adamı, götürün asmaya.” dedi. Rahip Barsisa’yı götürdüler asmaya. Barsisa dua etmeye başladı: ”Allah’ım beni affet. Ben bu kadar günah işledim. Sen beni beğışla, aldandım şeytana.” dedi. Şeytan oradan bir insan suretinde geçerken şöyle dedi: ”Ey kardeşim! Benim, seni buradan kurtarma kuvvetim vardır. Eğer benim dediğimi yaparsan…” İmam Ahmed bin Hanbel’e suyla giden şeytan, Barsisa’ya nasıl geliyor? ”Seni bu ilmekten kurtarabilirim.” diyor. ”Ne yapacağım?” ”Bana secde edersen seni kurtarırım.” dedi. Barsisa dedi ki: ”Boynumda ip var, ben sana nasıl secde edeceğim?” dedi. ”Âkil olana bir işaret bile kâfidir.” dedi. Şeytana bak! ”Sen gözünle bana secde etmiş işareti yap, ben anlarım.” dedi. Barsisa böyle yaptı. Sadece böyle yaptı. Ve iman etmedi. Kafasıyla şeytana secde etme işareti yaptığı anda ayağının altındaki iskemleyi çektiler ve Barsisa öldü. Nasıl öldü? İmansız öldü! Bu şeytan, bu adi hepimize son nefesimizde gelecek kardeşler. Dua edelim ki şeytanla beraber Efendimiz Aleyhisselam da gelsin. O da yanımıza gelirse bizi ikaz eder. Ey ümmetim, bak bu İblis’tir dikkat et, der. Rabbim bize göstersin Efendimiz Aleyhisselam’ı. (Amin) Amin.

Tebliğ et!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir