İslâm’ın şartı 5 değil miydi?

Reformist hocaların ortaya attığı bir safsatadır bu. İslamın şartı beştir. Hadis, Buhari ve Müslim hadisidir. Bu İslamın ve imanın şartlarını kim zikretmiştir bize? Efendimiz aleyhisselam zikretmiştir. Hz.Cibril, Cebrail aleyhisselam geliyor ve soruyu soruyor. İslam nedir? İslam: Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir. Beş şart nereden geliyor bize? Bu hadisten geliyor. Kim derse ki altıncı şart da vardır, yalan söylüyor. Peygamber öyle demiyor (aleyhisselatu vesselam) İman nedir ey Allah’ın Rasulu? İman: Allah’a iman, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere; hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, ahiret gününe; öldükten sonra dirilmeye. 6 şart. Kim derse ki 5’tir ya da 4’tür, kafir olur. Çünkü tevatür hadisidir. Tevatür hadisi inkar küfürdür Bu gibi bazı sitelerde, imanın şartını 4’e indiriyorlar, İslamın şartını 7’ye çıkartıyorlar falan Bunlar reformist, sapkın hocaların uydurmalarıdır, Dikkate almayın!

Tebliğ et

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir